„Cytując Talmud robi z nas oprawców.” B’nai B’rith idzie ze mną na wojnę. Są jak zorganizowana grupa przestępcza!

Kanclerz Angela Merkel otrzymała nagrodę od przedstawicieli loży B'nai B'rith
28 5 069

Okazuje się, że nieźle musiałem zajść za skórę wiadomej społeczności, skoro próbuje się za mnie zabrać owiana mrokiem tajemnic najstarsza żydowska loża masońska B’nai B’rith. Organizacja, której w latach 2012-2014 wiceprzewodniczącym był zwolennik kazirodztwa Jan Hartman, złożyła do prokuratury raport będący owocem kilkumiesięcznego śledzenia mojej działalności. Członkowie loży B’nai B’rith uznali, że demaskacja antypolonizmu i antychrystianizmu oraz sprzeciw wobec „deptania Chrystusowego krzyża” to antysemityzm. Co więcej, sugerują, że talmudyczna nienawiść to jakiś nieprzeciętny wymiar „żydowskiego personalizmu”. Być może wielu zaskakuje żydowska buta. Tylko czego możemy oczekiwać od organizacji, która jeszcze niedawno była traktowana na równi ze zorganizowanymi grupami przestępczymi?

Członkowie żydowskiej organizacji przez wiele miesięcy rejestrowali i analizowali moją działalność publicystyczną i społeczną. Jak donieśli zaprzyjaźnionej „Gazecie Wyborczej”, śledzili moje internetowej wpisy, filmy, artykuły oraz wypowiedzi w czasie manifestacji. Na tej podstawie sporządzili kilkudziesięciostronicowy raport, który złożyli w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Żoliborz. Pracownikom Michnika skarżą się, że prokuratura na ich raport jeszcze nie odpowiedziała.

Festiwal hipokryzji

Jak wynika z relacji członka B’nai B’rith przedstawionej w „Gazecie Wyborczej” najbardziej boli ich fakt upubliczniania przeze mnie cytatów z Talmudu, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu dla zwykłego polskiego obywatela był księgą zupełnie nieznaną. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Talmud został przetłumaczony na język polski przez ratującego żydów z warszawskiego getta ks. Stanisława Trzeciaka oraz ks. Justyna Pranajtisa. Za upublicznienie talmudycznej ksenofobii kapłani natychmiast zostali okrzyknięci „antysemitami”.

Nie mogliśmy nie zareagować na medialno-propagandową działalność Jacka Międlara, w której nawołuje wręcz do przemocy wobec Żydów. W swoich publikacjach cytuje na przykład fragmenty Talmudu, którego po pierwsze – nie rozumie, a po drugie – wyrywa je z kontekstu. Odwraca też role kata i ofiary, w tej pierwszej obsadzając Żydów, choć to oni przecież zwykle byli i są prześladowani. Robi z nas oprawców, którym wpaja się rzekomą nienawiść do gojów. To niegodziwe i obrzydliwe. Ale przede wszystkim nieprawdziwe – powiedział „Gazecie Wyborczej” Henryk Kozłowski z loży B’nai B’rith.

Księga nienawiści

Bazując na nieświadomości polskiego społeczeństwa w zakresie Talmudu, Kozłowski próbuje zaprzeczyć faktom świadczącym o tym, że spisana w pierwszych wiekach naszej ery żydowska księga – będąca infernalną interpretacją Starego Testamentu – to jedna z najbardziej ksenofobicznych ksiąg, jakie kiedykolwiek powstały w historii ludzkości. Kierowany słowami Talmudu mówiącymi, że Żydzi mogą użyć kłamstw („wybiegów”) by oszukać goja (Baba Kamma 113a), Kozłowski próbuje z Polaków zrobić durni i wmówić im, że nienawiść do chrześcijan jest miłością. Aby nie być gołosłownym w tym miejscu pozwolę sobie zacytować kilka najbardziej soczystych cytatów z żydowskiej księgi nienawiści. Czy poniższe słowa są oznaką personalizmu? Ocenicie Państwo sami.

Jeżeli poganin (nie-Żyd) uderza Żyda, goj musi być zabity. Uderzyć Żyda to jest to samo, co uderzyć Boga (Sanhedrynu 58b).
Spożywanie posiłku wraz z gojem jest jak jedzenie z psem (Tosapoth, Jebamoth 94b).
Żyd nie musi zapłacić gojowi zapłaty, której był mu winny za pracę (Sanhedrynu 57a).
Jeżeli Żyd znajduje przedmiot zgubiony przez goja („pogański”), to nie musi on być zwrócony. (Baba Mezia 24a).
Kiedy Żyd zamorduje goja nie będzie żadnej kary śmierci. Jak Żyd okradnie goja, może sobie zatrzymać (Sanhedrynu 57a).
Goje są poza ochroną prawa i Bóg „wystawił ich pieniądze Izraelowi” (Baba Kamma 37b).
Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami (Yebamoth 98a).
Goje wolą seks z krowami (Abodah Zarah 22a.22b).
Ona [Maryja – przyp. JM] która była potomkinią książąt i gubernatorów, uprawiała nierząd ze stolarzami (Sanhedrynu 106a).
Jezus gotuje się w „gorącym ekskremencie” (Gittin 57a).
Chrześcijanie i inni, którzy odrzucają Talmud, pójdą do diabła i będą ukarani na wszystkie pokolenia (Rosz Hashanah 17a).
Ci, którzy przeczytali Nowy Testament nie będą mieć żadnego udziału w przyszłym świecie (Sanhedrynu 90a).

Przemoc

Dla pewności podkreślę. Powyższe słowa nie mają nic wspólnego z miłością, ale są przesączone antychrystianizmem, nienawiścią i skrajną ksenofobią. Nie są to cytaty z „Gazety Wyborczej” czy „New York Times”. To cytaty z najważniejszej żydowskiej księgi zwanej Talmudem, która dla starozakonników jest przewodnikiem życia. Nie będę w tym miejscu udowadniał, jak powyższe słowa są realizowane w praktyce. Zresztą czyniłem to już wiele razy w publikacjach oraz filmach. Przyjrzyjmy się sofistycznym manipulacjom Henryka Kozłowskiego, które już same w sobie zasługują na potępienie. Jak wielkim trzeba być cynikiem, żeby próbować wmówić polskiemu społeczeństwu, iż skrajnie fundamentalistyczne słowa są jakimś nietuzinkowym żydowskim personalizmem? Jak bardzo trzeba być wyzutym z moralności, by próbować wmówić Polakom, że walcząc z talmudyczną przemocą jestem propagatorem nienawiści, a nie jest tej nienawiści propagatorem społeczność, która w swym życiu kieruje się ksenofobicznymi wskazówkami? Skąd bierze się ta buta?

Kochamy gojów?

Robi z nas oprawców, którym wpaja się rzekomą nienawiść do gojów. To niegodziwe i obrzydliwe. Ale przede wszystkim nieprawdziwepowiedział o mnie Kozłowski. To kolejna obrzydliwa manipulacja członka B’nai B’rith. Kto robi z żydów oprawców? Czy ja poprzez cytowanie ich księgi, czy ich przodkowie wbijając im do głowy, że „goja można okradać” oraz – jak kilka lat temu mówił rabin Owadia Josef – że „chrześcijanie są jak bydło pociągowe”? Poza tym, gdyby rozmówcy Wyborczej naprawdę zależało na oczyszczeniu się z nienawiści Talmudu, nie mydliłby Polakom oczu stosując tzw. „trik antysemityzmu”, nie bredziłby o jakiejś „niegodziwości” i „obrzydliwości”, której doszukuje się w cytowaniu ich księgi, ale powiedziałby jasno: Kochamy chrześcijan i nie chcemy mieć nic wspólnego z pełnymi ksenofobii fragmentami zawartymi w Talmudzie. Dlaczego tego nie zrobił? Czyżby kłamstwo tak wielkiego kalibru nie przeszło mu przez usta? Kto wie, możliwe że powód jest jeszcze bardziej drastyczny?

Kocham czy nienawidzę?

Ja nie mam oporów, by powiedzieć, że miłością ewangeliczną darzę każdego człowieka. Nie mam problemów by wyznać, że zrobię co w mojej mocy, by uchronić każdego żyda od nienawiści, którą – co stwierdzam ze smutkiem – do niewyobrażalnych rozmiarów wyhodowali ich bliscy. Nie widzę kłopotu w tym, by każdemu człowiekowi, bez względu na przekonania życzyć wszystkiego dobrego, a zwłaszcza błogoławieństwa. Dlaczego tego nie może uczynić członek B’nai B’rith? Czy nie jest zastanawiające, że podobne słowa nie padają ze strony przedstawiciela żydo-masońskiej loży w Polsce? Tak, żydo-masońskiej. I nie bójmy się tego określenia, które przez lata, w myśl „Erystyki” Artura Schopenhauera próbowano sprowadzić ad absurdum. Spoglądając na brednie Henryka Kozłowskiego rodzi się poważne pytanie, na które próbuje sobie odpowiedzieć niejeden Polak: Czym jest i skąd się wzięła żydomasońska loża B’anai B’rith? Już tłumaczę.

B’nai B’rith jako organizacja przestępcza

Żydowska, międzynarodowa organizacja działająca w Polsce pod nazwą Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej (B’nai B’rith – Loża Polin) została założona w Polsce w 1922 roku. Jej nazwa wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza „Synowie Przymierza”. Szesnaście lat później, 22 listopada 1938 r. dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego rozwiązującym wszystkie organizacje masońskie w Polsce, B’nai B’rith zostało w Polsce zdelegaizowane. Zrzeszenia wolnomularskie (masońskie) uznaje się za rozwiązane z mocy samego prawa – zapisano w dekrecie prezydenta Mościckiego.

Dekret prezydenta Ignacego Mościckiego – delegalizacja masonerii (22 listopada 1938)Dekret prezydenta Ignacego Mościckiego – delegalizacja masonerii (22 listopada 1938) – PRZECZYTAJ

Jak wskazuje mecenas Jarosław Litwin dekret prezydenta Mościckiego przestał obowiązywać dopiero 1 stycznia 1970 r. Czyli aż do 1970 r., nawet reżim komunistyczny uznawał loże masońskie za zagrożenie dla funkcjonowania państwa, zaś przynależność do nich i ich popieranie było przestępstwem zagrożonym karą więzienia do lat 5 oraz grzywną. Kto bierze udział w związku wolnomularskim lub działalność takiego związku popiera, podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny – czytamy w art. 2 dekretu Prezydenta RP z 1938 roku. Takie przestępstwo można porównać do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (258 §1 k.k.), za co aktualnie grozi taka sama kara, jak niegdyś za partycypację w wolnomularstwie.

Reaktywacja żydomasonerii w Polsce

Niestety, takiej roztropności, jakiej nie brakowało prezydentowi Ignacemu Mościckiemu, zabrakło ś.p. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Po niemal 70 latach formalnej nieobecności żydowską lożę reaktywował prezydent RP Lech Kaczyński i obecnie funkcjonuje ona jako stowarzyszenie B’nai B’rith – loża Polin.

Po dzień dzisiejszy, członkowie żydowskiej loży z różnych powodów, a najczęściej jest nim strach przed utratą wpływów w różnych instytucjach, w tym w Kościele, nie chcą publicznie przyznać, że ich organizacja zalicza się do masonerii. Na ich nieszczęście potwierdził to sam prezydent RP Ignacy Mościcki oraz współzałożyciel B’nai B’rith w Polsce, którego w książce pt. „Wolnomularstwo w II Rzeczpospolitej” zacytował Leon Chajn: Zakon nasz powstał w Ameryce jako pewna secesja zakonu wolnomularskiego.

Potępienie

Organizacja, której godłem jest siedmioramienny świecznik, a jego hasłem jest „dobroczynność, miłość bratnia i zgoda”, co automatycznie przywołuje w pamięci hasła Rewolucji Francuskiej, która doprowadziła do rozlewu hektolitrów niewinnej, chrześcijańskiej krwi, z całą mocą została potępiona przez przedstwicieli Kościoła katolickiego. Uczynił to papież Klemens XII w bulli „In eminenti apostolatus speculo” (1738), papież Leon XIII w encyklice „Humanum genus” (1884), w okresie pontyfikatu Piusa XII czyniła to Kongregacja Świętego Oficjum oraz św. Maksymilian Maria Kolbe, którego świętość próbuje się ograniczyć do oddania życia w obozie koncentracyjnym, pomijając fakt, że święty franciszkanin niestrudzenie walczył z talmudyczną nienawiścią i masonerią.

Nowy Porządek Świata

Masońska organizacja B’nai B’rith jako pryncypium ma w swojej tradycji zapisaną walkę z wartościami chrześcijańskimi w celu zaprowadzenia Nowego Porządku Świata, o czym można przeczytać w pracy ks. Michała Poradowskiego pt. „Nowy światowy ład”: Niniejsza broszura stara się przypomnieć, jak ów Nowy Światowy Ład był już realizowany w ramach Imperium Brytyjskiego i jakie to organizacje i stowarzyszenia angielskie brały w tym udział, a w szczególności The British Israel, Rhodes Scholars i Fabian Society. Wszystkie trzy najściślej związane z masonerią i z interesami światowego żydostwa, które obecnie jest reprezentowane bardziej przez B’nai B’rith.

O tym, że ksiądz Paradowski mówił prawdę, zaświadczył sam były prezes stowarzyszenia B’nai B’rith w Polsce, Jarosław Szczepański, próbując przekonać Polaków o dobru płynącym z islamskiej migracji, a w konsekwencji multikulturalizmu, który w myśl kulturowego marksizmu tworzy idealny grunt do zbudowania nowego ładu na świecie. Sprawę komentuje ś.p. prof. Bogusław Wolniewicz, do którego wykładu w tym miejscu odsyłam (OBEJRZYJ).

Zapluć NSZ

Ponadto żydowska loża B’nai B’rith z wyjątkowym obrzydzeniem odnosi się do największych bohaterów powojennej Polski – żołnierzy podziemia niepodległościowego. Pod koniec września bieżącego roku prezes B’nai B’rith w Polsce Sergiusz Kowalski wystosował list do marszałka Marka Kuchcińskiego, w którym sprzeciwił się honorowaniu żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych imputując Brygadzie Świętokrzyskiej „współpracę w gestapo”. Czy w taki sposób postąpiłaby organizacja przyjaźnie nastawiona do Polski i dumna z bohaterstwa Żołnierzy Wyklętych, czy też raczej organizacja zasługującą na natychmiastową delegalizację?

Widzieć więcej – zdemaskować zło

Dziesiątki razy powtarzałem, że chrześcijanie, których pod względem doktryny moralnej od żydów dzielą lata świetlne, nie mogą sobie pozwolić na jakąkolwiek nienawiść wymierzoną w kierunku drugiego człowieka. Ale naszym zadaniem, a zarazem obowiązkiem, jest walka z grzechem i chorymi ideologiami, do których siłą rzeczy należy zaliczyć pełen nienawiści talmudyzm. Zdaję sobie sprawię, że środowiska żydowskie obawiają się, iż coraz więcej Polaków zaczyna przecierać oczy ze zdumienia i dostrzegać, jak wielkie zło tkwi w doktrynie żydowskich szowinistów oraz polonofobicznej B’nai B’rith. Prawdę mówiąc, z jednej strony mam głęboko w nosie idiotyczne raporty niegdyś przestępczej żydowskiej masonerii w mojej sprawie, a z drugiej strony liczę, że sprawa jeszcze bardziej zostanie rozdmuchana medialnie, bo w ten sposób jeszcze większa rzesza Polaków dowie się jakie metody stosuje żydowska loża B’nai B’rith w Polsce oraz jak niewiele jest personalizmu w żydowskim Talmudzie. Ponadto, nie mam się czego obawiać, ponieważ wiem, że po stronie walczących ze złem i talmudyczną ksenofobią stoi nie byle kto, a Jezus Chrystus – Zbawiciel, który zdaniem autorów księgi ksenofobii „gotuje się w gorącym ekskremencie”. Prawda wychodzi na jaw, a żydowska buta, będąca owocem przeraźliwego strachu, jest dobrym zwiastunem, iż Polacy powoli powstają z kolan.

Jak Żydzi pomagali Niemcom mordować Żydów

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Claire mówi

  Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej trzeba koniecznie zdelegalizować, tak jak to zrobił Prezydent Ignacy Mościcki. Chwała mu za to.

 2. goj mówi

  Nie mam pojęcia, jak oni czytali Torę, że im wyszło: „Spożywanie posiłku wraz z gojem jest jak jedzenie z psem”. Nie natknąłem się jeszcze na wersety, które mogłyby im to sugerować.

 3. Bożyfan Kowalski mówi

  Alternatywna prawica w Ameryce rośnie w siłe . Jedynym sposobem na żydów jest satyra, szydera bo to przyciąga młodzież . Trzeba wytrącić żydom ich najmocniejszą broń ich wydumaną martylologie zadając jej kłam. Obalić mit budowany przez dziesięciolecia o niewinnych biednych żydkach ofiarach bezpodstawnych uprzedzeń. Żydzi to system a młodzież z natury jest antysystemowa.

 4. Hammurabi mówi

  Popatrzmy na problem z drugiej strony. Skoro tak wiele wiadomo w temacie żydowskich dokonań, czemu u diabła nie potrafimy przeciwstawić się temu złu? Co powoduje, że zachowujemy się tak jak pozbawione rozumu a co gorsza instynktu samozachowawczego istoty? Pozwalamy wodzić się jak niedźwiedź za kółko w nosie, który z obawy przed bólem potulnie bawi gawiedź. Tym kółkiem w naszym przypadku jest właśnie bezgranicznie pojemny antysemityzm. Władze boją się posądzenia, napiętnowania i ukarania szarpnięciem za owo kółko, i nie tylko one zresztą. Szeregowi obywatele podlegają karze, za każdy przejaw niesubordynacji i głoszenie wątpliwości bo w przeciwnym przypadku władze zostaną „zdyscyplinowane” szarpnięciem za kółko… I tak to się „kręci”…
  Jednak… Szeregowi obywatele w swojej masie bywają groźniejsi od niedźwiedzi a co najgorsze dla twórców teorii powszechnego antysemityzmu, w przypadku świadomego działania potrafią zmieść władze i ich „niedźwiedników”.

 5. Zbyszek mówi

  Niech Cię Bóg błogosławi za prawdę Panie Jacku.

 6. goj mówi

  Panie Jacku, Pan ma autorytet, charyzmę i dość dużą wiedzę na ten temat. Czy myślał Pan o utworzeniu petycji o likwidacji tej loży masońskiej?

  1. Jacek Międlar mówi

   Tak, ale jeszcze zastanawiam się jaką ją ugryźć i czy teraz jest właściwy na to czas. Pomyślę i dziękuję 🙂

   1. Robert B. mówi

    Akurat „stronnictwo amerykańsko-żydowskie” (@Michalkiewicz) się na to zgodzi…

  2. Hammurabi mówi

   To za mało. Petycja nawet z milionem podpisów skończy w jakiejś „zamrażarce”.
   Trzeba działać. Działać rozważnie i zdecydowanie. Trzeba użyć takiego narzędzia, które stworzy prawdziwą, nie iluzoryczną okazję do zrewidowania obecnego układu. Jedynym sensownym, wydaje mi się stworzenie organizacji mogącej zrzeszać Polaków o różnym światopoglądzie i zapatrywaniach na życie, jednak zgodnych w umiłowaniu ojczyzny i uniwersalnych wartości naszej cywilizacji. Nie partię polityczną a ruch, związek, towarzystwo, obóz – oddolną organizację ludzi, wspierających się wzajemnie we wzmacnianiu Polski, w zgodzie z prawem, obyczajami i sumieniem. Mam nadzieję, że jest takich Polaków wielu, co pozwoli na efektywne działanie w wielu ważnych miejscach, pozwoli na stworzenie komitetów wyborczych i…

   Komitet wyborczy wyborców może zostać utworzony po zebraniu co najmniej 1000 podpisów obywateli mających prawo do wybierania do Sejmu. Następnie, o utworzeniu komitetu należy zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą.
   Komitet wyborczy może w każdym okręgu wyborczym zgłosić jedną listę kandydatów na posłów. Lista kandydatów powinna zostać poparta podpisami co najmniej 5000 wyborców, którzy stale zamieszkują w danym okręgu wyborczym…
   Bez obecności w sejmie każde działanie może być utrudnione a nawet uniemożliwione.
   Uczmy się od naszych wrogów.

 7. Zdzisław mówi

  Drogi Jacku! Talmudyści chcą NWO a nie królestwa w Jeruzalem, czyli stolicy w Jerozolimie. To skutecznie spolaryzuje politycznie ortodoksyjną, wierną Torze część żydów i tych od Talmudu, jednocześnie obnaży moralną nędzę synagogi szatana, mającej biblijne korzenie w plemieniu żmijowym. Decyzja Trumpa spolaryzuje politycznie świat na popierających islam i na tych, co poprą Żydów wiernych tradycji Mojżesza i chrześcijańtwo, których połączy Jeruzalem. Oj będzie się działo! Szczęść Boże

 8. Zdzisław mówi

  Jacku! Na zdjęciu w tle widać makatkę a na niej gwiazdy pięcioramienne, czyli pentagramy a nie gwiazdy Dawida. To wizytówka tego towarzystwa. Pentagramy mamy też na naszym orle. Każdy ciuszek dzieciecy ma pentagramy. Najwięcej widać ich w Polsacie i TVN

 9. Jarek mówi

  znalazłem dziś na Onecie informację, że pan Braun organizuje demonstrację przeciwko prezydentowi Dudzie który jest zdrajcą – ma to być 12 grudnia kiedy Duda , tak jak każdy jego poprzednik, da oznakę uległości wobec chazarów paląc ich hanukowe świece – dobra okazja by się przyłączyć i dać wyraz co o pewnej nacji myślimy. Nasi przodkowie ich przyjęli obdarowali przywilejami a ci jak się odpłacają?? Zachowują się jak przysłowiowa świnia której dać palec to zeżre całą rękę.

 10. Normalny mówi

  Jest to kolejny atak na Polskę i Polaków żydowskich organizacji, których działalność kończyła się dla nas -Polaków i dla naszej Ojczyzny tragicznie. Musi natychmiast zawiązać się organizacja Polaków a Polska musi stać się na tyle wolna, aby władze polskie niezwłocznie zdelegalizowały, tak jak Mościcki, wszelkie wrogie- polakożercze i katolikożercze organizacje i agendy wraz z mediami i innymi ośrodkami antypolskiej i antykatolickiej dywersji, a ich aktywni działacze powinni zostać z tych działań osądzeni sądownie a w najlepszym przypadku wydaleni z Polski. To samo powinno dotyczyć wszystkich innych – wspierających lub przyzwalających na takie działania – bez przedawnień ! Należy natychmiast wprowadzić zmiany w prawie – wprowadzić surowe kary za antypolonizm i antykatolicyzm i znieść penalizację za tzw antysemityzm, bo jest to przepis który jest ekstremalnie nadużywany przez żydostwo w celu blokowania mówienia prawdy o nich, ich ideologii, zamiarach i czynach, czego najlepszym dowodem jest obecna bezczelna i hucpiarska nagonka na prawdomównego Jacka Międlara. Żydom obok Niemców, Rosjan, Ukraińców i Litwinów należy także wystawić natychmiast wielobilionowe rachunki za masowe mordy na narodzie polskim ich pobratymców, za spowodowanie olbrzymich strat terytorialnych i materialnych Polski i Polaków. Kto jeszcze nie ma wyobrażenia jak astronomiczne były to straty zachęcam do przeczytania książek Henryka Pająka. Jeśli Żydzi nie doceniają gościny Polaków na naszej ziemi należałoby im wystawić także rachunki za tę wielowiekową gościnę -Polska w ten sposób błyskawicznie stałaby się najbogatszym krajem świata. A więc jeszcze raz – zorganizujmy się natychmiast wokół Jacka Międlara i innych prawych Polaków, połączmy siły Polaków w kraju i zagranicą i przełóżmy to na czyny. Tak zostawiając sprawy – w rozproszeniu – nie przedstawiamy żadnej realnej siły i skazani jesteśmy na bycie wiecznymi chłopcami do bicia. A więc : Avanti ! Króluj nam Chryste !

  1. A.M. mówi

   Dokładnie. Żydzi, tak samo jak Niemcy, są winni Polsce wielkie odszkodowania za zdradę i zbrodnie ludobójswa na Polakach. Można wyliczyć, że Żydzi są winni Polsce 300 mld USD za współudział w wymordowaniu ręka w rękę z sowietami, 3 mln Polaków w czasie wojny oraz w okresie powojennym.

 11. xxxxxxxxxxx mówi

  kazdy wstrzasajacy cytat z Talmudu po przejrzeniu calego Talmudu na necie byl nie do znalezienia , Zydzi nigdy w swojej historii nie byli wojownikami i pewnie dlatego tak skonczyli . Skoro mamy ‚wolna ‚ ojczyzne to jak mozna zakazywac organizacji ? Tzw zolnierze niezlomni popelnili bardzo wiele zbrodni na cywilach . Zajmijcie sie pedofilna ideologia islamu ktora morduje Europe i Amer. PLn. a nie Zydami ktorzy maja swoja ojczyzne i swiat . Zajmijcie sie ewentualnie Diaspora ktora razem ? z islamistami morduje nasz kontynent to nie sa prawdziwi Zydzi . Dajcie spokoj Izraelowi bo tylko ONI na swiecie wiedza jak trzymac za morede pedofilnego slema potomka pedofila mahometa.

  1. A.M. mówi

   Kłamiesz żydzie. Ja znalazłem wszystkie fragmenty wymienione w książce ks. Pranajtisa.
   Szukałem w księgach Talmudu w jednej z wielu żydowskich bibliotek online.
   Są tam wszystkie te wstrząsające fragmenty.

 12. Ania mówi

  Leszek Bubel – patriotą roku ! Kolej teraz na Jacka Międlara, Grzegorza Brauna, Leszka Żebrowskiego, Roberta Winnickiego, Roberta Bąkiewicza i im podobnie zasłużonych !

 13. Zbulwersowany mówi

  Wykłady i teksty Jacka Międlara powinny znaleźć się w programie nauczania zarówno historii jak i religii na wszystkich poziomach nauczania nie tylko w Polsce. Świat musi przejrzeć na oczy żeby zrzucić z siebie makabryczny balast narzucony ludziom przez lucyferian ! Wiele wątków rzuca na ich ideologię, działalność, spiski, knowania, mordy, przewroty, rewolucje, wojny, rozbiory i zabory, nieopisane tragedie książka Douglasa Reed’ a – ” Strategia Syjonu ” – obecnie dostępna w patriotycznych księgarniach.

 14. Reytan mówi

  Do Goja.Jestes zwyczajnym klamca.
  Nikt nigdy nie mowil,ze to jest w Torze (po polsku po prostu piec pierwszych ksiag Starego Testamentu.My nie uzywamy nazwy Tora.).Chodzi o Talmud.
  Manipulacja w postaci zmiany tematu,albo podsuwanie przeciwnikowi falszywych wypowiedzi to powszechna cecha Komuny,np.KOD-u/.

 15. Robert mówi

  Żydzi z BB i AJC zadają delegalizacji Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), Młodzieży Wszechpolskiej i stowarzyszenia Marsz Niepodległości .

 16. Reytan mówi

  Xxxxx jest komunistycznym prowokatorem,co widac na kilometr.
  To RAZ.
  Po drugie,mam pomysl w zwiazku z projektem Pana Normalnego.
  Mozna by zalozyc Stowarzyszenie Popularyzacji Talmudu.
  Pierwszym krokiem byloby rozpoczecie zbiorki pieniedzy na pierwsze pelne polskie tlumaczenie Talmudu.
  Jest skandalem,ze takiego tlumaczenia jeszcze nie mamy.
  Jest tlumaczenie angielskie,jest niemieckie,ktore moga byc pozyteczne takze przy tlumaczeniu polskim.
  Czy istnieja jeszcze inne tlumaczenia europejskie nie wiem.

 17. Robert mówi

  Zapędzą nas do Arki Noego,powróci przedwojenna Łódz,dadza wiosła do łap i kaza zapierdzielac straszac potopem,Chinczykami,Ruskami,Marsjanami,latajacymi spodkami,Blue Beam ami

 18. Sowa mówi

  Panie Międlar. Jestem Panu bardzo wdzięczny za Pańską działalność. Robi Pan świetną robotę. Gdybym był osoba publiczna tak jak Pan to robiłbym to samo. Żydzi to w większości zorganizowana grupa przestępcza która żeruje na ludzkiej naiwności na całym świecie. To naród semickich cyganów który od wieków trudni się oszustwem. Polacy przez swoje dobre serce wiele od nich wycierpieli i musimy w końcu powiedzieć wyraźnie DOŚĆ ! Dopóki będzie Pan działał na rzecz ich demaskowania, zniszczenia wpływów na polskie życie polityczne i wywalenia ich z kraju będą Pana wspierał całym sercem i w miarę możliwości działaniem. Pozdrawiam.

 19. antonio morena mówi

  BRAWO ! BRAWO ! BRAWO !
  Panie Jacku, zgadzam się we wszystkim.

  Talmudyczne żydostwo to śmiertelni wrogowie Polski i Polaków od wieków, od samego początku ich bytności na ziemiach polskich aż po dzień dzisiejszy.
  Nie ma na Świecie drugiego tak shańbionego narodu, o moralności insektów, która pozwalała im z tchórzostwa i dla ratowania siebie, zaciągać własną matkę i ojca za włosy po chodniku w Gettcie do bydlęcego wagonu do Oświęcimia na śmierć w komorze gazowej i krematorium, Która pozwala im oddawać swoje dzieci na śmierć dla ratowania siebie. Takiego czegoś nie ma nawet u zwierząt.
  Nie ma na Świecie drugiego tak zakłamanego, plugawego, tchórzliwego, zbrodniczego nardu, jak żydzi w swojej masie, kierowanego przez swoje anty-ludzkie elity.
  Mówią to o narodzie żydowskim sami nieliczni uczciwi żydzi w swoich pamiętnikach z Getta i Oświęcimia, za które spotykają ich prześladowania w Isrealu.

  Brońmy się i organizujmy przeciwko temu robactwu talmudycznemu w ludzkiej skórze.
  Oni bezczelnie kreują się na największych pokrzywdzonych i każą się szanować i przepraszać, a tak naprawdę to żydzi są zbrodniarzami i powinni przepraszać Polaków.
  Mówił o tym ś.p. prof. Wolniewicz.
  Za swoje zdrady i zbrodnie na Polakach żydzi powinni być wypędzeni z Polski do Israela, a nie zapraszani i fetowani w Polsce przez ten niby polski rząd PiS.
  Żydzi są winni Polsce odszkodowania w wysokości 300 mld USD za współudział w wymordowaniu z sowietami 3 mln Polaków. Żydzi powinni codziennie błagać Polaków o wybaczenie.

  Szczęśliwym dla nich zbiegiem okoliczności, szokująca prawda o ich zbrodniach mogła być bardzo dokładnie trzymana w tajemnicy przez 76 lat. To oni dostali od Stalina Polskę w zarząd i skrzętnie korzystali z możliwości ukrywania swoich zbrodni.

  Teraz jednak prawda może wychodzić na cały Świat. Gdy ludzie na Świecie dowiedzą się szeroko, jak potworna jest prawda o żydowskich zbrodniach, to żydzi będą skończeni wszędzie.

 20. Małgosia mówi

  Jak PiS zdelegalizuje ONR-to nic nam nie zostanie.Politycy albo są tak głupi albo poprawni politycznie co w sumie na jedno wychodzi- ze dają sobie wmawiać jakiś wydumany antysemityzm.Uważam, ze w Polsce należy tępić antypolonizm a nie szukać na siłę antysemityzmu. Zresztą co to za termin, przecież semitami są wszystkie narody arabskie. Doczekamy się również że beżowi zaczną powoływać się na ten termin-a wtedy już się nie pozbieramy-zaleją nasz kraj.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Ta strona wykrozystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close