„Cytując Talmud robi z nas oprawców.” B’nai B’rith podaje mnie do prokuratury. Są jak zorganizowana grupa przestępcza – J. Międlar

Kanclerz Angela Merkel otrzymała nagrodę od przedstawicieli loży B'nai B'rith
51

Okazuje się, że nieźle musiałem zajść za skórę wiadomej społeczności, skoro próbuje się za mnie zabrać owiana mrokiem tajemnic najstarsza żydowska loża masońska B’nai B’rith. Organizacja, której w latach 2012-2014 wiceprzewodniczącym był zwolennik kazirodztwa Jan Hartman, złożyła do prokuratury raport będący owocem kilkumiesięcznego śledzenia mojej działalności. Członkowie loży B’nai B’rith uznali, że demaskacja antypolonizmu i antychrystianizmu oraz sprzeciw wobec „deptania Chrystusowego krzyża” to antysemityzm. Co więcej, sugerują, że talmudyczna nienawiść to jakiś nieprzeciętny wymiar „żydowskiego personalizmu”. Być może wielu zaskakuje żydowska buta. Tylko czego możemy oczekiwać od organizacji, która jeszcze niedawno była traktowana na równi ze zorganizowanymi grupami przestępczymi?

Członkowie żydowskiej organizacji przez wiele miesięcy rejestrowali i analizowali moją działalność publicystyczną i społeczną. Jak donieśli zaprzyjaźnionej „Gazecie Wyborczej”, śledzili moje internetowej wpisy, filmy, artykuły oraz wypowiedzi w czasie manifestacji. Na tej podstawie sporządzili kilkudziesięciostronicowy raport, który złożyli w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Żoliborz. Pracownikom Michnika skarżą się, że prokuratura na ich raport jeszcze nie odpowiedziała.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Festiwal hipokryzji

Jak wynika z relacji członka B’nai B’rith przedstawionej w „Gazecie Wyborczej” najbardziej boli ich fakt upubliczniania przeze mnie cytatów z Talmudu, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu dla zwykłego polskiego obywatela był księgą zupełnie nieznaną. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Talmud został przetłumaczony na język polski przez ratującego żydów z warszawskiego getta ks. Stanisława Trzeciaka oraz ks. Justyna Pranajtisa. Za upublicznienie talmudycznej ksenofobii kapłani natychmiast zostali okrzyknięci „antysemitami”.

Nie mogliśmy nie zareagować na medialno-propagandową działalność Jacka Międlara, w której nawołuje wręcz do przemocy wobec Żydów. W swoich publikacjach cytuje na przykład fragmenty Talmudu, którego po pierwsze – nie rozumie, a po drugie – wyrywa je z kontekstu. Odwraca też role kata i ofiary, w tej pierwszej obsadzając Żydów, choć to oni przecież zwykle byli i są prześladowani. Robi z nas oprawców, którym wpaja się rzekomą nienawiść do gojów. To niegodziwe i obrzydliwe. Ale przede wszystkim nieprawdziwe – powiedział „Gazecie Wyborczej” Henryk Kozłowski z loży B’nai B’rith.

Księga nienawiści

Bazując na nieświadomości polskiego społeczeństwa w zakresie Talmudu, Kozłowski próbuje zaprzeczyć faktom świadczącym o tym, że spisana w pierwszych wiekach naszej ery żydowska księga – będąca infernalną interpretacją Starego Testamentu – to jedna z najbardziej ksenofobicznych ksiąg, jakie kiedykolwiek powstały w historii ludzkości. Kierowany słowami Talmudu mówiącymi, że Żydzi mogą użyć kłamstw („wybiegów”) by oszukać goja (Baba Kamma 113a), Kozłowski próbuje z Polaków zrobić durni i wmówić im, że nienawiść do chrześcijan jest miłością. Aby nie być gołosłownym w tym miejscu pozwolę sobie zacytować kilka najbardziej soczystych cytatów z żydowskiej księgi nienawiści. Czy poniższe słowa są oznaką personalizmu? Ocenicie Państwo sami.

Jeżeli poganin (nie-Żyd) uderza Żyda, goj musi być zabity. Uderzyć Żyda to jest to samo, co uderzyć Boga (Sanhedrynu 58b).
Spożywanie posiłku wraz z gojem jest jak jedzenie z psem (Tosapoth, Jebamoth 94b).
Żyd nie musi zapłacić gojowi zapłaty, której był mu winny za pracę (Sanhedrynu 57a).
Jeżeli Żyd znajduje przedmiot zgubiony przez goja („pogański”), to nie musi on być zwrócony. (Baba Mezia 24a).
Kiedy Żyd zamorduje goja nie będzie żadnej kary śmierci. Jak Żyd okradnie goja, może sobie zatrzymać (Sanhedrynu 57a).
Goje są poza ochroną prawa i Bóg „wystawił ich pieniądze Izraelowi” (Baba Kamma 37b).
Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami (Yebamoth 98a).
Goje wolą seks z krowami (Abodah Zarah 22a.22b).
Ona [Maryja – przyp. JM] która była potomkinią książąt i gubernatorów, uprawiała nierząd ze stolarzami (Sanhedrynu 106a).
Jezus gotuje się w „gorącym ekskremencie” (Gittin 57a).
Chrześcijanie i inni, którzy odrzucają Talmud, pójdą do diabła i będą ukarani na wszystkie pokolenia (Rosz Hashanah 17a).
Ci, którzy przeczytali Nowy Testament nie będą mieć żadnego udziału w przyszłym świecie (Sanhedrynu 90a).

Przemoc

Dla pewności podkreślę. Powyższe słowa nie mają nic wspólnego z miłością, ale są przesączone antychrystianizmem, nienawiścią i skrajną ksenofobią. Nie są to cytaty z „Gazety Wyborczej” czy „New York Times”. To cytaty z najważniejszej żydowskiej księgi zwanej Talmudem, która dla starozakonników jest przewodnikiem życia. Nie będę w tym miejscu udowadniał, jak powyższe słowa są realizowane w praktyce. Zresztą czyniłem to już wiele razy w publikacjach oraz filmach. Przyjrzyjmy się sofistycznym manipulacjom Henryka Kozłowskiego, które już same w sobie zasługują na potępienie. Jak wielkim trzeba być cynikiem, żeby próbować wmówić polskiemu społeczeństwu, iż skrajnie fundamentalistyczne słowa są jakimś nietuzinkowym żydowskim personalizmem? Jak bardzo trzeba być wyzutym z moralności, by próbować wmówić Polakom, że walcząc z talmudyczną przemocą jestem propagatorem nienawiści, a nie jest tej nienawiści propagatorem społeczność, która w swym życiu kieruje się ksenofobicznymi wskazówkami? Skąd bierze się ta buta?

Kochamy gojów?

Robi z nas oprawców, którym wpaja się rzekomą nienawiść do gojów. To niegodziwe i obrzydliwe. Ale przede wszystkim nieprawdziwepowiedział o mnie Kozłowski. To kolejna obrzydliwa manipulacja członka B’nai B’rith. Kto robi z żydów oprawców? Czy ja poprzez cytowanie ich księgi, czy ich przodkowie wbijając im do głowy, że „goja można okradać” oraz – jak kilka lat temu mówił rabin Owadia Josef – że „chrześcijanie są jak bydło pociągowe”? Poza tym, gdyby rozmówcy Wyborczej naprawdę zależało na oczyszczeniu się z nienawiści Talmudu, nie mydliłby Polakom oczu stosując tzw. „trik antysemityzmu”, nie bredziłby o jakiejś „niegodziwości” i „obrzydliwości”, której doszukuje się w cytowaniu ich księgi, ale powiedziałby jasno: Kochamy chrześcijan i nie chcemy mieć nic wspólnego z pełnymi ksenofobii fragmentami zawartymi w Talmudzie. Dlaczego tego nie zrobił? Czyżby kłamstwo tak wielkiego kalibru nie przeszło mu przez usta? Kto wie, możliwe że powód jest jeszcze bardziej drastyczny?

Kocham czy nienawidzę?

Ja nie mam oporów, by powiedzieć, że miłością ewangeliczną darzę każdego człowieka. Nie mam problemów by wyznać, że zrobię co w mojej mocy, by uchronić każdego żyda od nienawiści, którą – co stwierdzam ze smutkiem – do niewyobrażalnych rozmiarów wyhodowali ich bliscy. Nie widzę kłopotu w tym, by każdemu człowiekowi, bez względu na przekonania życzyć wszystkiego dobrego, a zwłaszcza błogoławieństwa. Dlaczego tego nie może uczynić członek B’nai B’rith? Czy nie jest zastanawiające, że podobne słowa nie padają ze strony przedstawiciela żydo-masońskiej loży w Polsce? Tak, żydo-masońskiej. I nie bójmy się tego określenia, które przez lata, w myśl „Erystyki” Artura Schopenhauera próbowano sprowadzić ad absurdum. Spoglądając na brednie Henryka Kozłowskiego rodzi się poważne pytanie, na które próbuje sobie odpowiedzieć niejeden Polak: Czym jest i skąd się wzięła żydomasońska loża B’anai B’rith? Już tłumaczę.

B’nai B’rith jako organizacja przestępcza

Żydowska, międzynarodowa organizacja działająca w Polsce pod nazwą Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej (B’nai B’rith – Loża Polin) została założona w Polsce w 1922 roku. Jej nazwa wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza „Synowie Przymierza”. Szesnaście lat później, 22 listopada 1938 r. dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego rozwiązującym wszystkie organizacje masońskie w Polsce, B’nai B’rith zostało w Polsce zdelegaizowane. Zrzeszenia wolnomularskie (masońskie) uznaje się za rozwiązane z mocy samego prawa – zapisano w dekrecie prezydenta Mościckiego.

Dekret prezydenta Ignacego Mościckiego – delegalizacja masonerii (22 listopada 1938)Dekret prezydenta Ignacego Mościckiego – delegalizacja masonerii (22 listopada 1938) – PRZECZYTAJ

Jak wskazuje mecenas Jarosław Litwin dekret prezydenta Mościckiego przestał obowiązywać dopiero 1 stycznia 1970 r. Czyli aż do 1970 r., nawet reżim komunistyczny uznawał loże masońskie za zagrożenie dla funkcjonowania państwa, zaś przynależność do nich i ich popieranie było przestępstwem zagrożonym karą więzienia do lat 5 oraz grzywną. Kto bierze udział w związku wolnomularskim lub działalność takiego związku popiera, podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny – czytamy w art. 2 dekretu Prezydenta RP z 1938 roku. Takie przestępstwo można porównać do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (258 §1 k.k.), za co aktualnie grozi taka sama kara, jak niegdyś za partycypację w wolnomularstwie.

Reaktywacja żydomasonerii w Polsce

Niestety, takiej roztropności, jakiej nie brakowało prezydentowi Ignacemu Mościckiemu, zabrakło ś.p. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Po niemal 70 latach formalnej nieobecności żydowską lożę reaktywował prezydent RP Lech Kaczyński i obecnie funkcjonuje ona jako stowarzyszenie B’nai B’rith – loża Polin.

Po dzień dzisiejszy, członkowie żydowskiej loży z różnych powodów, a najczęściej jest nim strach przed utratą wpływów w różnych instytucjach, w tym w Kościele, nie chcą publicznie przyznać, że ich organizacja zalicza się do masonerii. Na ich nieszczęście potwierdził to sam prezydent RP Ignacy Mościcki oraz współzałożyciel B’nai B’rith w Polsce, którego w książce pt. „Wolnomularstwo w II Rzeczpospolitej” zacytował Leon Chajn: Zakon nasz powstał w Ameryce jako pewna secesja zakonu wolnomularskiego.

Potępienie

Organizacja, której godłem jest siedmioramienny świecznik, a jego hasłem jest „dobroczynność, miłość bratnia i zgoda”, co automatycznie przywołuje w pamięci hasła Rewolucji Francuskiej, która doprowadziła do rozlewu hektolitrów niewinnej, chrześcijańskiej krwi, z całą mocą została potępiona przez przedstwicieli Kościoła katolickiego. Uczynił to papież Klemens XII w bulli „In eminenti apostolatus speculo” (1738), papież Leon XIII w encyklice „Humanum genus” (1884), w okresie pontyfikatu Piusa XII czyniła to Kongregacja Świętego Oficjum oraz św. Maksymilian Maria Kolbe, którego świętość próbuje się ograniczyć do oddania życia w obozie koncentracyjnym, pomijając fakt, że święty franciszkanin niestrudzenie walczył z talmudyczną nienawiścią i masonerią.

Nowy Porządek Świata

Masońska organizacja B’nai B’rith jako pryncypium ma w swojej tradycji zapisaną walkę z wartościami chrześcijańskimi w celu zaprowadzenia Nowego Porządku Świata, o czym można przeczytać w pracy ks. Michała Poradowskiego pt. „Nowy światowy ład”: Niniejsza broszura stara się przypomnieć, jak ów Nowy Światowy Ład był już realizowany w ramach Imperium Brytyjskiego i jakie to organizacje i stowarzyszenia angielskie brały w tym udział, a w szczególności The British Israel, Rhodes Scholars i Fabian Society. Wszystkie trzy najściślej związane z masonerią i z interesami światowego żydostwa, które obecnie jest reprezentowane bardziej przez B’nai B’rith.

O tym, że ksiądz Paradowski mówił prawdę, zaświadczył sam były prezes stowarzyszenia B’nai B’rith w Polsce, Jarosław Szczepański, próbując przekonać Polaków o dobru płynącym z islamskiej migracji, a w konsekwencji multikulturalizmu, który w myśl kulturowego marksizmu tworzy idealny grunt do zbudowania nowego ładu na świecie. Sprawę komentuje ś.p. prof. Bogusław Wolniewicz, do którego wykładu w tym miejscu odsyłam (OBEJRZYJ).

Zapluć NSZ

Ponadto żydowska loża B’nai B’rith z wyjątkowym obrzydzeniem odnosi się do największych bohaterów powojennej Polski – żołnierzy podziemia niepodległościowego. Pod koniec września bieżącego roku prezes B’nai B’rith w Polsce Sergiusz Kowalski wystosował list do marszałka Marka Kuchcińskiego, w którym sprzeciwił się honorowaniu żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych imputując Brygadzie Świętokrzyskiej „współpracę w gestapo”. Czy w taki sposób postąpiłaby organizacja przyjaźnie nastawiona do Polski i dumna z bohaterstwa Żołnierzy Wyklętych, czy też raczej organizacja zasługującą na natychmiastową delegalizację?

Widzieć więcej – zdemaskować zło

Dziesiątki razy powtarzałem, że chrześcijanie, których pod względem doktryny moralnej od żydów dzielą lata świetlne, nie mogą sobie pozwolić na jakąkolwiek nienawiść wymierzoną w kierunku drugiego człowieka. Ale naszym zadaniem, a zarazem obowiązkiem, jest walka z grzechem i chorymi ideologiami, do których siłą rzeczy należy zaliczyć pełen nienawiści talmudyzm. Zdaję sobie sprawię, że środowiska żydowskie obawiają się, iż coraz więcej Polaków zaczyna przecierać oczy ze zdumienia i dostrzegać, jak wielkie zło tkwi w doktrynie żydowskich szowinistów oraz polonofobicznej B’nai B’rith. Prawdę mówiąc, z jednej strony mam głęboko w nosie idiotyczne raporty niegdyś przestępczej żydowskiej masonerii w mojej sprawie, a z drugiej strony liczę, że sprawa jeszcze bardziej zostanie rozdmuchana medialnie, bo w ten sposób jeszcze większa rzesza Polaków dowie się jakie metody stosuje żydowska loża B’nai B’rith w Polsce oraz jak niewiele jest personalizmu w żydowskim Talmudzie. Ponadto, nie mam się czego obawiać, ponieważ wiem, że po stronie walczących ze złem i talmudyczną ksenofobią stoi nie byle kto, a Jezus Chrystus – Zbawiciel, który zdaniem autorów księgi ksenofobii „gotuje się w gorącym ekskremencie”. Prawda wychodzi na jaw, a żydowska buta, będąca owocem przeraźliwego strachu, jest dobrym zwiastunem, iż Polacy powoli powstają z kolan.

Jak Żydzi pomagali Niemcom mordować Żydów

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Claire mówi

  Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej trzeba koniecznie zdelegalizować, tak jak to zrobił Prezydent Ignacy Mościcki. Chwała mu za to.

 2. goj mówi

  Nie mam pojęcia, jak oni czytali Torę, że im wyszło: „Spożywanie posiłku wraz z gojem jest jak jedzenie z psem”. Nie natknąłem się jeszcze na wersety, które mogłyby im to sugerować.

  1. Mietek mówi

   Pomyliłeś Torę z Talmudem. To są dwie zupełnie różne księgi.

 3. Bożyfan Kowalski mówi

  Alternatywna prawica w Ameryce rośnie w siłe . Jedynym sposobem na żydów jest satyra, szydera bo to przyciąga młodzież . Trzeba wytrącić żydom ich najmocniejszą broń ich wydumaną martylologie zadając jej kłam. Obalić mit budowany przez dziesięciolecia o niewinnych biednych żydkach ofiarach bezpodstawnych uprzedzeń. Żydzi to system a młodzież z natury jest antysystemowa.

 4. Hammurabi mówi

  Popatrzmy na problem z drugiej strony. Skoro tak wiele wiadomo w temacie żydowskich dokonań, czemu u diabła nie potrafimy przeciwstawić się temu złu? Co powoduje, że zachowujemy się tak jak pozbawione rozumu a co gorsza instynktu samozachowawczego istoty? Pozwalamy wodzić się jak niedźwiedź za kółko w nosie, który z obawy przed bólem potulnie bawi gawiedź. Tym kółkiem w naszym przypadku jest właśnie bezgranicznie pojemny antysemityzm. Władze boją się posądzenia, napiętnowania i ukarania szarpnięciem za owo kółko, i nie tylko one zresztą. Szeregowi obywatele podlegają karze, za każdy przejaw niesubordynacji i głoszenie wątpliwości bo w przeciwnym przypadku władze zostaną „zdyscyplinowane” szarpnięciem za kółko… I tak to się „kręci”…
  Jednak… Szeregowi obywatele w swojej masie bywają groźniejsi od niedźwiedzi a co najgorsze dla twórców teorii powszechnego antysemityzmu, w przypadku świadomego działania potrafią zmieść władze i ich „niedźwiedników”.

 5. Zbyszek mówi

  Niech Cię Bóg błogosławi za prawdę Panie Jacku.

 6. goj mówi

  Panie Jacku, Pan ma autorytet, charyzmę i dość dużą wiedzę na ten temat. Czy myślał Pan o utworzeniu petycji o likwidacji tej loży masońskiej?

  1. Jacek Międlar mówi

   Tak, ale jeszcze zastanawiam się jaką ją ugryźć i czy teraz jest właściwy na to czas. Pomyślę i dziękuję 🙂

  2. Robert B. mówi

   Akurat „stronnictwo amerykańsko-żydowskie” (@Michalkiewicz) się na to zgodzi…

  3. Liliana mówi

   Teraz nie jest czas,a może nawet już na zawsze,żeby ruszać lożę B’nei B’rith.
   Przecież wpływy USraela w Polsce są teraz ogromne.Wszystkie ważniejsze stanowiska decyzyjne są w ich ręku,sądy,prokuratury,media,banki?

  4. Hammurabi mówi

   To za mało. Petycja nawet z milionem podpisów skończy w jakiejś „zamrażarce”.
   Trzeba działać. Działać rozważnie i zdecydowanie. Trzeba użyć takiego narzędzia, które stworzy prawdziwą, nie iluzoryczną okazję do zrewidowania obecnego układu. Jedynym sensownym, wydaje mi się stworzenie organizacji mogącej zrzeszać Polaków o różnym światopoglądzie i zapatrywaniach na życie, jednak zgodnych w umiłowaniu ojczyzny i uniwersalnych wartości naszej cywilizacji. Nie partię polityczną a ruch, związek, towarzystwo, obóz – oddolną organizację ludzi, wspierających się wzajemnie we wzmacnianiu Polski, w zgodzie z prawem, obyczajami i sumieniem. Mam nadzieję, że jest takich Polaków wielu, co pozwoli na efektywne działanie w wielu ważnych miejscach, pozwoli na stworzenie komitetów wyborczych i…

   Komitet wyborczy wyborców może zostać utworzony po zebraniu co najmniej 1000 podpisów obywateli mających prawo do wybierania do Sejmu. Następnie, o utworzeniu komitetu należy zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą.
   Komitet wyborczy może w każdym okręgu wyborczym zgłosić jedną listę kandydatów na posłów. Lista kandydatów powinna zostać poparta podpisami co najmniej 5000 wyborców, którzy stale zamieszkują w danym okręgu wyborczym…
   Bez obecności w sejmie każde działanie może być utrudnione a nawet uniemożliwione.
   Uczmy się od naszych wrogów.

 7. Zdzisław mówi

  Drogi Jacku! Talmudyści chcą NWO a nie królestwa w Jeruzalem, czyli stolicy w Jerozolimie. To skutecznie spolaryzuje politycznie ortodoksyjną, wierną Torze część żydów i tych od Talmudu, jednocześnie obnaży moralną nędzę synagogi szatana, mającej biblijne korzenie w plemieniu żmijowym. Decyzja Trumpa spolaryzuje politycznie świat na popierających islam i na tych, co poprą Żydów wiernych tradycji Mojżesza i chrześcijańtwo, których połączy Jeruzalem. Oj będzie się działo! Szczęść Boże

 8. Zdzisław mówi

  Jacku! Na zdjęciu w tle widać makatkę a na niej gwiazdy pięcioramienne, czyli pentagramy a nie gwiazdy Dawida. To wizytówka tego towarzystwa. Pentagramy mamy też na naszym orle. Każdy ciuszek dzieciecy ma pentagramy. Najwięcej widać ich w Polsacie i TVN

 9. Jarek mówi

  znalazłem dziś na Onecie informację, że pan Braun organizuje demonstrację przeciwko prezydentowi Dudzie który jest zdrajcą – ma to być 12 grudnia kiedy Duda , tak jak każdy jego poprzednik, da oznakę uległości wobec chazarów paląc ich hanukowe świece – dobra okazja by się przyłączyć i dać wyraz co o pewnej nacji myślimy. Nasi przodkowie ich przyjęli obdarowali przywilejami a ci jak się odpłacają?? Zachowują się jak przysłowiowa świnia której dać palec to zeżre całą rękę.

 10. Normalny mówi

  Jest to kolejny atak na Polskę i Polaków żydowskich organizacji, których działalność kończyła się dla nas -Polaków i dla naszej Ojczyzny tragicznie. Musi natychmiast zawiązać się organizacja Polaków a Polska musi stać się na tyle wolna, aby władze polskie niezwłocznie zdelegalizowały, tak jak Mościcki, wszelkie wrogie- polakożercze i katolikożercze organizacje i agendy wraz z mediami i innymi ośrodkami antypolskiej i antykatolickiej dywersji, a ich aktywni działacze powinni zostać z tych działań osądzeni sądownie a w najlepszym przypadku wydaleni z Polski. To samo powinno dotyczyć wszystkich innych – wspierających lub przyzwalających na takie działania – bez przedawnień ! Należy natychmiast wprowadzić zmiany w prawie – wprowadzić surowe kary za antypolonizm i antykatolicyzm i znieść penalizację za tzw antysemityzm, bo jest to przepis który jest ekstremalnie nadużywany przez żydostwo w celu blokowania mówienia prawdy o nich, ich ideologii, zamiarach i czynach, czego najlepszym dowodem jest obecna bezczelna i hucpiarska nagonka na prawdomównego Jacka Międlara. Żydom obok Niemców, Rosjan, Ukraińców i Litwinów należy także wystawić natychmiast wielobilionowe rachunki za masowe mordy na narodzie polskim ich pobratymców, za spowodowanie olbrzymich strat terytorialnych i materialnych Polski i Polaków. Kto jeszcze nie ma wyobrażenia jak astronomiczne były to straty zachęcam do przeczytania książek Henryka Pająka. Jeśli Żydzi nie doceniają gościny Polaków na naszej ziemi należałoby im wystawić także rachunki za tę wielowiekową gościnę -Polska w ten sposób błyskawicznie stałaby się najbogatszym krajem świata. A więc jeszcze raz – zorganizujmy się natychmiast wokół Jacka Międlara i innych prawych Polaków, połączmy siły Polaków w kraju i zagranicą i przełóżmy to na czyny. Tak zostawiając sprawy – w rozproszeniu – nie przedstawiamy żadnej realnej siły i skazani jesteśmy na bycie wiecznymi chłopcami do bicia. A więc : Avanti ! Króluj nam Chryste !

  1. A.M. mówi

   Dokładnie. Żydzi, tak samo jak Niemcy, są winni Polsce wielkie odszkodowania za zdradę i zbrodnie ludobójswa na Polakach. Można wyliczyć, że Żydzi są winni Polsce 300 mld USD za współudział w wymordowaniu ręka w rękę z sowietami, 3 mln Polaków w czasie wojny oraz w okresie powojennym.

 11. xxxxxxxxxxx mówi

  kazdy wstrzasajacy cytat z Talmudu po przejrzeniu calego Talmudu na necie byl nie do znalezienia , Zydzi nigdy w swojej historii nie byli wojownikami i pewnie dlatego tak skonczyli . Skoro mamy 'wolna ’ ojczyzne to jak mozna zakazywac organizacji ? Tzw zolnierze niezlomni popelnili bardzo wiele zbrodni na cywilach . Zajmijcie sie pedofilna ideologia islamu ktora morduje Europe i Amer. PLn. a nie Zydami ktorzy maja swoja ojczyzne i swiat . Zajmijcie sie ewentualnie Diaspora ktora razem ? z islamistami morduje nasz kontynent to nie sa prawdziwi Zydzi . Dajcie spokoj Izraelowi bo tylko ONI na swiecie wiedza jak trzymac za morede pedofilnego slema potomka pedofila mahometa.

  1. A.M. mówi

   Kłamiesz żydzie. Ja znalazłem wszystkie fragmenty wymienione w książce ks. Pranajtisa.
   Szukałem w księgach Talmudu w jednej z wielu żydowskich bibliotek online.
   Są tam wszystkie te wstrząsające fragmenty.

  2. Felek mówi

   A.M.
   Proszę podaj gdzie można kupic księgi Talmutu (pisane po Polsku), oraz Żydowskie biblioteki online (też pisane po Polsku).
   Bardzo mnie ciekawi Historia Narodu Wybranego. Jeżeli czytasz te mødrośćiowe księgi po Hebrajsku,Niemiecku to nie odpowiadaj.

 12. Ania mówi

  Leszek Bubel – patriotą roku ! Kolej teraz na Jacka Międlara, Grzegorza Brauna, Leszka Żebrowskiego, Roberta Winnickiego, Roberta Bąkiewicza i im podobnie zasłużonych !

 13. Zbulwersowany mówi

  Wykłady i teksty Jacka Międlara powinny znaleźć się w programie nauczania zarówno historii jak i religii na wszystkich poziomach nauczania nie tylko w Polsce. Świat musi przejrzeć na oczy żeby zrzucić z siebie makabryczny balast narzucony ludziom przez lucyferian ! Wiele wątków rzuca na ich ideologię, działalność, spiski, knowania, mordy, przewroty, rewolucje, wojny, rozbiory i zabory, nieopisane tragedie książka Douglasa Reed’ a – ” Strategia Syjonu ” – obecnie dostępna w patriotycznych księgarniach.

 14. Reytan mówi

  Do Goja.Jestes zwyczajnym klamca.
  Nikt nigdy nie mowil,ze to jest w Torze (po polsku po prostu piec pierwszych ksiag Starego Testamentu.My nie uzywamy nazwy Tora.).Chodzi o Talmud.
  Manipulacja w postaci zmiany tematu,albo podsuwanie przeciwnikowi falszywych wypowiedzi to powszechna cecha Komuny,np.KOD-u/.

 15. Robert mówi

  Żydzi z BB i AJC zadają delegalizacji Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), Młodzieży Wszechpolskiej i stowarzyszenia Marsz Niepodległości .

  1. Ada mówi

   Żydzi żądają delegalizacji POLSKICH ORGANIZACJI PATRIOTYCZNYCH??? A co oni mają do polskich organizacji, do POLAKÓW PATRIOTÓW??!
   To już ostatnimi czasy druga organizacja żydowska po instytucji „Daniels” żąda, wymaga, tupie i rozkazuje, ledwie przekroczywszy nasze polskie progi!
   Już teraz nie… donosi, a oficjalnie żąda, no, no, to i my żądajmy, a będzie tego wiele! Bardzo wiele!
   Przypomnijmy sobie, jak nasza młodzież pisała indywidualnie grubymi setkami cv-ki, starając się o jakąkolwiek pracę. W zamian mieli…z unijnych dotacji organizowane kursy zmieniające lub poszerzające kwalifikacje i … dalej nie mieli pracy, choć prowadzący owe kursy „trzepali” niezły zarobek. Żołądki by im poprzysychały do kręgosłupów, gdyby nie domowe, emeryckie lub rentowe wsparcie rodziców, czy dziadków. A gdy stawało się zbyt ciężko, wstydliwie i bez perspektyw w kwestii założenia własnej rodziny, z ogromnym przeżyciem pakowali(podpowiedz nam historio, skąd my to znamy?) „węzełki” w zagraniczne nieznane za chlebem!
   W taki planowy właśnie sposób zostali głodem i brakiem perspektyw wygnani z Polski „na zmywak”, m.in. specjaliści inżynierowie, magistrowie i ci z wyższymi tytułami też.
   To po tej kolejnej czystce wykształconej i ukształtowanej, wartościowej i silnej młodzieży cv-ki poszły w kąt, a cichaczem pojawili się najpierw tysiącami, a następnie milionami ludzie z innych krajów, których to teraz właśnie wciąż coraz więcej potrzeba.
   A nie zapominajmy, ileż to paszportów „polskich” naprodukowano w międzyczasie i jakie z tego powstają i dalej powstawać będą następne problemy!
   Czyż to nie „czary” jakieś?
   Zauważmy, jacy to teraz bogaci jesteśmy, aż do rozrzutności! Nie tworząc tu katalogu darowizn, nagród, wsparć itp. prezentów, jakże krzyczące jednak są te sumy, te wielkie wartości adresowane do „przyjaciół i sąsiadów”.

   Tu warto nie tyle wspomnieć, co zdecydowanie podkreślić….wartości ogólne POMOCY UDZIELANEJ w euro, funtach itp. od dobrych kilku lat od tych naszych wyrobników „ZE ZMYWAKA” DLA RODZICÓW I DZIADKÓW W POLSCE!!!
   Przepraszam – TFU!

 16. Reytan mówi

  Xxxxx jest komunistycznym prowokatorem,co widac na kilometr.
  To RAZ.
  Po drugie,mam pomysl w zwiazku z projektem Pana Normalnego.
  Mozna by zalozyc Stowarzyszenie Popularyzacji Talmudu.
  Pierwszym krokiem byloby rozpoczecie zbiorki pieniedzy na pierwsze pelne polskie tlumaczenie Talmudu.
  Jest skandalem,ze takiego tlumaczenia jeszcze nie mamy.
  Jest tlumaczenie angielskie,jest niemieckie,ktore moga byc pozyteczne takze przy tlumaczeniu polskim.
  Czy istnieja jeszcze inne tlumaczenia europejskie nie wiem.

 17. Robert mówi

  Zapędzą nas do Arki Noego,powróci przedwojenna Łódz,dadza wiosła do łap i kaza zapierdzielac straszac potopem,Chinczykami,Ruskami,Marsjanami,latajacymi spodkami,Blue Beam ami

 18. Sowa mówi

  Panie Międlar. Jestem Panu bardzo wdzięczny za Pańską działalność. Robi Pan świetną robotę. Gdybym był osoba publiczna tak jak Pan to robiłbym to samo. Żydzi to w większości zorganizowana grupa przestępcza która żeruje na ludzkiej naiwności na całym świecie. To naród semickich cyganów który od wieków trudni się oszustwem. Polacy przez swoje dobre serce wiele od nich wycierpieli i musimy w końcu powiedzieć wyraźnie DOŚĆ ! Dopóki będzie Pan działał na rzecz ich demaskowania, zniszczenia wpływów na polskie życie polityczne i wywalenia ich z kraju będą Pana wspierał całym sercem i w miarę możliwości działaniem. Pozdrawiam.

 19. antonio morena mówi

  BRAWO ! BRAWO ! BRAWO !
  Panie Jacku, zgadzam się we wszystkim.

  Talmudyczne żydostwo to śmiertelni wrogowie Polski i Polaków od wieków, od samego początku ich bytności na ziemiach polskich aż po dzień dzisiejszy.
  Nie ma na Świecie drugiego tak shańbionego narodu, o moralności insektów, która pozwalała im z tchórzostwa i dla ratowania siebie, zaciągać własną matkę i ojca za włosy po chodniku w Gettcie do bydlęcego wagonu do Oświęcimia na śmierć w komorze gazowej i krematorium, Która pozwala im oddawać swoje dzieci na śmierć dla ratowania siebie. Takiego czegoś nie ma nawet u zwierząt.
  Nie ma na Świecie drugiego tak zakłamanego, plugawego, tchórzliwego, zbrodniczego nardu, jak żydzi w swojej masie, kierowanego przez swoje anty-ludzkie elity.
  Mówią to o narodzie żydowskim sami nieliczni uczciwi żydzi w swoich pamiętnikach z Getta i Oświęcimia, za które spotykają ich prześladowania w Isrealu.

  Brońmy się i organizujmy przeciwko temu robactwu talmudycznemu w ludzkiej skórze.
  Oni bezczelnie kreują się na największych pokrzywdzonych i każą się szanować i przepraszać, a tak naprawdę to żydzi są zbrodniarzami i powinni przepraszać Polaków.
  Mówił o tym ś.p. prof. Wolniewicz.
  Za swoje zdrady i zbrodnie na Polakach żydzi powinni być wypędzeni z Polski do Israela, a nie zapraszani i fetowani w Polsce przez ten niby polski rząd PiS.
  Żydzi są winni Polsce odszkodowania w wysokości 300 mld USD za współudział w wymordowaniu z sowietami 3 mln Polaków. Żydzi powinni codziennie błagać Polaków o wybaczenie.

  Szczęśliwym dla nich zbiegiem okoliczności, szokująca prawda o ich zbrodniach mogła być bardzo dokładnie trzymana w tajemnicy przez 76 lat. To oni dostali od Stalina Polskę w zarząd i skrzętnie korzystali z możliwości ukrywania swoich zbrodni.

  Teraz jednak prawda może wychodzić na cały Świat. Gdy ludzie na Świecie dowiedzą się szeroko, jak potworna jest prawda o żydowskich zbrodniach, to żydzi będą skończeni wszędzie.

  1. WIESLAWA mówi

   MLODZIEZY KOCHANA, serce mi rosnie, gdy czytam wiekszosc Waszych wypowiedzi.Przez cale lata wydawalo mi sie, ze naszej mlodziezy nie interesuje wlasna Ojczyzna, ze po tzw. reformach oswiatowych, ktore drastycznie ograniczyly nauczanie zwlaszcza historii Narodu, mlodziez nie ma szans zrozumiec, co sie tutaj naprawde dzieje, kto jest kto i jak manipuluje sie Polakami. Teraz wstapila we mnie nadzieja, bo jesli mamy taka wspaniala mlodziez, to jest dla nas szansa. Wiem, ze nie kazdy jest wojownikiem jak J.Miedlar, ale kazdy z Was moze setkom, a moze i tysiacom mlodych ludzi przekazywac te tresci, o ktorych tu rozmawiacie, a ci, ktorzy znaja jezyki moga te wiadomosci puszczac w swiat i oswiecac tych, ktorzy nie rozumieja. I NAJWAZNIEJSZE – NIE POZWOLMY SKLOCAC NAS. To metoda naszych wrogow_- sklocic Polakow, niech sie zagryzaja, a wtedy bardzo prosto okrada sie walczace ze soba watahy. Musimy uswiadomic sobie precyzyjnie, KTO JEST WROGIEM POLAKOW.

 20. Małgosia mówi

  Jak PiS zdelegalizuje ONR-to nic nam nie zostanie.Politycy albo są tak głupi albo poprawni politycznie co w sumie na jedno wychodzi- ze dają sobie wmawiać jakiś wydumany antysemityzm.Uważam, ze w Polsce należy tępić antypolonizm a nie szukać na siłę antysemityzmu. Zresztą co to za termin, przecież semitami są wszystkie narody arabskie. Doczekamy się również że beżowi zaczną powoływać się na ten termin-a wtedy już się nie pozbieramy-zaleją nasz kraj.

  1. Konrad mówi

   Jak to nic nie zostanie? We wrzesniu 1939 tez tak myslano, a my zeszlismy do podziemia. Polacy to trudny narod. Im bardzirj nam sie przykreca srube tym wiekszy stawiamy opor. Dlatego sie nas zmiekcza wszelkiego rodzaju rozdawnictwen zamiast ulatwic dostep do pracy i mozliwosci prowadzenia wlasnego biznesu. Mamy podwojne opodatkowanie, trudnosci urzedowe oraz opresyjne przepisy. Ale zamydla sie nam oczy jakims 500 plus albo innym gownem. Zamiast ulg dla ludzi pracujacych mamy prezety dla nierobow ktorzy splodza kolejne sterowalne pokolenie. Do jeds degradacja mentalna polakow czyli kolejny zydowski trik.

 21. aalfa.oomega mówi

  Pan rzekł: „(…) odwracam oblicze swe od ludu zwącego się ‘czcicielami’, a przez innych określanego Gīīú-dāā-īīgh – za wasze odejście od Wiary, olbrzymie i ciężkie grzechy, i nieprawości, i całkowite nieumiarkowanie w ich popełnianiu (…) za nieustanne kłamanie, obwinianie i oczernianie narodów, które was przyjęły, pomogły i ratowały – pełni pretensji i roszczeń do wszystkich do około – przy jednoczesnym nieustannym wynoszeniu się nad innych, usprawiedliwianiu się i idealizowaniu oraz wypieraniu wszelkich swoich win (…) za niezmierną cześć dla waszych brutalnych morderców i ich naśladowanie (…) już kiedyś was ostrzegałem: – Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy – i to cały naród – ustawicznie Mnie oszukujecie! (…) rzekłem też: – Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie, i jeszcze: – (…) kurwiliście się z obcymi bogami (…) już wtedy wasi mądrzy bezczelnie przeinaczali prawdę, i pisali, że: – (…) czciliście obcych bogów (…) posyłałem do was proroków, mędrców i uczonych (…) wy, chroniąc ohydę spustoszenia moralnego, podle zabijaliście ich, i kamienowaliście tych, którzy byli posłani do was (…) wysłałem do was Mesjasza, byście się nawrócili, a wy go nie przyjęliście! (…) co gorsza, skazaliście go i okrutnie pozbawiliście życia! (…) (…) zatem, skoro uporczywie wybieraliście grzech i w nim się zatraciliście – tedy poniesiecie surową karę: jesteście przeklęci i zostaniecie unicestwieni! (…) a za to, że waszych bliźnich traktowaliście jako przedmioty – sami przestaliście być Dziećmi Bożymi! (…) tak zaciekle zwalczaliście swoich bliźnich, że nawet małe i chore dzieci były dla was wrogiem! (…) czy Moje oczekiwanie, byście z bliźnimi żyli w pokoju na Świętej Ziemi – było zbyt trudnym dla was zadaniem?! (…) przeto srodze ukarzę was! Wielu – wyparuje w promieniotwórczym ogniu, a resztę zatopi ściana wody (…) staniecie w świetle bolesnej dla was Prawdy (…) ostateczną klęskę zada wam Yēšuaʿ (יֵשׁוּעַ, Yehōšuaʿ, יְהוֹשֻׁעַ), król narodu wybranego, a wyznawcy Aa’’aaha niedobitków zetrą na proch! (…) to samo spotka tych, którzy wyrzekli się wiary przodków (…) zapalę słońca [pełne?] śmierci! I ziemię, którą przemocą bezprawnie i podstępnie zajęliście, i nazwaliście swoją – pokryję szklistymi bąblami i zasypię popiołem! Nastanie czas ciemności (…) i wytępię was, a wszelka pamięć o was zaginie na wieki! (…)”

 22. The indoraptor mówi

  Panie Jacku! Miłować można ludzi a nie zwierzęta w ludzkich skórach! Jest czas pokoju ale jest też i czas wojny! Żydomasoneria wy powiedziała nam wojnę! Oni nie znają litości! Więc i my jej znać nie możemy! Jest nas więcej niz ich ! W jedności siła! Wiem że rozlew krwi Panu nie leży ale w obecnej sytuacji na świecie i kraju jest on nieunikniony!

 23. Piotrx mówi

  Dodajmy że ks J.Pranajtis za swoje dążenie do dania świadectwa prawdzie został prawdopodobnie otruty , a jego wrogowie w znanym stylu stale obrzucali go takimi inwektywami jak „nieuk” czy fałszerz”

  ***

  „…. Ksiądz Justyn Bonawentura Pranajtis urodził się w 1861 roku we wsi Ponienupie w ówczesnej guberni Suwalskiej pod zaborem rosyjskim. Choć był z pochodzenia Litwinem, to czuł się Polakiem. W 1878 roku wstąpił do katolickiego seminarium duchownego w Sejnach, gdzie zwrócił uwagę swoich przełożonych zamiłowaniem do pracy naukowej. W 1883 roku został wysłany do Rzymskokatolickiej Cesarskiej Akademii Duchownej w Petersburgu, a w 1886 roku został wyświęcony na katolickiego kapłana. We wspomnianej Akademii pracował głównie nad językiem hebrajskim i zasłynął tam jako świetny hebraista. Po ukończeniu studiów w Akademii ofiarowano mu katedrę języka hebrajskiego. Ponadto był on profesorem liturgiki oraz śpiewu kościelnego i jednoczenie piastował kilkukrotnie godność prefekta Akademii. W 1895 roku został przez władze carskie administracyjnie wywieziony na wygnanie do Tweru. Po powrocie z wygnania ponownie został wykładowcą języka hebrajskiego. W 1902 roku opuścił Akademię Duchowną i objął stanowisko proboszcza w Taszkiencie, a zarazem całego Turkiestanu. W 1916 roku ks. Pranajtis przyjechał do Petersburga gdzie zachorował. Został on umieszczony w szpitalu. Swemu byłemu profesorowi, ks. biskupowi Janowi Cieplakowi , który go odwiedzał, wyznał, iż uważa , że został otruty. W istocie przebieg choroby był dość dziwny: ks. Pranajtis zaczął raptownie chudnąć i wkrótce zmarł – 28 stycznia 1917 roku.

  Ks. Pranajtis poznał niełatwy do opanowania język żydowskich ksiąg religijnych (hebrajski, chaldejski, aramejski) tłumacząc i wydając w opracowaniu szereg tekstów z Talmudu. Owocem jego żmudnej pracy naukowej była wydana w języku łacińskim książka: „Christianus in Talmude Iudaeorum” – Petropoli 1892 (Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim). W 1894 roku została ona przetłumaczona na język niemiecki, a w 1911 także na rosyjski, a także na inne języki. Przy czym należy podkreślić, że późniejsze tłumaczenia miały często jedynie charakter popularny. Każdy kto jednak chciałby sobie wyrobić właściwy sąd o naukowości stanowiska ks. Pranajtisa winien sięgnąć do edycji łacińskiej z 1892 roku. Edycja ta posiada bowiem wszelkie cechy pracy naukowej, przeznaczonej dla specjalistów. Dlatego, jak podkreśla ks. Pranajtis we wstępie do niej, aby uniknąć zarzutu ze strony środowisk żydowskich, że ktoś dany tekst sfałszował bądź źle go zrozumiał, obok przekładu łacińskiego przy każdej cytacie talmudycznej jest podany tekst hebrajski. Książka zaczyna się od wykładu co to jest Talmud, z jakich składa się dzieł, części i traktatów, przy czym każdy tytuł jest podany po hebrajsku, w transkrypcji literami, w łacińskim przekładzie i ze szczegółowym jego objaśnieniem. Tak samo traktowany jest każdy termin techniczny. Na stronach 23-25 autor wylicza szczegółowo literaturę talmudyczną oraz jej wydania, na których się opierał. Wymienia także biblioteki w których można je odnaleźć. Mimo tego niejednokrotnie były (i są często nadal) podnoszone pod adresem ks. Pranajtisa zarzuty wiadomych środowisk, że jakoby był on nieukiem, fałszerzem i nie miał poważania w kręgach kościelnych.

  Twierdzenia te nie znajdują jednak potwierdzenia w faktach. O czymś wręcz przeciwnym świadczą choćby funkcje pełnione przez ks. Pranajtisa w Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu – w tym objęcie przez niego katedry języka hebrajskiego – oraz fakt urzędowego powołania go przez władze carskie jako eksperta w słynnym procesie Bejlisa. Ponadto edycja łacińska „Christianus in Talmude Iudaeorum” z 1892 roku była wydana za zgodą władz kościelnych i jak można się przekonać posiada ona IMPRIMATUR arcybiskupa Kozłowskiego:

  IMPRIMATUR.

  Petropoli, die 13 Aprilis 1892 a.

  Archiepiscopus Metropolita Mohiloviensis KOZŁOWSKI

  Jak wiadomo oznacza to zgodę władzy i cenzury kościelnej na wydanie danej książki, a trudno przypuścić (biorąc dodatkowo pod uwagę poruszaną tematykę) by zgoda taka była możliwa w przypadku pracy napisanej przez jakiegoś amatora czy dyletanta.

  Sprawa Bejlisa

  Dnia 12 marca 1911 roku zamordowano w Kijowie chłopca Andrzeja Juszczyńskiego. O dokonanie zbrodni, która miała wszelkie cechy mordu rytualnego posądzono żydowskiego rzeźnika Mendla Bejlisa. Przeprowadzono szczegółowe śledztwo a Carskie Ministerstwo Sprawiedliwości jako eksperta religijnego powołało ks. Pranajtisa, gdyż jak pisała ówczesna gazeta „Ruskije Wiedomosti Nr 255 z 1913 r – „wśród duchowieństwa prawosławnego nie było tak światłych, tak dzielnych i tak odważnych ludzi.”

  Tak więc ks. Pranajtis, za zgodą swoich kościelnych przełożonych, został powołany urzędowo przez władze carskie jako wybitny (bo najlepszy w ówczesnej Rosji) znawca Talmudu. Niektóre środowiska żydowskie znając erudycję ks. Pranajtisa i przeczuwając, że wynik ekspertyzy tak wybitnego znawcy może być dla nich niekorzystny, próbowały go odwieść od wszczynania badań – początkowo proponowano mu pieniądze. Gdy jednak ten „argument” nie poskutkował zaczęto go nieustannie śledzić, zasypywać groźbami, rzucać na niego oszczerstwa w tzw. „postępowej prasie” gdzie obdarzano go takimi epitetami jak „szantażysta”, „plagiator”, „nieuk” i „fałszerz” , czy wreszcie słać donosy do władz carskich. Andrzej Niemojewski w jednym ze swoich ówczesnych polemicznych artykułów odpowiadał między innymi tak na powyższe zarzuty:

  „Jakże to , mówiliśmy sobie, przed sąd zawezwany w charakterze eksperta szantażysta, fałszerz i nieuk miał zdaniem swoim zaważyć na szali wyroku, grożącego oskarżonemu śmiercią cywilną i katorgą? Jakże to szantaż i plagiatorstwo, fałszerstwo i nieuctwo pokryte suknią kapłana katolickiego, stanąć miało przed sądem „przysięgłych” i pod przysięgą składać opinie? Jakże to sąd mógł tak mętną figurę powoływać w charakterze rzeczoznawcy i na jej orzeczeniach opierać swe wnioski w obliczu całego świata ucywilizowanego? …”

  Oprócz prowadzonej jawnie nagonki na osobę ks. Pranajtisa była także prowadzona systematycznie akcje zakulisowa – można tu wymienić dla przykładu działania prowadzone przez H.Sliosberga w Petersburgu jak również przez londyńskiego bankiera Rothschilda w Watykanie. Mimo tych wszystkich trudności w czasie przewodu sądowego ks. Pranajtis złożył tak szczegółowe wyjaśnienie zawartej w Talmudzie nauki, nawet co do liczby i rodzajów cięć rytualnych zadawanych ofierze przy zabójstwie rytualnym, że w zdumienie wprawił sędziów. Ponadto po półrocznych badaniach jako rzeczoznawca wydał on wielostronicową ekspertyzę, którą dołączono do aktów sprawy. Naukowe wyjaśnienie przez ks. Pranajtisa zawartej w Talmudzie nauki rabinistycznej było w sprawie Bejlisa tak druzgocące, że przewód sądowy przerwano na rozkaz z góry, z Petersburga. Stało się to miedzy innymi dlatego, że bankier Mendelsohn, u którego wówczas rząd rosyjski zaciągał pożyczkę, uzależnił jej udzielenie od umorzenia sprawy Bejlisa. Mimo to sąd przysięgłych w Kijowie okazał się być uczciwym. Na pierwsze pytanie „czy śmierć zadana ofierze była mordem rytualnym” odpowiedział „Tak”, a na drugie „czy oskarżony Bejlis jest winny tego mordu” odpowiedział „nie, brak dostatecznych dowodów winy.”

  Warto na zakończenie wspomnieć, że sprawa mordu rytualnego, która pojawiła się przy okazji procesu Bejlisa, nie była odosobnionym wypadkiem, ale zjawiskiem powtarzalnym kilkudziesięciokrotnie w ciągu ostatniego tysiąca lat. Mord rytualny był popełniany zawsze w ten sam sposób, to znaczy przez wykrwawienie ofiary za pomocą ran kłutych zadawanych zawsze w te same miejsca. Trudno sobie wyobrazić, by sprawcy mordu popełnianego, w różnych miejscach i w różnym czasie, wiedzieli gdzie i jak zadawać rany, gdyby nie działali według jednego, ściśle określonego przepisu. Sprawców tego typu mordu rytualnego wielokrotnie chwytano, sądzono i skazywano – zawsze okazywali się nimi Żydzi. Wprawdzie metodom śledczym i wielu procesom sądowym dawnych epok można niejedno zarzucić, to jednak za ich statystyczną poprawnością przemawiają: powtarzalność zjawiska, zawsze jednakowy sposób i miejsce zadawania ran kłutych, zawsze jednakowe wyznanie ofiary (chrześcijanin) i zawsze jednakowa narodowość i wyznanie sprawcy. Ponadto raczej trudno jest kwestionować uczciwość i skrupulatność procesów kanonizacyjnych Świętych zamordowanych rytualnie przez Żydów. A było tych Świętych sporo. Dla przykładu można wymienić: Świętego Andrzeja z Rinn koło Insbrucka, zamordowanego w roku 1462, Świętego Szymona z Trydentu zabitego w roku 1475 i Świętego Laurentego, zamordowanego w Padwie i kanonizowanego przez papieża Benedykta XIV w roku 1485. Z drugiej strony warto dodać, że choć sprawa istnienia mordu rytualnego jest udowodniona, to zdaniem niektórych badaczy jest on nie do pogodzenia z doktrynami głównych religijnych nurtów żydowskich. Takie stanowisko zajął między innymi prof. Feliks Koneczny, który przyjął, że udowodnione wypadki mordów rytualnych muszą być dziełem jakiejś fanatycznej, skrajnej sekty, istniejącej na peryferii żydostwa. …..”

 24. Piotrx mówi

  Dodajmy jeszcze dwa cytaty Świętych KK ( obaj kanonizowani przez Jana Pawła II)

  Św.Maksymilian Maria Kolbe („Rycerz Niepokalanej” -1923 r):

  „ Część narodu żydowskiego uznała w Nim [Chrystusie Panu] Mesjasza, inni, a zwłaszcza pyszni faryzeusze, nie chcieli Go uznać, prześladowali Jego wyznawców i potworzyli mnóstwo przepisów nakazujących żydom prześladowanie chrześcijan. Przepisy te połączone z opowiadaniami poprzednich rabinów zebrał w r. 80 po Chrystusie rabbi Johanan ben Sakai, a ostatecznie wykończył około 200 r. rabbi Jehuda Hannasi i tak powstała Miszna. Późniejsi rabini znowu wiele dodali do Miszny, tak że około r. 500 rabbi Achai ben Huna mógł już z tych dodatków sklecić osobną księgę tzw., Gemara.. Miszna i Gemara tworzą razem Talmud. W Talmudzie nazywają owi rabini chrześcijan bałwochwalcami, gorszymi od Turków, mężobójcami, rozpustnikami nieczystymi, gnojem, zwierzętami w ludzkiej postaci, gorszymi od zwierząt, synami diabła, itd. Księży nazywają „kamarim”, tj., wróżbiarzami, i „gałachim”, tj., z ogoloną głową, a szczególnie zaś nie cierpią dusz Bogu poświęconych w klasztorze. Kościół zowią zamiast „Bejs tefila”, tj., dom modlitwy, „bejs tifla”, tj., dom głupstw, paskudztwa. Obrazki, medaliki, różańce itd., zowią „ełyłym”, co znaczy „bałwany”. Niedziele i święta przezywają w Talmudzie „jom ejd” tj., dniami zatracenia. Uczą też, że żydowi wolno oszukać, okraść chrześcijanina, bo „wszystkie majętności gojów są jako pustynia, kto je pierwszy zajmie, ten jest ich panem”. Tak więc księgę zawierającą 12 grubych tomów i dyszącą nienawiścią ku Chrystusowi Panu i chrześcijanom wtłacza się w głowy, że to księga święta, ważniejsza od Pisma św., tak że nawet sam Pan Bóg uczy się Talmudu i radzi się uczonych w Talmudzie rabinów. (…)

  Św. Biskup Józef Sebastian Pelczar („Masoneria”- Lwów 1914r ) :
  „ Sprzymierzeńcami i kierownikami masoneryi są wreszcie żydzi. Sojusz ten jest rzeczą pewną, a nie brak nawet pisarzy i to poważnych, którzy twierdzą, że masonerya zawdzięcza żydom swój początek. Cóż za tem zdaniem przemawia ? Oto przedewszystkiem ta okoliczność, że żydzi nienawidzą z zasady i bez chęci pojednania się religii Chrystusowej, która ich opór przeciw Zbawicielowi świata potępia, jako też społeczeństwa chrześcijańskiego, od którego doznawali nieraz poniżenia i prześladowania, w zamian za krzywdy, jakie temu społeczeństwu przez lichwę, wyzysk i demoralizacyę zadawali i zadają. Konsekwentnie żydzi dążą do tego, by podkopać byt religii Chrystusowej, której Kościół katolicki jest strażnicą i ogniskiem, a społeczeństwo chrześcijańskie poniżyć i osłabić, używając do tego wszelakich środków, ponieważ zaś masonerya zwraca, jak widzieliśmy, nienawiść swoją przeciw Kościołowi i stara się zedrzeć ze społeczeństwa cechę chrześcijańską, przeto łatwo wysnuć stąd wniosek, że żydzi utworzyli masoneryę, jako jeden z pierwszorzędnych hufców w walce z chrystyanizmem.

  Powtóre, żydzi dążą wytrwale do panowania nad światem, do czego jako środek mają służyć nietylko kapitały, giełdy, dzienniki itp. ale także walki, rewolucye i rozprzężenia pośród narodów chrześcijańskich, ponieważ jednak sama roztropność im radzi, by działali w ukryciu, przeto jako swoich pionierów wysuwają masonów, by chrześcijanie gubili chrześcijan. W tym też celu stają żydzi na czele partyi socyalistycznej, spodziewając się, że w ten sposób odwrócą od siebie burzę rewolucyi społecznej, a jeżeli po wielkich przewrotach przyjdzie do utworzenia międzynarodowej republiki kollektywistycznej, oni w niej rządzić będą.

  Potrzccie, żydzi nietylko są fanatycznie przywiązani do swoich ideałów i tradycyj, ale mają swoją organizacyę, odrębną i tajną, bo podlegają ślepo rabinom, ci zaś odbierają rozkazy od jakiejś władzy najwyższej i ukrytej….”

  1. klioes vel pislamista mówi

   Jak zwykle (bo chwaliłem Pana, Panie Piotrxie, już wielokrotnie na prawym.pl) wielkie uznanie za Pańską erudycję i dzięki za sporo wiadomości, które oczywiście skopiowałem!

 25. sdek mówi

  dajcie spokój z zydostwem które dawno powinno byc zniszczone.

 26. Piotrx mówi

  Bardzo dobry film dokumentalny Teda Pikea ukazujący skrywaną stronę judaizmu talmudycznego

  jak ktoś słusznie napisał:
  „Prawda nie jest żadnym antysemityzmem , prawda jest po prostu prawdą”

  The other Israel
  https://www.youtube.com/watch?v=IJxdIXgMGAI

 27. Piotrx mówi

  Warto zapoznać się z treścią książki

  „Tajemnice zakonu Synów Przymierza” – E.Ratier
  http://www.wydawnictwowektory.pl/index.php?id_product=8&controller=product

  Międzynarodowy Zakon B’nai B’rith (B’nai B’rith International) to najstarsza, najliczniejsza i zarazem najbardziej wpływowa organizacja żydowska, służąca wspieraniu idei i interesów państwa Izrael oraz Żydów na całym świecie. Mimo że organizacja ta powstała ponad półtora wieku temu, jej historia, członkowie i metody działania są w dużej mierze nieznani. Autor prezentowanej książki stara się wypełnić tę dotkliwą lukę, odpowiadając na pytania: jak powstał Zakon B’nai B’rith, kto go stworzył, kto finansuje, jakie są jego cele i sposoby działania

 28. Piotrx mówi

  Na temat żydowskiej antyewangelii „Toledot Jeszu” można poczytać więcej w poniższej pracy naukowej.
  Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się praca prof. Jana Iluka pt.

  „Żydowska politeja i Kościół w Imperium Rzymskim u schyłku antyku”

  t. I: „Jana Chryzostoma Kapłana Antiochii mowy przeciwko Judaizantom i Żydom”
  t. II: „Żydowska antyewangelia. Antyczna tradycja i nowożytne trwanie”
  (Gdańsk 2010, ss. 508+324).

 29. Kwal mówi

  Żydostwo to naród wymyślony – jak pisze Shlomo Sand. To plemię najpodlejsze z podłych, bez żadnej etyki i z podwójną moralnością, plemię bezwzględne i pozbawione jakichkolwiek skrupułów, szczerze wierzące, że są stworzeni do władzy nad światem. Naród żydowski jako taki, nigdy nie istniał tylko został wymyślony przez śmierdzących i ciemnych rabinów, którzy ubzdurali sobie, że Bóg ich wybrał do naprawy i przewodzenia światu. Kłamstwo to jako, talmudyczna bzdura powtarzane jest na całym świecie aż po dzień dzisiejszy. Żydzi to naród wiecznych tułaczy, oszustów i złodziei. To naród mącicieli, intrygantów, lichwiarzy i zdrajców…a jak trzeba to i morderców !

 30. klioes vel pislamista mówi

  Hu. jsaria

  Wszyscy najwięksi bohaterzy
  To byli Żydzi. Polin dzieje
  Są ich wręcz pełne! Kto nie wierzy,
  Ten długo miejsca nie zagrzeje.

  Hollywood chętnie film nakręci
  Też o Pileckim, jud-rotmistrzu.
  Syn jego jednak nie miał chęci
  Skąpać się w main-streemowym bystrzu…

  Uparty Polak się nie zgodził,
  Zobaczyć w swoim ojcu – Żyda.
  Filmu nie będzie! Nie dogodził
  Temu, co trendy jest… ohyda!

  Ohydą także świat napawa
  Żydówka Cohner-Lewinowska.
  Doktorat nie jest to zabawa!
  Dziś znaleść pracę to jej troska.

  Pani Judyta pisać śmiała,
  Że „Żydzi Żydów wydawali”.
  Grossa ni ciut nie cytowała!…
  Z UW ją już relegowali.

  Jak pisać więc o Polin dziejach,
  Aby karierę zrobić? Proste:
  Dobrze o Żydach oraz gejach.
  Klerowi zaś wciąż sprawiać chłostę.

  Nie Żydzi kamieniecką zdradę
  Sprokurowali. Wręcz przeciwnie!
  Byli w husarii; dali radę
  Turkom! A Niemcom?… Nie… Tak dziwnie…

 31. Dawid mówi

  Prosze nie falszowac tekstu Talmudu, kazdy czytelnik moze sprawdzic Pana falszywke, tekst jest dostepny online. Loza nie jest masonska, to kolejna falszywka

 32. Polak mówi

  Wszystkie masonskie i zydowskie irganizacje zlikwidowac a uch majatki skonfiskiwac to samo zrobic z majatkami czlonkow i slugusiw tych organizacji. a wszystkich powiazanych z nimi ludzi na pohybel. Dosc zydonasonskuej okupacj Polski To samo z mediami, w zadnym kraju w UE nie na takiego procentu obcych mediow iobcego kapitalu co w Polsce gdzie nawet telekomunikacje sprzedano panstwowej francuskiej firmie orange.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.