Skandaliczny wyrok! Jacek Międlar skazany za mowę nienawiści wobec „narodowości banderowskiej”. Chodzi o słowa: „mówimy NIE Banderze”, „mówimy NIE banderowskiej nienawiści”

Jacek Międlar / Fot. wPrawo.pl
29

Sędzia Aneta Talaga z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia przekroczyła wszelkie granice przyzwoitości i zdrowego rozsądku! Napisała uzasadnienie wyroku w sprawie z oskarżenia subsydiarnego żydowskiego loży B’nai B’rith, w której Jacka Międlara skazała na 12 miesięcy ograniczenia wolności. W uzasadnieniu stwierdziła, że Jacek Międlar znieważył osoby narodowości banderowskiej (!) oraz komunistów, a pisząc o przestępstwie niedoszłej szefowej American Jewish Committee w Warszawie mógł u czytelników mógł wzbudzić niechęć do Żydów.

książka Jacka Międlara "Polska w cieniu żydostwa"
Książka Jacka Międlara „Polska w cieniu żydostwa”

Po dwukrotnym umorzeniu postępowaniu przez prokuraturę, żydowska loża B’nai B’rith złożyła subsydiarny akt oskarżenia przeciwko autorowi książek i publicyście Jackowi Międlarowi. Oskarżono go za cytowanie Talmudu, Jezusa (Łk 11,29), hasło „Polska antybanderowska”, wskazanie, że niedoszła szefowa American Jewish Committee na warszawskim lotnisku ukradła kosmetyki za ponad 1,6 tys. złotych i potępianie nienawiści wynikającej z doktryny Talmudu oraz takie określenia jak „żydostwo” (w słownikach nie figuruje nawet jako określenie pejoratywne) czy „żydowska księga nienawiści”. Na rozprawach stawiali się Żydzi i Ukraińcy, którzy próbowali dowieść, że w Polsce starozakonni są prześladowani, flaga banderowska to flaga obrońców ojczyzny, a hasło „Polska dla Polaków” to hasło faszystowskie.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Wyrok i ściepa na apelację

Sędzia Aneta Talaga z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia skazała Jacka Międlara na 12 miesięcy ograniczenia wolności poprzez wykonywanie nieodpłatnych prac społecznych 30 godzin miesięcznie. Do tego wyroku dojdą koszty postępowania i zastępstwa w procesowego, które mogą sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych! To trzeci skandaliczny wyrok w sprawie Jacka Międlara, który zapadł w przeciągu dwóch miesięcy. Wcześniej skazano go na 12 i 10 miesięcy ograniczenia wolności i opłaty sięgające 20 tysięcy złotych! Ten wyrok nie jest prawomocny i Jacek Międlar deklaruje złożenie apelacji, którą sporządzą jego pełnomocnicy.
Dziękuję i proszę o wsparcie na pomoc prawną w tym i kolejnych postępowaniach sądowych. Po przeczytaniu niniejszej publikacji, w której cytowane jest uzasadnienie wyroku, nie będziecie mieć wątpliwości, że na naszych oczach powstaje swoisty „Ukropolin”, w którym banderyzm utożsamia się z narodowością, a potępienie Bandery z nawoływaniem do nienawiści na tle różnic narodowościowych – komentuje Jacek Międlar.

Wesprzyjmy go, gdyż ewidentnie nieprzyjaciele próbują zatruć mu życie, odebrać oszczędności oraz czas na dalszą, wartościową pracę publicystyczną. WSPARCIE – TUTAJ

Za jakie słowa Żydzi oskarżyli Jacka Międlara?

Dziękuję Bogu, że nie mam w sobie nic z talmudycznej, oportunistycznej postawy;
to plemię jest plemieniem przewrotnym (Łk 11,29);
Talmud to księga nienawiści (m. in. por. Goje uważani są za skończonych łgarzy i zabrania im się zeznawać przed sądami rabinackimi. Pod tym względem posiadają oni, teoretycznie, status żydowskich kobiet, niewolników i osób niepełnoletnich. W praktyce jednak ich status jest znacznie gorszy, bowiem dzisiaj w pewnych sprawach kobiety żydowskie mogą zeznawać przed sądem rabinackim, który „daje im wiarę”, natomiast gojowi nie uwierzy nigdy – autor słów: Izrael Szahak);
żydostwo
– Polska antybanderowska;
– mówimy NIE Banderze,
– mówimy NIE banderowskiej nienawiści.

W uzasadnieniu Talaga wylicza także inne zwroty, za które wydała wyrok skazujący. Np. „raz sierpem, raz młotem…”, „„tylko w ten sposób wygramy wojnę dobra ze złem”, „gdzie jest Rafał Dudkiewicz? Gdzie jest prezydent Wrocławski? Gdzie jest ten, który winien nam służyć? Skoro uważa się za Polaka, to powinien być z nami, dziękować Bogu i świętować niepodległość, ale ma siłę, żeby dwa dni temu iść w żydowskim marszu wzajemnego szacunku, od synagogi do synagogi, czy to jest Polak? O jaki chodzi szacunek? Czy szacunek tylko dla Żydów? Dla talmudystów?”.

Znieważeni: naród banderowski i komuniści

Po wielokrotnych wyliczeniach różnych zwrotów Talaga sprawę podsumowała w sposób następujący: przemówienia i wypowiedzi Jacka Międlara, z uwagi na pełen kontekst kulturowy historyczny, sytuacyjny, semantyczny, semiotyczny, ideologiczny i językowy, zawierają treści znieważające wybrane grupy ludności i poszczególne) osoby z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej wyznaniowej, albo z powodu ich bezwyznaniowość. Negatywne nacechowania określeń stosowanych wobec wybranych grup narodowościowych (takich jak Żydzi, banderowcy), wyznaniowych (wyznawców religii judaistycznej, islamskiej, części hierarchii kościelnej w Polsce), światopoglądowych (ateistów), wyznających określoną ideologię (marksiści), politycznych (komunistów). A także znieważają w/w grupy i poszczególne osoby do nich należące, jak R. Dutkiewicz czy A. Michnik.

Polskie ofiary ukraińskich ludobójców
Polskie ofiary ukraińskich ludobójców

Nie, to nie jest pomyłka. Talaga naprawdę stwierdziła, że Jacek Międlar „wzywał do nienawiści” wobec komunistów, marksistów, Żydów (poprzez potępianie nienawiści Talmudu na co sama wskazuje w uzasadnieniu oraz opisując przestępstwo Żydówki z Bułgarii), a także banderowców, z których uczyniła sobie naród!

Tak jest, z wyznawców ideologii, która na dziesiątki tysięcy Polaków z Wołynia, Małopolski Wschodniej, Zamojszczyzny i Podkarpacia sprowadziła ludobójstwo dokonane przez ukraińskich sąsiadów, uczyniła sobie naród! I jeśli ktoś myśli, że sędzia uznała, iż to Jacek Międlar mówiąc o banderowcach miał na myśli wszystkich Ukraińców to się grubo myli. W uzasadnieniu sama wskazała, że Międlar buduje rodzaj poczucia zagrożenia, ale nie wzywa wprost do ograniczenia praw osób, których negatywny wizerunek propaguje. W odniesieniu do Ukraińców twierdzi, że wyraźnie odróżnia „pokojowo nastawionych Ukraińców” od zwolenników Bandery.

Co z tego wynika? Albo zdaniem Talagi wszyscy Ukraińcy to banderowcy, albo kobieta po prostu nie przyswoiła elementarnej wiedzy historycznej, którą w czasie procesu w możliwie przystępny sposób zaserwował jej Jacek Międlar. Tylko czy taki ktoś winien dzierżyć w ręku władzę sądowniczą? Czy taki osobnik winien decydować o czyjejś wolności, zwłaszcza, że wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło „Aneta Talaga” można natknąć się na inne skandaliczne orzeczenia tejże kobiety. Np. w sprawie uniewinnienia mężczyzny, który potrącił na pasach trzy osoby czy szeroko komentowanej śmierci niejakiej Pauliny Antczak.

O Żydach albo dobrze, albo wcale?

Sprawa dotyczyła także przytoczenia przez Jacka Międlara wydarzeń z udziałem Eleny Poptodorowej związanej z lożą B’nai B’rith. Żydówka, która w 2017 roku miała objąć szefostwo American Jewish Committee w Warszawie, okradła sklep w strefie bezcłowej na stołecznym lotnisku im. Chopina. Kamera monitoringu nagrała moment, w którym Poptodorowa kradnie kosmetyki warte 1640 złotych. Została zatrzymała trzy dni później w Warszawie, gdzie postawiono jej zarzut. Przyznała się do winy i wyraziła chęć dobrowolnego poddania się karze. Jak do tego ustosunkowała się sędzia Aneta Talaga? Wypowiedź zatytułowana „Żydzi, Żydzi, znowu Żydzi a w tle Waszczykowski, AJC i złodziejka kosmetyków z B 'nai B’rith ma charakter wyraźnie antysemicki. Jacek Międlar negatywnie wypowiada się na temat pracownicy B’nai B’rith, która miała kierować warszawskim biurem AJC. Nazywa ją „współpracownicą żydowskiej loży masońskiej”, która realizując talmudyczne postulaty okradła ludzi. Nie podaje żadnych dowodów. Sugeruje że prowadziła działania szkodliwe na rzecz Polski i Kościoła. Antysemickie treści, słowa nacechowane pejoratywnie w odbiorze publicznym mogą wzbudzić u części opinii publicznej niechęć, pogardę a w dalszej perspektywie nie można wykluczyć że i nienawiść.

Informacja o złodziejskim procederze Żydówki z Bułgarii była powszechnie znana, o czym Aneta Talaga była poinformowana. O sprawie pisał Onet, a nawet Gazeta.pl, przez Barbarę Elgenking zwana „gazetą żydowską”. Mimo to Talaga niejako stwierdziła, że „o Żydach albo dobrze, albo wcale”, bo może im być przykro, a dowody są dla niej istną tajemnicą.

Wybiórcze opinie biegłych

W niniejszym procesie Talaga odrzuciła opinię biegłego profesora, który ustnie i na piśmie wskazał, że w niniejszym postępowaniu nie może być mowy o przestępstwie, zaś dwie pozostałe opinie biegłych o niższych tytułach naukowych potraktował wybiórczo. To znaczy, że fragmenty, w których biegli mówią o wolności słowa i ochronie także negatywnych opinii, zostały przez sąd niejako pominięte, zaś te, w których wskazano na możliwy pejoratywny wydźwięk słów, uznano je za wiarygodne. Co istotne, to właśnie w oparciu o te opinie prokuratura dwukrotnie umarzała postępowanie. Jeszcze w ustnym uzasadnieniu wyroku Talaga uznała, że Jacka Międlara należy skazać, gdyż jego wypowiedzi „wywołują negatywne emocje u adresatów”. Problem w tym, że „wywoływanie negatywnych emocji” (przynajmniej na papierze) nie jest w Polsce zakazane.

Pokaźny pornos

Oczywiście nie sposób opisać wszystkich bredni zawartych w uzasadnieniu wyroku. Aneta Talaga spłodziła ponad 70 stron. Złośliwy powie: „pokaźny pornos na specjalne zamówienie„.

Polscy internauci nie mają wątpliwości, że Jacek Międlar, autor dwóch książek„Moja walka o prawdę” i „Polska w cieniu żydostwa. Wielcy Polacy o Żydach”i projektu „Spotkanie ze Świadkiem ukraińskiego ludobójstwa na Polakach” padł ofiarą obrzydliwej nagonki.

Mamy do czynienia z ewidentną nagonką środowisk żydowskich na Jacka Międlara. Czy przypadkiem nie powinna interweniować polska prokuratora, by ją powstrzymać? – pisał na Twitterze publicysta Tomasz Sommer.

Żydowska loża

Przypomnijmy, że żydowska, międzynarodowa organizacja działająca w Polsce pod nazwą Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej (B’nai B’rith – Loża Polin) została założona w Polsce w 1922 roku. Jej nazwa wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza „Synowie Przymierza”. Czym trudzi się owa organizacja, tłumaczy dr Ozjasz Thon, w przedwojniu członek wysoko postawiony loży B’nai B’rith: Braterska organizacja, czyli złączona rodzina w żydostwie i dla żydostwa. To jest nasz „cel”, jedyny, immanentny. Z niego rzecz jasna wypływają i wynikają inne cele, bardzo i bardzo liczne, tak, jak z jednego „motywu” wypływają tony i akordy. My mamy w pierwszym rzędzie spełnić to, co nam jest najbliższe: wytworzyć braterski organizm przewodników żydostwa, takich, dla których służba dla żydostwa stanowić będzie treść i istotę ich życia (cyt. za: B. Chełmiński, Masonerja w Polsce współczesnej, Warszawa 1936, s. 23).

Szesnaście lat później, 22 listopada 1938 r. dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego rozwiązującym wszystkie organizacje masońskie w Polsce, B’nai B’rith zostało w Polsce zdelegalizowane. Zrzeszenia wolnomularskie (masońskie) uznaje się za rozwiązane z mocy samego prawa – zapisano w dekrecie prezydenta Mościckiego.

Dekret prezydenta Mościckiego (PRZECZYTAJ) przestał obowiązywać dopiero 1 stycznia 1970 r. Czyli aż do 1970 r., nawet reżim komunistyczny uznawał loże masońskie za zagrożenie dla funkcjonowania państwa, zaś przynależność do nich i ich popieranie było przestępstwem zagrożonym karą więzienia do lat 5 oraz grzywną. Kto bierze udział w związku wolnomularskim lub działalność takiego związku popiera, podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny – czytamy w art. 2 dekretu Prezydenta RP z 1938 roku. Takie przestępstwo można porównać do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (258 §1 k.k.), za co aktualnie grozi taka sama kara, jak niegdyś za partycypację w wolnomularstwie.

O innych równie skandalicznych wyrokach skazujących, w których sędziowie wręcz pogwałcili artykułu kodeksu karnego:

SKANDAL! „Parady równości to porno-spektakle.” Rafał G. podał się za geja i sąd skazał Jacka Międlara na 10 m-cy ograniczenia wolności i obciążył kosztami w wysokości 15 tys. zł

„Marksistowska horda nie zdejmie naszej flagi i nie podepcze Chrystusowego krzyża”. Zdaniem sędzi tymi słowami Jacek Międlar znieważył… marksistów. Został skazany na rok ograniczenia wolności

Jacek Międlar skazany za słowa: „mówimy nie banderowcom i szowinistom, którzy mordowali Polaków” i… „żydostwo”! O Jedwabnem oraz marszach wołyńskich [WIDEO]

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. verizanus mówi

  Ciekawe czy wprawo.pl czytają jacyś prawi prawnicy?

 2. czarny mówi

  Mnie to osobiście dziwi dlaczego do tej pory Międlar jeszcze nie siedzi, bo zwykły Polak to by już siedział w pierdlu za rasizm, antysemityzm itp
  A w ogóle to skoro to taki niebezpieczny element dla żydostwa i innych wrogich Polsce nacji, to dlaczego żyje, a nie zginął jak Ratajczak?

 3. ubawiony mówi

  Czas na Brauna,Mikke,Winnickiego,Bosaka,Sosnierza Dziambora, ciekawe czy im teraz buzie powykrzywia?

 4. ubawiony mówi

  Pewnie mecenas wielki konski leb Giertych czyta. Toc to byly szef Ligi Polskich Rodzin,pupil Rydzyka.

 5. verizanus mówi

  @ Ubawiony Giertych pupilem o. Rydzyka?? Może kiedyś, ale chyba nie teraz.

 6. kurvinox mówi

  @Czarny, po prostu Miedlar jest szeroko znany w waskich kregach i dlatego, zeby go wsadzic trzeba sie bardziej postarac. Choc i tu, jak widzac staraja sie juz tylko tak na 10%. Natomiast w przypadku „zwyklego Polaka” pies z kulawa noga sie nie odezwie.
  A to, ze zyjemu juz w polin, czy ukropolin jest oczywista oczywistoscia. Parafrazujac, jesli chcesz sie dowiedziec kto toba rzdzi, sprawdz kogo nie mozesz krytykowac. O zydach i ukrach tylko dobrze, albo wcale.

 7. ubawiony mówi

  Az tak ciemny nie jestem,kojarzac szefowanie w LPR i poparciem Rydzyka. Czasy sie zmieniaja,ludzie dorosleja,i wiedza z ktorej strony jest chleb maslem posmarowany.

 8. widzący z Lublina mówi

  Jeżeli sędzia Talaga chce awansować, to musi wykazywać się dyspozycyjnością, bo co by to było, gdyby w sądach wyższej instancji znalazły się osoby przestrzegające prawa i nie wykonujące nakazów Partii Komunistycznej.

 9. Ewa-Maria mówi

  To już jest UKROPOLIN. Czyja to jest więc wina że takie haniebne wyroki zapadają. Za ten stan rzeczy odpowiada Duda, który dla mnie już nie jest prezydentem. Morawiecki i Duda reprezentują interesy ukraińskie. Najwyższy czas aby ’ nadzwyczajnej kaście’ poodbierać przywileje. Oni nie płacą składek na ZUS, robi to za nich państwo polskie czyli Polacy. My musimy pracować odprowadzając składki aby mieć emeryturę. Oni mają przywileje za darmo i duże emerytury.

 10. verizanus mówi

  @Ewa Maria A kto ma te przywileje odebrać? Przecież oni są niepokonani. Co najwyżej nam jeszcze mogą odebrać co będą chcieli.

 11. W K mówi

  Sąd Rejonowy, który swoimi orzeczeniami szerzy w Polsce niechęć do Żydów. Tego już dawno w Polsce nie było. Moim zdaniem antysemityzm Sądu Rejonowego nie jest mądry.

 12. verizanus mówi

  @ Czarny Z tego co wiem to nikt z wymienionych przy władzy nie jest. Gdyby byli to pewnie te wszystkie przywileje już dawno byłby odebrane.

 13. Hammurabi mówi

  Zastanawiające jest to określenie: „naród banderowski” (…wybranych grup narodowościowych (takich jak Żydzi, banderowcy)…
  To pewnie ten sam szablon, według którego powstały takie nowotworowe „narody” jak „Hitlerowcy”, „Naziści” i „Faszyści” obwiniani obecnie wraz z Polakami, o zbrodnie wojenne na cywilach i jeńcach a przede wszystkim Żydach, zdejmując tym samym odium z jakże strasznie pokrzywdzonych Niemców, którzy przecież byli „pierwszymi ofiarami i to zarówno Nazistów, jak i bombardujących ich aliantów”…
  Fragment rozmowy Mateusza Perowicza z Arturem Ciechanowiczem, ekspertem ds. polityki historycznej Niemiec:
  „Jest to jeden z przykładów polityki historycznej w bardzo konkretnym wymiarze – próby wpływania na sferę semantyczną. Nie ma żadnych wątpliwości, że jest to świadome działanie wynikające z dbałości o – dosłownie – dobre imię swojego narodu”.
  I dalej:
  „W ostatnim czasie należałoby wymienić fiasko wspólnych obchodów 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej. Niemcy chcieli je zorganizować wspólnie z Francją i Wielką Brytanią, lecz ich wizja historyczna spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem”…
  Na szczęście chciałoby się z Polski zwołać.
  Teraz jednak osoba piastująca tak wysoką godność jak pani Aneta Talaga z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia zapewne świadomie (bo to przecież jednak osoba wykształcona) stosuje ów szablon wobec Ukraińców.
  Czy dojdzie do kolejnego „przeinaczenia” i za kilka, kilkanaście lat świat dowie się, że to straszni bezlitośni Polacy gnębili, mordowali, okradali i gwałcili krystalicznie czystych Ukraińców?

 14. Elizabe mówi

  Wyrokiem tej pani Anety mozna sobie podetrzec .Tyle te jej wypociny sa warte.Olac to i ta pania.

 15. Dumny Polak mówi

  Jacku, przeciez to lezy jasno, jak na dloni , ze ta pi…da nie jest w stanie obiektywnie ocenic, czy sobie wystarczajaco wytarla d..pe, po tym, jak sie wy..la!!!
  Ta kanalia nie spelnia podstawowych kryteriow sedziego, tz. bezstronnosci i obiektywnosci i sprawiedliwosci.
  Za samo tekie orzeczenie, nie ma prawa swojego stanowiska, pelnic ani jednej godziny wiecej!
  Ona przeciez kompletnie sie , jako sedzine, skompromitowala!
  Nie jestes w stanie, sposrod Twoich doradcow prawnych wykazac, ze jej wyrok, jest juz nie tyle dyletancki, co podyktowany poczuciem zemsty i nienawisci do osob innego pogladu!
  Nie Ty, tylko ona, winna od dzisiaj brac sie za miotle i za obsrane kible, gdyz wykorzystala swoje stanowisko do wprowadzaniu terroru prawnego cos takiego nie moze byc nigdy tolerowane w spoleczenstwie!
  Ona sama i, przede wszystkim przewodniczacy tego sadu, nie ma prawa wykonywac wiecej swojego stanowiska , najwyzszego spolecznego zaufania!
  Jest to po prostu zwykla, (zd)radziecka, komunistyczna, bolszewicka szma..ta, niegodna przebywania i sadzenia w Naszej Polsce!

 16. verizanus mówi

  Polscy patrioci mogą pisać co chcą mówić co chcą, a dla tych co pełnią niegodnie jakiekolwiek urzędy, jeśli tylko wiedzą kto rządzi, nie ma to żadnego znaczenia. Ich NIE OBCHODZI czy się kompromitują czy nie, czy mają rację, czy nie, czy to co robią jest sprawiedliwe czy nie. Liczy się TYLKO to, że przyniesiemy dla nich kasę do Urzędu Skarbowego. A co o nich podatnicy myślą, mówią, czy piszą to im dynda i powiewa ;).

 17. Dumny Polak mówi

  Nie piszcie tutaj takiego go…na!
  Defetyzm, rezygnacja, niemoznosc, biernosc…, wciaz to samo, co jest do ciezkiej cholery!
  Jak nie masz jajec, to zamknij mo…de i sam rzuc sie z dachu!
  Wstan i walcz! Otworz wtedy gebe i upomnij sie o swoja godnosc, Twojej Rodziny i nas wszystkich!
  Pan Bog Ci pomoze!
  A my nie mamy juz nic wiecej do stracenia! Musimy podniesc dupe! WSZYSCY!

 18. verizanus mówi

  Już widzę jak WSZYSCY podnoszą d… Nie wszyscy zdają sobie sprawę ile mają do stracenia… Takie są REALIA…

 19. kokos mówi

  Ludzie nic nie zrobią, bo sami toczą codzienną walkę o przetrwanie w tym kraju.

 20. Irek mówi

  Jeśli Bóg z nami któż przeciw nam! Niestety w polin (celowo piszę z małej litery) Polskość jest dobrem reglamentowanym przez polskojęzyczne władze wszystkich szczebli. Panie Jacku proszę się nie poddawać.

 21. Dumny Polak mówi

  Irek!
  Kladziesz sie kazdego wieczoru, swiadomie i pelen nadziei, sam do trumny, w nadziei, ze sie juz jutro nie obudzisz, zeby tak ominac rzeczywistosc, czy co!?
  Nie masz sily juz na nic innego!?
  No, to moze czas, zebys nauczyl sie beczec, jak koza i jeszcze nalozyc sobie dobrowolnie, deske od kibla na glowe, w nadziei, ze Cie omina ci, ktorzy po Ciebie przyjda, czy jak to sobie zaplanowales!?

 22. verizanus mówi

  @ Kokos Po to PRZEDE WSZYSTKIM jest to całe wygaszanie gospodarki itp, żeby ludzie nie mieli czasu myśleć o niczym innym jak tylko o przetrwaniu, żeby nie zamarznąć i mieć na chleb (który pewnego dnia może do biedronki nie dojechać).

 23. Tyrion mówi

  Nie piętnowałbym tak bardzo tej pani Żydówki, która zajobała drogie perfumy w sklepie na lotnisku. Sam nieraz chciałem coś drogiego ukraść, a dobre perfumy są masakrycznie drogie, za drogie, bo nie ma się gwarancji, że to nie podróbki. A często niestety są, mafia rządzi. Ale nie zajobałem, bo się bałem konsekwencji. Dlatego nie krytykujmy Córki Przymierza Eleny Poptodorowej, ja rozumiem jej wqurwienie na ceny, które są nieosiągalne dla naszych portfeli. Perfumy czy jedzenie przez tydzień?… oto jest pytanie!

 24. Zmyślone mówi

  Myślę, że sprawa dojrzała by zainteresować nią o. Rydzyka i poprosić go o zaproszenie Jacka M. do jego studia, by za pośrednictwem jego mediów dotrzec do tysięcy Polaków. Nie wiem czy to się powiedzie, ale może przynajmniej o. Rydzyk sam wypowie się w tej sprawie.

 25. Wladca mówi

  A kto obejmie dowodztwo?
  A gdzie Sponsor?
  A Gdzie Plan?
  „Orzel bialy na tle Pogoni-poszedl Polak z Litwinem….-bez broni???!!!!
  Siedzcie na razie na dupie! I pomyslcie o Co sie chcecie bic!

 26. zagłoba sum mówi

  Zydowski gang pt. loża B’nai B’rith została przywrócona przez omc (o mało co) świętego pisowskiego, smoleńskiego kurdupla, który wraz ze swoim bliźniakiem jest jednym z największych SZKODNIKÓW i WROGÓW Polski po 1945r. A ta antypolska q,,,a, pseudo”sędzia”? na 100% banderowska szmata, jak mnóstwo oficjeli we Wrocku…

 27. zagłoba sum mówi

  W NORMALNYM kraju i NORMALNYM sądzie ten „wyrok” wydany przez tę zydobanderowską q…ę nie utrzymałby się w apelacji nawet kilku minut choćby z tego powodu, ze nie istnieje „naród banderowski”, podobnie, jak nie istnieje naród hitlerowski…

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.