Rabin Schudrich jątrzy przeciw Polsce w kwestii bezprawnych roszczeń żydowskich. „Krzywda Żydów będzie ciążyła nad Polską”

rabin Michael Schudrich / fot. twitter
22

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich to postać, która wyjątkowo niechlubnie zapisuje się na kartach historii polityki w Polsce. Wystarczy wspomnieć rok 2000 i jego udział w ujawnieniu prawdy o niemieckiej zbrodni na żydowskich obywatelach państwa polskiego, tj. zablokowanie ekshumacji w Jedwabnem, co w oparciu o sprawozdanie prof. Andrzeja Koli, dobitnie opisał Jacek Międlar w publikacji „Pseudoekshumacja pod żydowskie dyktando „polską racją stanu”? Raport z ekshumacji w Jedwabnem! (KONIECZNIE PRZECZYTAJ). Teraz w rozmowie dla magazynu Plus Minus dziennika Rzeczpospolita Schudrich jątrzy przeciw Polsce ws. bezprawnych roszczeń żydowskich i kłótni na linii Polska-Izrael w kwestii nowelizacji ustawy o Kodeksie postępowania administracyjnego. Twierdzi, że „krzywda polskich Żydów będzie ciążyła nad Polską” i sugeruje, że sprawa roszczeń winna zostać ostatecznie załatwiona.

W ocenie Schudricha „krzywda polskich Żydów” będzie ciążyła nad Polską:
– Zło pozostaje na zawsze. Upływ czasu nie pomaga. Z jaką siłą czarnoskórzy Amerykanie domagają się dziś sprawiedliwości, choć od zniesienia niewolnictwa minęło półtora wieku. Krzywda polskich Żydów też będzie ciążyła nad Polską, dopóki nie zostanie naprawiona – mówił Schudrich w rozmowie z „Rzepą” wskazując, że w przypadku mienia bezspadkowego (czytaj: bezprawnych roszczeń żydowskich) należy szukać jakiegoś kompromisowego rozwiązania, jak choćby przeznaczenie kawałka tych środków na utrzymanie cmentarzy żydowskich w Polsce.
To wymaga jak najszerszej dyskusji z udziałem nie tylko władz Polski, Izraela, organizacji żydowskiej diaspory, ale także naszego Związku Gmin Żydowskich. Powołaliśmy Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. To może być punkt wyjścia do szukania rozwiązania – oświadczył rabin.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

PRZECZYTAJ: „Porządkowanie” kirkutów jako żydowski przemysł nekrofilski w Polsce

Pytany, czy to nie Niemcy powinni wypłacić kompensacje polskim Żydom i ich potomkom odpowiedział:
– Niemcy nigdy nie będą w stanie zapłacić tyle, aby zadośćuczynić za to, co Polsce uczyniły – mówi i wskazuje, że w obecnej sytuacji chodzi o coś innego – o nacjonalizację własności przez władze komunistyczne.

Schudrich mówi także, że polskie władze mają ciągłość od okresu PRL:
– Chodzi o władze, które zostały Polsce narzucone. Jako Amerykanin zawsze byłem zaangażowanym antykomunistą. Jednak to nie było to samo, co niemiecka okupacja. W sensie prawnym dzisiejszy rząd jest spadkobiercą rządów PRL. Ci, co domagają się kompensacji od Niemców, przyznają, że sprawa nie jest załatwiona. A załatwić ją mogą tylko ci, w których rękach nadal znajduje się znacjonalizowana własność. A więc polskie władze, nie zaś Niemcy, którzy jej nie mają – powiedział Schudrich i dodał, że Polska powinna uchwalić ustawę reprywatyzacyjną, bo „jest jedynym postkomunistycznym krajem w Europie, który takiego prawa nie przyjął”.

Skandaliczną wypowiedź Schudricha skomentował Jacek Międlar:
Krzywda Polaków wciąż ciąży nad Żydami! Żydowscy kaci nigdy nie zostali rozliczeni, a obrzezani kłamcy przypisujący Polakom niemieckie zbrodnie chodzą wolno po ulicach. Czas wystawić rachunek za żydowskie zbrodnie! Poczytacie o nich w mojej książce (sklep-wprawo.pl) – napisał na Twitterze. Zgadzacie się?

Przeczytaj także:

Pseudoekshumacja pod żydowskie dyktando „polską racją stanu”? Raport z ekshumacji w Jedwabnem!

OMA składa zawiadomienie do prokuratury na publicystkę żydowskiego portalu i Grabowskiego za kłamstwo oświęcimskie!

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Blady mówi

  Jak w Stanach tak i w Polsce były inne czasy i ustroje,a niby co Stany zrobiły dla niewolników to że nimi nie są ,są dobrowolnie teraz.Takie to już plemiono i nic na to nie zrobi,jak by nie Hitler to mało kto by wiedział że takie dzikusy istnieją ale fabryka holokaustu musi pracować na nierobów.

 2. YWANDA mówi

  Wodka wysokoprocentowa na wodzie jest palna; Ks. Rodz. 1:2; Duch-Spirit(GB) nad woda niech sie zaiskrzy a lotos symbol Brahminow Indii otwiera sie na slonce. Szudra to najnizsza sluzebna kasta Indii i symbolizuje stope, a jako ze starsi (tj. Ezawowie co zwa sie; Apok. 2:9 i 3:9) maja imiona za klucze a zatem szudra chce sie zemscic=zdeptac starych brahminow Brahmy i nowych Braminow Bramy-Chrystusa czyli to rugi nas ! Jako ze uzywaja tez dziedzictwa Niemiec gdzie Polin=Polka a zatem jako ze nie sa z Matki Polki sa potomstwem Kaina a kein(D)=zaden. Zy du die beste bestio won z Polski wola Sw. Cyryl z Nieba a wtedy bedzie mir=pokoj bo 'zy’ to 8-ma litera; mir vsem vosem a V=po-bieda nie bieda dla Slawian wienca Apok. 3:11.

 3. Aga mówi

  Odnośnie żądań Żydów mienie bezspadkowe obywateli danego kraju, którzy nie pozostawili spadkobierców, już od czasów rzymskich przechodziło na rzecz skarbu danego państwa i to nie podlega dyskusji.

  Natomiast jeśli chodzi o mienie znacjonalizowane i wywłaszczone podczas komunizmu, notabene zafundowanego Polsce przez traktat w 1945 w Jałcie podpisami Roosevelta, Churchilla i Stalina, na majątku doszczętnie zniszczonym przez działania wojenne, to Polska w latach 1948 do 1971 podpisała 12 międzynarodowych umów indemnizacyjnych (odszkodowaych)dotyczące przyznania rekompensat za mienia utracone przez cudzoziemców wskutek nacjonalizacji lub wywłaszczenia w Polsce. Istotą układów było wypłacenie przez państwo polskie określonej sumy ryczałtowej danemu państwu. Po zapłacie państwo polskie, jego obywatele i osoby prawne było zwalniane z odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do tego państwa, jego obywateli i osób prawnych. Zobowiązania odszkodowawcze przechodziły na państwo, które otrzymało od Polski określoną sumą ryczałtową („globalną sumę odszkodowawczą”).

  Polska zawarła łącznie umowy indemnizacyjne z 12 państwami :

  1. Francją – Układ z 19 marca 1948 r. dotyczący udzielenia przez Polskę odszkodowania dla interesów francuskich dotkniętych przez ustawę polską z 3 stycznia 1946 r. o nacjonalizacji

  2. Szwajcarią – Układ między Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską dotyczący odszkodowania dla interesów szwajcarskich w Polsce z dnia 25 czerwca 1949 r.

  3. Szwecją – Układ między rządem polskim a rządem szwedzkim w sprawie odszkodowania dla interesów szwedzkich w Polsce zawarty w Sztokholmie 16 listopada 1949 r.

  4. Danią – Protokół nr 1 w sprawie interesów i mienia duńskiego w Polsce z 12 maja 1949 r. i Protokół nr 2 w sprawie interesów i mienia duńskiego w Polsce 26 lutego 1953 r.

  5. Wielką Brytanią i Irlandią Północną – Układ z 11 listopada 1954 r. pomiędzy rządem PRL a rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczący załatwienia spraw finansowych

  6. Norwegią – Układ między Królewskim Rządem Norweskim a rządem PRL dotyczący likwidacji wzajemnych roszczeń finansowych z 29 grudnia 1955 r.

  7. Stanami Zjednoczonymi – Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i rządem PRL dotycząca roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych z 16 lipca 1960 r.

  8. Belgią i Luksemburgiem – Układ z 14 listopada 1963 r. między rządem PRL z jednej strony a rządem Belgii i rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga z drugiej strony dotyczący odszkodowania za niektóre interesy belgijskie i luksemburskie w Polsce

  9. Grecją – Układ z dnia 22 listopada 1963 r. między rządem PRL a królewskim rządem Grecji dotyczący odszkodowania za interesy greckie w Polsce

  10. Holandią – Układ między rządem PRL a rządem Królestwa Holandii dotyczący odszkodowania za niektóre interesy holenderskie w Polsce z 20 grudnia 1963 r.

  11. Austrią – Układ z dnia 6 października 1970 r. między PRL a Republiką Austrii o uregulowaniu określonych zagadnień finansowych

  12. Kanadą – Układ między rządem PRL a rządem Kanady dotyczący uregulowania spraw finansowych z 15 października 1971 r.

  Warto nadmienić, że umowy indemnizacyjne nie zostały zawarte z Niemcami ani państwami sojuszniczymi III Rzeszy. Wszelkie składniki mienia niemieckiego traktowano jako należne prawnie Polsce reparacje ze względu na ogromne straty poniesione w trakcie II wojny światowej.

  Suma ryczałtowa była przeznaczona na odszkodowania dla cudzoziemców. Odszkodowania na podstawie powyższych umów były płacone w gotówce i w ratach. Wyjątek stanowiła umowa z Francją, na podstawie której odszkodowanie w wysokości 65 mln dolarów amerykańskich wypłacono w formie dostaw węgla kamiennego. Innym uregulowaniem objęta była także umowa z Norwegią, na mocy której wierzytelności polskie w Norwegii i norweskie w Polsce zostały wzajemnie potrącone.

  Lista pozostałych państw oraz suma odszkodowawcza wypłacona przez Polskę :

  Szwajcaria i Liechtenstein – 53,5 mln franków szwajcarskich w 13 ratach, Szwecja – 116 mln koron szwedzkich w 17 ratach, Dania – 5,7 mln koron duńskich w ciągu 15 lat, Wielka Brytania – 5,465 mln funtów, Stany Zjednoczone – 40 mln dolarów amerykańskich w 20 ratach, Belgia i Luksemburg – 600 mln franków belgijskich, Grecja – 230 tys. dolarów amerykańskich, Holandia – 9.05 mln florenów holenderskich, Austria – 71, 5 mln szylingów austriackich w 12 ratach, Kanada – 1,225 mln dolarów kanadyjskich w 7 ratach.

  Na tamte czasy i okres powojenny były to olbrzymie sumy pieniędzy.
  Po wojnie była bieda i zniszczenia a jeszcze okazuje się, że trzeba było płacić te odszkodowania, o czym ówczesne społeczeństwo polskie nie miało pojęcia. Ale teraz po latach może okazać się, że podpisując te 12 umów odszkodowawczych rządy tamtych czasów zrobiły nam i przyszłym pokoleniom przysługę. Teraz mamy mocne argumenty, że Polska wywiązała się z wymaganych zobowiązań i zaspokoila finansowo kwestie przewlaszczen mienia w związku z nacjonalizacja lub wywłaszczeniem oraz na mocy tych układów dwustronnych Polska została zwolniona z odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do danego państwa oraz jego osób fizycznych i prawnych. Wszelkie roszczenia przeszły na drugie stronę układu i dane państwo zobowiązało się do zaspokojenia własnych roszczeń i roszczeń swoich obywateli i osób prawnych.

  Potwierdzenie takiego stanowiska są opinie prawne w tym temacie prof.dr hab.M.Kalinskiego z 2011r. oraz prof.zw.dr hab.J.Barcza z 2011r.

  Pytanie do ambasadora USA w Polsce pana Bix Aliu odnośnie zapisów ustawy 447JUST: kiedy Stany Zjednoczone odadzą Polsce grunty w USA przyznane naszym wielkim Polakom Tadeuszowi Kościuszko i Kazimierzowi Puławskiemu za ich zasługi w walce o niepodległość Stanów? Oni też pozostawili mienie bezspadkowe w USA.

 4. Rebih mówi

  Może najpierw niech zwróci forsę za dotychczasowe utrzymanie cmentarzy żydowskich, pieniądze przeznaczone na ten cel dla organizacji żydowskich oraz zaległy podatek gruntowy? Kłopot z oszustami jest taki, że chcą rozmawiać tylko o tym, co jest wygodne dla nich.

 5. Prawyobywatel mówi

  Brawo Aga, konkretne dane, dziękuję

 6. Jawamdam mówi

  To są pseudo żydzi chazarscy mający z prawdziwymi hebrajczykami tyle wspólnego co ja z marsjanami. Przeszli miszlingi turecko-mongolsko-tatarskie ok. 1000. lat temu, za swego królika Bulana, na judaizm ze względów politycznych i podszywają się pod żydów bo są NIKIM. Byli koczowniczymi bandytami. Z haniebną historią. Tak, że panie Szudrich, jest pan dla mnie Łachudrich.

 7. Jawadam mówi

  I jeszcze jedno: Oni, syjonki żydo-chazarskie, mają kompleks wyższości, który jest konsekwencją kompleksu niższości. Oni wiedzą że są ZEREM dlatego próbują się wywyższać.

 8. Zbigniew mówi

  Mowi, ze na Polakach i Polsce jako panstwu ciazy zydowska krzywda.

  W ten sposob chce uzyskac pieniadze.

  Jest amerykaninem i uwaza ze Polacy zrobili Zydom krzywde.

  Podaje tez ze oplaca mu sie tak mowic, bo Polacy sa wyplacalni.

  Bialorus, Ukraina Serbia ich nie krzywdzi, bo nie sa wyplacalni, biedni jak to pod wladaniem kacapow.

  Wynika z tego, ze ich krzywda polega na tym, ze chca pieniedzy i czuja sie skrzywdzeni.

  Z ich winy USA juz nie kwitnie dobrobytem, Izrael od czasu sciagania niby zydow z Rosji tez zaczyna wygladac jak b.DDR i jedyna droga to totalitaryzm.

  Sam podaje, ze nie stac ich nawet na utrzymanie cmentarzy.

  Teraz podaja, ze byli w Polsce bardzo bogaci, ze pracowali na to kilka set lat a wiec ile uzbrojenia kupili aby bronic tego dorobku przed nazistami i bolszewikami.

  Podaja, ze byl w znacznej liczbie, wiec ilu ich zolnierzy bronilo Polski?

  Dla mnie najbardziej przykre jest, ze za granica szkodzili ile tylko mogli tak iz inwestycja w Centralny Okreg Przemyslowy miala zaledwie 5 % finansowania z zagranicy.

  Jakosciowo Polska armia miala lepsze uzbrojenie niz Bolszewia i Os Faszystowska (trzeba liczyc razem z Czechami co udowadniaja na kazdym kroku) Wankowicz pisal, ze na Podlasiu maszyny do produkcji tego uzbrojenia i domy „czekaly na tokarzy” pomimo wszystko co nam Zydzi zrobili w finansowaniu inwestycji w tym edukacji.

  W obronie Polski decydujace znaczenie miala ilosc uzbrojenia, przeciez najnowoczesniejszego.
  Kto przeciw Polsce prowadzil otwarcie wojne finansowa, juz od Traktatu Wersalskiego, podobna do tej teraz ,no kto?

  Tego nie da sie ukryc.

  Uwzgledniajac to ze reszta byla tylko konsekwencja, kto jest winien napasci na Polske i skutkom nastepczym?

  To moze w tym kontekscie, konsekwencji Schuldrich Amerykanin cos powie o krzywdach jakie doznali od Polakow?

  Teraz jest inaczej?

 9. Zbigniew mówi

  Ciekawe jest czy mowil cos o NS2.

 10. Boguslaw mówi

  Nie jestem pewny, czy sie tutaj przebiliscie przez BARDZO MADRE WYWODY tego pacana, ale juz w pierwszych jego zdaniach spodobalo mi sie : ” Zło pozostaje na zawsze. Upływ czasu nie pomaga. ”
  Widac, ze jednak wyczuwa, co Polakow w istocie najbardziej boli!
  O ich bestialstwo i barbarzynstwa nie musimy sie juz wiecej martwic!
  Nie zazdwoszcze tej durnej mordzie koniecznosci pojawienia sie, i to juz wkrotce, na sadzie przed Naszym Stworca, rozumiejac wszystkie niewybaczalne odpowiedzialnosci za swoje niekonczace bezecenstwa!
  Lepiej byloby, aby juz teraz sporobowal ukryc sie przed Stworca np. do rury kloaczej i juz z niej wiecej nie wychodzil!
  Jeszcze raz prosze o NIELIKWIDOWANIE WSZYSTKICH MOICH WPISOW NA TEJ STRONIE!
  Nie mam z tym problemow, odpowiadac prawnie przed sadami, za moje wypowiedzi tutaj!
  W tych sprawach nie moze byc wiecej kompromisu!
  Gowno jest gownem i gownem pozostanie!
  Dziekuje za uwage!
  W Niemczech, jesli sie chce zachowac grobowiec poza 20 lat, nalezy SAMEMU jeszcze raz zaplacic administracji cmentarza za zajete miejsce i samemu zadbac, aby spelnial wymogi bezpieczenstwa, tzn nie upadl komus na nogi!

 11. W K mówi

  Baraki z Brzezinki wysłać do Izraela i niech krzywda Żydów ciąży nad Izraelem.

 12. Jolanta mówi

  Niech się zajmie krzywdą Palestyńczyków i przemawia do swoich.Kłamca, prowokator. Won z naszej ziemi!

 13. LoL mówi

  zaorać zydowskie cmentarze, ekshumować zwłoki i wysłać do sraela. wszelkie obozy niemieckiej maszyny śmierci zrównać z ziemią. tak jak to szwabiki uczyniły

 14. Bogusław mówi

  Jacku, ponownie błagam!!! Nie kasuj moich wpisów!!! Pisanie na tym portalu to wszystko co mam! Klękam z pokorą i uniżeniem przed Tobą, prosząc o umożliwienie mi pisania tu i walki z Antychrystem! Jeśli ktoś mnie za to będzie sądzić albo zamknie mnie w wariatkowie, to jestem gotów ponieść ten koszt!

 15. figurka żyda mówi

  To nie przechodzi w żadna rubryka.

 16. Zbigniew mówi

  Na tej stronie czlek odpocznie od tych nachalnych pustych reklam a to jest juz cos?

 17. Zbigniew mówi

  Panie Boguslawie – Pozdrowienia i wszystkiego najlepszego!!!

  A pozdrowienia od pana Jacka w ramke, bo przydaza sie wnukom.

 18. jacuś mówi

  ogolić łeb i wysłać na wzgórza golan !

 19. Elzbieta mówi

  Mogę tylko dodać że mój dziadek i babci brat ukrywali rodziny żydowskie na strychu narażając swoje życie i zycie swoich rodzin

 20. Hammurabi mówi

  Że też ta polską ziemia pod takim i podobnymi mu się nie rozstąpi… Może już czas, by dobry Bóg w końcu wrócił urlopu, co to go sobie po stworzeniu świata zrobił?

 21. Zbigniew mówi

  Ten pacan tylko podaje sie za amerykanina a jest zwyklym volksdojczem jest z tego srodowiska, zna ich wiec do nich niech kieruje swoje zale. Volksdojcz do volksdojczy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.