P. Krzemiński: Apel do polskich biskupów

Fot. WhenPhotos, pixabay.com
27

Z Polski na Synod o Synodalności jedzie zaledwie czterech biskupów. Kardynał – nominat Grzegorz Ryś, który słynie z ustanowienia kobiet – szafarek w Archidiecezji Łódzkiej, Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polsku Stanisław Gądecki i mniej znany biskup katowicki Adrian Galbas.

Wybitni watykaniści jak Roberto de Mattei ostrzegają, że zbliżający się synod biskupi, który ma się rozpocząć 4 października i trwać około trzy tygodnie, to puszka pandory. O ile ma on dotyczyć jedynie spraw Starego Kontynentu, o tyle jego postanowienia z pewnością będą mieć oddźwięk w całym świecie chrześcijańskim.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Najbardziej niepokojącym elementem w całej tej układance jest pojęcie synodalności. Co to jest? Jeżeli weźmiemy stary katechizm Piusa X albo ten nowy Jana Pawła II, w ogóle nie znajdziemy takiego terminu. Synodalność to fantasmagoria, której nigdy nie było w Kościele, jest to bardzo nieudolna próba przekształcenia Kościoła w jakiś rodzaj spontanicznego zjazdu biskupów, którzy będą słuchać Ludu Bożego. Jak wiemy z Księgi Wyjścia, słuchanie Ludu Bożego, kończyło się dla niego samego bardzo źle.

Kardynał Jan Bona w swoim fenomenalnym traktacie „O rozpoznawaniu duchów” wskazał po czym poznać złego ducha. Jeżeli jest on światowy, to z pewnością jest przeciwny Duchowi Świętemu, tę wiarę podzielał nie tylko kardynał Bona, ale cały Kościół do czasów papieża Franciszka, z krótką przerwą na lata sześćdziesiąte XX wieku.

Ze zdumieniem obserwuję jak życie w mojej parafii wymiera, jest w niej coraz mniej młodych. Jak to jest, że młodzież tak aktywnie angażuje się w Synod o Synodalności, a nie uczestniczy w życiu swojej własnej lokalnej wspólnoty? Jak by to skomentował święty Paweł, który rugał w swoich listach pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, które nie żyły Ewangelią?

Słowa Kardynała Rysia sugerujące, że obecny katolicyzm to sekta, a Kościół należy odmienić rzekomo za pomocą Ducha Świętego, świadczy o ignorancji i złej woli człowieka, który jako pierwszy powinien stać na straży tegoż Kościoła.

Z pewnością nie uspokajają bardzo powściągliwe słowa krytyki synodu ze strony arcybiskupa Gądeckiego, które padły w niemieckiej prasie. Po pierwsze dlatego, że w polskich mediach katolickich kolportuje się głównie wypowiedzi kardynała Rysia, a nie przewodniczącego episkopatu. Po drugie, arcybiskup cały czas nie rozumie skąd bierze się kryzys chrześcijaństwa i za wszelką cenę chce bronić II Soboru Watykańskiego.

Czy mam coś do soboru? Ależ skąd, na soborze zjeżdżają się biskupi za całego świata i obradują nad tym jak osłabić szturm na chrześcijaństwo. To nie sobór jest winny, tylko konkretne osoby: kardynał Bea (wprowadził do doktryny pojęcie wolności religijnej), kardynał Suenens (główna postać sojuszu europejskiego, która kolportowała „nowinki znad Renu). Maksymos IV Saigh (podkopał liturgię łacińską), arcybiskup Bugnini (zakopał liturgię łacińską) i oczywiście nie mogło zabraknąć Karla Rahnera SJ – mistrza Josepha Ratzingera, który protestował w Komisji Teologicznej przeciwko tytułom Najświętszej Maryi Panny (Matka Kościoła, Pośredniczka Wszelkich Łask, Matka ludzi).

Apeluję do polskich biskupów, a w szczególności do kardynała – nominata Grzegorza Rysia tylko o jedno. Żeby nie byli winni. Nie liczę nawet na to, że zatrzymają walec rewolucji, w zupełności wystarczy ich oświadczenie, że Polska nie przyjmie moralności Kalego. Jeżeli przez dwa tysiące lat chrześcijanie oddawali życie za to, żeby żyć w zgodzie z Ewangelią, to Kościół Polski nie ma prawa przykładać ręki do relatywizmu etycznego, który cechuje praktycznie cały świat zachodni.

Być może ten apel będzie głuchy i nawet nie dojdzie do adresatów. Uważam jednak za swój obowiązek ostrzegać moich świeckich współbraci w wierze przed zbliżającym się synodem biskupim. Być może gdyby więcej było takich ostrzeżeń na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, ten tekst nie byłby w ogóle potrzebny, ze względu na troskliwe laski pasterskie znad Wisły?

Przeczytaj także:

P. Krzemiński: Św. Tomasz z Akwinu kontra Synod o Synodalności

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. W K mówi

  Skoro biskupi w Polsce nie wierzą w Boga, są zbędni.

 2. Marian mówi

  Bo biskupi w Polsce sa pod zyd-bandera butem a wiekszosc biskupow w PL to pejsaci… taka rzeczywistosc!

 3. dsa mówi

  “O ile ma on dotyczyć jedynie spraw Starego Kontynentu, o tyle jego postanowienia z pewnością będą mieć oddźwięk w całym świecie chrześcijańskim.” – a uja obchodzi chrześcijanina, co wy tam popaprańcy heretyccy se powymyślacie, także nie napinaj się tak pomyleńcu katolski bo ci żyłka penknie…

 4. Paweł mówi

  DSA na każdy twój obrzydliwy komentarz będę replikować katechizmem Gasspariego, więc od ciebie zależy jak bardzo czytelnicy portalu będą wyedukowani z katolicyzmu:

  187. Co znaczy słowo Dekalog?

  Słowo Dekalog znaczy to samo co dziesięć słów lub dziesięć przykazań, które Bóg dał Mojżeszowi na Górze Synaj, a Jezus Chrystus w Nowym Zakonie zatwierdził.

  188. Jak się dzieli dziesięć przykazań Bożych?

  Dziesięć przykazań Bożych dzieli się tak, że pierwsze trzy uwzględniają Boga, a pozostałe siedem dotyczą nas samych i bliźniego.

  189. Dlaczego Bóg na czele dziesięciu przykazań położył słowa: Jam jest Pan Bóg twój?

  Bóg na czele dziesięciu przykazań położył słowa Jam jest Pan Bóg twój, aby przypomnieć, że On jako Bóg i Pan ma prawo dawać nam przykazania, które my winniśmy zachowywać.

  Część I
  O pierwszych trzech przykazaniach Dekalogu, które uwzględniają Boga

  Art. 1
  O pierwszym przykazaniu Dekalogu

  190. Czego Bóg zakazuje w pierwszym przykazaniu Dekalogu: Nie będzie miał bogów cudzych przede Mną?

  W pierwszym przykazaniu Dekalogu: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną, Bóg zakazuje czci Jemu należnej oddawać komu innemu.

  191. Jaką cześć winniśmy oddawać Bogu?

  Bogu i tylko Bogu winniśmy oddawać cześć najwyższą, czyli cześć uwielbienia.

  192. Dlaczego winniśmy Boga czcić i wielbić?

  Boga winniśmy czcić i wielbić, bo nas stworzył, utrzymuje nas, opiekuje się nami i jest naszym ostatecznym celem.

  193. Jak winniśmy Boga czcić i wielbić?

  Boga jako stwórcę wszystkiego, który nas utrzymuje i troszczy się o nas, i jest pierwszym naszym początkiem i ostatecznym celem, winniśmy czcić i wielbić wewnętrznymi i zewnętrznymi aktami uszanowania, które nam podaje sama natura, a jeszcze więcej objawienie; spośród tych aktów najważniejszym jest ofiara, która nie może być składana żadnemu stworzeniu.

  194. Czym grzeszy się przeciwko pierwszemu przykazaniu Dekalogu?

  Przeciwko pierwszemu przykazaniu Dekalogu grzeszy się:

  zabobonem, to jest bałwochwalstwem, wróżbiarstwem, czarnoksięstwem i spirytyzmem, który zalicza się do wróżbiarstwa i czarnoksięstwa;
  bezbożnością, to jest zaniedbywaniem modlitwy i należnej służby Bożej, świętokradztwem i świetokupstwem.

  195. Czy winniśmy czcić także świętych?

  Także świętych, a zwłaszcza Najświętszą Maryję Pannę, winniśmy czcić, ale czcią inną i niższą, czyli czcią szacunku, abyśmy ich mieli w poszanowaniu i zyskiwali sobie ich opiekę.

  196. Jak się nazywa cześć, oddawana Bogu, a jak cześć oddawana świętym i Najświętszej Maryi Pannie?

  Cześć, oddawana Bogu, nazywa się czcią uwielbienia, czyli latriae; oddawana świętym – czcią uszanowania czyli duliae; cześć oddawana Najświętszej Pannie – czcią wyższego uszanowania czyli hyperduliae.

  197. Czy winniśmy czcić także relikwie męczenników i innych Świętych, żyjących z Chrystusem?

  Relikwie męczenników i innych świętych, żyjących z Chrystusem, winniśmy także czcić, gdyż ich ciała były żywymi członkami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego, a Chrystus wskrzesi je na żywot wieczny i obdarzy chwałą; przez te relikwie ludzie otrzymują od Boga liczne dobrodziejstwa.

  198. Czy i świętym obrazom trzeba oddawać należną cześć i uszanowanie?

  I świętym obrazom należy oddawać cześć i uszanowanie, gdyż cześć, którą się im oddaje, dotyczy osób, które one przedstawiają; skutkiem tego przez znaki czci, którą im oddajemy, wielbimy samego Chrystusa i wyrażamy szacunek dla Świętych, których one są podobiznami.

  199. Czemu tedy Bóg w Starym Testamencie zabronił rzeźb i obrazów?

  Bóg w Starym Testamencie nie zabronił rzeźb i obrazów bezwzględnie, lecz nie pozwolił ich używać do nabożeństwa sposobem pogańskim, aby nie doznała uszczerbku cześć Boga prawdziwego skutkiem oddawania czci Boskiej obrazom.

  Art. 2
  O drugim przykazaniu Dekalogu

  200. Czego zakazuje Bóg przez drugie przykazanie Dekalogu: Nie będziesz brał imienia Boga twego nadaremno?

  Przez drugie przykazanie Dekalogu: Nie będziesz brał imienia Boga twego nadaremno, Bóg zakazuje wszelkiej zniewagi swego imienia.

  201. Kto się dopuszcza tej zniewagi?

  Tej zniewagi dopuszczają się ci, którzy imię Boże wymawiają bez słusznej przyczyny i należytej czci, albo łamią śluby, które złożyli, albo składają przysięgi fałszywe, zuchwałe i niesprawiedliwe, a zwłaszcza ci, którzy wymawiają bluźnierstwa.

  202. Czy nam nie wolno brać nadaremno także imion świętych Pańskich?

  Nie wolno nam brać nadaremno także imion świętych Pańskich, a zwłaszcza Najświętszej Maryi Panny, a to dla tej samej przyczyny, dla której winniśmy ich czcić.

  Art. 3
  O trzecim przykazaniu Dekalogu

  203. Co Bóg nakazuje przez trzecie przykazanie Dekalogu: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił?

  Przez trzecie przykazanie Dekalogu: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, Bóg nakazuje, abyśmy dni święte, to jest Jemu poświęcone, obracali na oddawanie czci Bogu z zaniechaniem zajęć i prac cielesnych.

  204. Jakie były dni święte w Starym Testamencie?

  W Starym Testamencie było więcej dni świętych, ale głównym dniem świętym była sobota, której sama nazwa „szabat” oznaczała spoczynek, potrzebny do czci Bożej?

  205. Dlaczego w Nowym Testamencie nie święci się soboty?

  W Nowym Testamencie nie święci się soboty, ponieważ Kościół zastąpił ją jako świętem niedzielą na uczczenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i zesłania Ducha Świętego w Zielone Święta, i dodał do niedzieli inne dni świąteczne.

  206. Jakie tedy dzisiaj mamy obowiązki względem święcenia dni świętych?

  Winniśmy niedzielę i inne święta, nakazane przez Kościół, obchodzić tak, jak Kościół nakazuje.

 5. Dumny Polak mówi

  No to Pawel, zadales sobie sporo pracy, ale przynajmniej wiedz, ze ja to od deski do deski przeczytalem i Twoj wysilek juz teraz sie oplacil!:-)))

  Jak slysze, biskupi i kardynalowie, to automatycznie przychodzi mi do glowy waskie gardlo wysilkow wielu zaangazowanych osob, potrzebnych do inicjatywy powolania Jezusa Chrystusa na Krola Polski!

  Nie moge scierpiec, ze moze to nagle byc az takie trudne i wiem skadinad, ze zaniechanie takiej prosby z Nieba, juz kilkarkrotnie zakonczyla sie tragedia, powolanych krajow, jak np. Francja, w postaci rewolucji…

  Pozostaje to dla mnie ogromnym marzeniem, aby wreszcie to sie udalo, gdyz wtedy DOPIERO, moglibysmy liczyc na powstanie z kolan naszej OJCZYZNY, pod sztandarem Samego Stworcy!

  Zdaje sobie sprawy, ze w obecnej sytuacji proces ten stal sie extremalnie trudny, az do niemozliwosci, choc polowiczne ” ofiarowanie Polski” odbylo sie juz , pod Zakopanem i w Krakowie, choc wciaz nie w pelnym skladzie,…

  Wiem, ze Stworca wciaz czeka i ufa, oraz, ze ci odszczepiency z hierarchii Kosciola ” maja akurat inne zmartwienia”, ale, ze w koncu uda sie, za ich aprobata, do tego momentu doprowadzic, ( albo wymusic) i ich w ten sposob przed wiecznym potepieniem zachowac!

  Szkoda, ze robia sie tacy niedostepni, bo ufam, ze mialbym ochote takiemu, te wizje osobiscie przyblizyc!

  Coz, nie jest to moja, tylko Stworcy sprawa, ale konsekwencje takich decyzji, jak ufam, od razu dalyby znac w polskiej rzeczywistosci i nie musielibysmy sie tutaj wiecej gniesc wsrod takiego komunistyczno-ukrowsko- pejsatego, gowna, z dlugim nosem, albo z tym prostackim, haniebnym, kaczanym usmieczkiem!

  WTEDY WSZYSTKO BYLOBY INNE i o to modle sie kazdego dnia!
  Coz, moze jednak WSPOLNYMI SILAMI NAS WSZYSTKICH!!!?

 6. Bronka mówi

  A może tak katole na orgię do Dąbrowy Górniczej?
  Łącznie z waszym katechismem. 😀😀😀
  Zakłamana banda pogan. ☹️

 7. Paweł mówi

  Bronka trochę katechizmu Gasspariego specjalnie na życzenie:
  Art. 4
  O odpuszczeniu grzechów

  177. W co wierzymy przez dziesiąty artykuł Składu Apostolskiego: Grzechów odpuszczenie?

  Przez dziesiąty artykuł Składu Apostolskiego: Grzechów odpuszczenie, wierzymy, że w Kościele jest prawdziwa władza odpuszczania grzechów dla zasług Jezusa Chrystusa.

  178. Jakimi środkami dostępujemy w Kościele odpuszczenia grzechów?

  W Kościele dostępujemy odpuszczenia grzechów śmiertelnych przez Sakramenty, które Chrystus Pan ustanowił właśnie w tym celu, albo przez akt doskonałego żalu z pragnieniem przyjęcia tychże Sakramentów; odpuszczenia zaś grzechów powszednich możemy dostąpić także przez inne uczynki pobożne, ale wtedy pozostaje dług kary doczesnej, który każdy musi spłacić albo tu na ziemi, albo w przyszłym życiu, czyli w czyśćcu.

  Art. 5
  O ciała zmartwychwstaniu i żywocie wiecznym

  179. W co wierzymy przez jedenasty artykuł Składu Apostolskiego: Ciała zmartwychwstanie?

  Przez jedenasty artykuł Składu Apostolskiego: Ciała zmartwychwstanie, wierzymy że na końcu świata wszyscy umarli zostaną na nowo przywołani do życia i powstaną na sąd powszechny, przy czym każda dusza przyjmie na powrót to ciało, z którym była złączona za życia, aby się już nigdy odeń nie rozłączyć.

  180. Czyją mocą nastąpi ciała zmartwychwstanie?

  Ciała zmartwychwstanie nastąpi mocą Boską, mocą Jezusa Chrystusa, który jak swoje ciało wskrzesił z grobu, tak na końcu świata wskrzesi z grobów ciała tych, których będzie sądził.

  181. Dlaczego Bóg chciał, żeby ciała zmartwychwstały?

  Bóg chciał zmartwychwstania ciał, aby cały człowiek według zasług na wieki otrzymał albo nagrodę w niebie albo karę w piekle.

  182. Czy ciała wszystkich ludzi zmartwychwstaną w ten sam sposób?

  Ciała wszystkich ludzi wstaną nieśmiertelne, ale tylko ciała wybranych na podobieństwo ciała Chrystusowego wstaną z martwych, obdarzone własnościami ciała chwalebnego.

  183. Jakie są właściwości ciała chwalebnego?

  Zwykle wymienia się cztery własności ciała chwalebnego: niecierpiętliwość, jasność, lekkość i przenikliwość.

  184. W co wierzymy przez ostatni artykuł Składa Apostolskiego: Żywot wieczny?

  Przez ostatni artykuł Składu Apostolskiego: Żywot wieczny, wierzymy, że wybranym po śmierci zgotowana jest w niebie doskonała szczęśliwość, która nigdy nie ustanie, odrzuconych zaś czekają kary wieczne w piekle.

  185. Co znaczy słowo Amen na końcu Składu Apostolskiego?

  Amen na końcu Składu Apostolskiego oznacza, że wszystko, co się zawiera w Składzie Apostolskim, jest prawdą, a my wierzymy w to bez żadnego powątpiewania i wyznajemy to.

  186. Czy do żywota wiecznego wystarczy wierzyć w to, co jest podane do wierzenia?

  Do żywota wiecznego nie wystarczy wierzyć w to, co jest podane do wierzenia, lecz nadto trzeba zachować to, co Bóg i Kościół zachować nakazali.

 8. Bronka mówi

  #Pawełku, drogie dziecko,
  jeżeli chcesz napisać mi coś budującego, to tylko Słowo Boże!
  Bredni katolickich nie czytam, to pogański bełkot. ☹️

 9. Bronka mówi

  #Pawełku, drogie dziecko,
  “Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.” Rzymian, 10, 17
  Amen. 🙂

 10. Dumny Polak mówi

  Faktycznie Pawel, ta BRONKA, to musi byc jakis bardzo specjalny przypadek!
  Czytal moze ktos w gazetach, ze akurat kogos szukaja, kto oddalil sie z ” zakladu dla niepocieszonych”?
  BRONKA by sie na kogos takiego swietnia nadawala…!

  Coz, widocznie ONA jedyna wsrod nas wie, co to jest najprawdziwsza prawda!

 11. Paweł mówi

  Bronka, tylko mi tutaj nie przywołuj mojego świętego patrona, którego sobie obrałem na bierzmowaniu, ponieważ ten święty po całym świecie nawracał pogan od Grecji po Rzym. Potrzebujemy dzisiaj świętych Pawłów, żeby nawrócili Europę. Kościół Katolicki jest ostatnią ostoją Ewangelii, cała reszta jest bablionem, a fakt, że babilon przedarł się na szyty hierarchii, nie oznacza, że zwykli wierni poddadzą Kościół bez walki, na to nie liczcie, będziemy walczyć do ostatniego tchu.

 12. Paweł mówi

  *szczyty

  P.S 2 List do Tesaloniczan rozdział drugi:

  Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa

  2
  1 W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, 2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha1, bądź przez mowę1, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. 3 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo2 i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia2, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć3, tak że zasiądzie w świątyni Boga3 dowodząc, że sam jest Bogiem. 5 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? 6 4 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. 7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust5 i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów6, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu7, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.

  Wniosek: Trzymać się łaski!

  13 Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny8 przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. 14 Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. 15 Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. 16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, 17 niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!

 13. Kunegunda mówi

  Panie Pawle, szkoda nauczania, Brónka–to zydowsko-banderowski wróg Kosciola Katoiolickeigo, Polaków i POLSKI !!

 14. Bronka mówi

  #Pawełku, drogie dziecko,
  Już trochę lepiej, chociaż nie wypisujesz bredni katolickich.
  A teraz pytanie, czy kościół rzymski rzeczywiście głosi Ewangelię Jezusa Chrystusa?
  Bo jego najwyższy przedstawicieli, nie jaki Frank, podpisał deklarację z mahometanami, że wszystkie “religie” prowadzą do zbawienia.
  Jest to prawda biblijna?
  Jezus nauczał co innego: “Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie podchodzi do Ojca, tylko przez mnie” Jana 14, 6

 15. Bronka mówi

  #Kunegunda
  Kobito, nie kompromituj się, Jezus nauczał, żeby miłować swoich wrogów.
  A ciebie kościół rzymski uczy coś odwrotnego. ☹️

 16. Bronka mówi

  #DURNY POLAKU vel “dumny” z czego, Polaku
  Jeżeli ktoś mówi w autorytecie Słowa Bożego, to rzeczywiście wie wszystko.
  A jak naucza u was pleban swoje owieczki i barany. 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

 17. Paweł mówi

  Franciszek tak naprawdę czerpie garściami z protestanckich sekt zielonoświątkowych, ale zaskoczę cię, wiara katolicka pozostaje niewzruszona. Wiesz czym się różni Kościół od protestanckiej trzciny? Kościół jest zbudowany na skale, która jest trwała i będzie istnieć do końca świata. Katolicy idą za Chrystusem, on jest Drogą, Prawdą i Życiem. Nie idziemy za Franciszkiem, idziemy za Kościołem Wszystkich Wieków, za papieżami wiernymi Ewangelii, nie idziemy za heretykami, schizmatykami i bożkami, którzy myślą, że zbawią świat. Tylko Chrystus ma moc zbawienia świata, katolicy mogą pokazać palcem Chrystusa w Eucharystii, On jest z nami Żywy, On jest naszym Bogiem. Nie interesuje mnie czy wrogiem wiary rzymsko-katolickiej jest protestant, mason, heretyk, sodomita, bluźnierca, czy formalny kardynał czy papież, jako katolik mam dostęp do sakramentów, które mnie zbawią. Ty Bronka nie masz nic, sama się nie zbawisz, nie masz słów życia wiecznego.

 18. Paweł mówi

  Doktor Kościoła Atanazy Wielki powiedział, a słowa te dotyczą ciebie Bronka, DSA, a także Franciszka:
  ożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem.

  Źródło: 1. List do Serapiona
  Zobacz też: Tradycja Apostolska

  Ten kto odrzuca Tradycję Kościoła, sam siebie potępił

 19. Paweł mówi

  Zakończmy te rozważania zdrowym nauczaniem Kościoła Katolickiego, który jest widzialnym Królestwem Niebieskim na ziemi. Tradycyjnie z katechizmu Gasspariego:
  278. Co to jest łaska?

  Łaska jest to dar nadprzyrodzony, którego Bóg udziela stworzeniom rozumnym z własnej dobrej woli, żeby mogły dostąpić żywota wiecznego.

  279. Iloraka jest łaska?

  Łaska jest dwojaka: habitualna, zwana także uświęcającą, gdyż czyni człowieka sprawiedliwym, czyli miłym Bogu, i uczynkowa.

  280. Co to jest łaska uświęcająca?

  Łaska uświęcająca jest to fizyczna nadprzyrodzona właściwość, stale w duszy tkwiąca; przez nią człowiek staje się uczestnikiem natury Pana Boga, świątynią Ducha Świętego, przyjacielem i adoptowanym dzieckiem Boga, dziedzicem chwały niebieskiej i przez to zdolnym do wykonywania uczynków, zasługujących na żywot wieczny.

  281. Czy łaska uświęcająca jest koniecznie potrzebna do zbawienia?

  Łaska uświęcająca wszystkim ludziom, nawet niemowlętom, jest nieodzownie potrzebna do żywota wiecznego.

  282. Co wysługujemy sobie uczynkami dobrymi, które wykonujemy usprawiedliwieni przez łaskę Bożą i przez zasługi Jezusa Chrystusa?

  Uczynkami dobrymi, które wykonujemy usprawiedliwieni przez łaskę Bożą i przez zasługi Jezusa Chrystusa, wysługujemy sobie pomnożenie łaski, żywot wieczny (o ile umieramy w łasce), oraz pomnożenie chwały w niebie.

  283. Jakim sposobem człowiek może utracić łaskę uświęcającą?

  Łaskę uświęcającą traci człowiek przez każdy grzech śmiertelny.

  284. Jak się odzyskuje łaskę uświęcającą?

  Łaskę uświęcającą odzyskuje się, gdy się zaprzestaje grzechów śmiertelnych, a zarazem używa się środków, które ustanowił Chrystus Pan, żebyśmy mogli dostąpić usprawiedliwienia.

  285. Czy w stanie grzechu śmiertelnego można wykonać jakieś dobre uczynki?

  W stanie grzechu śmiertelnego można wykonać niektóre dobre uczynki, ale nie zasługujące na żywot wieczny; grzesznik jednak przez te uczynki przysposabia się do uzyskania sprawiedliwości przy pomocy łaski uczynkowej.

  286. Co to jest łaska uczynkowa?

  Łaska uczynkowa jest to nadprzyrodzona pomoc Boża; pomoc ta polega na tym, że Bóg oświeca rozum i nakłania wolę do czynienia dobrego, a unikania złego, aby człowiek dostąpił żywota wiecznego.

  287. Czy łaska uczynkowa jest nam potrzebna?

  Łaska uczynkowa jest nam bezwzględnie potrzebna, żebyśmy mogli czynić dobrze, a unikać złego celem dostąpienia żywota wiecznego; skoro bowiem żywot wieczny należy do porządku nadprzyrodzonego, przeto za pomocą samych tylko sił przyrodzonych nie zdołamy zgoła niczego myśleć, chcieć i uczynić, jak należy, żeby go dostąpić.

  288. Czy Bóg wszystkim udziela łask, potrzebnych do życia wiecznego?

  Bóg, który chce, żeby się wszyscy ludzie zbawili, wszystkim tez udziela łask potrzebnych do żywota wiecznego; żeby doń doszli, jeżeli są dorośli, muszą sami z Bogiem współdziałać przy Jego pomocy, dającej im natchnienie do dobrych uczynków, wspierającej ich przed ich wykonywaniem, współdziałającej z nimi przy wykonaniu i towarzyszącej gdy pełnią dobre uczynki.

  289. Jakie są główne środki zyskania łaski Bożej?

  Główne środki zyskania łaski Bożej to modlitwa o nią i Sakramenty, które zawierają łaskę i udzielają jej.

 20. MAREK mówi

  Mój Ojciec wielokrotnie wspominał słowa pułkownika armii ZSRR, które usłyszał w Gołdapie lata około 1950. “My już wiemy, że siłą Polski i Polaków jest wiara katolicka, ale my już mamy tam swoich ludzi, którzy się kształcą i zniszczą, silę Wiary Katolickiej od środka”.
  Prymas Polak z nazwiska i cały episkopat w okresie próby KOWID pokazał, że wiary w nich niema! To komuniści i ateiści, słudzy mamony i luksusu. Prymas Polak z nazwiska, który mówi, że uczestnictwo w Mszy Świętej to grzech ciężki nie pozostawia złudzeń, że mamy do czynienia z ateistą o totalitarnym lewackim odchyleniu!

  Komunista Bergoglio i jego zdemoralizowana świta na szczytach Kościoła Katolickiego to też nie przypadek.

 21. Dawid mówi

  Tylko i od zawsze chrześcijaństwo i tylko Słowo Boże,a nie żaden islam ,katolicyzm,protestantyzm,buddyzm lub jakieś inne zabobony.A KK zawsze i od samego początku,mniej lub bardziej wąchał się z systemem.To upolityczniona instytucja która nie ma nic wspólnego z Bogiem i Jego Słowem, wystarczy zajrzeć do Biblii by się o tym przekonać.Polsce sprzyjał tylko wtedy gdy było to też w interesie Watykanu.

 22. Paweł mówi

  Dawidzie spójrz na Dzieje Apostolskie, już w NT jest pokazane zwołanie soboru, konkretnie Soboru Jerozolimskiego, Pismo Święte wyraźnie pokazuje, że poza słowem pisanym istnieją organy, które mają odpowiadać za obronę i wykładnię wiary. Nie ty konkretnie masz wykładać wiarę, tylko powołane do tego osoby w stanie duchownym. Gdybyśmy przyjęli twój punkt widzenia wiar chrześcijańskich byłoby tyle ile ludzi na globie.
  Uprzedzając zarzut dlaczego więc ośmielam się apelować do biskupów jako świecki, no właśnie dlatego, żeby przypomnieć biskupom, że mają bronić depozytu przekazanego przez Chrystusa Pana.

 23. Paweł mówi

  Znów skorzystam z okazji i przytoczę katechizm Gasspariego, zobaczcie z jakiego bogactwa królewskiego nie chcecie korzystać, mimo że jest darmo dane od Pana Jezusa!:
  371. Co to jest Eucharystia?

  Eucharystia, oznaczająca mniej więcej tyle co dobra łaska czy dziękczynienie, jest najbardziej Boskim darem Zbawiciela i tajemnicą wiary; pod postaciami chleba i wina w Eucharystii jest sam Jezus Chrystus, ofiaruje się i jest ofiarą, daje siebie na pożywienie. Jest to zarazem ofiara i sakrament Nowego Zakonu.

  A. O rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii

  372. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił Najświętszą Eucharystię?

  Jezus Chrystus ustanowił Najświętszą Eucharystię przy ostatniej wieczerzy przed swoją męką, gdy wziął chleb i błogosławił i dawał uczniom swoim, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie; to jest ciało moje”. A wziąwszy kielich, dał im, rzekąc: „Pijcie, to jest bowiem krew moja” i dodał: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

  373. Co się stało, kiedy Jezus Chrystus wypowiedział słowa konsekracyjne nad chlebem i winem?

  Kiedy Jezus Chrystus wypowiedział słowa konsekracyjne nad chlebem i winem, dokonała się cudowna i osobliwa przemiana całej substancji chleba w ciało i całej substancji wina w krew Jezusa Chrystusa, a pozostały tylko postacie chleba i wina.

  374. Jak się nazywa ta przemiana?

  Ta przemiana nazywa się transsubstancjacją czyli przeistoczeniem.

  375. Co należy rozumieć przez postacie chleba i wina?

  Przez postacie chleba i wina należy rozumieć wielkość, kształt, zapach, barwę, smak i to wszystko, co w chlebie i winie podpada pod zmysły.

  376. Co postanowił Jezus Chrystus, gdy dodał słowa: „To czyńcie na moją pamiątkę”?

  Jezus Chrystus przez dodanie słów: „To czyńcie na moją pamiątkę” ustanowił Apostołów kapłanami Nowego Przymierza i rozkazał im oraz ich następcom w kapłaństwie, żeby również konsekrowali, sprawowali ofiarę i rozdawali Jego Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina.

  377. Kiedy kapłani wykonują te władzę i spełniają to przykazania?

  Kapłani wykonują tę władzę i spełniają to przykazanie wtedy, gdy biorąc na siebie osobę Jezusa Chrystusa, odprawiają ofiarę Mszy św.

  378. Cóż się tedy dzieje, gdy kapłan we Mszy św. nad chlebem i winem wymawia słowa konsekracji?

  Gdy kapłan we Mszy św. nad chlebem i winem wymawia słowa konsekracji, wówczas pod postaciami chleba i wina staje się obecne prawdziwie, rzeczywiście i istotnie Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, razem z Jego duszą i Bóstwem.

  379. Czy po konsekracji pod postacią chleba jest tylko Ciało Jezusa Chrystusa, a pod postacią wina tylko Krew Jego?

  Po konsekracji pod postacią chleba jest nie tylko samo Ciało Jezusa Chrystusa, a pod postacią wina nie tylko sama Krew Jego, lecz pod każdą postacią i pod wszystkimi częściami każdej z nich jest utajony cały i nie podzielony Jezus Chrystus, Bóg i Człowiek.

  380. Czy Jezus Chrystus, gdy jest utajony pod postaciami sakramentalnymi, przestaje być w niebie?

  Jezus Chrystus, utajony pod postaciami sakramentalnymi, nie przestaje być w niebie, lecz jest obecny równocześnie w niebie i pod postaciami sakramentalnymi.

  381. Jak długo trwa obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami sakramentalnymi?

  Obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami sakramentalnymi trwa nie tylko w chwili pożywania, lecz dopóty, aż postacie ulegną zepsuciu.

  382. Co jest materią, zdatną do sporządzenia Najświętszej Eucharystii?

  Materią, zdatną do sporządzenia Najświętszej Eucharystii, jest chleb pszenny i wino z winorośli.

  383. Które są słowa, potrzebne do sporządzenia Eucharystii?

  Słowami, potrzebnymi do sporządzenia Eucharystii, są te same, które wymówił Chrystus Pan przy ostatniej wieczerzy na d chlebem i winem, a które powtarza we Mszy św. kapłan w zastępstwie Chrystusa.

  B. O Ofierze Mszy świętej

  384. Co to jest ofiara?

  Ofiara jest to dar widzialny, który składamy ku czci Boga przez zniszczenie lub przemianę, żeby Go uznać najwyższym Panem, stworzycielem i ostatecznym celem naszym.

  385. Czy Msza święta jest prawdziwą i właściwą ofiarą Nowego Zakonu?

  Msza święta jest prawdziwą i właściwą ofiarą Nowego Zakonu, bo Jezus Chrystus, zastąpiony przez kapłana, ofiaruje w niej Bogu w sposób bezkrwawy i tajemniczy swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina.

  386. Po co Jezus Chrystus ustanowił tę cudowną ofiarę?

  Jezus Chrystus ustanowił tę cudowną ofiarę, żeby Kościołowi zostawić widzialną ofiarę, jak tego wymaga ludzka natura; Msza święta ma przedstawiać ową ofiarę krwawą, którą Jezus Chrystus miał złożyć raz na Krzyżu; przez Mszę świętą ma aż do końca świata trwać Jego pamiątka, zbawcza moc owej ofiary ma się nam poprzez Mszę świętą udzielać na odpuszczenie grzechów, które popełniamy codziennie.

  387. Jakim sposobem Msza święta przedstawia ofiarę krzyżową?

  Msza święta przedstawia ofiarę krzyżową przez to, że osobna konsekracja chleba i osobna konsekracja wina mocą słów przedstawia owo rzeczywiste rozdzielenie Ciała od Krwi, które Pan nasz Jezus Chrystus wycierpiał w chwili krwawej śmierci na Krzyżu.

  388. Czy Msza święta jest tylko prostym przedstawieniem ofiary krzyżowej?

  Msza święta nie jest tylko prostym przedstawieniem ofiary krzyżowej, lecz jest samą ofiarą krzyżową, która się podczs Mszy świętej ponawia, skoro tu i tam jest ten sam dar, składany Bogu Ojcu w ofierze, i ten sam ofiarujący się za pośrednictwem kapłanów, a tylko sposób ofiarowania jest inny.

  389. W jaki sposób przez ofiarę Mszy świętej przydzielają nam się owoce ofiary krzyżowej?

  Przez ofiarę Mszy św. przydzielają nam się owoce ofiary krzyżowej w ten sposób, że Bóg, przejednany tą ofiarą, użycza łask, które nam wysłużył Jezus Chrystus za cenę Krwi swojej.

  390. W jakim celu odprawia się ofiara Mszy świętej?

  Ofiara Mszy św. odprawia się w następujących celach:

  żeby Bogu oddać należną cześć i dlatego jest to ofiara latreutyczna, czyli pochwalna;
  żeby Bogu składać dzięki za Jego wielką chwałę i za wyświadczone nam dobrodziejstwa, i dlatego jest to ofiara eucharystyczna, czyli dziękczynna;
  żeby sobie uprosić łaski i dobrodziejstwa, a dlatego jest to ofiara błagalna;
  żeby od Boga uzyskać pojednanie, to jest przebłagać Go za grzechy, popełniane przez żyjących, i uprosić darowanie kar, na jakie oni zasłużyli, oraz wyprosić zmiłowanie duszom w czyśćcu cierpiącym, i dlatego jest ona ofiarą przebłagalną.

  391. Komu składa się ofiara Mszy świętej?

  Ofiara Mszy świętej składa się tylko Bogu, bo tylko Bóg jest naszym najwyższym Panem, co właśnie wyraża ofiara.

  392. A dlaczego Kościół zwykł odprawiać Mszę świętą także ku czci Najśw.Maryi Panny i Świętych Pańskich?

  Mimo, iż Kościół zwykł odprawiać Mszę świętą także ku czci Najśw. Maryi Panny i Świętych Pańskich, to jednak nie składa on ofiary ani Matce Bożej ani Świętym Pańskim, lecz tylko samemu Bogu, dziękując Mu za to, że łaską swoją pomógł im do takich zwycięstw i takiej im użyczył chwały w niebie, oraz prosząc ich o wstawiennictwo do Boga.

  393. Za kogo odprawia się Msza święta?

  Każda Msza święta, ponieważ jest ofiarą Kościoła powszechnego, składana przez publicznego tego Kościoła sługę, odprawia się nie tylko za samego odprawiającego ją, lecz za wspólny pożytek wiernych, bądź żywych, bądź też zmarłych, głównie zaś za tych, których kapłan we Mszy świętej wymienia.

  394. Czy kapłan może ofiarować Mszę świętą za jakąś poszczególną osobę lub jakiś cel szczególny?

  Kapłan może ofiarować Mszę świętą za poszczególne osoby, bądź żyjące, bądź zmarłe, lub na jakiś cel poszczególny; Msza św. w ten sposób ofiarowana, wychodzi na szczególny pożytek danej osobie, lub przyczynia się w szczególny sposób do osiągnięcia celu, na który była ofiarowana, o ile oczywiście spełnione zostaną warunki skądinąd wymagane, i przy zachowaniu wszystkiego, co należy zachować.

  395. Jaki jest najlepszy sposób słuchania Mszy świętej?

  Najlepszy sposób słuchania Mszy świętej jest ten, żeby wierni, obecni na Mszy świętej, łączyli się z kapłanem odprawiającym ją i razem z nim składali Bogu tę ofiarę; żeby rozpamiętywali w sercu ofiarę na krzyżu, i łączyli się z Panem Jezusem w sakramentalnej, albo przynajmniej w duchowej Komunii świętej.

  C. O sakramencie Eucharystii

  396. Co to jest sakrament Eucharystii?

  Sakrament Eucharystii jest to sakrament, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa; pod postaciami chleba i wina jest w nim prawdziwie, rzeczywiście i istotnie obecny sam Jezus Chrystus, dawca łaski, na pokarm duchowny duszom naszym.

  397. Po co Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii?

  Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii:

  żeby w nieskończonej miłości ku nam ustawicznie mieszkać między nami, i byśmy Go wzajemnie miłowali i oddawali Mu cześć;
  żeby się jednoczyć z nami przez Komunię świętą; być niebieskim pokarmem duszy naszej, żebyśmy tym pokarmem mogli pielęgnować życie duchowne i zachowywać je, a na końcu życia naszego żeby był nam posiłkiem na drogę wieczności.

  398. Czym się różni sakrament Eucharystii od ofiary?

  Sakrament Eucharystii różni się tym, że:

  sakrament dokonuje się przez konsekrację i trwa, ofiara zaś wyczerpuje się i kończy z chwilą dokonania aktu ofiarowania; i dlatego Przensjśw. Hostia, którą się przechowuje w puszce lub niesie do chorego, ma znaczenie sakramentu, nie ofiary;
  sakrament tym, którzy przyjmują Hostie Przenajświętszą, staje się źródłem zasług i pożytków duchowych; ofiara natomiast ma ten skutek, że nie tylko daje możność zbierania zasług, lecz także zadośćuczynienia.

  399. Czego potrzeba, żeby godnie przyjąć Eucharystię?

  Żeby godnie przyjąć Eucharystię, prócz chrztu jak przy wszystkich sakramentach, przyjętych po tymże chrzcie, i prócz stanu łaski jak przy sakramentach dla żywych, pod grozą grzechu ciężkiego potrzeba zachować post naturalny.

  400. Co powinien czynić ten, kto ma przyjąć Komunię świętą, a ma na sumieniu grzech śmiertelny?

  Kto ma przyjąć Komunię świętą, a ma na sumieniu grzech śmiertelny, zanim przystąpi do Komunii świętej, musi się wyspowiadać, choćby uważał, że ma żal doskonały; w nagłych wypadkach i przy braku spowiednika niech wprzód wzbudzi żal doskonały.

  401. Co znaczy post naturalny?

  Post naturalny znaczy, że od północy aż do chwili Komunii nie wolno spożywać niczego ani na sposób pokarmu, ani na sposób napoju, ani też nawet na sposób lekarstwa.

  402. Jaki grzech popełnia ten, kto nie na czczo przyjmuje Komunię świętą?

  Kto nie na czczo przyjmuje Komunię świętą, popełnia ciężki grzech świętokradztwa.

  403. Kiedy wolno przyjąć Komunię świętą nie na czczo?

  Nie na czczo wolno przyjąć Komunię świętą, gdy tuż zagraża śmierć, albo też gdy zachodzi potrzeba zapobieżenia zniewadze Najświętszego Sakramentu.

  404. Kiedy choremu wolno przyjąć Komunię świętą nie na czczo?

  Chorzy obłożnie od miesiąca bez uzasadnionej nadziei, by mogli rychło wyzdrowieć, za roztropną radą spowiednika mogą przyjąć Komunię świętą raz lub dwa razy na tydzień, choćby przedtem zażyli jakiegoś lekarstwa albo przyjęli coś na sposób napoju.

  405. Czego potrzeba, żeby Komunię świętą przyjąć także pobożnie?

  Żeby Komunię świętą przyjąć także pobożnie, trzeba się do niej pilnie przygotować, a po niej odprawić przystojne dziękczynienie, stosownie do zdolności, warunków i obowiązków każdego z osobna.

  406. Na czym polega przygotowanie do Komunii świętej?

  Przygotowanie do Komunii świętej polega na tym, żebyśmy przez jakiś czas uważnie i pobożnie rozmyślali nad tym, co mamy przyjąć i żebyśmy wzbudzali w sobie serdeczne akty wiary, nadziei, miłości i żalu za grzechy.

  407. Na czym polega dziękczynienie po Komunii świętej?

  Dziękczynienie po Komunii świętej polega na tym, żebyśmy przez jakiś czas uważnie i pobożnie rozmyślali nad tym, cośmy przyjęli, wzbudzali akty wiary, nadziei, miłości, czynili dobre postanowienia, dziękowali i zanosili prośby do Boga.

  408. O co powinniśmy Pana Jezusa głównie prosić po Komunii świętej?

  Po Komunii świętej powinniśmy Pana Jezusa prosić głównie o łaski potrzebne nam i bliźnim do zbawienia, zwłaszcza o łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci, o zwycięstwo Kościoła nad wrogami, i o wieczne odpoczywanie dla dusz zmarłych.

  409. Jakie skutki wywiera Eucharystia u tych, którzy ją przyjmują godnie i pobożnie?

  U tych, którzy Eucharystię przyjmują godnie i pobożnie, Eucharystia wywiera następujące skutki:

  pomnaża łaskę uświęcającą i gorącość miłości;
  odpuszcza grzechy powszednie;
  pomaga walnie do wytrwania w dobrym aż do śmierci, uśmierzając pożądliwość, chroniąc od grzechów śmiertelnych i dodając siły do dobrych uczynków.

  410. Czy poza Komunią wielkanocną mamy jeszcze inny obowiązek przyjęcia Komunii świętej?

  Poza przykazaniem Komunii wielkanocnej, jest jeszcze obowiązek przyjęcia Komunii w niebezpieczeństwie śmierci, bez względu na to, skąd ono pochodzi.

  411. Czy ten, kto przyjął Eucharystię, może ją przyjąć na nowo tego samego dnia?

  Kto przyjął Eucharystię, może ją tego samego dnia przyjąć na nowo w postaci wiatyku, jeżeli popadł w niebezpieczeństwo śmierci; a nawet powinien spożyć ją, jeżeli tego zachodzi potrzeba dla zapobieżenie zniewadze sakramentu.

  412. W jaki sposób winniśmy oddawać cześć Panu Jezusowi, obecnemu w Eucharystii?

  Panu Jezusowi, obecnemu w Eucharystii, winniśmy oddawać cześć:

  przez adorowanie Go z najgłębszym uszanowaniem;
  przez wzajemną miłość;
  przez zanoszenie do Niego serdecznych próśb o łaski.

 24. Paweł mówi

  Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele autentyczny organ Tradycji, którym jest hierarchia apostolska, i obiecał, że będzie z nią aż do końca czasów. Sama zaś Tradycja jest trwającym na przestrzeni kolejnych wieków głoszeniem przez następców apostołów przy asystencji Ducha Świętego tego Objawienia, które pierwotnie przekazane zostało ustnie przez Chrystusa i Jego apostołów.

  (Kard. Louis Billot SI, De immutabilitate Traditionis contra modernam haeresim evolutionismi, 1907)

  Wraz z biegiem czasu w Tradycji dokonuje się pewien rozwój, pozostaje on jednak nierozerwalnie związany z całkowitą niezmiennością i jednomyślnością w rozumieniu tego samego znaczenia tych samych dogmatów.

  (Kard. Louis Billot SI, De immutabilitate Traditionis contra modernam haeresim evolutionismi, 1907)

 25. Paweł mówi

  Kościół powszechny brzydzi się każdą nowością.

  (Papież św. Celestyn, Epistula 21 Apostolici verba ad episcopos Galliarum)

  Co raz rozstrzygnięto, ani umniejszać, ani zmieniać ani dodawać, ale wszystko w słowach i w interpretacji należy zachować nienaruszone.

  (Papież św. Agaton, Epistula ad Imperatores, apud. Labb.)

  Nihil novandum, nisi quod traditum est – Nic nowego nie wprowadzać; zachować to, co przekazane!

  (Papież św. Stefan, Za: Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium)

  Tradycja ujęta w prawdziwym, katolickim znaczeniu tego terminu, stanowi regułę wiary.

  (Kard. Louis Billot SI, De immutabilitate Traditionis contra modernam haeresim evolutionismi, 1907)

  [Teza potępiona] Objawienie, które stanowi przedmiot wiary katolickiej, nie zakończyło się wraz z Apostołami.

  (Papież św. Pius X, Lamentabili sane exitu, 1907)

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.