P. Krzemiński: Św. Tomasz z Akwinu kontra Synod o Synodalności

Płonie Katedra Notre Dame / Fot. Twitter
37

Św. Tomasz z Akwinu dokonał przełomowego rozróżnienia między istotą i istnieniem. W przypadku człowieka mamy do czynienia z bytem złożonym z ciała i duszy. O Bogu nie można twierdzić, że jest złożony. Pan Bóg to akt czysty, to znaczy niezłożony. Co zatem jest istotą Boga? Doktor Powszechny odpowiada na podstawie racjonalnych przesłanek i świadectwa Pisma Świętego, że jest nią istnienie samo w sobie. Bóg jest przez to doskonały, jego natura jest nieodmienna i stała. Co więcej Pan Bóg w sobie rozpoznaje wszystkie inne byty, jako że są one skutkami Jego bytu.

Dlaczego to rozróżnienie jest takie ważne? Ponieważ obala ono wszystkie przesądy na temat „żywego Boga”, „dynamicznego Ducha Świętego” itp… Jeżeli Bóg jest doskonały, to znaczy że zasady, które przekazał nam w Objawieniu pozostają niezmienne. Przez Objawienie chrześcijanie rozumieją Pismo Święte i Magisterium Kościoła, które je wykłada.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Papieże wielokrotnie orzekali, że tomizm jest skuteczną obroną przed wszelką herezją, wymieńmy:
1. Aeterni Patris – Leon XIII
2. Pascendi dominici gregis – Piusa X
3. Studiorum ducem – Piusa XI
4. Humani generis – Piusa XII

Te wspaniałe encykliki zapewniają nas, że tomizm jest młotem na wszelkie herezje i innowacje, które podważają niezmienny depozyt wiary chrześcijańskiej, które wyraża się w naszym Credo. Wierni w tym ja sam nie doceniamy dostatecznie bogactwa tomizmu. Jestem przekonany, że teologia świętego Tomasza pozwoli utrzymać wiarę katolików w Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski Kościół, który nigdy nie będzie Kościołem synodalno-soborowym.

Jak powiedział wybitny teolog Garrigou-Lagrange: Obecny kryzys w Kościele nie jest kryzysem wiary, ale bardzo poważną chorobą intelektu.

Tragedią naszych czasów jest to, że ta choroba intelektu dotknęła Kościoła na samym szczycie. Z drugiej jednak strony należy mieć nadzieję, że przyjdzie prawdziwe odrodzenie Kościoła, które usunie wszelkie nowinkarskie naleciałości. Pięknie prawdę o misji Kościoła wyraził arcybiskup Sheen:

Kto uratuje Kościół? Nie biskupi, nie kapłani i nie zakonnicy. To zadanie należy do was, ludu wiernego! Po to macie rozum, oczy i uszy, by ocalić Kościół. Do was należy dopilnowanie, by księża zachowywali się jak księża, biskupi jak biskupi i zakonnicy, jak przystało zakonnikom!
abp Fulton J. Sheen, przemówienie do Rycerzy Kolumba, 1972 r.

Musimy stanąć w obronie Jedynego Kościoła, nie możemy iść na żaden kompromis z błędem, musimy pilnować biskupów, a nawet samego papieża. Ich urząd został im dany od Boga tylko i wyłącznie w celu obrony depozytu wiary.

Przeczytaj także:

P. Krzemiński: Biskup, który strzeże depozytu

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Kunegunda mówi

  Bronmy KOSCIOLOW– GIETRZWAŁDU– przed ŚMIETNIKIEM wielka korporacja Lidl
  Swiete slowa aktualne najbardziej dzisiaj!!!
  Kto uratuje Kościół? Nie biskupi, nie kapłani i nie zakonnicy. To zadanie należy do was, ludu wiernego! Po to macie rozum, oczy i uszy, by ocalić Kościół. Do was należy dopilnowanie, by księża zachowywali się jak księża, biskupi jak biskupi i zakonnicy, jak przystało zakonnikom!
  abp Fulton J. Sheen, przemówienie do Rycerzy Kolumba, 1972 r.

 2. Bronka mówi

  A teraz przeczytajcie Słowo Boże i porównajcie z waszym zgniłym pseudo – „kościołem”, poganie katoliccy:

  „Prawdziwa to mowa: kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie.
  Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości,
  Bo jeśli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? ”
  I Tymoteusz, 3, 1-5
  Oto Słowo Boże!

  A teraz porównajcie to z waszymi pazernymi zboczeńcami w purpurze. ☹️

 3. Paweł mówi

  Kardynał Stanisław Hozjusz: Poza Kościołem katolickim możecie mieć wszystko, prócz zbawienia. Możecie mieć zaszczyty, możecie mieć sakramenty, możecie też śpiewać „Alleluja”, możecie odpowiadać „Amen”, możecie trzymać Ewangelię, możecie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego mieć i głosić wiarę, lecz nigdzie nie możecie znaleźć zbawienia, tylko w Kościele katolickim. Poza nim można mieć wszystko, tylko tej miłości, która sama daje zbawienie, poza Kościołem nie ma, bo ktokolwiek ma miłość, nie dzieli jedności.

  Źródło: Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej, Olsztyn 1999, s. 431.

 4. Bronka mówi

  „Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego!” Amen!
  Objawienie Jana 18, 2

 5. Bronka mówi

  „Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu,
  Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego,
  osądził bowiem wielką wszetecznicę („pseudo – kościół” papistów),
  która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim,
  i pomścił na niej krew sług swoich. …
  Alleluja! I dym jej unosi się w górę
  na wielki wieków. ”
  Objawienie Jana 19, 1-3

 6. Bronka mówi

  „Wchodźcie przez ciasną bramę,
  albowiem szeroka jest brama i przestronna
  droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu
  jest takich, którzy przez nią wychodzą.
  A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota,
  i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. ”
  Ewangelia Mateusz 7, 13-14

 7. Paweł mówi

  15 Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 16 Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa7. 17 Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! 18 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie8.
  19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».
  Ewangelia wdłg Św. Mateusza rozdział 18
  Protestanci są poganami

 8. Paweł mówi

  13 Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie! 14 Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.
  Drugi List Świętego Pawła do Tymoteusza
  Dla was nie ma żadnego depozytu wiary. Co to jest depozyt wiary? No chyba nie Pismo Święte, nie trzeba strzec czegoś co jest napisane i powielone w tysiącach kopi. Depozyt to jest to, co Apostołowie przekazywali sobie nawzajem, to klucz do zrozumienia Pisma Świętego. Wy nie macie żadnego depozytu, jesteście mącicielami, nie chcecie wziąć na siebie krzyża Chrystusa, zamiast tego biczujecie go swoimi grzechami i nie spowiadacie się. Biada wam.

 9. Paweł mówi

  Jeśli ktoś myśli, że może sądzić Pismo Święte na podstawie własnej opinii, którą uczynił autorytarną, to niech wie, że stawia się w roli Boga. Katolicy słuchają Magisterium Kościoła, które nie ma w sobie nic nowego, tylko jest lepszym wyjaśnieniem depozytu wiary, który został przekazany przez Apostołów. Protestanci sobie stanowią jednoosobowy „kościół”, jednoosobowe „magisterium”, jednoosobową „inkwizycję”.

 10. Alm mówi

  Bronka, wszystkich przetestowałaś że każdy okazał się zboczeńcem i pazernym? Oszczerstwa też są grzechem no chyba że Pismo robi jakieś wyjątki w tej sprawie?

 11. Bronka mówi

  #Alm
  Nie trzeba testować wszystkich, przykładów gwałcenia ministrantów i kleryków jest aż Nad to. A o pazerności tych hipokrytów, to nie ma co wspominać, wystarczy popatrzeć, jak żyją i obrastają w sadło.
  A poza tym:
  „Nie macie się czym chlubić.
  Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza?” I Koryntian 5, 6

 12. Bronka mówi

  #Pawełku, drogie dziecko,
  Słowo Boże, nie jest księgą z siedmioma pieczęciami. Dobra Nowina Jezusa Chrystusa jest przeznaczone dla każdego chrześcijanina i żaden opasły katabas nie musi jej nikomu „interpretować”, chyba, że dla własnego zysku. ☹️

 13. Bronka mówi

  #Pawełku, drogie dziecko,
  jakoś z kontekstu Rozdziału 18 Ewangelii Mateusz, nie mogę wywnioskować, że jestem „poganką” gdzie popełniam kognitywny błąd? 😀 😋

 14. Paweł mówi

  Nie napisałem, że jesteś poganką, tylko, że protestanci są poganami, czytaj ze zrozumieniem. Protestanci nie mogą dostąpić zbawienia, ponieważ nie będą obmyci w krwi Baranka, o której mówi nam Apokalipsa. Jeżeli ktoś nie słucha nakazu Chrystusa z Ewangelii Janowej (rozdział 6), o tym, żeby spożywał jego Ciało, to choćby nie wiem jak kręcił, jak zmieniał sens Ewangelii, nie ma najmniejszych szans na wieczną szczęśliwość z Najświętszą Maryją Panną, Panem Jezusem i wszystkimi świętymi. Nawet jeżeli obecni hierarchowie (niektórzy) nie kierują się miłosierdziem i nie mówią o tym protestantom, to mimo wszystko uważam jednak, że prawda jest ważniejsza od poprawności. Bronka masz jeszcze czas.

 15. Paweł mówi

  I Sobór Watykański co prawda zostawił lukę dla osób, które nie z własnej winy pozostają formalnie poza Kościołem, ale utrzymał w mocy dogmat, że poza Kościołem nie ma zbawienia, nie będzie ani jednej duszy, która się zbawi inaczej niż przez Kościół, który jest Arką Przymierza. Oczywiście katolicy, którzy są katolikami tylko z nazwy i nie praktykują swojej religii, są de facto martwymi członkami Kościoła, więc i oni muszą tym bardziej mieć się na baczności, bo będą sądzeni z tego co zostało im powierzone.

 16. Alm mówi

  To taka sama prawda jak ta że wszystkie Bronki się puszczały. Nie trzeba znać wszystkim Bronek żeby to wiedzieć.

 17. Paweł mówi

  Alm nie dawaj się wciągać w protestancki plugawy język węża. Katolik musi pamiętać o przykazaniu miłości. Doskonale podsumował Lutra, którego język był zaprzeczeniem miłości do drugiego, Teodor Jeske-Choiński polski historyk:

  Wariatem Luther nie był. Uczepiła się tylko jego mózgu nieznośna pycha, która mówiła głośno, iż ona tylko zna drogę do nieba i wie wszystko, co trzeba zrobić, aby się pozbyć katolicyzmu. Wielu z jego dawniejszych przyjaciół nie znosiło tej niepotrzebnej pychy. Gdy który z nich zaprzeczał mu coś, rzucał się na niego jak rozgniewany brytan. (…) Oprócz tego był Luther zanadto wrażliwym i nerwowym, czego dowodem jego ciężkie choroby.

  Źródło: Walka Lutra z katolicyzmem, wyd. Synowie St. Niemiry, Warszawa 1920, s. 50 – 51.
  Opis: o Marcinie Lutrze.

 18. Paweł mówi

  HYMN DO MIŁOŚCI

  Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
  a miłości bym nie miał,
  stałbym się jak miedź brzęcząca
  albo cymbał brzmiący.

  Gdybym też miał dar prorokowania
  i znał wszystkie tajemnice,
  i posiadał wszystką wiedzę,
  i wszelką (możliwą) wiarę, tak iżbym góry przenosił,
  a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

  I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
  a ciałowystawił na spalenie,
  lecz miłości bym nie miał,
  nic bym nie zyskał.

  Miłość cierpliwa jest,
  łaskawa jest.
  Miłość nie zazdrości,
  nie szuka poklasku,
  nie unosi się pychą;

  nie dopuszcza się bezwstydu,
  nie szuka swego,
  nie unosi się gniewem,
  nie pamięta złego;

  nie cieszy się z niesprawiedliwości,
  lecz współweseli z prawdą.

  Wszystko znosi,
  wszystkiemu wierzy,
  we wszystkim pokłada nadzieję
  wszystko przetrzyma.

  Miłość nigdy nie ustaje,
  (nie jest) jak proroctwa, które się skończą,
  albo jak dar języków, który zniknie,
  lub jak wiedza, której zabraknie.
  (…)

  Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
  z nich zaś największa jest miłość.

 19. Bronka mówi

  #Pawełku, drogie dziecko,
  jeżeli napisałeś, że, protestańci to poganie, a ja jestem, w szerokim tego słowa znaczeniu, protestantką, to znaczy, też jestem poganką, czy jest to logiczny wywód?
  A co się tyczy zbawienia, drogie dziecko, to nasz Zbawiciel nakazał spożywać Swoje Ciało i Swoją Krew, a jeśli się nie mylę, to szeregowi katolicy nie piją Krwi Zbawiciela, czyli sami wykluczają się ze zbawienia. ☹️

 20. Kunegunda mówi

  Bronka…idz do swoich zyddow i glos te herezje… POLAKA DLA POLAKOW!!

 21. Paweł mówi

  Bronka to ty nie wiesz, że w Ciele Pańskim jest cały Chrystus? Jego Ciało i Krew, Jego Dusza? Tak samo w kielichu Nowego Przymierza. Protestanci są, aż takimi nieukami, że nie znają podstaw wiary katolickiej dla sześciolatka? Świadczy to o was bardzo źle. Patologiczne nieuctwo!

 22. Paweł mówi

  Art. 3
  O Eucharystii

  371. Co to jest Eucharystia?

  Eucharystia, oznaczająca mniej więcej tyle co dobra łaska czy dziękczynienie, jest najbardziej Boskim darem Zbawiciela i tajemnicą wiary; pod postaciami chleba i wina w Eucharystii jest sam Jezus Chrystus, ofiaruje się i jest ofiarą, daje siebie na pożywienie. Jest to zarazem ofiara i sakrament Nowego Zakonu.

  A. O rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii

  372. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił Najświętszą Eucharystię?

  Jezus Chrystus ustanowił Najświętszą Eucharystię przy ostatniej wieczerzy przed swoją męką, gdy wziął chleb i błogosławił i dawał uczniom swoim, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie; to jest ciało moje”. A wziąwszy kielich, dał im, rzekąc: „Pijcie, to jest bowiem krew moja” i dodał: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

  373. Co się stało, kiedy Jezus Chrystus wypowiedział słowa konsekracyjne nad chlebem i winem?

  Kiedy Jezus Chrystus wypowiedział słowa konsekracyjne nad chlebem i winem, dokonała się cudowna i osobliwa przemiana całej substancji chleba w ciało i całej substancji wina w krew Jezusa Chrystusa, a pozostały tylko postacie chleba i wina.

  374. Jak się nazywa ta przemiana?

  Ta przemiana nazywa się transsubstancjacją czyli przeistoczeniem.

  375. Co należy rozumieć przez postacie chleba i wina?

  Przez postacie chleba i wina należy rozumieć wielkość, kształt, zapach, barwę, smak i to wszystko, co w chlebie i winie podpada pod zmysły.

  376. Co postanowił Jezus Chrystus, gdy dodał słowa: „To czyńcie na moją pamiątkę”?

  Jezus Chrystus przez dodanie słów: „To czyńcie na moją pamiątkę” ustanowił Apostołów kapłanami Nowego Przymierza i rozkazał im oraz ich następcom w kapłaństwie, żeby również konsekrowali, sprawowali ofiarę i rozdawali Jego Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina.

  377. Kiedy kapłani wykonują te władzę i spełniają to przykazania?

  Kapłani wykonują tę władzę i spełniają to przykazanie wtedy, gdy biorąc na siebie osobę Jezusa Chrystusa, odprawiają ofiarę Mszy św.

  378. Cóż się tedy dzieje, gdy kapłan we Mszy św. nad chlebem i winem wymawia słowa konsekracji?

  Gdy kapłan we Mszy św. nad chlebem i winem wymawia słowa konsekracji, wówczas pod postaciami chleba i wina staje się obecne prawdziwie, rzeczywiście i istotnie Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, razem z Jego duszą i Bóstwem.

  379. Czy po konsekracji pod postacią chleba jest tylko Ciało Jezusa Chrystusa, a pod postacią wina tylko Krew Jego?

  Po konsekracji pod postacią chleba jest nie tylko samo Ciało Jezusa Chrystusa, a pod postacią wina nie tylko sama Krew Jego, lecz pod każdą postacią i pod wszystkimi częściami każdej z nich jest utajony cały i nie podzielony Jezus Chrystus, Bóg i Człowiek.

  380. Czy Jezus Chrystus, gdy jest utajony pod postaciami sakramentalnymi, przestaje być w niebie?

  Jezus Chrystus, utajony pod postaciami sakramentalnymi, nie przestaje być w niebie, lecz jest obecny równocześnie w niebie i pod postaciami sakramentalnymi.

  381. Jak długo trwa obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami sakramentalnymi?

  Obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami sakramentalnymi trwa nie tylko w chwili pożywania, lecz dopóty, aż postacie ulegną zepsuciu.

  382. Co jest materią, zdatną do sporządzenia Najświętszej Eucharystii?

  Materią, zdatną do sporządzenia Najświętszej Eucharystii, jest chleb pszenny i wino z winorośli.

  383. Które są słowa, potrzebne do sporządzenia Eucharystii?

  Słowami, potrzebnymi do sporządzenia Eucharystii, są te same, które wymówił Chrystus Pan przy ostatniej wieczerzy na d chlebem i winem, a które powtarza we Mszy św. kapłan w zastępstwie Chrystusa.

  B. O Ofierze Mszy świętej

  384. Co to jest ofiara?

  Ofiara jest to dar widzialny, który składamy ku czci Boga przez zniszczenie lub przemianę, żeby Go uznać najwyższym Panem, stworzycielem i ostatecznym celem naszym.

  385. Czy Msza święta jest prawdziwą i właściwą ofiarą Nowego Zakonu?

  Msza święta jest prawdziwą i właściwą ofiarą Nowego Zakonu, bo Jezus Chrystus, zastąpiony przez kapłana, ofiaruje w niej Bogu w sposób bezkrwawy i tajemniczy swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina.

  386. Po co Jezus Chrystus ustanowił tę cudowną ofiarę?

  Jezus Chrystus ustanowił tę cudowną ofiarę, żeby Kościołowi zostawić widzialną ofiarę, jak tego wymaga ludzka natura; Msza święta ma przedstawiać ową ofiarę krwawą, którą Jezus Chrystus miał złożyć raz na Krzyżu; przez Mszę świętą ma aż do końca świata trwać Jego pamiątka, zbawcza moc owej ofiary ma się nam poprzez Mszę świętą udzielać na odpuszczenie grzechów, które popełniamy codziennie.

  387. Jakim sposobem Msza święta przedstawia ofiarę krzyżową?

  Msza święta przedstawia ofiarę krzyżową przez to, że osobna konsekracja chleba i osobna konsekracja wina mocą słów przedstawia owo rzeczywiste rozdzielenie Ciała od Krwi, które Pan nasz Jezus Chrystus wycierpiał w chwili krwawej śmierci na Krzyżu.

  388. Czy Msza święta jest tylko prostym przedstawieniem ofiary krzyżowej?

  Msza święta nie jest tylko prostym przedstawieniem ofiary krzyżowej, lecz jest samą ofiarą krzyżową, która się podczs Mszy świętej ponawia, skoro tu i tam jest ten sam dar, składany Bogu Ojcu w ofierze, i ten sam ofiarujący się za pośrednictwem kapłanów, a tylko sposób ofiarowania jest inny.

  389. W jaki sposób przez ofiarę Mszy świętej przydzielają nam się owoce ofiary krzyżowej?

  Przez ofiarę Mszy św. przydzielają nam się owoce ofiary krzyżowej w ten sposób, że Bóg, przejednany tą ofiarą, użycza łask, które nam wysłużył Jezus Chrystus za cenę Krwi swojej.

  390. W jakim celu odprawia się ofiara Mszy świętej?

  Ofiara Mszy św. odprawia się w następujących celach:

  żeby Bogu oddać należną cześć i dlatego jest to ofiara latreutyczna, czyli pochwalna;
  żeby Bogu składać dzięki za Jego wielką chwałę i za wyświadczone nam dobrodziejstwa, i dlatego jest to ofiara eucharystyczna, czyli dziękczynna;
  żeby sobie uprosić łaski i dobrodziejstwa, a dlatego jest to ofiara błagalna;
  żeby od Boga uzyskać pojednanie, to jest przebłagać Go za grzechy, popełniane przez żyjących, i uprosić darowanie kar, na jakie oni zasłużyli, oraz wyprosić zmiłowanie duszom w czyśćcu cierpiącym, i dlatego jest ona ofiarą przebłagalną.

  391. Komu składa się ofiara Mszy świętej?

  Ofiara Mszy świętej składa się tylko Bogu, bo tylko Bóg jest naszym najwyższym Panem, co właśnie wyraża ofiara.

  392. A dlaczego Kościół zwykł odprawiać Mszę świętą także ku czci Najśw.Maryi Panny i Świętych Pańskich?

  Mimo, iż Kościół zwykł odprawiać Mszę świętą także ku czci Najśw. Maryi Panny i Świętych Pańskich, to jednak nie składa on ofiary ani Matce Bożej ani Świętym Pańskim, lecz tylko samemu Bogu, dziękując Mu za to, że łaską swoją pomógł im do takich zwycięstw i takiej im użyczył chwały w niebie, oraz prosząc ich o wstawiennictwo do Boga.

  393. Za kogo odprawia się Msza święta?

  Każda Msza święta, ponieważ jest ofiarą Kościoła powszechnego, składana przez publicznego tego Kościoła sługę, odprawia się nie tylko za samego odprawiającego ją, lecz za wspólny pożytek wiernych, bądź żywych, bądź też zmarłych, głównie zaś za tych, których kapłan we Mszy świętej wymienia.

  394. Czy kapłan może ofiarować Mszę świętą za jakąś poszczególną osobę lub jakiś cel szczególny?

  Kapłan może ofiarować Mszę świętą za poszczególne osoby, bądź żyjące, bądź zmarłe, lub na jakiś cel poszczególny; Msza św. w ten sposób ofiarowana, wychodzi na szczególny pożytek danej osobie, lub przyczynia się w szczególny sposób do osiągnięcia celu, na który była ofiarowana, o ile oczywiście spełnione zostaną warunki skądinąd wymagane, i przy zachowaniu wszystkiego, co należy zachować.

  395. Jaki jest najlepszy sposób słuchania Mszy świętej?

  Najlepszy sposób słuchania Mszy świętej jest ten, żeby wierni, obecni na Mszy świętej, łączyli się z kapłanem odprawiającym ją i razem z nim składali Bogu tę ofiarę; żeby rozpamiętywali w sercu ofiarę na krzyżu, i łączyli się z Panem Jezusem w sakramentalnej, albo przynajmniej w duchowej Komunii świętej.

  C. O sakramencie Eucharystii

  396. Co to jest sakrament Eucharystii?

  Sakrament Eucharystii jest to sakrament, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa; pod postaciami chleba i wina jest w nim prawdziwie, rzeczywiście i istotnie obecny sam Jezus Chrystus, dawca łaski, na pokarm duchowny duszom naszym.

  397. Po co Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii?

  Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii:

  żeby w nieskończonej miłości ku nam ustawicznie mieszkać między nami, i byśmy Go wzajemnie miłowali i oddawali Mu cześć;
  żeby się jednoczyć z nami przez Komunię świętą; być niebieskim pokarmem duszy naszej, żebyśmy tym pokarmem mogli pielęgnować życie duchowne i zachowywać je, a na końcu życia naszego żeby był nam posiłkiem na drogę wieczności.

  398. Czym się różni sakrament Eucharystii od ofiary?

  Sakrament Eucharystii różni się tym, że:

  sakrament dokonuje się przez konsekrację i trwa, ofiara zaś wyczerpuje się i kończy z chwilą dokonania aktu ofiarowania; i dlatego Przensjśw. Hostia, którą się przechowuje w puszce lub niesie do chorego, ma znaczenie sakramentu, nie ofiary;
  sakrament tym, którzy przyjmują Hostie Przenajświętszą, staje się źródłem zasług i pożytków duchowych; ofiara natomiast ma ten skutek, że nie tylko daje możność zbierania zasług, lecz także zadośćuczynienia.

  399. Czego potrzeba, żeby godnie przyjąć Eucharystię?

  Żeby godnie przyjąć Eucharystię, prócz chrztu jak przy wszystkich sakramentach, przyjętych po tymże chrzcie, i prócz stanu łaski jak przy sakramentach dla żywych, pod grozą grzechu ciężkiego potrzeba zachować post naturalny.

  400. Co powinien czynić ten, kto ma przyjąć Komunię świętą, a ma na sumieniu grzech śmiertelny?

  Kto ma przyjąć Komunię świętą, a ma na sumieniu grzech śmiertelny, zanim przystąpi do Komunii świętej, musi się wyspowiadać, choćby uważał, że ma żal doskonały; w nagłych wypadkach i przy braku spowiednika niech wprzód wzbudzi żal doskonały.

  401. Co znaczy post naturalny?

  Post naturalny znaczy, że od północy aż do chwili Komunii nie wolno spożywać niczego ani na sposób pokarmu, ani na sposób napoju, ani też nawet na sposób lekarstwa.

  402. Jaki grzech popełnia ten, kto nie na czczo przyjmuje Komunię świętą?

  Kto nie na czczo przyjmuje Komunię świętą, popełnia ciężki grzech świętokradztwa.

  403. Kiedy wolno przyjąć Komunię świętą nie na czczo?

  Nie na czczo wolno przyjąć Komunię świętą, gdy tuż zagraża śmierć, albo też gdy zachodzi potrzeba zapobieżenia zniewadze Najświętszego Sakramentu.

  404. Kiedy choremu wolno przyjąć Komunię świętą nie na czczo?

  Chorzy obłożnie od miesiąca bez uzasadnionej nadziei, by mogli rychło wyzdrowieć, za roztropną radą spowiednika mogą przyjąć Komunię świętą raz lub dwa razy na tydzień, choćby przedtem zażyli jakiegoś lekarstwa albo przyjęli coś na sposób napoju.

  405. Czego potrzeba, żeby Komunię świętą przyjąć także pobożnie?

  Żeby Komunię świętą przyjąć także pobożnie, trzeba się do niej pilnie przygotować, a po niej odprawić przystojne dziękczynienie, stosownie do zdolności, warunków i obowiązków każdego z osobna.

  406. Na czym polega przygotowanie do Komunii świętej?

  Przygotowanie do Komunii świętej polega na tym, żebyśmy przez jakiś czas uważnie i pobożnie rozmyślali nad tym, co mamy przyjąć i żebyśmy wzbudzali w sobie serdeczne akty wiary, nadziei, miłości i żalu za grzechy.

  407. Na czym polega dziękczynienie po Komunii świętej?

  Dziękczynienie po Komunii świętej polega na tym, żebyśmy przez jakiś czas uważnie i pobożnie rozmyślali nad tym, cośmy przyjęli, wzbudzali akty wiary, nadziei, miłości, czynili dobre postanowienia, dziękowali i zanosili prośby do Boga.

  408. O co powinniśmy Pana Jezusa głównie prosić po Komunii świętej?

  Po Komunii świętej powinniśmy Pana Jezusa prosić głównie o łaski potrzebne nam i bliźnim do zbawienia, zwłaszcza o łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci, o zwycięstwo Kościoła nad wrogami, i o wieczne odpoczywanie dla dusz zmarłych.

  409. Jakie skutki wywiera Eucharystia u tych, którzy ją przyjmują godnie i pobożnie?

  U tych, którzy Eucharystię przyjmują godnie i pobożnie, Eucharystia wywiera następujące skutki:

  pomnaża łaskę uświęcającą i gorącość miłości;
  odpuszcza grzechy powszednie;
  pomaga walnie do wytrwania w dobrym aż do śmierci, uśmierzając pożądliwość, chroniąc od grzechów śmiertelnych i dodając siły do dobrych uczynków.

  410. Czy poza Komunią wielkanocną mamy jeszcze inny obowiązek przyjęcia Komunii świętej?

  Poza przykazaniem Komunii wielkanocnej, jest jeszcze obowiązek przyjęcia Komunii w niebezpieczeństwie śmierci, bez względu na to, skąd ono pochodzi.

  411. Czy ten, kto przyjął Eucharystię, może ją przyjąć na nowo tego samego dnia?

  Kto przyjął Eucharystię, może ją tego samego dnia przyjąć na nowo w postaci wiatyku, jeżeli popadł w niebezpieczeństwo śmierci; a nawet powinien spożyć ją, jeżeli tego zachodzi potrzeba dla zapobieżenie zniewadze sakramentu.

  412. W jaki sposób winniśmy oddawać cześć Panu Jezusowi, obecnemu w Eucharystii?

  Panu Jezusowi, obecnemu w Eucharystii, winniśmy oddawać cześć:

  przez adorowanie Go z najgłębszym uszanowaniem;
  przez wzajemną miłość;
  przez zanoszenie do Niego serdecznych próśb o łaski.
  Katechizm Kardynała Gasspariego

 23. Bronka mówi

  #Kunegunda,
  Idź się zaszczep kobito, nie długo w Polinie trupy durnych gojów będą kompostowane, na reszcie się na coś przydasz. 😀

 24. Bronka mówi

  #Pawełku,
  miarkuj się szczeniaku w dobrze słów!
  Bo ci napiszę szczerze, kim ty jesteś.
  Katolickiego umysłowego szamba nie czytam, bo nie ma to absolutnie nic z nauczaniem Jezusa.
  „Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją.” ☹️
  Izajasz 44, 18

 25. Kunegunda mówi

  Bronka— drugi raz POLACY nie beda was po piwnicach ukrywać to pewne 1000%

 26. dsa mówi

  „W przypadku człowieka mamy do czynienia z bytem złożonym z ciała i duszy.” – Mt 25.41 oraz inne fragmenty dot. Dnia Ostatniego mówią o całopaleniu grzeszników wraz z szatanem i jego aniołami – nie ma podziału na „dusze” i „ciało”, jak to Tomano z Akwinu sobie roi…
  …co do istoty Ojca, że niby to jest jakieś istnienie, to można się jedynie popukać w głowę z politowaniem – nikt nie wie czym oraz kim jest Ojciec, tylko Syn Jego… my wiemy jedynie, bo przekazał nam to Nauczyciel za pośrednictwem Ew. Ap. Mateusza, że jest doskonały, a cechą tej doskonałości, którą mamy naśladować jest miłosierdzie… nie oznacza to oczywiście, że Ojciec jest TYLKO miłosierny i że to jest jego istota, przy czym nie wiadomo co tak naprawdę rozumie pod tym pojęciem tomano/tumano; sądząc po proweniencji arystotelesowskiej, to tam mamy substancję jako istotę materii oraz akcydentalia jej przysługujące, więc i tutaj linoskoczkiem zdaje się nam tumano i powtarzający te brednie pawełek…

 27. Bronka mówi

  #Dsa
  Przepraszam z góry za prywatne pytanie, czy pisze to Pan z pozycji człowieka wierzącego, czy tylko zainteresowanego tematyką biblijną?
  Jeżeli jest to za prywatna materia, proszę potraktować to pytanie za nie byłe. Pozdrawiam.

 28. Bronka mówi

  #Kunegunda
  Masz jeszcze żydowskie złote zęby po przodkach, katolickich szmalcownikach? 😀

 29. Bronka mówi

  #Kunegunda
  Niech cię bozia częstochowska ma w swojej „opiece”! 😀
  A wiesz o tym, że to też żydówka? 😀 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

 30. Kunegunda mówi

  Bronka- plemie zmijowe”””…………wasz czas jest policzony w Naszej Ojczyźnie POLSCE~ ~ Powtarzam sie, drugi raz POLACY nie beda was ukrywac po swoich piwnicach – pewne 1.000.000 %

 31. Kunegunda mówi

  brónka bo ci żyłka pęknie …

  POLSKA dla POLAKÓW! BOG, Honor i Nasza Najjaśniejsza NAJDROŻSZA OJCZYZNA P O L S K A!!

  P o w t a r z a m, POLACY nie beda drugi raz ukrywać was po swoich piwnicach, pewne milion %!

 32. Bronka mówi

  #Kunegunda
  Jesteś przeznaczona do utylizacji, tylko za głupia jesteś, katolicka kurwo, żeby to zrozumieć. 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

 33. dsa mówi

  #bronka
  …uważam, że wiedzącego, czyli tego który nie potrzebuje wiary bo jest pewny… J 21.29 – Ap. Tomasz ujrzał i Mesjasz nazwał to πεπίστευκας, czyli uwierzenie poprzez widzenie – mi wystarczy przeczytać, żeby wiedzieć że takich tez i mądrości zeń płynących nie wymyśliłby żaden człowiek, który miałby opisać je następnie, a który pochodziłby z nizin społecznych… co więcej – nawet ktoś, kto by był filozofem w tamtym czasie, miałby wielkie trudności ze sformułowaniem tak głębokich myśli, jak chociażby ta o Ojcu jako jedynym kimś, kogo można nazwać Dobrym, a więc i Dobrem samym… Platon nigdy na utożsamienie idei dobra z kimkolwiek, poszukując jego treści w bytach transcendentnych, ideach i u Nauczyciela odnajdujemy ten nerw rozumowania, bo idea ta odnajduje się tylko w bycie Ojca, co Platonowi nie było i nie mogło być wiadomym i czego nie sposób wywieść, więc i nie wywiódł i on i Sokrates ani nikt inny… tylko Nauczyciel… gdy zdamy zatem sobie sprawę z głębi tej, ale i całej masy podobnych tez, to wiemy na pewno, że tylko ktoś kto ma dostęp do wiedzy spoza naszego świata, mógł takie rzeczy, jak ta powyżej twierdzić…

 34. dsa mówi

  „Platon nigdy na utożsamienie idei dobra z kimkolwiek sobie nie pozwala” – tak powinno być; sorry ale wcięło mi tekst…

 35. Paweł mówi

  Katechizm Gasspariego: O trzecim przykazaniu Dekalogu

  203. Co Bóg nakazuje przez trzecie przykazanie Dekalogu: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił?

  Przez trzecie przykazanie Dekalogu: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, Bóg nakazuje, abyśmy dni święte, to jest Jemu poświęcone, obracali na oddawanie czci Bogu z zaniechaniem zajęć i prac cielesnych.

  204. Jakie były dni święte w Starym Testamencie?

  W Starym Testamencie było więcej dni świętych, ale głównym dniem świętym była sobota, której sama nazwa „szabat” oznaczała spoczynek, potrzebny do czci Bożej?

  205. Dlaczego w Nowym Testamencie nie święci się soboty?

  W Nowym Testamencie nie święci się soboty, ponieważ Kościół zastąpił ją jako świętem niedzielą na uczczenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i zesłania Ducha Świętego w Zielone Święta, i dodał do niedzieli inne dni świąteczne.

  206. Jakie tedy dzisiaj mamy obowiązki względem święcenia dni świętych?

  Winniśmy niedzielę i inne święta, nakazane przez Kościół, obchodzić tak, jak Kościół nakazuje.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.