Co Jezus mówił o Żydach?

Co Jezus mówił o żydach?
42

Błędem jest odczytywanie Pisma Świętego dosłownie tak jak to postulują protestanci. Pismo Święte należy odczytywać tylko zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego. Odczytywanie Pisma Świętego zgodnie z nauczaniem Kościoła chroni od nas od wyciągania błędnych wniosków z lektury Słowa Bożego. Poniższy artykuł nie jest oparty na nauczaniu Kościoła katolickiego tylko na dosłownym odczytywaniu Nowego Testamentu, więc nie może być traktowany jako wyznacznik tego w co należy wierzyć. Co najwyżej można go potraktować jako zbiór pytań na które katoliccy bibliści powinni odpowiedzieć wiernym w duchu nauczania Kościoła.

Dosłownie odczytywany Nowy Testament sprzeczny jest z polityczną poprawnością zabraniającą wszelkiej krytyki pod adresem Żydów i wypowiedzi niewygodnych dla Żydów. Współcześnie wielu postępowych teologów ”chrześcijańskich” (a w rzeczywistości anty chrześcijańskich) postuluje ocenzurowanie Nowego Testamentu tak by nie zawierał treści politycznie niepoprawnych. Warto więc póki ogólnie dostępne są oryginalne teksty Nowego Testamentu zapoznać się z ich treścią – wiedza rozszerza horyzonty i wyzwala od zabobonów głoszonych przez lewice.

Nie zważając na współczesna postępową teologie i polityczną poprawność na kartach Ewangelii Jezus nazywał ówcześnie żyjących wokół niego tych Żydów, którzy odrzucili przymierze jakie Bóg z nimi zawarł (w przeciwieństwie do tych Żydów, którzy w wierności przymierzu przyjęli Jezusa):

– Plemieniem żmijowym (podobnie czynił i św. Jan Chrzciciel)
– Plemieniem przewrotnym, wiarołomnym oraz niewiernym.
– Obłudnikami, którzy odrzucili Boże Prawo.
– Obłudnikami, którzy tylko werbalnie czczą Boga ale czynią przeciw Bogu.
– Wężami, które nie unikną piekła.
– Dziećmi diabła.
– Kłamcami.

W Piśmie Świętym Jezus nauczał, że Żydzi którzy odrzucili jego naukę (a tym samym przymierze z Bogiem):
– Nie maja usprawiedliwienia dla swoich grzechów.
– Nienawidząc Jezusa, nienawidzą i Boga.
– Uczynili ze świątyni jaskinie zbójców.
– Nie otrzymają już żadnego znaku od Boga.
– Zostaną potępieni o ile nie wyrzekną się swego odrzucenia Jezusa i zostaną chrześcijanami „Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”
– Wydadzą Mesjasza na śmierć.
– Zostaną potępieni na sądzie, przez Królową z Południa przybyłą z krańców ziemi i Ludzi z Niniwy, którzy wystąpią przeciw nim.
– Staną się obiektem zemsty za to, że wymordowali proroków.
– Utracą Królestwo Niebieskie, które zostanie dane innemu narodowi.

SKLEP-WPRAWO.PL

Jezus nauczając o dramacie Żydów, którzy odrzucili przymierze z Bogiem głosił że:
– Setnik miał większą wiarę w Boga niż ktokolwiek w Izraelu.
– Żydzi Boga nie znają.
– Nienawidzą Jezusa bez powodu.
– Jezus do nich przyszedł bo są grzesznikami. „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników.”
– Są pełni obłudy i nieprawości.
– Będą mordować proroków, mędrców i uczonych, za co zostaną ukarani.
– Mordują proroków posłanych przez Boga.
– Trzeba wystrzegać się żydowskich herezji.
– Trzeba wystrzegać się plugawej nauki Żydów.
– Nie zachowują standardów postępowania, które narzucają innym, a które to standardy nie są możliwe do zachowania.
– Domagają się czci nienależnej sobie.
– Przewrotne nauki Żydów uniemożliwiają zbawienie ludziom.
– Odrzucają sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę.
– Kreują się na sprawiedliwych pomimo, że są całkowicie zdemoralizowani.|
– Mordowali proroków i są z tego dumni.
– Dziedziczą po swoich przodkach krew zamordowanych przez Żydów proroków, Mesjasza i Jego uczniów.
– Są przeklęci bo poznali od Boga prawdę ale uniemożliwiają jej poznanie gojom.
– Chcieli Jezusa zabić.
– Nie są dziećmi Boga.
– Znieważaj Jezusa.
– Jezus nie jest Żydem synem Dawida ale bytem wyższym, który Dawid nazywa swoim Panem.

Święty Paweł nauczał, że ówcześnie żyjący Żydzi, którzy odrzuciwszy Jezusa odrzucili przymierze z Bogiem:
– Zaparli się Jezusa.
– Zabili Jezusa.
– To rasiści.
– Są ślepi na Boga bo mają nikczemne myśli, bezrozumne serca i są głupi.
– Są hipokrytami, chlubiącymi się swoją praworządnością gdy łamią prawo bezustannie.
– Z przyczyny Żydów poganie bluźnią imieniu Boga.
– Niewielka ilość Żydów zostanie zbawiona.
– Gorszą się Chrystusem ukrzyżowanym.
– Zwolennicy judaizacji Kościoła to psy i okaleczeńcy, których należy się wystrzegać.
– ,,Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom.”
– Zabraniają przemawiać do pogan celem zbawienia ich.
– Demoralizują, zwodzą i sieją nienawiść, dlatego trzeba im zamknąć usta.
– Trzeba zwalczać ich baśnie.

Święty Jan nauczał że współcześni mu Żydzi odrzucając Jezusa odrzucili też Boga Ojca.

Ewangeliści i Apostołowie głosili, że współcześnie żyjący pośród nich Żydzi, którzy poprzez odrzucenie Jezusa odrzucili przymierze z Bogiem:
– Odrzucili Boga nie przyjmując Chrztu Janowego.
– Nie dziękowali Jezusowi za uzdrowienia tak jak czynili to nie Żydzi.
– Chcieli ująć Jezusa bo przeciw nim nauczał.
– Zostanie zbawionych tylko 144000 Żydów i „wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu”.
– Sprawiali cierpienie Jezusowi.
– Oczerniali Jezusa twierdząc, że jest opętany.
– Odrzucili naukę Jezusa i pomimo znaków nie uwierzyli w niego.
– Zastraszyli ludzi by milczeli o Jezusie.
– Prześladowali prawdę mówiących o Jezusie.
– Postanowili zabić Łazarza bo był on żywym dowodem na prawdziwość nauki Jezusa.
– Chcieli pojmać Jezusa i dlatego nakazali by informować ich o miejscu Jego pobytu.
– Szukali fałszywego świadectwa by zabić Jezusa.
– Wraz z Judaszem spiskowali przeciw Jezusowi.
– Prześladowali Jezusa.
– Pojmali Jezusa.
– Chcieli zabić Jezusa.
– Tłumnie i głośno domagali się od Piłata zabicia Jezusa.
– Oczerniali Jezusa przed Piłatem.
– Domagali się by Piłat więził Jezusa.
– Torturowali i poniżali Jezusa.
– Złorzeczyli ukrzyżowanemu Jezusowi.
– Szydzili z ukrzyżowanego Jezusa.
– Wzięli całkowitą odpowiedzialność na siebie i swoich potomków za zabicie Jezusa.
– Przekupili strażników by kłamali, że Jezus nie zmartwychwstał.
– Podburzali i źle usposobili przeciw chrześcijanom.
– Wzniecali anty chrześcijańskie rozruchy.
– Porywali i więzili chrześcijan.
– Podobały się im prześladowania chrześcijan.
– Postanowili znieważyć i ukamienować chrześcijan.
– Prześladowali apostołów.
– Zabraniali apostołom głosić ewangelie.
– Więzili apostołów.
– Chcieli zabić apostołów.

Święty Szczepan głosił że:
– Sprzeciwiają się Duchowi Świętemu.
– Prześladowali i zabijali proroków.
– Zdradzili i zabili Jezusa.
– Odrzucili Boskie Prawo.

– Zabili świętego Szczepana.
– Postanowili zabić Szawła bo się nawrócił.
– Nawoływali do zabicia Świętego Pawła.
– Usiłowali zabić Świętego Pawła.
– Ślubowali post dopóki Świętego Pawła nie zabiją.
– Wraz z podburzonymi przez siebie szumowinami prześladowali Świętego Pawła.
– Rzymianie uchronili Świętego Pawła przed linczem ze strony Żydów.
– Święty Paweł był więziony przez Poncjusza Festusa by okazać życzliwość Żydom.
– Podburzyli tłum i rzucili się na Świętego Pawła.
– Uknuli spisek przeciw Świętemu Pawłowi.
– Kłamią, że Jezus nie jest Mesjaszem.
– Bluźnią i sprzeciwiają się Ewangelii.
– Odrzucili Słowo Boże i uznali się nie godnymi życia wiecznego.
– Żydowskie przechrzty pieniądze wspólnoty Chrześcijan różnej narodowości, którymi zarządzali przekazywali na pomoc tylko żydowskim przechrztom ze szkodom dla chrześcijan nie żydowskiego pochodzenia.

Nowy Testament przynosi też opis stosunku Greków i Rzymian do Żydów. Na przełomie 49 i 50 roku w dziewięćdziesiątym roku panowania Klaudiusz Rzymianie wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Iunis Annaus Gallio, starszy brat filozofa Seneki, prokonsul Achai, wypędził z sądu Żydów, którzy występowali przeciw Chrześcijanom, a Grecy schwytali przewodniczącego synagogi i bili go przed sądem co nie wywołało reakcji prokonsula.

Czytając Nowy Testament musimy pamiętać, że grzesząc stajemy się jak ci biblijni Żydzi, którzy odrzucili Jezusa. Wzorem w naszym postępowaniu powinni być ci Żydzi, którzy pozostali wierni Przymierzu z Bogiem i przyjęli Jezusa, i których gorliwej wierze, której nie złamały prześladowania, zawdzięczamy to, że dziś jesteśmy wiernymi Kościoła katolickiego, co otwiera przed nami drogę do zbawienia. Bycie katolikiem zobowiązuje nas do nawracania niewiernych, w tym do nawrócenia wszystkich Żydów by mogli cieszyć się możliwością zbawienia. Naszym celem nie jest zniszczenie Izraela, ale to był Izrael był katolicki i powrócił do Domu Ojca.

Przeczytaj i posłuchaj:

Dlaczego Jezus był żydem?

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Marcin S mówi

  No wypadałoby podać te cytaty z Biblii, a nie tylko „punktowac” od myslnikow. Nie twierdze, że Jezus nie urzył określenia „plemię żmijowe”, ale użył go w odniesieniu do faryzeuszy którzy obłudnie traktowali prawo. A Paweł apostoł sam podkreślił, że Żydzi są dalej wybrani przez Boga, bo Boże obietnice są nie zbywalne. Zresztą nadal odgrywają istotną rolę w Bożym planie. PS Nikt nie potrzebuje instytucji KK do interpretowania Pisma, to prawo które KK sobie uzurpuje i uzurpował przez wieki. Jedyna różnica jest taka, że obecnie ze względu na sytuacje KK już nie może zabronić czytania pisma prostaczkom, co robił przez wieki …

  1. Jacek Międlar mówi

   Uwagę przekażę autorowi, wszak twierdzę, że przy takiej dużej ilości podanych fragmentów, każdy łatwo może odnaleźć sigla… poprzez skorzystanie z wyszukiwarki w Biblii w Internecie.

   1. Adam mówi

    Panie Jacku proszę się nie przejmować szabas gojami gdyż w zmorzyli oni swoją działalność odkąd żydostwo zaczęło na dobre okupować nasz kraj ,jestem wyznawcą naszego Pana Jezusa ale w ciąż brakuje mi pokory o którą prosił nas Pan ,i dla tego nie kiedy nie szczędzę słów wypowiedzianych w złości ,ale jak się złoszczę to piszę prawdę myślę że Pan mi to wybaczy ,pozdrawiam i życzę błogosławieństwa Bożego na tej trudnej drodze do prawdy ,Pan powiedział że głoszenie prawdy nie będzie łatwe jeszcze raz pozdrawiam Adam.

    1. Andrzej Józef mówi

     Pan Jezus dużo powiedział, racja.
     Też powiedział (Wiara kobiety kanejskiej)
     Niedobrze jest zabierać chleb dzeciom, rzucać szczeniętom.A ona odrzekła ~ Tak,Panie,lecz I szczenięnta jedzo okruchy, ktòre spadajo ze stołu ich panów.
     Nie wolno być selektywnym w czytaniu Bibli.

   2. CWP mówi

    Prośba o film z komentarzem książki ” Pod Klątwą” Tokarskiej-Bakir.
    Czy są kontrargumenty?
    CWP

  2. Ania mówi

   A gdzie to Paweł Apostoł napisał, że Żydzi są nadal wybrani przez Pana Boga ? Proszę o akapit. Mogą być wybrani nadal przez Pana Boga jedynie wtedy, kiedy autentycznie nawrócą się na wiarę katolicką i uznają Pana Boga w Trójcy Przenajswietszej Jedynego plus inne wymogi wiary katolickiej, inaczej w żadnym razie. To judejsko- protestancka herezja o dalszym wybranstwie Żydów. Kto odrzuca Pana Jezusa Chrystusa, odrzuca też Boga Ojca i jest skazany na męki piekielne.

   1. Marcin S mówi

    Rz 11, 28-29 „Co prawdą – gdy chodzi o Ewangelię – są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni – ze względu na przodków – przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne.” Tutaj Apostoł Paweł mówi wyraźnie, że Żydzi są dalej wybrani i Bóg ich kocha.
    Rz 11, 1-2 „Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. (…)”

    1. Ania mówi

     Pan Bóg kocha każdego człowieka także i Żydów, ale jest też Sędzią Sprawiedliwym, który za dobro wynagradza A za zło karze. Żydzi odrzucający Syna Bożego Jednorodzonego, Nowy Testament, naukę Świętego Kościoła Rzymskokatolickiego grzesza przeciw Panu Bogu w Trójcy Przenajswietszej Jedynemu i dogmatom wiary i absolutnie jako świadomi wiarolomcy nie będą zgodnie z powyższym zbawieni, a potepieni na wieczność. Chyba że się nawroca. Także nie odwracajmy kota ogonem i nie bazujemy wyłącznie na jakichś wyrywkowych cytatach wyrwanych z szerszego kontekstu. Nie falszujmy rzeczywistości, a zwłaszcza tego, że Nowe Przymierze ustanowione przez Pana Jezusa Chrystusa zastąpiło Stare Przymierze i je zdezaktualizowalo. Więc wybranstwo Żydów jako całości to już zamierzchla przeszłość. Zresztą ograniczało się ono jedynie do panowania na ziemi i nie dawało łaski uswiecajacej, którą to daje Nowe Przymierze pod określonymi warunkami.

    2. Spostrzegawczy mówi

     Do Marcin S. Przeczytaj sobie, jakie są główne prawdy wiary katolickiej. Jest ich sześć. Przeczytaj sobie następnie jakie są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Jest ich też sześć. Kto umiera zwłaszcza ( ! ) w jednym z tych grzechów ( jak też innych ciężkich) jest skazany na wieczne potępienie. Sprawdź następnie czy Żydzi nie tkwią „po uszy” choćby w jednym z tych grzechów, to zostaniesz wyprowadzony z błędu, który powielasz.

   2. Andrzej Józef mówi

    Uwżaj z krytyko.
    Tylko przez łaskę Pana Boga możesz pojoć zbawienie Chrystusa. Žydzi to łaskę otrzymali od Pana Boga majoc wolno wole jo przyjoć albo nie.
    Nie wolno wydawać personalnej opinji bo skod wiesz ze jej nie stracisz. (Łaski)
    Przymierze Pana Boga do narodu wybranego jest nieodwołalne.

  3. goj mówi

   Wyprowadź mnie z błędu, ale czy to nie czasem chrześcijanie są kontynuatorami judaizmu, a żydzi odrzucili zapowiadanego przez Boga mesjasza? I czy żydom Bóg nie wspiera narodu wybranego tylko wtedy, gdy ten chce się do Niego nawrócić, a za niewierność surowo karze? W całym tym gadaniu o narodzie wybranym są właśnie pomijane celowo te dwie kwestie. A przecież Bóg chciał nawet swój naród wybrany zniszczyć, gdy zrobił sobie złotego cielca. Ja podczas czytania Biblii nie odniosłem wrażenia, że narodowi wybranemu wszystko wolno – wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że od narodu wybranego Bóg szczególnie dużo wymaga i surowo karze za przewinienia.

   1. Ania mówi

    To nie chrześcijaństwo przyjęło judaizm, lecz judaizm chrześcijaństwo, w którym zgromadzili się wszyscy ludzie wierzący w Pana Boga w Trójcy Przenajswietszej Jedynego.

   2. Marcin S mówi

    @Goj to o czym mówisz to chyba teologia zastepstwa, która raczej nie ma wiele spólnego z Pismem. Obczaj też cytaty z Pisma które podałem powyrzej i mozesz też przeczytać List do Rzymian, tam jest dużo o Żydach. Zwroćcie też uwagę, że Bóg oddał ziemię Izraela z powrotem pod władanie tego narodu, tak jak obiecał w Starym Testamencie w proroctwach, że Naród Wybrany powróci do ziemi świetej i będzie silny (nie ulega wątpliwości, że jest)

   3. Andrzej Józef mówi

    A jednak przymierze było dane I jest nieodwoalne. Miłośc Boga niezrozumiała na ludzki Rozum. Możemy krytykować Żydów, a zarazem ile złego zrobili nasi Papieże w sredniowieczu.
    Czy wierzo w Mesjasza czy nie skod ja mogę wiedziec kto jest w Łasce ? . Jezeli ktoś mi mówi jaki jest dobry i wierzocy od razu sprawdzam czy mam portfel w kieszeni. My majoc Chrystusa alfa I omega ktory zmiłości wzioł nasze grzechy tz: pychę I ego na siebie co za dar. Ale tu potrzebna jest szczera I regularna spowiedź. Spowiedź do Pana Boga z kod pochodzi łaska w imieniu Jesusa gdzie jest zbawienie. Nie spowiadasz się do Księdza on jest świadkiem.
    Pytanie. Jak by sam Pan Bóg objawił się nam 1050lat temuPolakom I dał nam obietnicę wiecznego przymierza jako naród wybrany, jak byśmy my podeszli do Zbawiciela. Prawdopodobnie nastopiło by rozdwojenie?

   4. Andrzej Józef mówi

    Czytanie Bibli nie gwarantuje Zbawienia.
    Diabał też cytował biblię kiedy kuśił Chrystusa.
    Hitler,Stalin,Mao,Pot-Pol, Często recytowali Biblię.
    Stalin recytował całe paragrafy.
    Łaska to jest wielki dar dany od Pana Boga.
    Dlatego nie Żydój nie wyzywaj nie wydawaj opini kto jest zbawiony kto nie.
    W dniu sodu ostatecznego wydasz wyrok na siebie poprzez jad który wychodzi z serca.
    Kogo Pan Bóg zbawi to nie nasza sprawa.
    8 przykazanie.
    Kochaj bliźniego swojego jak siebie samego.

  4. michu mówi

   To zależy w co kto wierzy. Np katolicy potrzebują do interpretacji Biblii autorytetu KK protestanci nie, prawosławni nie wiem jak tam i inni.

   1. Andrzej Józef mówi

    W kto co wierzy?
    1)Bòg Ojciec (Łaska)
    2) Syn Boży (zbawienie)
    3) Duch Święty (modrośc)
    4) Dla Katolików (eucharystia), grzech bardzo ciężki jak przyjmujesz będoc w grzechu.
    5) Oczyszczenie z grzechu,szczera SPOWIEDZ
    Do Boga Ojca w imieniu Jezusa proszoc o łaskę
    Warto użyc 10 przykazań którePanBóg przekazał
    Mojżeszowi.
    1) Będziesz kochał Pana Boga całym sercem, duszo, ciałem.
    2) Nie będziesz wystawiał imię Pana Boga nadaremnie ( chcę wygrać lotka, )
    3)
    Dni święte będziesz święćic.
    4)Czćij Ojca i Matkę swojo( nie wydawaj opinji o swoich rodzicach, kochaj ich, wychowali ciebie jak oni potrafili najlepiej.
    5)Nie zabijaj( Można kogoś zabić w sercu albo nienawidzić być antypolakiem, antysemito ect.
    Chrystus powiedział.
    Kochaj blizniego swojego jak siebie samego.
    W tym się mieszczo ostatnie 8 przykazań.
    Prawdziwy Katolik wiedzoc za jako cenę Chrystus jego zbawił nigdy nie obraźi Żyda poprzez jego wybranie przez Boga Ojca w Trójcy Przenaświęcznej co jest nieodwoalne.
    A czy oni so zbawieni czy nie?
    Martw się lepiej o twoje zbawienie
    Tak jak Paweł powiedział.
    Dzika oliwka ( my Katolicy jesteśmy przyszczepieni do szlachetnej oliwki I
    korzenia).

  5. Bajorski mówi

   Oto kłótnie żydowsko-żydowskie. Żydzi źli bo zabili Jezusa. Kościół katolicki to żydowski biznes! Nie rozumią tego tylko ci, co wierzą, że Jezus był trochę …Polakiem.

   1. Zbulwersowany mówi

    Kościół katolicki to taki ” biznes” , który jako jedyny prawdziwie prowadzi do Pana Boga A zarazem do zbawienia wiecznego. Czy nie opłaca się być w tym „biznesie”? Zastanów się, bo wygląda na to,że kompletnie nie masz głowy do niebianskich ” interesów”. A Żydów nam na siłę nie strecz,ani nas z nimi nie utożsamiaj bo oni od dawna wolą piekielne interesy.

  6. Piotr mówi

   …..Stary Izrael opierał się na DNA, był, jak mówili Żydzi, “nasieniem” Abrahama. Tożsamość Nowego Izraela, który oddaje cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, wyznaczają jego postępki, a przede wszystkim przyjęcie Chrystusa i głoszonego przez niego przesłania. Ci, którzy akceptują Chrystusa , staną się dziećmi bożymi, ci, którzy go odrzucają, będą dziećmi Szatana. Kościół jest Nowym Izraelem. Treść listów św. Pawła w pełni zgadza się z Ewangelią św. Jana

   Św. Paweł odrzuca DNA jako warunek zbawienia. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem – pisze Paweł w Liście do Rzymian, 9:7 – i nie wszyscy, przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi, (…) to znaczy: nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo. DNA jest związkiem chemicznym, dzieci zaś to świadomie działające jednostki. Kryteria wyboru zmieniły się diametralnie. Tylko ci, którzy się tej zasady trzymać będą – pisze św. Paweł w Liście do Galatów, 6:16- utworzą Boży Izrael. Świadomy wybór i konsekwentne późniejsze zachowanie, są teraz podstawą przynależności do Nowego Izraela.

   Odtrącenie przez “Żydów” statusu “dzieci” na rzecz koncepcji opartej na DNA postrzegamy jako fundament przyszłych ideologii rasistowskich – od nazizmu po syjonizm. Judaizerzy, jak to niezmordowanie powtarzali średniowieczni papieże, byli niczym psy powracające do własnych wymiocin. Zawsze wybierali prymitywniejsze pojmowanie wspólnoty, które intelektualną niewolę przedkładało nad wolność opartą na wyborze proponowanym przez Ewangelie…..

   Synagoga Szatana
   http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/kosciol/synagoga.html

   1. Piotrx mówi

    Owszem Pan Jezus był Żydem ale tylko według ciała, zaś przede wszystkim był i jest Synem Bożym. Natura boska i ludzka w Panu Jezusie nie były ze sobą wymieszane ale w sposób cudowny zjednoczone w jednej Boskiej Osobie (unia hipostatyczna). Syn Boży zstąpił na ziemię w postaci ludzkiej (przyjmując za sprawą Ducha Świętego niepokalane ciało z Maryi Dziewicy) , czyli przyjął naszą naturę ale nie stał się przez to jakąś nową ludzką osobą.

    1. Przebiśnieg mówi

     Coś mi tu nie pasuje w Pana interpretacji. Skoro Syn Boży zstąpił na ziemię w postaci ludzkiej jak Pan twierdzi, to primo kłóci się to z Credo ; „zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem ( dopiero w tym momencie, a nie wcześniej), a secundo, gdyby tak było jak Pan twierdzi, to skąd ta u Pana pewność, że Pan Jezus był Żydem. Zstąpił z nieba w postaci ludzkiej, jak Pan twierdzi, jako Żyd ?! To absurd.

     1. Piotrx mówi

      ma Pan racje – z tym, że „zstąpił na ziemie w postaci ludzkiej” – jest to pewien skrót myślowy , który jest jednak doprecyzowany wyrażeniem w nawiasie określającym dokładnie jak należy rozumieć to „zstąpienie” (przyjmując za sprawą Ducha Świętego niepokalane ciało z Maryi Dziewicy). Czyli nie zstąpił z nieba już w postaci ludzkiej ale przyjął ciało z Maryi Dziewicy.

     2. Przebiśnieg mówi

      Polecam Panu i wszystkim Katechizm Katolicki Piotra kard Gasparri’ego, który jest dostępny nie tylko w formie „papierowej”, ale także internetowej na stronie Bractwa Piusa X. Jest rewelacyjny i bardzo przystępny i dogłębny ( omawia wszystkie tajemnice wiary ) ! Z Panem Bogiem !

 2. Pan Kracy mówi

  Zdaje Pan sobie sprawę, że będzie przez lewactwo „cytowany”? Ale nie napiszą np. że „Jezus nazywał ówcześnie żyjących wokół niego tych Żydów…”, tylko: Bodakowski napisał o Żydach: „węże”, „obłudnicy” i „kłamcy”. Może Pan z dumą nosić (lewackie) miano „antysemita”. Oni wciąż myślą, że potępiają. To może jeszcze działa na zagraniczniaków, u nas to wręcz nobilitacja.

  1. goj mówi

   Hehe takie mam właśnie wrażenie, że miano „antysemity” zaczyna w Polsce oznaczać przynależność do jakiejś elity, a lewaki ciągle myślą, że to na nas działa jako uciszacz 😀

   1. Zbulwersowany mówi

    Tak sobie myślę, że jakby Apostołowie ponownie pojawiliby się teraz na ziemi, to by byli ze swoimi naukami okrzyknięci przez zydostwo największymi antysemitami.

    1. Goj mówi

     Ja się dziwię, że Jezusa nie nazywają antysemitą 😀 Ale coś mi mówi, że już niedługo.

   2. Barbara mówi

    Artykuł jest antysemistyczny. Żydzi to NARÓD WYBRANY przez Boga. To o tym jest biblia. Wielokrotnie odchodzili od przymierza z Bogiem. Ale Pan im wyznaczał i błogosławił na nowo. Warto o tym pamiętać.

 3. Adam mówi

  Żydzi to nie naród , to przestępcza organizacja mająca na celu wprowadzenie chaosu na świecie ,oraz destabilizację religijną i doszczętne zniszczenie religii katolickiej ,dla tego powinniśmy wszcząć plan obronny przeciwko tym parchatym ugrupowaniom bo wytępią nas wszystkich no ale my mamy taką broń której się to plemię żmijowe boi to Chrystus Król nasza broń obosieczna na którą parchactwo nie ma wpływu .

 4. jacek mówi

  Polecam książkę księdza prałata pułkownika Stanisława Tworkowskiego-POLSKA BEZ ŻYDÓW,dostępna w internecie.To bardzo pouczająca lektura.Ksiądz Tworkowski to wychowawca wielu pokoleń polskich narodowców,również i mój.

 5. gojek mówi

  Niech Wasza mowa będzie tak-tak, nie-nie.
  To jak KK wytłumaczy: „nie czyńcie nic na obraz i podobieństwo”?
  Ile w domach bożych „złotych cielców”…? Ech…
  Polecam „Biblię mesjańską”.

  1. Ania mówi

   Przeczytaj sobie katechizm katolicki kard. Gasparriego to tam znajdziesz bardzo dokładną odpowiedź na Twoje pytanie.

 6. Piotrx mówi

  „….. Wraz z pojawieniem się Chrystusa i zwiastowaniem Jego posłannictwa na ziemi jako “Syna Człowieczego”, słowo “Żyd” ma albo znaczenie wyłącznie etniczne albo całkowicie i jednoznacznie teologiczne. Innej możliwości nie ma. “Żydem” jest osoba, która odrzuca Chrystusa i w rezultacie umiera w grzechu.

  Wraz z nadejściem Chrystusa judaizm przestał być religią, a stał się ideologią. W tej samej chwili także Izrael utracił swój biologiczny fundament. Nowym Izraelem, prawdziwymi dziećmi Mojżesza i Abrahama był odtąd Kościół. Spotkanie z Chrystusem skutkuje przemianą Żydów. Ci, którzy weń uwierzyli, staną się Nowym Izraelem, który inaczej nazywamy Kościołem. To oni są prawdziwymi “dziećmi” Abrahama i Mojżesza. Ci, którzy Chrystusa odtrącili, stali się “Żydami”, czyli wyznawcami Szatana. ….”

  Synagoga Szatana
  http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/kosciol/synagoga.html

  …. Konflikt między tymi dwiema grupami Żydów przewija się przez całą Ewangelię według św. Jana. W istocie nie będzie przesadą twierdzenie, że Ewangelia ta, w której słowo Żyd” pojawia się 71 razy, jest długim dyskursem o tym, co to znaczy być Żydem. Kim więc są owi “Żydzi”, o których 71 razy wspomina się w Ewangelii? Cóż, to zależy, wszak słowo to w odmiennych kontekstach nieznacznie zmienia swoje znaczenie, ogólnie jednak w toku narracji kontekst ów staje się coraz wyrazistszy, nabierając przy tym coraz to bardziej nieprzyjaznego charakteru; ostatecznie wiedzie do rozbratu pomiędzy “Żydami” a Jezusem; owo zerwanie doprowadzi do jego śmierci.

  Fakt istnienia „obawy przed Żydami”, o którym wspomina św. Jan, wskazuje na to, że w tamtych czasach Żydzi obawiali się “Żydów”. Dobro Żydów, którzy zaakceptowali Chrystusa było zagrożone przez „Żydów”, którzy go odrzucili. Co więcej, tożsamość wszystkich Żydów, zarówno chrześcijan, jak i “Żydów” została określona w chwili, kiedy Chrystus rozpoczął swoją ziemską posługę. Rodzice ślepca nie kryli „obawy przed Żydami”, ponieważ “Żydzi” zagrozili wyznawcom Jezusa, którzy wszak; też byli Żydami, wypędzeniem z synagogi.

  Tożsamość obu grup byłaś stricte religijna, w żadnym razie etniczna; jedna i druga określała się poprzez stosunek do Chrystusa. Żydzi, którzy uznali Chrystusa , zostali wypędzeni z synagogi. „Żydzi”, którzy Go odrzucili, określili się właśnie poprzez ten fakt i to ich Jan nazywa “Żydami”. Wraz z pojawieniem się Chrystusa i zwiastowaniem Jego posłannictwa na ziemi jako “Syna Człowieczego”, słowo “Żyd” ma albo znaczenie wyłącznie etniczne albo całkowicie i jednoznacznie teologiczne. Innej możliwości nie ma. “Żydem” jest osoba, która odrzuca Chrystusa i w rezultacie umiera w grzechu.

  Wraz z nadejściem Chrystusa judaizm przestał być religią, a stał się ideologią. W tej samej chwili także Izrael utracił swój biologiczny fundament. Nowym Izraelem, prawdziwymi dziećmi Mojżesza i Abrahama był odtąd Kościół. Spotkanie z Chrystusem skutkuje przemianą Żydów. Ci, którzy weń uwierzyli, staną się Nowym Izraelem, który inaczej nazywamy Kościołem. To oni są prawdziwymi “dziećmi” Abrahama i Mojżesza. Ci, którzy Chrystusa odtrącili, stali się “Żydami”, czyli wyznawcami Szatana.

  Konfrontacja pomiędzy Jezusem a “Żydami” doprowadziła przede wszystkim do zrewidowania znaczenia słowa “Żyd”. Niegdyś odnosiła się ona do członków narodu wybranego, ale teraz określała już tych, którzy odtrącili Chrystusa. To, co niegdyś było synonimem Izraela, stało się jego przeciwieństwem. Sposób, w jaki św. Jan stosuje słowo “oi Ioudaioi” jest świadectwem jednego z najdonioślejszych i najbardziej radykalnych w dziejach transformacji i przerwania ciągłości tradycji. Ci, którzy według “Żydów”, zdają się odrzucać religię Mojżesza i Abrahama, są w rzeczywistości prawdziwymi dziećmi Mojżesza i Abrahama. Są Kościołem, a Kościół jest Nowym Izraelem. Jeżeli po przyjściu Chrystusa prawdziwym Izraelem jest Kościół, to czym są “Żydzi”? Św. Jan, któremu tradycja przypisuje autorstwo Ewangelii, odpowiedzi na to pytanie udziela w Objawieniu, które nazywane jest także Apokalipsą. W rozdziale 2:9, ewangelista broni kształtującej się chrześcijańskiej wspólnoty przed ówczesnymi “Żydami” i twierdzi, że za “obelgę” rzuconą na chrześcijan odpowiedzialni są „ci, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana”. Ponownie porusza to zagadnienie w rozdziale trzecim i jeszcze raz wspomina o synagodze szatana – „o tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią…..”

  Kościół jest Nowym Izraelem. Treść listów św. Pawła w pełni zgadza się z Ewangelią św. Jana. Paweł odrzuca DNA jako warunek zbawienia. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem – pisze Paweł w Liście do Rzymian, 9:7 – i nie wszyscy, przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi, (…) to znaczy: nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo. DNA jest związkiem chemicznym, dzieci zaś to świadomie działające jednostki. Kryteria wyboru zmieniły się diametralnie. Tylko ci, którzy się tej zasady trzymać będą – pisze św. Paweł w Liście do Galatów, 6:16- utworzą Boży Izrael. Świadomy wybór i konsekwentne późniejsze zachowanie, są teraz podstawą przynależności do Nowego Izraela.

  Odtrącenie przez “Żydów” statusu “dzieci” na rzecz koncepcji opartej na DNA postrzegamy jako fundament przyszłych ideologii rasistowskich – od nazizmu po syjonizm. Judaizerzy, jak to niezmordowanie powtarzali średniowieczni papieże, byli niczym psy powracające do własnych wymiocin. Zawsze wybierali prymitywniejsze pojmowanie wspólnoty, które intelektualną niewolę przedkładało nad wolność opartą na wyborze proponowanym przez Ewangelie.

  Konfrontacja pomiędzy Jezusem a “Żydami” doprowadziła przede wszystkim do zrewidowania znaczenia słowa “Żyd”. Niegdyś odnosiła się ona do członków narodu wybranego, ale teraz określała już tych, którzy odtrącili Chrystusa. To, co niegdyś było synonimem Izraela, stało się jego przeciwieństwem. Sposób, w jaki św. Jan stosuje słowo “oi Ioudaioi” jest świadectwem jednego z najdonioślejszych i najbardziej radykalnych w dziejach transformacji i przerwania ciągłości tradycji. Ci, którzy utrzymują, że ich ojcem jest Abraham, stają się dziećmi Szatana…….

 7. Paweł mówi

  Polecam wszystkim książki Teodora Jeske-Choińskiego, który poświęcił całe życie trudnej tematyce żydowskiej.

 8. Piotrx mówi

  ODPOWIEDNIĄ DAĆ RZECZY NAZWĘ…

  W trakcie pewnej dyskusji na liście „Poland-L” zwróciłem uwagę na dziwne zjawisko, jakie co bardziej wnikliwy obserwator może dostrzec uczestnicząc w nabożeństwach. Otóż nasz Kościół Katolicki, chcąc- jak sądzę – wpisać się w „polityczną poprawność” (słynną na Zachodzie „PC” – political correctness), aby nie drażnić żydów, dokonał zmian w tekstach pieśni i nabożeństw, rugując z nich widocznie niewygodne, acz historycznie uzasadnione słowo „żyd”. Prześledźmy to na kilku przykładach:

  1. Nabożeństwo „Gorzkie żale”

  Część pierwsza, „Hymn”

  bylo onegdaj [Śpiewnik X. Siedleckiego z 1922 roku]:
  „bije, popycha żyd nieposkromiony”
  jest teraz [Śpiewnik X. Siedleckiego z 1987 roku]:
  „bije, popycha tłum nieposkromiony”

  Część druga, „Hymn”

  było [źródła j.w.]:
  „przecież Go bardziej, niż żydowska dręczy”
  jest:
  „przecież Go bardziej, niż katowska dręczy”

  Część druga, „Lament duszy”

  było:
  „Jezu! od żydostwa niewinnie”
  jest:
  „Jezu! od pospólstwa niewinnie”

  było:
  „Jezu! z naigrawania od żydów”
  jest:
  „Jezu! od żołnierzy niegodnie”

  Część trzecia, „Lament duszy”

  było:
  „Zelżywie od żydów ukrzyżowany”
  jest:
  „Na drzewie hańby ukrzyżowany”

  2. Pieśń na Wielki Post „Już Cię żegnam”

  było:
  „O zajadłych żydów czyny”
  jest:
  „O złośliwych ludzi czyny”

  było:
  „Widzę zawziętą srogość żydowskiej złości”
  jest:
  „Widzę zawziętą srogość oprawców złości”

  3. Pieśń na Wielki Post „Jużem dość pracował”

  było:
  „Mój własny apostoł żydów na Mnie zwołał”
  jest:
  „Mój własny apostoł wrogów na Mnie zwołał”

  było:
  „Zła rota żydowska już Mnie pochwyciła”
  jest:
  „Zła rota pachołków już Mnie pochwyciła”

  4. Pieśń na Wielki Post „Rozmyślajmy dziś”

  było:
  „Tam Judasz zdrajca dał był żydom znamię
  Oto żydowie mego Mistrza macie”
  jest:
  „Tam Judasz zdrajca dał był katom znamię
  Oto patrzajcie, mego Mistrza macie”

  było:
  „Niesprawiedliwie od żydów oskarżon”
  jest:
  „Niesprawiedliwie został oskarżony”

  było:
  „żydowie z Niego odzienie złożyli”
  jest:
  „Oprawcy niecni zwlekli zeń odzienie”

  5. Pieśń wielkanocna „Otrzyjcie już łzy płaczący”

  było:
  „Darmo kamień ciąży wielkiej żydzi na grób wtoczyli”
  jest [Śpiewnik X. Lewkowicza z 1982 roku]:
  „Darmo kamień ciężki wielce na grób Jego wtłoczyli”.

  Jednak efekt pracy „korektorów” minął się chyba z intencjami. Zobaczmy bowiem jakie substytuty słowa „żyd” zostały użyte w powyższych tekstach:

  żyd = kat, pospólstwo, złośliwy człowiek, oprawca, wróg, pachołek

  Ciekawy, ale chyba niezamierzony efekt poprawiania historycznych tekstów, nieprawdaż?

  dr Krzysztof Borowiak
  Poznań
  (27.10.2005)

  1. Przebiśnieg mówi

   Bardzo cenne. Robota antykatolickiego judeochrześcijaństwa. Skopiowałem. Puszczam dalej !

  2. Ania mówi

   Jak to Kościół Rzymskokatolicki coraz bardziej gubi swą autentyczność i siłę oddziaływania. Niezbędny jest szybki powrót do Tradycji.

 9. Krzysztof mówi

  Czy do policyjnego gazu pieprzowego jest potrzebne pozwolenie? Jaka instytucja mogłaby je wydać? Polska? Niemiecka?

 10. Piotr Mrotek mówi

  Czy mogę wykorzystać urywki tekstu który istnieje u góry do audioboku? Ja nie posiadam kanału zarobkowego .Z góry dziękuję.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.