Przeglądanie tagów

żydzi w piśmie świętym

Co Jezus mówił o Żydach?

Błędem jest odczytywanie Pisma Świętego dosłownie tak jak to postulują protestanci. Pismo Święte należy odczytywać tylko zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego. Odczytywanie Pisma Świętego zgodnie z nauczaniem Kościoła chroni od nas od…

Dlaczego Jezus był żydem?

W związku z opublikowanym przez mnie filmem pt. Dlaczego Jezus był żydem? KONTROWERSJE (patrz poniżej), narosło wiele niedopowiedzeń i pytań, zwłaszcza pochodzących ze strony tych, którzy do postawionej przeze mnie tezy nie mogą się…