Duda przechodzi samego siebie! Wzywa do WZAJEMNEGO przebaczenia między Polakami i Ukraińcami

prezydent Andrzej Duda i prezydent Wołodymyr Zełenski/ fot. screen
15

Prezydent Andrzej Duda wezwał do wzajemnego przebaczenia między Polakami i Ukraińcami. To słowa absolutnie skandaliczne, niesłusznie przypisujące Polakom jakieś winy wobec Ukraińców i relatywizujące bestialstwo ludobójstw, których Ukraińcy dopuszczali się na Polakach na przestrzeni wieków.

W czwartek (29.06.2023 r.) Andrzej Duda wezwał w wywiadzie dla Interii do wzajemnego przebaczenia między Polakami i Ukraińcami.
Najważniejsze jest zbudowanie relacji między naszymi narodami na przyszłość: relacji opartych o prawdę historyczną, elementarną sprawiedliwość, ale i o wzajemne zrozumienie i wzajemne wybaczenie. To bardzo ważne – powiedział.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ponadto Duda stwierdził, że na Ukrainie trwają „ciche” poszukiwania ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, w co chyba żaden rozsądny Polak, obserwując działania władzy RP i Ukraińców, po prostu nie wierzy. Poza tym, co to za ekshumacje, które rzekomo są przeprowadzane tajnie, bez udziału rodzin pomordowanych?
Proszę pamiętać, że działania poszukiwawcze są cały czas prowadzone, nie są już blokowane. To jest realizowane w spokoju, w ciszy – i cała sprawa nie potrzebuje rozgłosu politycznego wokół niej, to wszystko powinno być realizowane w spokoju i rozwadze. To pokazuje zmianę jakościową: dzisiejsze władze ukraińskie mają więcej zrozumienia dla całej sprawy niż ich poprzednicy kilka lat temu” – powiedział w rozmowie. „Te poszukiwania są realizowane i to jest dla nas ważne, bo jeszcze kilka lat temu w ogóle tego nie było. Krok po kroku. Mieliśmy też dziś kolejne rozmowy, by sprawy popchnąć dalej: i z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu, i z prezydentem Zełenskim, i z premierem Szmyhalem. Mamy tutaj różne działania, które są na etapie przygotowawczym: umawialiśmy się ze stroną ukraińską, że szczegółów na razie nie ujawniamy medialnie.

Książka na https://sklep-wprawo.pl
Książka na https://sklep-wprawo.pl

Sprawę skomentował Jacek Międlar, autor dwutomowej książki „Sąsiedzi. Ostatni Świadkowie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach”, dostępnej w sklepie internetowym https://sklep-wprawo.pl.
Duda wzywa do „wzajemnego przebaczenia między Polakami i Ukraińcami”. Oszalał? Co Ukraina ma nam przebaczać? Polacy nie przeprowadzili ludobójstwa na Ukraińcach. W II RP Ukraińcy mieli pełne prawa obywatelskie. Ba, na mocy ustawy 16.09.1922 byli faworyzowani jako mniejszość, a w Sejmie byli marginesem, bo wykonując dyrektywy szowinistów z Ukraińskiej Organizacji Wojskowej i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów… bojkotowali wybory. PAD wpisuje się w narrację fałszerstw historycznych produkowanych przez stronę ukraińską. To coś przerażającego i absolutnie nieakceptowalnego, stojącego w opozycji do polskiej racji stanu i prawdy historycznej! Jak można tak kłamać? Jak można wciskać ludziom tak przerażające bzdury ? W imię czego? W imię walki „Samostijną Ukrainę”? Tę „Samostijną Ukrainę”, którą budowano „rezając Lachów”?
Wstyd! – w mediach społecznościowych napisał Jacek Międlar i zamieścił fragment autorskiego wywiadów ze Świadkiem ludobójstwa, Stanisławem Jastrzębskim.

W innym wpisie dodał: Zanim doszło do ukraińskiego ludobójstwa na Polakach w latach 1939-1947, w 1768 roku ukraińscy hajdamacy pod przywództwem Żeleźniaka i Gonty (na Ukrainie  postawiono mu pomnik) mordowali Polaków równie bestialsko co niecałe dwa wieki później…

Przeczytaj także:

J. Międlar: “Ukraińcy zakopali dziadka żywcem!” Publikuję kolejne wywiady ze Świadkami ukraińskiego ludobójstwa na Polakach [WIDEO]

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Edyta mówi

  Boże, widzisz to i nie grzmisz!!!
  Wstyd i hańba!!!

 2. Boleslaw mówi

  Co tam Polacy. Zeleński niech przeprosi Ukraińców za wymordowanie Żydów

 3. Zenon S. mówi

  Andejeju D.upa przechodzi samego siebie !! to NEO BANDEROWIEC ,A NIE PREZYDENT!

 4. Paweł mówi

  Pan Jezus nie prosił Kajfasza i Piłata o wybaczenie. Chrześcijanie też nie muszą o nie prosić banderowców.

 5. Hammurabi mówi

  Cóż…
  Polscy biskupi 18 listopada1965 roku w bardzo podobnym tonie wołali listownie do niemieckich „braci” prosząc o wybaczenie.
  Kwaśniewski 10 lipca 2001 w Jedwabnem również przepraszał „polskie” zbrodnie, to i Duda przeprosić musi!
  To jakaś irracjonalna tradycja, że ofiary ustami polityków i duchownych przepraszają katów, kłamców i oszczerców.
  Zaś te „ciche” poszukiwania są najprawdopodobniej zakrojonymi na wielką skalę działaniami mającymi zatrzeć do dziś zachowane ślady ukraińskich zbrodni, o których potomkowie rezunów doskonale wiedzą, znając dokładne miejsca. To właśnie te samotne zmurszałe zarośnięte krzyże, kapliczki a raczej ich pozostałości i schowane pod ziemią resztki budynków.
  Prawdziwa ekshumacja w takich przypadkach, to mozolne odkrywanie i dokumentowanie fotograficzne, szkicowanie i nanoszenie na utrzymany w skali plan miejsca działań, pieczołowite zbieranie i zabezpieczanie kości i artefaktów – warstwa po warstwie aż do samego dna mogiły. To obecność antropologów, historyków, specjalistów z zakresu kryminalistyki, archeologów i medyków.
  Jego Ekscelencja pan Prezydent Rzeczpospolitej z racji swego świetnego wykształcenia powinien takie rzeczy wiedzieć.

 6. Krzysztof mówi

  kiedy go zlikwidują dyplomatycznie służby specjalne, przecież to coś nas ośmiesza!!!

 7. Ewa-Maria mówi

  Nigdy jako Polka nie wybaczę im tego bestialstwa dokonanego na naszych rodakach . Hańba im wszystkim na wieki.

 8. Piotrx mówi

  Teorię o rzekomych „przewinach II RP” wobec Ukraińców kompletnie obala wydana w 2009 r. książka „Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939” dr Lucyny Kulińskiej . Ilustruje ona przedwojenny terroryzm nacjonalistów ukraińskich na tle warunków rozwoju ukraińskiej mniejszości w Polsce w latach międzywojennych. Możliwości rozwoju ukraińskich instytucji były ogromne i stały się one w II RP potęgą. Towarzystwa Społeczno – Oświatowe Proswita czy Ridna Szkoła, założone w czasach austriackich, doczekały gigantycznego wprost rozwoju. Ta ostatnia organizacja, jako towarzystwo pedagogiczne, była formą prywatnego szkolnictwa i wzrosła do grudnia 1933 o 650 kół (!) do 1411. Wspomniany fakt przeczy szerzonym bezkrytycznie argumentom o rzekomym masowym zamykaniu ukraińskich szkół. W II RP istniała alternatywna państwowa sieć szkolnictwa z ukraińskim językiem wykładowym. Dobrym przykładem jest zamknięcie dwóch ukraińskich gimnazjów za powiązania kadry i uczniów z terrorystami. Uczniów przejmowała wtedy Ridna Szkoła, rozrastająca się w szybkim tempie sieć szkolnictwa „prywatnego”. Szczególna potęgą była jednak ukraińska spółdzielnia mleczarska „Masłosojuz”, która z niewielkiego zalążka 100 niewielkich spółdzielni w czasach austriackich rozrosła się do ogromnej potęgi na Kresach Południowo-Wschodnich. Nieomal zmonopolizowała produkcję, skupiając pół miliona z 800 tys. gospodarstw i prowadziła eksport nie tylko na rynek wielu krajów Europy, ale nawet Mandżukuo. Spółdzielnia operowała we współpracy z ukraińskim Centrobankiem, którego liczba oddziałów rozrosła się do 1400, a roczny obrót roczny wynosił 700 milionów złotych. Niestety, wszystkie te instytucje na skutek liberalnej nie tylko w stosunku do mniejszości ukraińskiej, ale i ukraińskich środowisk szowinistycznych polityki II RP były przenikane przez Organizację Nacjonalistów Ukraińskich, których celem była destabilizacja państwa polskiego. Polskie służby specjalne oraz kręgi związane z ruchem prometejskim pragnęły wykorzystać ukraińskich szowinistów w razie wojny „na eksport” za Zbrucz, by tam szerzyli swoje idee. Polskie służby łudziły się, że w ten sposób zapomną oni o swoich pretensjach do terytorium RP. Nasz błąd dostrzegliśmy za późno, dopiero na niedługo przed wojną. Teraz jest niestety podobnie.

 9. Piotrx mówi

  ZDZISŁAW STROŃSKI Poseł B. B. W. R.
  przemówienie wygłoszone dnia 26 stycznia 1931 r. na plenum Sejmu.
  /fragmenty/

  „……Wszyscy Panowie doskonale wiedzą, że jeśli chodzi o potęgowanie, o wzrost siły narodowej, to on postępuje właściwie dwoma łożyskami: jednym Jest rozwój swej własnej kulturalnej siły, a drugiem jest rozwój siły gospodarczej danego narodu. Jest instytucja, mająca prawic 60 lat istnienia poza sobą, instytucja kulturalna “Proświta” ukraińska. Było tak, że instytucja ta przed wojną światową nie dochodziła do każdego powiatu. Była wielka masa ludności ukraińskiej, która kulturalnem działaniem tej instytucji za czasów zaborczych nie była objęta. Przyszły lata wojny, które stłumiły i zabiły działalność tej instytucji; zniknęły czytelnie, majątek towarzystwa był rozbity i dopiero w latach naszego własnego państwowego życia, od chwili, gdy my na tych ziemiach gospodarzymy, nastąpił rozwój Proświty na terenie trzech województw południowo -wschodnich, Proświta rozpoczyna swą działalność dopiero w latach bezpośrednio powojennych. W r. 1925 Proświta dosięga liczby 1601 czytelń na tych obszarach, a od 1925 do 1929 posiada już 3000 czytelń. Równocześnie w tym samym właśnie okresie Proświta urządza obchodów okolicznościowych 1637, przedstawień i koncertów 6474, odczytów i wykładów 2383. Cytuję Panom cyfry. Na każdy obchód, na każdy koncert, na każde przedstawienie potrzebne jest pozwolenie władz. Czy mogłyby się one odbyć, gdyby ze strony czynników administracyjnych była w stosunku do działalności tej instytucji jakakolwiek niechęć, czy mógłby być tak wspaniały rozkwit i rozwój wielkiej instytucji kulturalnej ukraińskiej, gdyby ludność polska odnosiła się niechętnie do rozwoju kulturalnego ludności ukraińskiej? Jeżeli zaś chodzi o placówki gospodarcze, to za czasów austriackich ich nie było, prawie że nie było, były w zalążku. (Przerywanie). Mam cyfry. Panie pośle Łucki, które są materjałem, zestawionym przez Panów. Są dwie organizacje gospodarcze ukraińskie, jest Rewizyjny Związek ukraińskich kooperatyw i Silskyj Hospodar. Działalność pierwszej, tego wielkiego związku, który grupuje gospodarcze czynniki ukraińskie, następuje dopiero wówczas, odkąd my jesteśmy gospodarzami na terenie Wschodniej Małopolski. Rewizyjny związek osiągnął w r. 1929 cyfrę 2.746 kooperatyw. Prócz tego istnieje jeszcze druga organizacja o charakterze rolniczo-gospodarczym Silskij Hospodar. Ten Silskij Hospodar doszedł do imponującej cyfry swoich członków, posiada ich obecnie 30.000. Cytuję Panom tylko wewnętrzny rozwój tych dwóch instytucyj: kulturalnej i gospodarczej….”

 10. gniewko mówi

  Mój sąsiad klepie kosę na sztorc i powiada, że już mu wszystko jedno… Żarty żartami, ale gniew narasta

 11. anonim mówi

  Jeszcze z tej przytulanki powinno być buzi jak Honneker z Breżniewem.

 12. Dumny Polak mówi

  Kpiny sobie urzadzasz, pyzate GÒWNO!?
  Bierzesz nas za idiotow, czy sprawia ci radosc, pluc nam wciaz w twarz, nikczemna pyzata dziwko!
  Przyjdzie i czas na ciebie, bandyto! I TO NIE PO CICHU, tylko calkiem otwarcie, mozesz mi wierzyc, prosto w twoj haniebny, nikczemny ryj!

 13. Joanna K. mówi

  Szanuję urząd prezydenta Rzeczypospolitej ale NIE MOGĘ darzyć szacunkiem tego człowieka, który na nim siedzi. Panie Duda, głosowałam na pana dzisiaj zwyczajnie wstydzę się tego. Niech pan pospolituje się z banderowcami – od Polaków wara.

 14. Hammurabi mówi

  @Joanna K.
  Miałaś wybór pomiędzy dżumą (Duda) a cholerą (Trzaskowski). Oba wybory były złe. Tragicznie złe. Scenę zaprojektowano tak, by wygrała jedynie słuszna i posłuszna opcja, rozumiesz?
  Trzaskowski w Belwederze to takie same nic (tylko kosmopolityczne) jak obecnie nam panujący. Inaczej mówiąc jak się nie będziesz obracała tyłek będzie zawsze z tyłu.
  W 2025 roku będą kolejne wybory prezydenckie i o ile Polacy nie pójdą po rozum do głowy, będzie kandydował Trzaskowski, mając za przeciwniczkę Szydło, więc niewiele się zmieni na lepsze a w przypadku namaszczenia „dupiarza” wyłącznie na gorsze, bo to zwykły bezkręgowiec.
  Jaskółki ćwierkają, że „Konfederacja” ma zamiar wystawić jako swego kandydata Bosaka. Przy poprzednikach mimo swoich wad jawi się jako jedyna alternatywa chyba, że w międzyczasie wystrzeli ktoś komu uda się porwać za sobą rodaków.
  A swoją drogą, to chciałbym widzieć i słyszeć debatę pomiędzy Trzaskowskim, Szydło a Bosakiem.

 15. Dumny Polak mówi

  Dla mnie ma sporo sympatii Pan Prezyden Piech ze Swietochlowic slaskich z nowo powstalej partii „Polska Jest Jedna”.
  Ma wokol siebie szefa Niku, i mnostwo godnych osob z roznych dziedzin.
  Jemu ufam, choc jego partia jeszcze w powijakach, ale chetnie wierze w pomoc Pana Boga, ktoremu juz wielokrotnie zawierzyl nasz kraj.
  Cieszylbym sie niesamowicie, jakby mu sie powiodlo!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.