P. Krzemiński: Pełzający zamach stanu w Kościele

Papież Franciszek z Żydami / Fot. Youtube
53

Arcybiskup Lefebvre napisał po II Soborze Watykańskim: „Czy wszyscy ci ojcowie soborowi, którzy głosowali za przyjęciem Dignitatis humanae i razem z Pawłem VI ogłosili wolność religijną, zdawali sobie sprawę, że w rzeczywistości zdetronizowali naszego Pana Jezusa Chrystusa, zrywając Mu z głowy koronę Jego społecznego panowania? Czy uświadomili sobie, że strącili naszego Pana z tronu Jego Bóstwa? Czy zrozumieli, że powtarzając jak echo okrzyk narodów, które odpadły od wiary, wznieśli ku Jego tronowi głos tych okropnych bluźnierstw:

  • Nie chcemy, aby ten królował nad nami (Łk 19, 14);

  • Nie mamy króla, tylko cesarza (J 19, 15)?

On jednak, ignorując bezładnie szemranie, jakie dochodziło z tego zgromadzenia bezrozumnych, odebrał im swego Ducha.” (Abp. Lefebvre, Oni Jego zdetronizowali, Warszawa 2020, str. 223, tłum. Marcin Beściak.)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Minęło już kilkadziesiąt lat od tych słów arcybiskupa, ale ich aktualność jest niepodważalna. W Kościele na najwyższym szczeblu władzy prawda jest stawiana na tym samym poziomie co fałsz. Wiara w Chrystusa nie jest dla wielu hierarchów czymś lepszym od judaizmu czy islamu. A jednak wierny lud jeszcze zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma zbawienia poza Panem Jezusem Chrystusem i nie bierze na poważnie antykatolickich deklaracji, które nieustannie spływają znad Tybru.

A jednak szykuje się coś, co może dokończyć dzieła, którego nie udało się przeprowadzić w pełni na soborze ekumenicznym w latach sześćdziesiątych. Moderniści skutecznie doprowadzili do paraliżu katolickiej doktryny w zakresie wiary, a w szczególności w kwestii rozumienia dogmatów. Z niezmiennych prawd wiary, które wypływają z Objawienia, moderniści chcieli uczynić mętne i nic nie wiążące formułki, które podlegają nieustannej ewolucji. W tej chwili podczas Synodu o Synodalności, którego ostatnia sesja czeka nas pod koniec 2024 roku, to samo spróbują zrobić z katolicką moralnością seksualną.

Standardowo ich podstawową taktyką będzie przygotowanie deklaracji o charakterze duszpasterskim, a więc praktycznym, a nie doktrynalnym czy dogmatycznym. Skuteczna metoda psucia polega na przeprowadzeniu pełzającej rewolucji, którą trudno zauważyć. Za chwilę nie będziemy mieć już żadnego obiektywnego modelu moralności katolickiej w aktualnym magisterium, które co prawda stoi niżej w hierarchii od Tradycji Apostolskiej i Pisma Świętego, ale jednak stanowi pewną ogólną normę, do której trzeba będzie się dostosować pod zarzutem nieposłuszeństwa.

Kardynałowie podzielili się na dwie frakcje:

1. Ci, którzy są zachwyceni ze wszystkich zmian wprowadzanych przez Franciszka i aktywnie wprowadzają je w życie.

2. Ci, którzy biernie przysłuchują się aktualnemu magisterium, ewentualnie delikatnie je krytykują albo podważają podpisując się pseudonimami np. „Desmos 2”.

Niestety nie tylko kardynałowie nie stanęli na wysokości zadania, ale do tego pogłębiają kryzys swoim brakiem zdecydowania i nieustannym wahaniem się między bezwzględną lojalnością papieżowi a wiernością Ewangelii i Tradycji Kościoła.

Jakie mogą być zmiany? Najprawdopodobniej dojdzie do skonkretyzowania już istniejących deklaracji Dykasterii Nauki Wiary w zakresie błogosławienia par nieregularnych, a być może usankcjonowania tychże w ramach pełnej inkluzji i włączenia do „kościoła synodalnego”. Coraz bardziej zacieśni się współpraca z tymi odłączonymi lub heretyckimi wspólnotami, które przyklasną nowemu magisterium: na pierwszy rząd wysuwają się anglikanie.

Ponieważ Kościół psuje się od głowy, kryzys będzie stale narastać. Jakie można zalecić lekarstwa? Najlepszą odtrutką będzie odwieczne Magisterium Kościoła, szczególnie warto polecić encykliki: Piusa XI Casti Connubi i Piusa XII Sacra Virginatas. Nic jednak nie zastąpi modlitwy, w szczególności różańca świętego.

Przeczytaj także:

P. Krzemiński: Czy Stare Przymierze zostało zniesione?

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Bronka mówi

  „Chodź, pokażę ci sąd nad WIELKĄ WSZETECZNICĄ, która rozsiadła się nad wieloma wodami,… Z
  KTÓRĄ nierząd uprawiali królowie ziemi…
  Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością.
  Siedem głów to siedem pogórków, na których rozsiadła się NIERZĄDNICA.
  Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się NIERZĄDNICA, to ludy i narody i języki.
  CI ZNIENAWIDZĄ NIERZĄDNICĘ I SPUSTOSZĄ JĄ,…
  BÓG bowiem natchnął serca ich, by wykonali Jego postanowienie.
  A NIERZĄDNICA, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.
  UPADŁ, UPADŁ WIELKI BABILON I STAŁ SIĘ SIEDLISKIEM DEMONÓW I SCHRONIENIEM WSZELKIEGO DUCHA NIECZYSTEGO I SCHRONIENIEM WSZELKIEGO DUCHA WSTRĘTNEGO.
  I usłyszałem głos z nieba mówiący :
  WYJDŹCIE Z NIEGO LUDU MÓJ, ABYŚCIE NIE BYLI UCZESTNIKAMI JEGO GRZECHÓW I ABY WAS NIE DOTKNĘŁY PLAGI NA NIEGO SPADAJĄCE.
  BIADA, BIADA, MIASTO WIELKIE, przyodziane w bisior i purpurę…. w jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo.
  ROZRADUJCIE SIĘ, NIEBO I ŚWIĘCI I APOSTOŁOWIE, GDYŻ BÓG DOKONAŁ SĄDU NAD NIM!!! ”
  Objawienie Jana 18 – 19
  Amen. MARANATHA!!!
  OTO SŁOWO BOŻE.

 2. Bronka mówi

  P. S.
  Jaka religia ma miasto w swojej nazwie
  Kościół rzymsko – katolicki.
  Jakie miasto leży na siedmiu wzgórzach?
  Rzym.
  Przedstawiciele jakiej religii stroją się w purpurę? „Purpuraci” = kardynałowie.
  Jaka religia uprawia duchowy nierząd z „królami ziemi” – nuncjatury w większości krajów ziemi. ☹️
  Jaka religia pluje ukrzyżowanemu Chrystusowi w twarz i głosi, że „zbawienie” jest u żydów i Mahomedan?
  Lolek wadowicki całujący Koran. 🤮

 3. Paweł mówi

  Sługa Boży Kardynał Stanisław Hzujusz: „Poza Kościołem katolickim możecie mieć wszystko, prócz zbawienia. Możecie mieć zaszczyty, możecie mieć sakramenty, możecie też śpiewać „Alleluja”, możecie odpowiadać „Amen”, możecie trzymać Ewangelię, możecie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego mieć i głosić wiarę, lecz nigdzie nie możecie znaleźć zbawienia, tylko w Kościele katolickim. Poza nim można mieć wszystko, tylko tej miłości, która sama daje zbawienie, poza Kościołem nie ma, bo ktokolwiek ma miłość, nie dzieli jedności.” Źródło: Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej, Olsztyn 1999, s. 431.

 4. Paweł mówi

  *Stanisław Hozjusz
  Odsyłam do zapoznania się ze wspaniałym życiem tego Księcia Kościoła, który jest modelowym wzorem dla kardynałów.

 5. Bronka mówi

  „Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli:
  TRZEBA BARDZIEJ SŁUCHAĆ BOGA niż ludzi”
  Dzieje Apostolskie 5, 29

 6. Bronka mówi

  P. S.
  Kościół rzymski to WIELKA NIERZĄDNICA Z Apokalipsy. ☹️

 7. Bronka mówi

  „Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego I PILI KRWI JEGO, nie będziecie mieli żywota w sobie.
  Kto spożywa CIAŁO MOJE I PIJE KREW MOJĄ, we mnie mieszka, a Ja w nim.”
  Ewangelia Jana 6, 53. 56
  OTO SŁOWO BOŻE.

 8. Bronka mówi

  P. S.
  Jaki zwodniczy „kościół” antychrysta zabrania swoim „owieczkom i barankom” spożywania Krwi Zbawiciela, sprowadzając ich do wiecznego potępienia?
  Czy nie jest to przypadkiem, tzw „kościół” rzymsko – katolicki? ☹️

 9. Bronka mówi

  „ODSYŁAM, do zapoznania się ze wspaniałym”
  SŁOWEM BOŻYM. 😉
  Jedynym SŁOWEM dającym Żywot Wieczny.
  P. S.
  I proszę nie polecać mi pism, katolickich sług szatana. ☹️
  Po owocach poznacie ich. ☹️

 10. Paweł mówi

  Bronka ty te Słowo Boże cytujesz sama przeciwko sobie? Przecież Słowo Boże powstało dla Kościoła, który istniał jeszcze przed rozpoczęciem pisania Ewangelii. Pismo Święte to jest wyraz katolickiej wiary, listy św. Piotra nazywamy katolickimi (powszechnymi). Cytuj dalej Pismo Święte, tylko bez tych dodatków, które sobie wymyślasz.

 11. Paweł mówi

  Nie wiem czy wiesz katolicka Msza Święta, była jeszcze zanim Apostołowie wyszli nauczać inne narody. Pan Jezus po zmartchwywstaniu ich o tym pouczył, co wiemy ze Świętej Tradycji. Tak więc katolicka Msza jest jeszcze bardziej pierwotna niż katolickie Pismo Święte.

 12. Paweł mówi

  „Nasz Pan chciał, abyśmy uczestniczyli w Jego ofierze Krzyża, abyśmy stali się uczestnikami Jego zasług, aby nasze dusze przez Jego ofiarę zostały obmyte z grzechów; jest to kontynuowane przez kapłanów od chwili kiedy On podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Nasz Pan Nie powiedział: Opowiadajcie o Mojej Wieczerzy, pamiętajcie o Mojej Ofierze. Powiedział coś przeciwnego: To czyńcie – spełniajcie tę ofiarę, odnawiajcie tę ofiarę, kontynuujcie tę ofiarę.” Autor: Marcel Lefebvre Źródło: Kazania abpa Marcela Lefebvre, Te Deum, Warszawa 1999, s. 43.

 13. Bronka mówi

  Oj, dziecko, dziecko, ręce i nogi mi padają, czytając, jak ciebie zindoktrynowali w tej katolickiej szkole. ☹️
  Zacznijmy od elementarza.
  Czy Jezus dał swoim uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy tylko chleb do jedzenia?
  Czy może wino też?
  Dlatego kościół rzymski nie daje swoim „wiernym” Krwi Zbawiciela?
  Czy Jezus nakazał to czynić swoim naśladowcom?
  Katolicyzm to nazwa wypaczenia watykańskiego, firmy przestępczej, mafii pedalsko – pedofilskiej (grupa z St. Gallen) nie mającego NIC WSPÓLNEGO z Kościółem Jezusa Chrystusa. ☹️
  Tkwienie w tej organizacji przestępczej skutkuje wiecznym potępieniem.
  CZYTAJ SŁOWO BOŻE!!!

 14. Bronka mówi

  P. S.
  Ten tzw. kościół rzymsko – katolicki założył w roku 313 nie jaki Konstantyn, z zawodu cesarz rzymski, a prywatne bandyta i morderca, tak, że jakie pochodzenie tej organizacji, takie „owoce”. ☹️

 15. Bronka mówi

  P. S.
  A czy będę dodawać komentarze dla katolików do cytatów z Pisma Świętego, to o tym będę decydowała sama. 😉

 16. Dumny Polak mówi

  No, ale wtedy bierzesz na siebie odpowiedzialnosc za MANIPULACJE! Bronka!
  A tu chodzi o prawdziwie WAZNE SPRAWY!

  Nie umiem sam rozstrzygnac sensu tych konsekwencji, ale ty juz od dawna nie mialas tutaj zadnej WIARYGODNOSCI, Bronka!

  Bardzo dziwne, ze po dlugiej nieobecnosci, nagle pojawilas sie tutaj z takimi tresciami!
  A najbardziej mnie wku..wia takie twoje pier…nie, ” OJ DZIECKO, DZIECKO…
  A za kogo ty sie masz, wszechwiedzaca, nie znosi normalnej wymiany mysli!?
  Wszystko MUSI zostac po twojemu?
  Duzo przyjemniej tu bylo, jak sie gdzies do twojej dziupli schowalas!

 17. Bronka mówi

  Dowody!!! Gdzie manipuluję Słowem Bożym?
  A jak nie masz, albo się nie znasz, to sam nie pier.. l. ☹️
  A jak, ciebie coś wku.. ia, to napij się kielicha, albo waleriany.
  P. S.
  To „dziecko”, mogło by być moim wnukiem, wiekowo.

 18. Bronka mówi

  P. S.
  Tu chodzi rzeczywiście o WAŻNE SPRAWY!!!!
  JAK BĘDZIESZ DALEJ TKWIŁ W KOŚCIELE ANTYCHRYSTA, TO SPĘDZISZ WIECZNOŚĆ
  W PIEKLE.
  W które pewnie nie wierzysz, jak większość katolików. ☹️
  Przebudzenie wasze będzie przerażające!!!

 19. Paweł mówi

  Bronka, trzyletnie dziecko katolickie jeszcze kilkadzisiąt lat temu potrafiłoby odpowiedzieć na te pytania. Krew i Ciało Chrystusa są nierozdzielne, w sakramentach Chrystus jest obecny realnie, prawdziwie i substancjalnie. Cały Chrystus, a nie pół Chrystusa. To są sprawy podstawowe, zresztą pisałem o nich już wiele razy. Albo nie umiesz czytać, albo….to już problem dla specjalisty.

 20. Paweł mówi

  Co do Konstantyna, otóż reprezentujesz Bronka wyjątkowo paskudną herezję, która niestety wdziera się już do samego Kościoła Katolickiego, nazwijmy ją postulatem „powrotu do źródeł” pierwotnego chrześcijaństwa. To nic innego jak herezja archeologizmu biblijnego potępionego przez Piusa XII w Humani Generis. Nie wiemy jak dokładnie wyglądał pierwotny kult pierwszych chrześcijan, z pewnością nie były to agapy wymyślone przez Lutra. Ofiara Mszy Świętej jest najbardziej pierwotnym elementem chrześcijańskiej wiary. Natomiast nie wiemy w szczegółach jak wyglądało jej sprawowanie, ponieważ nie wszystko Apostołowie opisali w Piśmie Świętym. Wiemy, że Tradycja Apostolska, czyli to co przekazywali Apostołowie ustnie przechowała istotę tego kultu, a Kościół go zachował w swojej liturgii. Niestety Kościołem wstrząsa herezja modernizmu, która chce zniszczyć Tradycję Apostolską, to następcy Lutra, Kalwina, Husa i innych kacerzy.

 21. Paweł mówi

  Msza Święta jest tą samą ofiarą, ale bezkrwawą, którą Pan Jezus złożył z siebie w Wielki Piątek na krzyżu. Zachodzi ta tylko różnica, że wtedy można było widzieć oczyma ciała, jak Pan Jezus cierpiał i krew swoją przelewał, zaś we Mszy Świętej ofiaruje się Jezus Chrystus swojemu Ojcu w sposób niewidzialny i bezkrwawy. Msza Święta jest szczytną ofiarą: Ona rozwesela cały dwór niebieski, pomaga bidnym duszom czyśćcowym, sprowadza na ziemię wszelkie błogosławieństwo i więcej chwały przynosi Bogu, niż cierpienia wszystkich męczenników, niż umartwienia wszystkich pustelników, niż wszystkie łzy pokutników, przelane od początku świata, aż do końca wieków. – Proboszcz z Ars

 22. Paweł mówi

  „Otóż niektóre zasady nauki Chrystusowej z biegiem czasu uległy większemu rozwojowi przez to, że jaśniej zostały pojęte, zrozumiane i wytłumaczone, bez żadnej jednak zmiany w samychże zasadach. Taką zmianę przewidział Chrystus Pan, wyraźnie bowiem porównywa naukę swoją do drobnego ziarnka gorycznego, które ma się rozwinąć w drzewo wielkie.”
  Feliks Cozel SJ, O prawdziwości religii katolickiej

 23. Bronka mówi

  Pawełku, drogie dziecko, trzyletnie dziecko, katolickie, czy nie, często ma jeszcze ograniczoną artykulację. I ze względu na młody wiek, małą widzę merytoryczną. 🙂
  P. S.
  CZYTAJ PISMO ŚWIĘTE, jedną drogę do Zbawienia. 🙂

 24. Bronka mówi

  P. S.
  Pawełku, i proszę bez takich „zagrywek”, cytuję: „chyba nie umiesz czytać”. ☹️
  Już ciebie prosiłam, bez zaczepek ad personam. ☹️
  A poza tym wskazuje to na brak kultury i wychowania. ☹️
  Znasz naszą umowę? 😉
  A może zastanowimy się, dlaczego tylko chłopcy, którzy nie intersują się dziewczynkami… i tak dalej. Nie chcę pogłębiać tematu. 😀

 25. Bronka mówi

  P. S.
  „Nie wiemy, jak wyglądał pierwotny kult pierwszych chrześcijan”??? ☹️
  Czyżby??? 😀
  Polecam: Dzieje Apostolskie, tam jest wszystko dokładnie opisane, jak funkcjonował pierwotny kościół. 😉

 26. Bronka mówi

  P. S.
  I nie „kacer” tylko kecer, jeżeli już. 😉
  Buziaczki, drogie dziecko. 😋

 27. Bronka mówi

  P. S.
  Jeżeli Ciało i Krew Chrystusa jest, podobno, „nierozdzielne”, to dlaczego Jezus podawał Je Apostołom oddzielnie, a nie w jednym katolickim „naleśniku”? 😀 😋
  Katolicka logika? 😀 😋 😉
  „Lepiej” niż u „Świadków Strażnicy”. ☹️
  Jak byście nie przekręcali Słów Chrystusa, jak kota ogonem, wasze katolickie kłamstwa same się demaskują. ☹️

 28. Paweł mówi

  Bronka, polecam pilne badania psychiatryczne.

 29. Bronka mówi

  Jeszcze raz, dla przypomnienia, Słów Chrystusa nigdy nie za wiele:
  „… jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego I PILI KRWI JEGO, nie będziecie mieli żywota w sobie.
  Kto spożywa CIAŁO MOJE I PIJE KREW MOJĄ, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
  Kto spożywa CIAŁO MOJE I PIJE KREW MOJĄ, we mnie mieszka, a Ja w nim. ” Ewangelia według Jana 6, 53. 54. 56

  Nie pijecie katoliki Krwi Chrystus, wykluczacie się sami ze Zbawienia. Proste, jak obsługa cepa (kto to powiedział?).

  ” Lecz gdy On założył RAZ NA ZAWSZE JEDYNĄ OFIARĘ ZA GRZECHY…
  Albowiem JEDYNĄ OFIARĄ uczynił NA ZAWSZE doskonałymi tych, którzy są uświęceni…”
  List do Hebrajczyków 10, 12.14
  „Uczynił TO bowiem RAZ NA ZAWSZE, gdy ofiarował samego siebie.” tamże 7, 27

  Czyli wasza katolicka „łofiara” to tylko zwykłe gusło, proste, jak obsługa cepa, chyba tylko nie dla katolików.
  Jakie byście nie głosili katolickie krętactwa, Słowo Boże was demaskuje, jak zawsze.
  Problem w tym, że dla was, katolików, Słowo Boże, to tylko brednie, w najlepszym przypadku, bajki albo legendy w które nie wierzycie, a dla chrześcijan, każde Słowo Jezusa to Prawda.

  „Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od Chrystusowej, NIECH BĘDZIE PRZEKLĘTYT!!!” Galacjan 1,9
  AMEN!!! MARANATHA!!!

 30. Bronka mówi

  A ja polecam tobie udanie się do katolickiego seksuologa, podobno oni potrafią „leczyć”
  homoseksualizm, jeżeli nie przyniesie to „leczenie” jednak pozytywnych efektów, polecam katolicki burdel – seminarium duchowne, będziesz tam wśród „swoich”.

 31. Dumny Polak mówi

  DOSYC JUZ, POSRANA BRONKO!
  Kompletnie nic odkrywczego nie wnosisz swoimi pokretnymi, wewnetrznie sprzecznymi tezami, stwarzasz jedynie niepokoj, zachowujac sie, jakbys byla jedyna, ktora tutaj jeszcze potrafi myslec i logicznie kojarzyc!

  Kompletna bzdura, durna dziwko!

  Uczepilas sie jakiegos fragmentu, ktory kompletnie niczego nie potwierdza, ani nie zaprzecza i usilujesz tanczyc na poranionym Kosciele Katolickim, durna dziwko!
  !
  Dzialas, jakbys miala jakies specjalne zadanie, aby ludzi zwiazanych z tradycja religijna pozbawic podstaw!

  Owszem, na skutek wlamania sie masonow w struktury Kosciola, istnieje teraz przeogromny kryzys wiary, nie wykorzystuj tego, piepszona dziwko, to, co jeszcze z tego kryzysu pozostalo, kompletnie usilujac podeptac!
  Trzon wiary chrzescijanskiej pozostal u Wiernych, a juz szczegolnie, durna dziwko w Polskich sercach, bardzo mocno!!

  Ten stan kryzysu kompletnie sie odmieni, pieprzona dziwko po tym, jak kazdy jeden z zyjacych na swiecie ludzi, zostanie skonfrontowany z samya Osoba Jezusem Chrystusem!
  Kazdy w ten sposob, tez i ty, durna dziwko, otrzyma nowa szanse, aby zostajac skonfrontowani z BOSKA , niewypowiedziana Miloscia, wyciagnac wnioski na reszte swojego zycie, durna dziwko!

  Pies ci morde lizal, jak sobie tam wybierzesz, w kazdym razie, nikt cie do tego nie upowaznil, aby wysmiewac zastane zasady Kosciola Katolickiego i sobie z nich usilowac kpic, durna dziwko!
  Sral cie pies teraz i do tego czasu, az tu przeprosisz za swoje zapite, sfrustrowane plugastwa!
  PIES CI MORDE LIZAL, dziwko bronko!
  Czyta sie twoje gowno, jakbys miala do czynienia z nikczemnym systemem manipulacji swiadkow jechowych, albo podobnym nikczemnym gownem!

  NIKT CIE TU JUZ NIE CHCE TOLEROWAC, DURNA ZAPITA DZIWKO!

 32. Paweł mówi

  I co Bronka, jesteś zadowolona? Zamieniasz dyskusję pod felietonami w zwykły rynsztok, sama idziesz bezbożną drogą bablionu i chcesz swoimi prowokacjami spowodować, że ludziom będą puszczać nerwy. Jak widać twoja metoda okazuje się skuteczna, nie wszystkich jednak wyprowadzisz z równowagi.

 33. Bronka mówi

  Pawełku, drogie dziecko, ja ciebie pierwsza nie wysyłałam do psychiatry, czy się mylę?
  Wysyłanie kogoś do psychiatry z braku merytorycznych argumentów, czyż tak wygląda dyskusji o Nauce Jezusa Chrystusa?
  Czy zniekształcam Słowo Boże? W którym miejscu? Jeżeli tak, to mi to udowodnij.
  A temu prymitywnem, zapijaczonemu, chamowi powyżej nie odpowiadam przecież.
  Nie będę dyskutowała z durny bydlakiem. 🙂

 34. Bronka mówi

  Durny Polaku, jesteś prymitywną katolicką, pijaną, świnią, skurwasynem, niewyskrobanym pomiotem katolickiej kurwy i katolickiego szmalcownika.
  DURNYM, tępym gojem, przeznaczonym do utylizacji, tylko niestety jesteś ograniczoną poliniacką amebą i nie jesteś w stanie tego zrozumieć.
  Chuj ci w twoją tłustą dupę, wąsaty knurze.
  O, spodobało ci się?
  A to, twój poziom właśnie. 🤡🤡🤡

 35. Bronka mówi

  Pawełku, drogie dziecko, tak właśnie reagują katoliki w zetknięciu ze Słowem Bożym.
  Jak wali im się ich świat, pogańskich bałwochwalskich guseł.
  Potrafią tylko bluzgać. Smutne.
  I jeszcze to „jeCHowa”.
  Trudno to komentować.

 36. Bronka mówi

  Pawełku, drogie dziecko, jeszcze parę zdań odnośnie twojego poprzedniego artykułu o Starym Przymierzu.
  Co mówi nam na ten temat Słowo Boże:

  „Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud?
  Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.
  NIE ODRZUCIŁ BÓG SWEGO LUDU, KTÓRY UPRZEDNIO SOBIE UPATRZYŁ”. Rzym. 11, 1-2
  „A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam bracia, odsłonić tę tajemnicę: ZATWARDZIAŁOŚĆ PRZYSZŁA NA CZĘŚĆ IZRAELA AŻ DO CZASU, GDY POGANIE W PEŁNI WEJDĄ,
  I W TEN SPOSÓB BĘDZIE ZBAWIONY CAŁY IZRAEL, jak napisano:
  Przyjedzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. …
  Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi, dla waszego dobra, LECZ CO DO WYBRANIA, SĄ UMIŁOWANYMI ZE WZGLĘDU NA PRAOJCÓW.
  NIEODWOŁALNE SĄ BOWIEM DARY I POWOŁANIE BOŻE „. Rzym. 11, 25-29

  OTO SŁOWO BOŻE.

  Tak, że ostrożnie z pluciem na żydów, żebyście przypadkiem kary Bożej na swoje głowy nie ściągali.

 37. Paweł mówi

  Święty Paweł w Liście do Hebrajczyków nie zostawił żadnych wątpliwości, to Kościół jest Izraelem, to Kościół zawarł z Bogiem ostateczne i wieczne przymierze przypieczętowane krwią Chrystusa, wszystko co było przeszłe zachowuje wartość jedynie symbolu i figury przymierza, jakie Bóg zawarł z Nowym Izraelem. Antysemityzm jak i każda inna forma rasizmu jest niezgodny z katolicką wiarą, więc nie wmawiaj innym nienawiści, którą szerzysz sama. To nie Bóg-Chrystus odrzucił żydów, tylko żydzi odrzucili Chrystusa. Najlepszym dowodem na to są owoce nawrócenia wśród tych ze starego Izraela, którzy się nawrócili na wiarę katolicką, stali się taką samą częścią ludu bożego co wszyscy inni chrześcijanie. Trybunału Chrystusa muszą się bać tylko Ci, którzy codziennie na Niego plują i obrażają swoich bliźnich, jak to robisz każdym wpisem.

 38. Bronka mówi

  Tak, Kościół Jezusa Chrystusa jest Jego Oblubienicą i Nowym Izraelem.
  Ale czymże będzie nawrócenie Izreala Cielesnego, jak nie powstaniem z martwych!
  I będą płakać nad tym, którego przebodli. Pisał już Prorok Dani-El, a po nim Apostoł Jan w Objawieniu.
  Pawełku, Apokalipsa wypełnia si na naszych oczach, , czas jest BLISKI, jeszcze można się nawrócić do Yoschua Ben Joseph! MARANATHA!!!

 39. Bronka mówi

  P. S.
  Izrael Cielesny nie został odrzucony, tylko odsunięty dla dobra gojów (pogan), do czasu, aż wybrani z gojów w pełni wejdą, jak się wypełni ich liczba, bo tak się Bogu upodobało.
  Czytaliśmy to dzisiaj w Liście Apostoła Pawła do Rzymian. 🙂
  Pawełku, drogie dziecko, cytuję: „w każdym wpisie kogoś obrażam”, czyżby, tak jest, czy może jest to maleńkie kłamstewko? 😉
  Odpłacam tylko na ekstremalne przykłady chamstwa, pięknym za nadobne. Niestety, nie jestem Jezusem, nie muszę każdemu przebaczać. ☹️ Biblijnie: oko za oko, ząb za ząb, życie za życie. Amen. 🙂

 40. Bronka mówi

  Co do odrzucenia przez żydów Meschia Yoschua, to dlaczego się to tak stało wyjaśnia Apostoł Piotr po zesłaniu Ducha Świętego w swojej mówię zgromadzonym żydom, do przeczytania w Dziejach Apostolskich. Również dlatego, że spodobało się Bogu zbawić wybranych gojów.
  Ale nie wywyższajcie się goje, ponad Naród Wybranymi, bo koniec wasz może być marny. ☹️
  Czytaliśmy to w Liście do Rzymian. 🙂

 41. Paweł mówi

  Kościół jest Izraelem w porządku mistycznym, duchowym, a nie cielesnym. Nie rozumiesz podstawowego rozróżnienia.

 42. Bronka mówi

  P. S.
  Pawełku, wiara katolicka jest wiarą katolicką, w gipsowe bałwanki, cudowne obrazki, w Bozię, w czyściec 🤡🤡🤡, w paplanie zdrowasiek (czy z wielomówstwa będzie ktoś zbawiony?), pielgrzymki, sorry, ale czy Zbawienie można sobie wychodzić?
  Tak, śmieję się, ale jest to śmiech przez łzy. ☹️
  Wiara katolicka różni się od tego, co naucza Jezus w swoim Słowie, co staram się tobie unaocznić, cytując często Biblię. 🙂

 43. Bronka mówi

  Obawiam się, że przez katolicką „naukę” w katolickiej szkole, jesteś „zaślepiony” na Słowo Boże, jak żydzi na Jezusa. ☹️
  Czy nie rozumiesz prostych słów Apostoła Pawła, który sam był żydem, Faryzeusze, dla przypomnienia?
  Czytaj Pismo Święte i módl się do Ducha Świętego, żeby dał ci Poznanie.

 44. Bronka mówi

  Jeszcze jedną tajemnicę tobie dziś objawię, wszyscy żydzi będą zbawieni ze względu na wybraństwo Boże, ale nie wszyscy katolicy, prawosławni, protestańci, Świadkowie Jehowy, Mormoni itp., będą zbawieni. Tylko ci z nich, którzy wierzą Słowom Jezusa, nie mylić z, wierzą „w Jezusa”.
  Czy rozumiesz tę różnicę. 🙂
  Starczy na dzisiaj, do następnego razu. 🙂

 45. Paweł mówi

  Co za herezje, Chrystus mówił faryzeuszom „diabła macie za ojca”. Nikt się nie zbawi inaczej jak tylko w Chrystusie Jezusie, nie ma zbawienia dla tych, którzy się nie obmyją w Krwi Baranka jak głosi Apokalipsa. Nie ma innego usprawiedliwienia niż męka Chrystusa, w której uczestniczą tylko i wyłącznie katolicy przez Ofiarę Mszy, schizmatycy mogą tylko uczestniczyć w dobrach Kościoła, ale przez swoją schizmę rozrywają Ciało Chrystusa. Natomiast dusze tych, którzy odrzucili Pana Jezusa są najbardziej zagrożone. Co do „Poznaniania” o którym piszesz, wiaro to nie jest gnoza, to nie jest jakieś tajne rozumienie Pisma Świętego. Objawienie jest proste i jasne. Dogmaty są proste i jasne. Nikt się nie zbawi poza Kościołem Katolickim. Piszę to z pełną mocą i przekonaniem.

 46. Paweł mówi

  * wiara
  Apropo słowa:
  Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. 43 Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45 A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. 46 Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? 47 Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście». J 8, 42-44

 47. Dumny Polak mówi

  ona tego nie przyjmie, Pawel!
  tego tapu zmije maja swoje cele i Prawda jest im kompletnie obojetna!
  Ich los i nasz musi sie dokonac, wedlug oczekiwan!
  Bardzo sie starales, ale przy takich zwyrodnialcach typu: ” oko za oko, zab za zab”, los jest prawie przesadzony!
  Sam Jezus Chrystus zapowiedzial, ze sama Jego obecnosc doprowadzi do nawrocenia milionow, takte i tych zwyrodnialskich mordercow dzieci, starcow, 30.000 cywilnej ludnosci!
  My jestesmy tutaj zbyt slabi, bo oni tego nie potrafia uslyszec, gdyz diabla maja za ojca!!
  Dobrze, ze jej przy tym ze,by nie wypadly! Tak mniej-wiecej wypowiada sie mianowicie sam diabel!

 48. Bronka mówi

  Pawełku, drogie dziecko,
  Jezus powiedział:
  „I poznacie Prawdę, a Prawda was wyswobodzi”. Jana 8, 32
  Czyli do Zbawienia potrzebujemy Poznania, (nie miasta Poznania 😉) czyli innymi słowy, ZROZUMIENIA. 🙂
  Zrozumienie to nie gnoza. 🙂
  Jest w prawdzie coś takiego, jak numerologia, ale do tego potrzebna jest znajomość alfabetu hebrajskiego i bardzo dobra znajomość Języka Świętego. Ale to nie dla was goje, nie o tym teraz rozmawiamy. 🙂
  Jeżeli Apostoł Paweł głosił „herezje” (których nie głosił, bo osobiście wybrał go Jezus na drodze do Damaszku, do głoszenie Ewangelii wam gojom), to rzeczywiście głoszę „herezje”🙂, bo powtarzam „tylko” czyste przesłanie Słowa Bożego. Amen.
  Starczy na dzisiaj, pomyśl o tym.

 49. Bronka mówi

  P. S.
  I jeszcze potwierdzenie Słowa Bożego o zbawieniu żydów:

  „Bo jeśli ich UPADEK stał się BOGACTWEM ŚWIATA, a ich porażka BOGACTWEM POGAN,
  TO O ILEŻ BARDZIEJ ICH PEŁNIA. Rzym. 11, 12

  ” Jeżeli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, TO CZYM BĘDZIE PRZYJĘCIE ICH, JEŻELI NIE POWSTANIEM DO ŻYCIA Z MARTWYCH?”
  Rzym. 11, 15

  OTO SŁOWO BOŻE. AMEN.

 50. Paweł mówi

  Właśnie słucham wspaniałego kazania ks. Bańki (kanał: Szkoła Akwinaty) o fanatyzmie. Fanatyzm walczy na ślepo, jest pozbawiony cnoty roztropności. Mam wrażenie Bronka, że rzucasz tymi swoimi obelgami tylko po to, żeby komuś popsuć dzień. Nie jestem w stanie dopatrzeć się w tym żadnej nadprzyrodzonej motywacji. Prawdopodobnie w ogóle nie uznajesz żadnej stałej doktryny, żeby można ją było obalić za pomocą Objawienia i zdrowego rozsądku. Katolicy nie mają nic do ukrycia, ich doktryna jest całkowicie jawna.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.