Katarzyna TS: Szokujące wytyczne do walki z antysemityzmem. Promocja judaizmu, przypisy do Biblii i zakaz stanowisk dla „antysemitów”

Żydzi/ Fot. dzienniknarodowy.pl
57

Żydzi nie bawią się w półśrodki. Jeśli myślicie, że „walka z antysemityzmem” to tylko puste hasełko, którym terroryzuje się niepokornych, to po dzisiejszym felietonie przekonacie się, że jest to sprawa o wiele poważniejsza niż śniło się filozofom. Jestem właśnie po lekturze publikacji, która ukazała się jako podsumowanie ustaleń konferencji z lutego 2018 r. zorganizowanej przez Europejski Kongres Żydów, Uniwersytet w Nowym Jorku, Uniwersytet w Tel Awiwie i Uniwersytet Wiedeński. Tytuł publikacji brzmi „Koniec z antysemityzmem! Katalog wytycznych do walki z antysemityzmem”. Autorzy opracowania to: Armin Lande z Instytutu Studiów Żydowskich na Uniwersytecie Wiedeńskim zajmujący się tekstami z Qumran; Ariel Muzicant, przewodniczący wiedeńskiej lozy B’nai B’rith, członek zarządu Muzeum Żydowskiego w Wiedniu i Wiedeńskiego Instytutu Badań nad Holocaustem Szymona Wiesenthala; Dina Porat, profesor Uniwersytetu w Tel Awiwie i główny historyk w Instytucie Jad Waszem; Lawrence H. Schiffman, hebraista na Uniwersytecie w Nowym Jorku, dyrektor Globalnego Instytutu Zaawansowanych Badań nad Żydami; Mark Weitzman, członek amerykańskiej delegacji do Międzynarodowego Urzędu ds. Pamięci Holokaustu, gdzie przewodniczy Komitetowi ds. Antysemityzmu i Negacji Holokaustu. Jest członkiem panelu doradczego Ekspertów ds. Wolności Wyznania i Przekonań Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz współprzewodniczy Grupie Roboczej do Spraw Międzynarodowych Światowego Forum Antysemityzmu.

Jak widzicie, same tuzy z żydowskiego świecznika. A żeby było ciekawiej, konferencja, której rezultatem jest lista wytycznych do walki z antysemityzmem, doczekała się pochwały na piśmie od papieża Franciszka!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Publikacja liczy zaledwie 30 stron, ale jest to po prostu bomba. Punkt po punkcie wyliczono zalecenia, które mają być wdrożone na całym świecie i na każdy szczeblu – od poziomu organizacji międzynarodowych, poprzez poziom władz państwowych do organizacji pozarządowych, organizacji religijnych, przedsiębiorstw, mediów aż po administratorów stron internetowych. Lektura tych wytycznych po prostu jeży włosy na głowie. To jest GLOBALNY program prania mózgów, w którym nawet Biblia ma zostać uzupełniona o informacje na temat zawartych w niej „treści antysemickich”.

W wytycznych znajduje się żądanie wpisania obowiązku walki z antysemityzmem do legislacji (a najlepiej konstytucji) każdego państwa na świecie. Każde państwo ma też przeznaczyć na ten cel stałą kwotę w wysokości 0.02% produktu krajowego brutto rocznie, otworzyć ośrodek naukowy do badań nad antysemityzmem oraz wyznaczyć specjalnego przedstawiciela w tej sprawie. Mało tego, wszystkie organizacje i instytucje mają przeznaczyć rocznie 1% swojego budżetu na walkę z antysemityzmem, a osoby „głoszące lub posiadające poglądy antysemickie” mają mieć zakaz zajmowania znaczących stanowisk i to zarówno w wymiarze politycznym, jak też religijnym, czy naukowym lub edukacyjnym.

Zdaję sobie sprawę, że trudno w to uwierzyć. Zapewne usłyszę zarzuty, że przesadzam i jako „zawodowa antysemitka” doszukuje się czegoś, czego nie ma. Dlatego postanowiłam przetłumaczyć listę wytycznych zamieszczonych w publikacji „Koniec z antysemityzmem!”. A zatem usiądźcie wygodnie i zobaczcie, co Żydzi wykombinowali, żeby – jak piszą – walka z antysemityzmem zakończyła się ogólnoświatowym sukcesem.

Walka z antysemityzmem przez ośrodki rządowe i pozarządowe.

 • Wszystkie państwa, społeczeństwa, grupy religijne, organizacje zajmujące się kulturą, Internet, ośrodki akademickie i placówki edukacyjne, media, biznes, grupy polityczne i rządowe, organizacje i instytucje powinny przyjąć i wdrożyć definicję antysemityzmu przygotowaną przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście. (Definicja TUTAJ);
 • Walka z antysemityzmem powinna znaleźć się w legislacji każdego państwa, najlepiej jako zapis w konstytucji;
 • Prawodawcy powinni stworzyć ramy prawne do skutecznego zwalczania antysemityzmu. W związku z tym istniejące prawo powinno zostać zaostrzone, a jeśli to konieczne, należy stworzyć nowe rozwiązania umożliwiające walkę z antysemityzmem;
 • Ze względu na umiędzynarodowienie mediów tradycyjnych i internetowych, walka z antysemityzmem może być skuteczna jedynie wtedy gdy stanie się kluczowym elementem polityki zagranicznej oraz polityki organizacji międzynarodowych takich jak Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych;
 • Rządy i organizacje międzynarodowe powinny potępić jawny i usankcjonowany państwowo antysemityzm, który istnieje w wielu krajach, np. w Iranie:
 • Każde państwo i organizacja międzynarodowa powinny mianować swojego przedstawiciela do walki z antysemityzmem;
 • W zależności od wielkości, każde państwo powinno mieć przynajmniej jeden, jeśli nie więcej, instytut do studiów nad antysemityzmem;
 • Każde państwo powinno wesprzeć finansowo walkę z antysemityzmem roczną kwotą w wysokości 0,02% swojego produktu krajowego brutto;
 • Każda grupa, organizacja i instytucja powinna przeznaczyć rocznie kwotę w wysokości 1% swojego budżetu na walkę z antysemityzmem w kontekście własnej działalności;
 • Osoby, które głoszą lub mają poglądy antysemickie, nie powinny mieć prawa do zajmowania znaczących stanowisk ani też do sprawowania funkcji umożliwiających wywieranie wpływu na polu kultury, religii i edukacji;
 • Elity, decydenci i osoby wpływowe powinny dawać dobry przykład w walce z antysemityzmem: powinny głośno wypowiadać się przeciw wszelkim przejawom antysemityzmu, powinny natychmiast podejmować działania przeciwko wszelkim przejawom antysemityzmu;
 • Podmioty gospodarcze powinny być zniechęcane do współpracy państwami i organizacjami, które w jakikolwiek sposób wspierają antysemityzm;
 • Podmioty gospodarcze powinny zaprzestać sprzedaży lub reklamy (internetowej i tradycyjnej) produktów z treściami antysemickimi.

Walka z antysemityzmem oraz religijne i kulturowe dziedzictwo naszego świata.

 • Istniejące antysemickie stereotypy oraz symbole muszą zostać wykorzenione z kulturowej i religijnej pamięci świata. Powinny zostać zidentyfikowane jako antysemickie i nie wolno pozwolić na to, żeby generowały antysemityzm. Z tego względu, gdziekolwiek to możliwe, antysemickie treści powinny być usuwane z obiegu (internetowego i pozainternetowego). Antysemickie treści w mediach społecznościowych i innych mediach powinny zostać zakazane i/lub usunięte. Treści antysemickie, których nie można usunąć z kulturowej i religijnej pamięci świata powinny zostać opatrzone komentarzami ostrzegającymi przed ich antysemicką naturą. (To jest właśnie pomysł przypisów do Biblii objaśniających jej „antysemickie treści” – przyp. KTS).
 • Należy podkreślać i zamieszczać (off- i online) pozytywne treści na temat judaizmu. W tym celu należy podkreślać zasługi Żydów dla danej społeczności lub państwa poprzez upamiętnianie żydowskiego wkładu w dziedzictwo światowe. Istniejące i powstające książki i dokumenty na temat judaizmu powinny zostać przetłumaczone na jak najwięcej języków i dystrybuowane po przystępnych cenach lub za darmo zarówno off- jak i online;
 • Historia antysemityzmu powinna zostać właściwie przedstawiona w kulturowej i religijnej pamięci świata, a niewłaściwe opisy należy poprawić wszędzie tam, gdzie to możliwe. Istniejące i powstające książki i dokumenty na temat historii antysemityzmu – od jego starożytnych początków aż do dzień dzisiejszy – powinny zostać przetłumaczone na jak najwięcej języków i dystrybuowane po przystępnych cenach lub za darmo zarówno off- jak i online. Głos ofiar antysemityzmu od starożytności aż do dzień dzisiejszy powinien być nagłośniony i zobrazowany zarówno off- jak i online. Aby to zrealizować należy stworzyć internetową bazę danych. Dodatkowo, oprócz dni upamiętnienia Holokaustu, ofiary prześladowań antysemickich powinny zostać specjalnie upamiętnione w krajach, w których te prześladowania miały miejsce. Muzea, filmy dokumentalne itp. powinny koncentrować się nie tylko na Shoah, ale powinny też uwzględniać inne przejawy antysemickiej przemocy.

Walka z antysemityzmem w edukacji i ekspozycja judaizmu.

 • Nauczanie na temat Holokaustu musi zostać uzupełnione innymi strategiami edukacyjnymi, które przekazują szerszy sens historyczny horroru antysemityzmu jak również zrozumienia wkładu Żydów w wiele dziedzin nowoczesnej kultury i cywilizacji. Należy nauczać o historii, kulturze i religii judaizmu na wszystkich poziomach systemu edukacyjnego – od przedszkoli po uniwersytety. W szkołach należy nauczać historii antysemityzmu od jego starożytnych początków aż do dnia dzisiejszego; nauka powinna trwać od najwcześniejszego poziomu edukacji po uniwersytety i dalszą edukację.
 • Na gruncie edukacji nie jest możliwe zwalczanie irracjonalnej, religijnej natury antysemickiej nienawiści wyłącznie przy pomocy racjonalnych argumentów. Muszą być one uzupełnione emocjonalnymi doświadczeniami zarówno religijnymi jak i świeckimi. Edukacja na wszystkich poziomach powinna zawierać emocjonalne spotkania z judaizmem i Żydami.
 • Poza edukacją czynnikiem o charakterze kluczowym jest kontakt z żywym judaizmem. Szczególnie ważne jest, aby osoby decyzyjne i wpływowe miały kontakt z żydowską kulturą i religią w wymiarze praktycznych kontaktów z judaizmem zarówno w Izraelu jak i za granicą. Z tego względu zaleca się, żeby religijne organizacje i instytucje uczestniczyły w imprezach między-religijnych od grup dyskusyjnych po wspólne modlitwy. Powinno się zachęcać organizacje polityczne, instytucje i podmioty gospodarcze do współpracy z Izraelem i Żydami na gruncie religijnym, kulturowym, akademickim, edukacyjnym i biznesowym.

Ufff, niezła lektura, prawda? (Link do angielskiego oryginału TUTAJ). Żydzi dzielnie walczą z antysemityzmem i dlatego idą na wojnę z całym światem. Coś na kształt „Protokołów Mędrców Syjonu”, tylko tym razem to nie jest fałszywka carskiej Ochrany, ale autentyczny produkt żydowski, dzięki któremu walka z antysemityzmem ma zakończyć się wielkim zwycięstwem, a Żydzi mają zostać najbardziej ukochanymi i noszonymi na rękach przedstawicielami ludzkości. A jaki będzie faktyczny efekt tej hucpy? Stawiam dolary przeciw orzechom, że będzie wprost przeciwny od zamierzonego. Forsowanie realizacji tych wytycznych doprowadzi do wzrostu nienawiści do Żydów w postępie geometrycznym. Dlaczego? To proste. Jeśli ktoś chce wymusić dla siebie sympatię takimi metodami, jak zapisano to w powyższych wytycznych, to takie działanie MUSI odnieść skutek odmienny od oczekiwanego. Ponieważ Żydzi postanowili uczynić walkę z antysemityzmem zagadnieniem globalnym i to realizowanym pod przymusem, a mają przy tym za uszami bardzo wiele, czego nie chcą przyjąć do wiadomości, to cała ta zabawa skończy się źle.

Pisałam już o tym wcześniej i powtórzę po raz kolejny: Żydzi nie są narodem mędrców, ale narodem głupców. Oczywiście nie wszyscy Żydzi są głupcami, ale ci mądrzy pozwalają, żeby ci nadęci, bezwzględni i chciwi głupcy kształtowali żydowski wizerunek. A to po raz kolejny doprowadzi Żydów do nieszczęścia, czego im nie życzę, bo nikomu nie życzę nic złego. Ale jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Przy okazji, czy nie macie wrażenia, że Prawo i Sprawiedliwość oraz prezydent Andrzej Duda z wielkim zaangażowaniem realizują te żydowskie wytyczne?

Jeśli podobają się Państwu moje felietony i chcielibyście wesprzeć moją działalność publicystyczną, możecie to zrobić dokonując przelewu na poniższe konto PayPal. Będzie to dla mnie nie tylko wsparcie w wymiarze finansowym, ale również sygnał, że to, co robię, jest dla Państwa ważne i godne uwagi. Z góry dziękuję. Katarzyna Treter-Sierpińska https://www.paypal.me/katarzynats

Przeczytaj też:

Katarzyna TS: Koniec żartów! Albo Polexit, albo witajcie w IV Rzeszy

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. zuzia mówi

  Zabili własnego Mesjasza! Czy myślą, że Bóg im 'przebaczy’?! Bez pokury, żalu i skruchy! Ciężko pracują na Holokaust – tym razem ostateczny! Pan wytępi „żmijowe plemię” do szczętu i wszelki ślad po nim zaginie na wieki! Amen!

  1. Andrzej Józef mówi

   Ty jako Katoliczka jesteś bardziej winna jego ran poprzez swoje grzechy uważaj zeby Chrystus ciebie nie osodził.
   Pan wytępi.
   Żmijowe plemię
   Ostateczny Holokaust
   (Wszelki ślad po NIM ZAGINE.) Po Kim zaginie.
   Uważaj zebyś sobie nie wyśpiewała .
   Przysłowie:W każdej Babie diabeł siedzi.
   IDZ DO PORZODNEJ SPOWIEDZI I
   wyrzuć tę żmije z swojego Serca

  2. gojek mówi

   Jestem chrześcijaninem, ale mam w nienawiści zło. A większość żydów to… zło 😉

 2. Hammurabi mówi

  Próbowałem. Ku… Próbowałem to to przeczytać. No nie. Nie mogę. Szlag jasny mnie zaraz trafi! Idę na spacer. Jest mróz, to ochłonę.

  1. MACIEJ mówi

   Tak, człowieka zalewa krew, ale spokojnie! To co się dzieje, to wszystko zostało zapisane dla nas w Biblii, kompasie każdego prawdziwego Chrześcijanina, mapie przez labirynt ciemności czasów ostatecznych. Musimy zrozumieć, że toczona jest Wojna, ale nie w sferze fizycznej ale duchowej. Tylko zbroja zbudowana ze Słowa Bożego jest ratunkiem dla duszy. Dzięki Biblii wiemy jaki będzie finał, dlatego nie mamy się czego lękać. Niestety, tutaj na Ziemi, w królestwie Lucyfera sceny będą tak tragiczne, że serca będą się zatrzymywać ludziom ze strachu. Pamiętajmy jednak, że życie fizyczne to tylko wstęp do nieskończonej opowieści, gdzie to od nas zależy, czy będzie to najpiękniejsza powieść ze wszystkich jakie powstały, czy też wieczna udręka.

 3. Zbulwersowany mówi

  Kiedy Żydzi obok Niemców, Rosjan. Ukraińców i LItwinów zapłacą Polsce wielobilionowe odszkodowania i reparacje wojenne za masowe mordy na Polakach, za olbrzymie straty terytorialne i materialne Polski i Polaków? Czas nagli ! Lecą odsetki karne ! Polacy nie daruja !

 4. Johnny@ mówi

  Bardziej szowinistycznych i rasistowskich postulatow nie widzialem jak zyje.

 5. Robert mówi

  Kasa przewraca w głowach,ale w chwilach ostatecznych nie walczy się głową w archi …pe…lagu gułag zniewoloną elektronicznym nadzorem w oficerce.O przetrwaniu w walce i na kartach historii decyduje serce ludzi ,którzy są do własnej ziemi przywiązani,z dziada pradziada,a nie szeklami

 6. Ania mówi

  Czy oni tak to w żółtych kaftanach Czy jeszcze bez żółtych kaftanow ?

 7. Robert mówi

  To dlatego brody teraz takie modne,ja zgoliłem i od razu w łazience sam żarówkę wymieniłem,straciłem cudownie dwie lewe ręce,przed lustrem,w łazience

 8. Mr. ?? mówi

  Żydzi to nie Semici tylko chazary
  Semitów to oni prześladują w Palestynie więc sami są antysemitami

 9. Paweł mówi

  Jako Polak, ateista czy katolik kochający swój kraj Polskę, dbający o niego jak o swój dom, musisz poznać jakie jest realne zagrożenie!

  Czy na zdjęciu dostrzegasz choć jedną kobietę żydówkę?

  Syjonizm talmudystyczny to przyszły system totalitarny, który w przyszłości bardzo mocno i krwawo da się we znaki całej ludzkości. Tam nie ma miłosiernego Boga, pełnego dobra, pokoju i wolności. Zaczną się niedługo ostateczne czasu Apokaliptyczne. Zacznij już teraz czytać księgę Zachariasza, kilka razy ją przestudiuj! Potem będziemy ją wraz Apokalipsą analizować na mojej stronie Paszyn.pl

  Zakaz stanowisk dla antysemitów … Coś mi to bliskie z partyjnego podwórka. Inwektywy padają, a kłamstwo i obłuda wypełnia wielu! A Ty żyj miłością do każdego!

 10. karol mówi

  a jakiś link do materiału źródłowego?

 11. narodowiec mówi

  Najbardziej antysemickie słowo w Polsce to PRAWDA !!!

 12. Teresa mówi

  Nie dość, że są panami naszych portfeli, karier, to chcą być panami naszych serc, umysłów i całego naszego życia. Wasze niedoczekanie szubrawcy.

 13. George mówi

  No faktycznie porażające. A co do podejrzenia, że PiS realizuje te żydowskie postulaty… To już nie jest podejrzenie, a pewność!

 14. tomtom mówi

  pycha kroczy przed upadkiem … jak to się dla nich skończy?

  1. MACIEJ mówi

   Dobrze wiemy, że skończy się to dla nich upadkiem. Ostatecznym i sprawiedliwym upadkiem królestwa Szatana na Ziemi.

 15. dd mówi

  Pan Bóg, dwa tysiące lat temu zrobił reset win, nie wyciągnęli z tego żadnych wniosków. Dla 90% z nich Bogiem jest wyłącznie pieniądz i dla pieniądza dopuszczą/ają się każdej niegodziwości nie wyłączając tej obrzydliwości potwornej jaką jest celowa i strategiczna formacja ichniejszych młodych pokoleń w niewyobrażalnym kłamstwie z którego wprost wylewa się obrzydliwa, bezpodstawna nienawiść tychże młodych zydów, choćby do Polaków! Do Polaków, którzy ich dziadków i ojców URATOWALI płacąc za to swoim polskim zyciem i zyciem swoich polskich rodzin. TA BEZGRANICZNA NIEGODZIWOŚĆ bardzo boli nas Polaków ale co ważniejsze ogromnie obraża Pana Boga, a Bóg NIGDY NIE POZWALA Z SIEBIE KPIĆ! Dla nich, oprócz kłamstwa i manipulacji, bogiem jest, jak wyzej rzekłem, pieniądz. Wszystko to razem stanowi kult szatański, który u Pana Boga – NIE PODPADA POD ŻADNA RUBRYKA – cytując opasłego rabina zakłamującego potwornie prawdę historyczną. Pan Bóg tę kwestię Sam rozwiąże, ludzie nie dadzą rady. My, Polacy łączmy się w szczerej i wielkiej modlitwie do Boga w Trójcy sw. Jedynego o bezwzględną i trwałą ochronę Naszej Ojczyzny, Polski i nas Polaków przed działaniem Złego.

 16. Robert B. mówi

  Tylko dureń wierzy w to, że wszystko na świecie miało swoje przyczyny oprócz tego ich świętego holokaustu. Przyczyny tego są dane jak na talerzu. Ja tak naprawdę nie wiem, na co oni liczą. Że zrobią z siebie święte krowy i świat runie przed nimi na kolana? Mylą się tak, jak się mylili na początku XX wieku.

  1. Noah Wendt mówi

   Tak liczymy. Pisalem to juz 2-3 lata temu drogi Panie i co? Obrazales mnie ale racja jest po stronie zydowskiej. Czy nie prawda? Bedziecie mieli jeszcze gorzej.

  2. Andrzej mówi

   dddddddddddobry żyd to martwy żyd i tak będzie(moje zdanie)

  3. MACIEJ mówi

   Tu na Ziemi zapewne tak. Ale Wasz chory Twór upadnie i traficie do swojego papy tak jak sobie tego życzycie. Przebiegłości i umiejętności planowania dziesiątki lat w przód odmówić Wam nie można, a Nasza naiwność i bierność tylko Wam w tym pomaga, ale wszyscy dobrze o tym wiecie, że Wasze pozorne zwycięstwo będzie miało miejsce tylko tutaj i tylko przez krótki czas, do momentu kiedy przyjdzie Sąd. Kto się śmieje ten śmieje się ostatni, więc śmiejcie się dopóki możecie, bo czas Wam ucieka, a druga, finalna runda jest Nasza. Wy też to wiecie 🙂

 17. Jacek Wójcikiewicz mówi

  Walczmy z antypolonizmem!!!

 18. Baska mówi

  Ogarnijmy się Polacy póki czas !!!! z jednej strony Ukraińcy ,z drugiej Żydzi …

 19. Janusz I mówi

  2% na armię wobec 1,02% na Żydów. Ile brakuje na milion wg PCK nadal głodujących dzieci, na półtora miliona Polaków wg Papieża mających mniej niż 400 zł na miesiąc, ileś milionów mających 0,00 zł na miesiąc?

 20. lol mówi

  Chcesz poznać przyszłość Izraela/Żydów, Polaków, całego świata? O przyszłości Unii Europejskiej, mocarstwa USrael [i jego kondominium nad Wisłą: JUDE-Polonii], dżihadzie oraz III. wojnie światowej – czytaj profetyczną książkę: ‘2021, Moonwars’ (na: docer.pl)

 21. goj mówi

  Hitler był bliski zwalczenia antysemityzmu raz na zawsze, ale coś mu strzeliło do głowy.

 22. goj mówi

  Czyli jednak protestanci zgodzą się na przypisy w Biblii? 😀

 23. AAAszpik mówi

  Talmud to prototyp hitleryzmu. Hitler myślał ich kategoriami jak nie wierzycie to poczytajcie to coś ale nie biorę odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego źródła smrodu. goje (akum) to według tego gówna: „podludzie” „zwierzęta” i należy ich „zabić” „zniewolić” „oszukiwać” „tworzyć spiski” talmud mówie też że „można jebać 3 letnie dzieci”, jest tam jeszcze wiele innych rzeczy obrzydliwych. Lepiej nie czytać bo można zachorować. Istny kwas wyżerający podstępnie mózg i dusze od środka kusząc do nienawiści albo przynajmniej gniewu. To co oni tworzą i w co wierzą to jawne podżeganie do nienawiści. To nie dla ludzi takie rzeczy to dla prosiaków. To jest tak chore że nie mieści się w głowie! Pozdrawiam pełen obrzydzenia po poznaniu prawdy na temat Żydów albo raczej tych którzy się za nich podają. PS. boje się to pisać.

 24. sulka mówi

  P.Katarzyno ma pani zupełną rację, że osiągną odwrotny skutek od zamierzonego. Jedno mnie szokuje, że biskup Rzymu (jak siebie sam nazywa) Franciszek poparł tę hucpę. SZOK.

  1. MACIEJ mówi

   BerGOGlio to Żyd, jezuita i heretyk – antypapież. Każdy Chrześcijanin powinien, a nawet musi odrzucić tego fałszywego pasterza. Przerażająca jest naiwność i ślepota ogłupionych „wiernych”, którzy nie widzą, że cały Watykan to machina do zniszczenia naszych dusz.

   Vaticanus – to postać demona z mitologii, bodajże rzymskiej 😉
   Bazylika Św. Piotra – to przykrywka dla świątyni Jowisza i tak samo jak kapitol w Waszyngtonie w budowli jest ukryta forma tejże świątyni. Sprawdźcie zdjęcia owej bazyliki, kapitolu i świątyni Jowisza z Baalbek, porównajcie ich części centralne z kolumnami – każdy na to patrzy i nikt nie widzi.
   Dodatkowo symbolika kopuły i obelisku w pobliżu, czyli okultyzm i symbolika pochwy i falusa jest obecna tak w Waszyngtonie jak i Watykanie – żadnego związku z Chrześcijaństwem.

   Dlaczego papiestwo zmieniło nam kalendarz na aktualny, chaotyczny?
   Żeby wmówić nam, że Jezus urodził się w nocy z 24 na 25 grudnia tak jak w mitologii greckiej np. Zeus,
   a tak naprawdę, żeby ukryć przed nami kult słońca – bo to w nocy z 24 na 25 grudnia „rodzi” się słońce, żeby każdego następnego dnia było wyżej i wyżej na horyzoncie. Przy okazji to nie gwiazda prowadziła królów tylko… no właśnie… co widzimy na niebie w tym okresie? JOWISZ. Kościół Katolicki nie ma ŻADNEGO związku z prawdziwym Chrześcijaństwem, a nawet jest Naszym wrogiem! Otwórzcie oczy, czas leci, a później nie będzie ratunku.

 25. Drzewko mówi

  Trzeba walczyć z nienawiścią wszelaką a nie samym antysemityzmem. Jeśli oni jej nie zwalczają u siebie to dlaczego wymagają by inni jej nie mieli jeśli trzymają ją w swoich sercach i pismach których nie chcą się wyzbyć. Nienawiść promieniuje brudem, wpływa na uczynki i wznieca gniew który jest uzasadniony.

 26. ..... mówi

  Hej (?)
  Abstrahując, od polityczno-ideologicnych swar, cechujących tarcia między-narodowościowe, pytanie do kolegi,
  Sierpińskiego (niestety imię zatarło się w starej pamięci, natłokiem zdarzeń) tym razem, już nie jak przed z górą dwoma laty, z żartobliwą swadą, ale w poważnym tonie :).
  Czy połączenie idei anarchistycznej, z której korzenia wyrasta, nielibertyński libertarianizm, w formę ideologicznej utopii, nie osiągalnej, lecz mim to wyznaczającej kierunek dążeń, w formie „satyrycznej odezwy
  programowo-konstytucyjnej, jest warte uwagi, ( https://www.youtube.com/watch?v=E0ki3u-cW2E )w dobie przemian społeczno-kulturowych, opartych na próbie anihilacji części osobowości narodowych i przydanych im parafernaliów i atrybutów wzmagających świadomość tworzących je społeczności ?
  Salut!

 27. ..... mówi

  Ps. Jeśli poprzedni post, nie był błędnie przesłany, to oczywiście jego treść zawiera pytanie retoryczne, do rozważenia, lub pominięcia.

 28. Krzysztof mówi

  Gdzie można znaleźć ten święty tekst? Chciałbym skorzystać z funkcji edytora tekstu „Znajdź i zamień”(Ctrl+H): „ntisemit” na „ntipolon” i odesłać/opublikować.
  Polonia żyje na całym świecie i wskutek skoordynowanej nagonki boi się przyznać do Polski-czas z tym skończyć! 0.02% PKB na walkę z antypolonizmem w krajach, gdzie są Polacy.

 29. Krzysztof mówi

  Tekst jest tu:
  anendtoantisemitism. univie. ac. at
  Koza z okładki będzie biało-czerwona.
  Antisemitism zamienimy na Antipolonism.
  Będą podziękowania dla autorów i sponSorosów końferencji.
  Jakieś szybkie uwagi/pomysły?

 30. katolik mówi

  Materialna pazerność żydów pojawia się już w „Kupcu weneckim” a były to czasy w których tylko żydzi parali się lichwą czyli pożyczaniem na procent. Pozostałym nacjom na tak niegodziwy czyn nie pozwalała wyznawana religia.

 31. Pioitr Bein mówi

  Pani Katarzyno TS,
  Ten zapis o przypisach do Biblii… Żeby nie zmajstrowali nowej „biblii” przy okazji! W Brazylii większość katolicką żydłactfo transformuje na chrześcijan syjonistycznych. Tzw. ewangeliccy protestanci stanowią już tam 25% wyznawców, a niedalekiej przyszłości ma ich być 50%. Nowego prezydenta Brazylii (syjonista) wybrano pod wpływem manipulacji mas („Ktokolwiek lepszy niż poprzednik”). Brazylia właśnie oznajmiła przenosiny ambasady do Jerozolimy.

  Chrześcijańskich syjonistów w USA wychowuje Biblia Scofielda. Obfite przypisy pro-syjonistyczne fałszują wymowę Biblii na potrzeby projektu rotszyldziaków dla koczowników chazarskich w Palestynie. Pojęcie biblijne „Izrael” = wyznawcy Jahwe, Biblia Scofielda wciska jako dot. państwa Izrael na trupach Palestyńczyków.
  Przypisy dodane po śmierci Scofielda przez Oxford University Press, dodają treści i słowa, jakich nie sugerował nawet on, np. odnośnie antysemityzmu. Chrześcijanie syjonistyczni mają ogromny wpływ lobbingowy, manipulowani przez globalną klikę żydłacką na potrzeby wyborcze, ż-wojen na całym świecie itd.

  Obecna wersja lansuje po 1948 r. poparcie dla Izraela, wyjątkowość Żydów, nienawiść do Arabów i islamu oraz konieczność wojen. Syjoniści przewidzieli zdolność Ameryki utrzymania rasistowskiego tworu w Palestynie. Chrześcijanie mieli w tym celu interpretować w Biblii istnienie Izraela jako warunku II Przyjścia Chrystusa.

  Więcej — szukaj „Scofield” tutaj: https://piotrbein.wordpress.com/2010/06/14/w-imie-boga/

  1. wróg ludu mówi

   To tylko pralnia mózgów i religia jako narzędzie zniewolenia naiwnych pożytecznych idiotów.

 32. Witek w okularach co mu tramwaj włosy obciął mówi

  Żydy to są psychopaci genetyczni. Najpierw wywołują swoimi czynami nienawiść do siebie a później te czubki chcą, żeby ich kochać. To nie są normalne stwory. Żyda można TYLKO NIENAWIDZIĆ !!!

 33. Donald mówi

  ,, A żeby było ciekawiej, konferencja, której rezultatem jest lista wytycznych do walki z antysemityzmem, doczekała się pochwały na piśmie od papieża Franciszka!,,-nie papieża a podróby papieża podstawionego przez scyzorykiem chrzczonych.

 34. Jurek Ogórek mówi

  antyżydostwa nie wymyślono dzisiaj…ani wczoraj…oni podpadli ludzkości już kilka tysięcy lat temu !!!

 35. Marek mówi

  Straszna lektura. Według mnie to nacjonalizm żydowski. Żadna nacja nie może się stawiać ponad inną. Takie same prawa mają Żydzi jak Polacy czy ludzie innych narodowości a wprowadzanie na siłę zakazów krytyki innych jest rasizmem, lub faszyzmem. Każdy ma prawo do własnych poglądów i każdy ma obowiązek szanować innych a żydzi nie są ponad innymi narodami i nie maja prawa narzucać swojego punktu widzenia innym na siłę. Tyle jako komentarz powyższych wypocin.

 36. HoloH0ax mówi

  WIECIE KIEDY ONI SĄ GROŹNI ? NIE JAK SĄ RAZEM .. TEGO NIE POTRAFIĄ.. NIE MA BOWIEM SPRAWIEDLIWEGO PODZIAŁU ŁUPÓW .. ONI SĄ GROŹNI TYLKO JAK MY JESTEŚMY .. PODZIELENI … PAMIĘTAJCIE TO POLSKA … TU JEST DUCH OBECNY .. NIE JESTEŚMY SAMI ..

 37. Buran mówi

  Zmuszanie do miłości na siłę. w sytuacji gdy ma się już mocno nawywijane może tylko spotęgować nienawiść. Żmijowe plemię zarabia na to solidnie.

 38. Janusz I mówi

  Ja, jako szeregowy antysemita, na wszelki wypadek szczoteczkę do zębów noszę przy sobie. Brudziński działa!!!

 39. czerli mówi

  Ciekawe co będzie jak żydzi zorientują się , że cały ten ”antysemityzm” wypływa z ich środowiska? … Będą zwalczać samych siebie? Och świat odetchnie z ulgą !!!!!

 40. lew mówi

  dałem zapytanie proste na binga:polscy żołnierza zabili Palestyńczyka?wyszło to https://www.bing.com/search?FORM=INCOH2&PC=IFJ1&PTAG=ICO-c9d0fc87&q=polscy żołnierza zabili palestyńczyka%3F,czyli jak rozumiem armia Izraelska to Polacy mordujący Palestynę,tak się dzisiaj oczernia nas a rząd to do obory Łukaszenki wysłać razem z guru Kaczyńskim niech tam bykom miesza jak nic w ząb nie robi,druga sprawa to proste żydzi w Izraelu i na świecie to Turcy a nie Semici bo tylko Arabowie i Palestyńczycy to semicii a wy ,, polaki ,, chodząc do kościoła nic nie wiecie o świecie co wam życie zabiera.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.