J. Międlar: Zdaniem sądu „nie można wyrażać opinii wywołujących negatywne emocje”! Dostałem rok ograniczenia wolności za nazwanie GW „propagandową tubą”. Na dodatek każą mi płacić 5 tys. zł!

Sędzia Krzysztof Głowacki (Fot. PAP) i Jacek Międlar (Fot. YT - eMisjaTv)
22

Niestety, mimo złożenia apelacji od wyroku I instancji, na którą wielu z Państwa zrzuciło się w ramach prowadzonej zbiórki, Sąd II instancji podtrzymał wyrok skazujący mnie (Jacek Międlar – autor publikacji) na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Skandaliczny wyrok dotyczy mojej wypowiedzi o „tolerancji wobec talmudycznej nienawiści” i stwierdzenia, że Gazeta Wyborcza to „propagandowa tuba żydo-Ukraińca Adama Michnika zwanego „Szechterem”. Istny stalinowski cyrk! Dodatkowo sąd obciążył mnie kosztami procesowymi w wysokości niemal 5 tysięcy złotych!

ZRZUTKA NA POMOC PRAWNĄ – TUTAJ

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Wyrok za tolerancję

To że synagogi mogą tutaj stać, na naszej polskiej ziemi we Wrocławiu, to że Dutkiewicz i Żydzi mogą się w nich upajać talmudyczną nienawiścią, to jest wynik naszej tolerancji graniczącej z brakiem roztropności”; „tuby propagandowe rodem z tej tuby, która jest obok nas, żydo-ukraińca Szechtera zwanego Michnikiem”, „żydowska, marksistowska horda” – powiedziałem podczas manifestacji, za co zostałem oskarżony z art. 256 k.k. W akcie oskarżania wystawionym przez niesławną prokurator Justynę Trzcińską, której nazwisko niejednokrotnie przewijało się w publikacjach na portalu wPrawo.pl czytamy: w dniu 11 listopada 2017 roku we Wrocławiu podczas zgromadzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości publicznie znieważał oraz nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych wobec osób narodowości żydowskiej i ukraińskiej, głosząc treści mające na celu wywołanie wrogości, znieważenie i stanowiące groźby wobec tych grup narodowościowych.

Skandaliczne uzasadnienie
Sędzia Krzysztof Głowacki / Fot. PAP
Sędzia Krzysztof Głowacki / Fot. PAP

Uzasadnienie ustne Sądu II instancji jest wręcz skandaliczne i jest jawnym pogwałceniem przepisów prawa karnego, a zwłaszcza zdrowego rozsądku. Krzysztof Głowacki, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, ustnie uzasadniając wyrok stwierdził, że nie można „wyrażać opinii wywołujących negatywne emocje na tle różnorodności”. Ba, stwierdził, że moje opinie na temat Gazety Wyborczej, Michnika i szerzenia treści talmudycznych w synagogach są tak oczywiste, że nie potrzeba powoływania nowych biegłych, na co wskazywali prawnicy w apelacji. Jak to się ma do konstytucyjnego prawa do wolności wyrażania swoich opinii? Przecież idąc tokiem rozumowania Głowackiego niemal każda opinia (także ta – jak w tym przypadku – zgodna ze stanem faktycznym), która może nie spodobać się Żydom czy Michnikowi, ponieważ ich zdaniem wywołuje negatywne emocje. Nie dość, że polskie prawo nie umożliwia skazywania z takiego powodu, to uzasadnienie wyroku jest tożsame z orzecznictwem w krajach, w których „wolność słowa” istnieje tylko na papierze lub wcale. Mówiąc językiem bardziej fachowym, Głowacki naruszył prawo materialne kodeksu karnego w brzmieniu art. 256 k.k., gdzie mowa jest o tzw. nawoływaniu do nienawiści, kiedy to sędzia wymyślił, że przestępstwem jest nawoływanie do negatywnych emocji, co jest jego urojeniem. Ponadto słowo „nawoływanie” znaczy w języku polskim wzywanie wielokrotnie do czegoś, nie może to być więc jednokrotne wzywanie. Takie rozumienie przepisu prawa karnego stanowi niedopuszczalną wykładnię rozszerzającą, która dla lewactwa w togach jest zdaje się być standardem.

Zamęczyć finansowo

Teraz, po uprawomocnieniu się wyroku, nie dość, że przez 12 miesięcy będzie mi się zabierało cenny czas na pracę zarobkową, konstruktywną pracę publicystyczną i pisanie książki z relacjami Świadków ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, to równocześnie obciążono mnie kosztami procesowymi w wysokości niemal 5 tysięcy złotych! Mając na uwadze, że podobnych – kompletnie irracjonalnych postępowań (np. za kazanie wygłoszone w Białymstoku) – jest kilka, to należ przyjąć, że dziś próbuje się mnie zamęczyć obciążeniami finansowymi!

W związku z tym, jeśli tylko Państwo możecie i chcecie dorzucić się na POMOC PRAWNĄ, to będę Wam ogromnie wdzięczny! ZBIÓRKA – TUTAJ (http://zbieram.pl/jacekmiedlar). Wpłaty bezpośrednie i PayPal: http://wprawo.pl/wsparcie

Jak jeszcze możecie Państwo pomóc? O niesprawiedliwości wyroku poinformujcie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę, który w sprawie wyroku może interweniować w Sądzie Najwyższym.

Prokuratura Krajowa
Ul Postępu 3,
02-676 Warszawa
e-mail: biuro.podawcze.pk@prokuratura.gov.pl

Zastraszony biegły
Paweł Nowak
Paweł Nowak

Przypomnijmy, że akt oskarżenia opierał się o opinią biegłego Pawła Nowaka, który w moich sprawach wydał już 10 różnych opinii stwierdzając m.in, że hasło „Czołem Wielkiej Polsce” ma swoje korzenie w faszyzmie/nazizmie, a potępienie banderyzmu to atak na Ukraińców. Nowak twierdzi także, że „dowcipy o blondynkach” to mowa nienawiści. Przypomnę, że to ten sam biegły, który 10 lat temu wydał pozytywną opinię ws. krzyża celtyckiego, ale po groźbach, które w jego stronę wystosowała Antifa, przeszedł na lewacką stronę.

Tolerancja wobec nienawiści, szerzeniem nienawiści…

W tej sprawie Nowak stwierdził, że mówiąc o „tolerancji wobec talmudycznej nienawiści” i przypominając pochodzenia Adama Michnika, w istocie nawoływałem do nienawiści. Tak, jego zdaniem, potępiając nienawiść, szerzyłem ją… Sędzia, początkowo podważająca opinię biegłego, ostatecznie dała mu wiarę, mimo iż fakty dotyczące Michnika, redaktora naczelnego „propagandowej tuby”, oraz nienawiści zawartej w Talmudzie, nie budzą wątpliwości.

Adam i Stefan Michnik
Adam i Stefan Michnik

Stefan Michnik urodził się 28 września 1929 roku w Drohobyczu, ale jak sam mówi – jego miastem jest Lwów, gdzie od 1939 roku chodził do szkoły powszechnej. Matka to pochodząca z żydowskiej rodziny Helena Michnik – zasłużona komunistka – aktywistka Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie” (po 1945 roku była nauczycielką w korpusie Kadetów Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – jednostki powołanej specjalnie do walki z Narodowymi Siłami Zbrojnymi i innymi patriotycznymi organizacjami, współorganizatorką komunistycznej organizacji pionierskiej im. Lenina w Polsce, a także autorką stalinowskich podręczników historii, w których szczególnie zajadle atakowała Kościół). Ojciec Stefana – również zasłużony komunista, zginął w czasie stalinowskich czystek w latach trzydziestych. Helena Michnik pocieszyła się, wychodząc za mąż za żydowskiego działacza Komunistycznej Partii Zachodniej UkrainyOzjasza Szechtera, skazanego za antypolską działalność na karę więzienia. Po wojnie Szechter – biologiczny ojciec Adama Michnika – był kierownikiem Wydziału Prasowego Centralnej Rady Związków Zawodowych i zastępcą redaktora naczelnego „Głosu Pracy” – dowodziłem w sądzie w oparciu o książkę Aldony Zaorskiej „Sąsiedzi. Najbardziej okrutni oprawcy polskich patriotów” (miejsce wydania: Warszawa; wyd. I; rok wydania: 2012)” .

Wskazałem także na szereg nienawistnych treści, które zawiera Talmud, najważniejsza żydowska księga. Oto kilka przykładów:
Jeżeli poganin (nie-Żyd) uderza Żyda, goj musi być zabity. Uderzyć Żyda to jest to samo, co uderzyć Boga (Sanhedrynu 58b).
Spożywanie posiłku wraz z gojem jest jak jedzenie z psem (Tosapoth, Jebamoth 94b).
Żyd nie musi zapłacić gojowi zapłaty, której był mu winny za pracę (Sanhedrynu 57a).
Jeżeli Żyd znajduje przedmiot zgubiony przez goja („pogański”), to nie musi on być zwrócony. (Baba Mezia 24a).
Kiedy Żyd zamorduje goja nie będzie żadnej kary śmierci. Jak Żyd okradnie goja, może sobie zatrzymać (Sanhedrynu 57a).
Goje są poza ochroną prawa i Bóg „wystawił ich pieniądze Izraelowi” (Baba Kamma 37b).
Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami (Yebamoth 98a).
Goje wolą seks z krowami (Abodah Zarah 22a.22b).
Ona [Maryja – przyp. JM] która była potomkinią książąt i gubernatorów, uprawiała nierząd ze stolarzami (Sanhedrynu 106a).
Jezus gotuje się w „gorącym ekskremencie” (Gittin 57a).
Chrześcijanie i inni, którzy odrzucają Talmud, pójdą do diabła i będą ukarani na wszystkie pokolenia (Rosz Hashanah 17a).
Ci, którzy przeczytali Nowy Testament nie będą mieć żadnego udziału w przyszłym świecie (Sanhedrynu 90a).

W trakcie procesu wskazałem, że „Talmud po dziś dzień jest wyznacznikiem życia reprezentantów judaizmu talmudycznego (inaczej zwanego rabinicznym) na co wyraźnie wskazują światowi przywódcy żydowscy”. Przytoczyłem ich wypowiedzi.

Izrael Szahak, urodzony jako Izrael Himmelstaub, żydowski publicysta nazywany obrońcą praw człowieka tak wypowiedział się w kwestii talmudyzmu: Goje uważani są za skończonych łgarzy i zabrania im się zeznawać przed sądami rabinackimi. Pod tym względem posiadają oni, teoretycznie, status żydowskich kobiet, niewolników i osób niepełnoletnich. W praktyce jednak ich status jest znacznie gorszy, b wiem dzisiaj w pewnych sprawach kobiety żydowskie mogą zeznawać przed sądem rabinackim, który „daje im wiarę”, natomiast gojowi nie uwierzy nigdy. (za: I. Szahak, Żydowskie dzieje i religia; Żydzi i goje – XXX wieków historii, Warszawa-Chicago 1997, s. 70).

W innym miejscu pisał: Jako przykład posłużmy się tu fundamentalną księgą ruchu Habbad, jednego z najważniejszych odłamów chasydyzmu, zatytułowaną Hatanja. Według tej księgi wszyscy nie-żydzi są stworami na wskroś szatańskimi, „w których nie ma nic dobrego”. Nawet embrion żyda rożni się jakościowo od embrionu goja. Samo istnienie nie-żydów nie ma najmniejszego sensu, podczas gdy wszystko, co zostało stworzone na Ziemi, ma służyć wyłącznie dobru żydów. (za: I. Szahak, Żydowskie dzieje i religia; Żydzi i goje – XXX wieków historii, Warszawa-Chicago 1997, s. 26). I dalej pisze: Talmud wyraźnie zabrania dawania gojom prezentów. Jednakże władze rabiniczne zakaz ten uchyliły, ponieważ między biznesmenami przyjęte jest wymienianie między sobą podarunków. Ustanowiono więc, że żyd może wręczyć swemu „znajomemu gojowi” prezent, ponieważ nie będzie to traktowane jako dar, lecz jako forma inwestycji, która w przyszłości może przynieść pewien zysk. Wręczanie prezentów „nieznajomym gojom” jest zabronione. Reguła ta rozciąga się również na dawanie jałmużny. (za: I. Szahak, Żydowskie dzieje i religia; Żydzi i goje – XXX wieków historii, Warszawa-Chicago 1997, s. 41). Co się tyczy nie-żydów, podstawowa zasada talmudyczna mówi, że życia goja ratować się nie powinno, z drugiej jednak strony zabrania się także żydom umyślnego ich mordowania. Sam Talmud wyraża to w maksymie „gojów nie należy wyciągać [ze studni] ani [do niej] wrzucać”. (za: I. Szahak, Żydowskie dzieje i religia; Żydzi i goje – XXX wieków historii, Warszawa-Chicago 1997, s. 60). Zgodnie z halachą żydowi nie wolno dopuścić (o ile potrafi temu zapobiec), by jakikolwiek goj został mianowany na najskromniejsze nawet stanowisko, dzięki któremu mógłby sprawować władzę nad żydami. (za: I. Szahak, Żydowskie dzieje i religia; Żydzi i goje – XXX wieków historii, Warszawa-Chicago 1997, s. 70).

Izaak Bashevis Singer, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury: W naszym domu przyjście Mesjasza traktowano nadzwyczaj dosłownie. […] Wszyscy krzywdziciele i wrogowie Izraela zginą, a pozostaną przy życiu jedynie dobrzy goje, ktorych przywilejem stanie się teraz służenie Żydom. Wedle Talmudu, kraj Izraela rozciągnie się na wszystkie narody. (I. B. Singer, Miłość i wygnanie, Wrocław 1991, s. 36)

Owadia Joseph, duchowy przywódca izraelskiej partii Szas, popularyzator i komentator Talmudu: Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie. […] Tak jak każda osoba goje muszą oczywiście umrzeć, ale Bóg daje im długowieczność. Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie, by dobrze pracować dla Żyda. (P. Zychowicz, Rabin: Goje żyją po to, by służyć Żydom, https://www.rp.pl/artykul/552823-Rabin—goje-zyja-po-to-by-sluzyc-
Zydom.html, dostęp: 28.12.2020)

Czy sprzeciwienia się mowie nienawiści, którą bez wątpienia jest talmudyzm, może zostać potraktowane jako mowa nienawiści i przestępstwo? – pytałem w sądzie. Odpowiedź otrzymałem w wyroku: Katolików można opluwać, a o islamie i Żydach, albo dobrze, albo wcale. Już nawet „tolerancja wobec talmudycznej nienawiści” zdaniem sądu jest przestępstwem.

To by było na tyle.

ZRZUTKA NA POMOC PRAWNĄ – TUTAJ

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. adam mówi

  Na jakiej podstawie prawnej nie można „wyrażać opinii wywołujących negatywne emocje na tle różnorodności????

 2. Hammurabi mówi

  Cóż… Trzecia władza na usługach.
  Interesuje mnie jednak to zdanie: „… nie potrzeba powoływania nowych biegłych, na co wskazywali prawnicy w apelacji.
  Jeden dyżurny biegły i po sprawie?
  Nie jestem prawnikiem, jednak skoro jak widać doszło do „innego rażącego naruszenia prawa” i nie tylko mogło ale miało ono „istotny wpływ na treść orzeczenia”, to spełnione są wymogi kasacyjne.
  W tym przypadku warto by było, by wsparcie Jackowi okazali posłowie którzy na co dzień odmieniają słowo „Polska” przez wszystkie przypadki!!!
  Taki papierek lakmusowy…

 3. Rebih mówi

  Sądząc po zdjęciu, sędzia był jednocześnie stroną sporu…

 4. Franciszek mówi

  Jacku. Nie chcę zwracać się do Ciebie oficjalnie ” Panie Międlar”. Przechodzisz takie plewie szarpania Cię za nogawki bo wciąż jeszcze z plewią normalnością jesteś za pan brat. Dotąd będą Cię dręczyć aż otrzepiesz się z betonu chrześcijańskiego, który wciąż jest odnośnikiem Twoich myśli. Ten sędzia to faktycznie plew i ma za zadanie wyżreć z Ciebie to co suche i jest jego. Nazywając „plew” używam nomenklatury Chrystusa do schodzących z przestrzeni na zawsze, ale Ty ich jeszcze nie rozróżniasz, bo wciąż demokratycznie patrzysz na świat. …. Dopóki nie zaczniesz stosować jedenastego przykazania Mojżesza, Które przekazał światu w tym samym dniu co przekazał dziesięć przykazań. RÓB TO CO CI W SERCU GRA I NIE PATRZ NA DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ DANYCH TYM CO TRZEBA ICH Z RĄCZKĘ PROWADZIĆ!!! TO JEST JEDENASTY PRZEKAZ MOJŻESZA!!!!!! NAJWAŻNIEJSZY!. A Ty nie patrz nawet na niego i rób swoje. I Pamiętaj jeszcze o jednym . Jezus nie po to zmontował Chrześcijanizm aby ludzie robili tak jak on mówił tylko aby walczyli z tym co mówił i zmontował. Każda religia ma za zadanie diabła przestawić za Boga i swoich wiernych wystawić na walkę z tym tak przedstawionym diabłem z jakim Bóg ich wzbudzający ich może wspierać w ich walce. Chodzi o to aby go nękali swoją naturą scalając się z nim i byli mu jak kula u nogi i tym samym aby go topili aż padnie. Chrystus w tym przeszedł wszystkich,… zapodał go nawet na stół. Idź tą drogą. To jest rzeczywista walka o nasz świat z normalnością tego świata opanowaną przez diabła. Wzbudzaj i scalaj swoich wiernych!

 5. Piotr mówi

  To jest bandycki i skandaliczny wyrok co pokazuje , że prześladuje się Polaków mówiących jaka jest rzeczywistość . Z twarzy sędzia wygląda jak żyd.

 6. czarny mówi

  Międlar przegrał, bo jak sam wskazał „Goje są poza ochroną prawa i Bóg „wystawił ich pieniądze Izraelowi” (Baba Kamma 37b).”.

 7. Franciszek mówi

  Przepraszam z kiepską składzie, ale naprawdę zastanów się nad meritum tego co pisałem. Dziś z żoną obchodzimy jej dzień matki i trochę wypiłem. więc nie patrz na drobiazgi . Sens jest prawidłowy. Pozdrawiam.

 8. Marcin Malik mówi

  Panie Jacku. Czy Pan wierzy w demokrację??? Ja otwarcie już od dawna piszę, że demokracja to fikcja, i że demokracja jest dziś systemem totalitarnym !!

  Ten sędzia to 'Nadbudowa Reżimu Komunistycznego’, o którym tak namiętnie rozpisywali się Marx i Engels. To samo Młynarczyk, OMZRIK, Trzcińska i Nowak. Ich nie obchodzi prawda.

  Za swój wyrok proszę 'podziękować’ Polakom. We Wrocławiu Sutryk ma takie poparcie że nawet nie musi walczyć o głosy. Polacy ich wybierają. Talmud i Żydzi już nie są potrzebni do niszczenia Polski, skoro Polacy to robią. Konfederacja jest na wyborczym dnie.

  Czy Talmud jest księgą nienawiści do nie-Żydów? Oczywiście że tak, ale przede wszystkim jest to księga żydowskiej supremacji. Polacy wybraliby Michnika na prezydenta miasta gdyby ten obiecał że da im coś za darmo. Tu chodzi o $$$.

  Co oni właściwie mogą zrobić jeśli Pan nie zapłaci i nie będzie pracować? Może Norwegia pana przyjmie? Czas zacząć o tym myśleć.

 9. Jozef mówi

  Szafot dla sędziów w Polsce!!

 10. W K mówi

  Potrzebna jest zmiana strategii. Drzymała stosował wóz, ponieważ chodziło o nieruchomości, natomiast, gdy chodzi o emocje, można używać Dramaterapii
  Cytat dla przyszłych biegłych sądowych:
  Dramaterapia polega na odgrywaniu przez osobę różnych ról społecznych w zaimprowizowanych sytuacjach. Odegranie sytuacji z wydarzeń, które w rzeczywistości wiązały się z silnymi emocjami stanowi pretekst do ponownego ich przeżycia w bezpieczniejszej sytuacji, „oczyszczenia” emocjonalnego oraz poznania możliwych reakcji innych osób. Technika ta przynosi korzyści zarówno „aktorom”, jak i „widzom”.
  Ważnym elementem jest dyskusja nad tym co się wydarzyło na scenie i jakie towarzyszyły temu uczucia. Dzięki temu problem zostaje przepracowany.
  Techniki psychodramy:
  granie samego siebie
  Przebieg:
  1. faza wstępna – rozgrzewka
  2. faza główna – przedstawienie problemu
  3. faza końcowa – wspólna rozmowa, dyskusja
  Koniec cytatu.
  Swoją drogą, kiedyś Polacy, jak Drzymała, widzieli pod takimi wyrokami stemple z wroną albo z dwoma orłami, a teraz dają stempel z polskim orłem. Widać znak czasu lub jak kto woli znak orła.

 11. anonim mówi

  A gdzie konstytucyjna wolność słowa aparatczyku sędziowski?Znowu zadzwonił szurdrich, hartman, dannils do sądu żeby ustalić wyrok?

 12. zagłoba sum mówi

  Ten seNdzia to chyba rodzina żydowskiego klauna, Zeleńskiego. Baaardzo podobny…

 13. kuba mówi

  startuj do sejmu wtedy będziesz mógł mówić co chcesz

 14. jasny gwint! mówi

  Czytajcie uważnie, bo te talmudyczne zasady szykują, przede wszystkim europejczykom, aferzyści z Davos i to na 100-lecia, bo po to Zyd Klaus Szwab stworzył swoją szkołę psychopatycznych liderów by jego projekt miał ciągłość pokoleniową.

 15. verizanus mówi

  Zawsze w życiu doczesnym liczy się tylko to kto jest silniejszy i może WYEGZEKWOWAĆ poszanowanie dla swoich poglądów.

 16. Normalny mówi

  A oszuści głoszą, że żyjemy w Wolnej Polsce.

 17. verizanus mówi

  @Normalny. A kto normalny w to wierzy? Ani lustracji, ani dekomunizacji, ani reformy sądownictwa przecie nie było 😉

 18. MAREK mówi

  Mąż żydówki, sługa żydów PAD nie przypadkowo powiedział to 01.12.2021: „Rola społeczności żydowskiej na przestrzeni tysiąca lat była dla Polski bardzo ważna, chcę to z całą mocą podkreślić. To jest POLIN, to jest miejsce dla nas wszystkich, ukształtowane historycznie, umocowane kulturowo, w którym chcemy nadal razem żyć, w tolerancji, we wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chcę to z całą mocą podkreślić, życząc jeszcze raz wesołej Chanuki – powiedział PAD.”

  Ten wyrok to pokłosie zgody Polaków na likwidację Polski. Tolerancję, zrozumienie i szacunek dla Polaków widać w tym wyroku teraz pozostało tylko przywrócić zbrodnicze metody żydów z UB, aby złamać i zniszczyć wszystkich niepokornych Polaków.

 19. Repatriant mówi

  Czas najwyższy zamienić pióra i klawiatury na karabiny i granaty. Ponieważ nie mamy karabinów i granatów, należy je zdobyć na wrogu. Wrogiem jest żydowski okupant i tubylcze goje. Zbieranie relacji o wołyńskim ludobójstwie jest ważne, ale dzisiaj ważniejsza jest walka na śmierć i życie o Polskę. Walka podziemna i skryta. W tym celu trzeba odnowić i odbudować wiedzę o zasadach i sposobach tej walki i konspiracji, taktyce walki miejskiej. Myślę, że nie kto inny tylko pan, na stronie wPrawo.pl jest do tego powołany. Będziemy wspierać z całej mocy.

 20. TomaszW80 mówi

  Tylko kasacja, ma Pan rację, trzeba apelować do MS. Wyrok na zamówienie, komentarz zbędny…I takie coś ma immunitet, a jednym wyrokiem może zniszczyć komuś życie.

 21. Marcin Malik mówi

  Panie Jacku. Zastanawiam się czy zgadza się Pan ze mną na temat demokracji i odzyskania Kresów Wschodnich? Polecam mój artykuł: „Facebook i kontrola medialna”. Tam jest dużo na temat koszernej demokracji, kontroli i wolności słowa.

  Artykuł ten jest tak ultra-delikatny, że chyba mnie przyjmą do partii lewicowo-liberalnej, ale Pan i tak nie chce go u siebie opublikować. Polecam.

 22. Tolek mówi

  Pan nacjololo będzie sprzątać ulicę, wreszcie zrobi coś pożytecznego dla rodaków.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.