Elementy mające wpływ na wysokość zobowiązań

[Materiał zewnętrzny]

Fot. E-pity.pl
1

Podatnicy przygotowując swoje zeznania podatkowe, muszą przedstawić całość swojej sytuacji finansowej. Przede wszystkim wskazują dane, które będą miały wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego i sumy płaconego podatku. W tym miejscu należy jednak pamiętać, że są to nie tylko dochody, ale również należności, które mogą wpływać na obniżanie zobowiązań podatkowych w PIT 2020.

Składki na ubezpieczenie społeczne
W jednej z pozycji (numer 33) PIT-36L, podatnicy mają możliwość wypełnienia danych dotyczących odliczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Odliczenia dotyczą składek zapłaconych w roku podatkowym i dotyczących bezpośrednio podatnika – czyli własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe (jego lub jego osób współpracujących). Odliczeniu w PIT 2020 mogą podlegać również składki zgodne z przepisami innego niż Rzeczpospolita państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Warunkiem możliwości do skorzystania z takiego odliczenia są odpowiednie uregulowania prawne wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ustawodawca określił również katalog wyjątków, które nie podlegają odliczeniu od dochodu. Są to między innymi (nie odlicza się) składki odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach art. 27 ustawy, składki odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, składki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, składek zwróconych podatnikowi, i inne. Przy pracy nad PIT 2020 należy pamiętać, że kwotę wydatku z tytułu składek należy ustalać tylko na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Fot. E-pity.pl
Fot. E-pity.pl

Odliczenia z tytułu strat z lat ubiegłych
Podatnicy w ramach wyliczania PIT-36L zarówno w wersji tradycyjnej jak i w wersji elektronicznej PIT online mogą wziąć pod uwagę tak zwane straty z lat ubiegłych. W przypadku PIT 2020 podatnicy, którzy w latach 2014, 2015, 2016, 2017 lub w 2018 roku wykazali straty to w 2019 mają prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych (strata w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych). Z założenia wysokość odliczenia w którymkolwiek roku nie może przekroczyć 50% straty. Do odliczenia nie można również zaliczyć źródeł przychodów, z których dochody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.

Ulgi i odliczenia od dochodu w PIT-36
Wpływ na zobowiązania podatkowe mają również odpowiednie odliczenia od dochodu. Na przykład określone przez ustawodawcę ulgi podatkowe. W przypadku podatników podatku liniowego PIT-36L katalog tych możliwości nie jest zbyt szeroki. Jednak dobrym przykładem jest tak zwana ulga dotycząca badań i rozwoju (Ulga B+R), która jak najbardziej może wpłynąć na obowiązki podatkowe podatnika. Co korzystne (dla podatnika) zgodnie z zasadami obowiązującymi do PIT-2020 całości kwoty umożliwiającej odliczenie nie trzeba wykorzystywać jednorazowo. Ulgę B+R można rozliczać w całości lub w częściach, za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych przy odpowiednich deklaracjach podatkowych PIT-36L.

Materiał zewnętrzny

Może ci się spodobać również Więcej od autora

1 komentarz

  1. W K mówi

    Reklamodawco. Następnym razem tekst o darowiznach.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.