Czystki etniczne w Europie. Złote myśli E. Michael Jones

Egzekucja Polaków w Kórniku 20 października 1939 roku.
31

E. Michael Jones jest problemem. Ten człowiek w swoim cotygodniowym podcaście na Bitchute (Tu podaje link: https://www.bitchute.com/video/FoV3P2x9pXIL/ ) z felietonista Kevin-em Barrett-em stwierdził:

The largest ethnic cleansing in history took place after World War II when the ethnic Germans were expelled from East Prussia, Silisia, and Sudetenland.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Największa czystka etniczna w historii miała miejsce po Drugiej Wojnie Światowej kiedy etniczni Niemcy zostali wypędzeni z Prus Wschodnich, Śląska i Kraju Sudetów.   

Tu przypomnę słowa niemieckiego gubernatora Kraju Warty (Wielkopolski) Arthura Karla Greisera:

Kto zna polską mentalność, ten wie, że tylko ścisłe rozgraniczenie narodowości i zdecydowane odrzucenie wszystkich polskich pretensji może uchronić nas przed powtórzeniem błędów przeszłości […]. Stosunek do Polaków został z tego względu od samego początku ustalony według zasady, kto nie jest z nami, ten jest przeciw nam, a kto jest przeciw nam, ten zginie.

W październiku 1939 roku Niemcy rozpoczęli akcję wysiedleń ludności polskiej ze zlikwidowanego województwa poznańskiego. Polaków zaczęto wypędzać do Generalnego Gubernatorstwa. Około 160 tys. Tylko do 1941 roku 160 tysięcy Wielkopolan padło ofiarą niemieckich czystek etnicznych. Na spakowanie osobistych rzeczy i opuszczenie domów, Niemcy zostawiali Polakom zaledwie kilkanaście minut. Wyrzucanie Polaków z ich domów i wysiedlanie poza tereny wcielone do III Rzeszy było częścią planu germanizacji obszarów Polski, a zwłaszcza Pomorza, Warmii i Śląska, które Niemcy po dziś dzień uważają za swoje ziemie etniczne. Domy, mieszkania, gospodarstwa rolne wypędzonych Polaków przejmowali przede wszystkim Niemcy, pochodzący z terenów należących obecnie do Litwy, Łotwy, Estonii i Mołdawii. Około 83 tysięcy Niemców z południowego Tyrolu, głównie katolików, zostało osiedlonych w Wielkopolsce w okresie niemieckiej okupacji! Niemcy zamieszkujący tereny okupowane przez Związek Sowiecki, na mocy porozumienia zawartego przez Niemcy ze Związkiem Radzieckim (tzw. paktu Ribbentrop – Mołotow), uzyskali możliwość swobodnego opuszczenia ziem zajętych przez Sowietów w ramach programu Heim ins Reich (Powrót do Rzeszy). Sama nazwa programu przypomina Izraelski program חוק השבות, chok ha-szwut, czyli Prawo Powrotu.

29 stycznia 1940 z terenów zlikwidowanych województw poznańskiego i łódzkiego, Niemcy utworzyli okręg administracyjny Reichsgau Wartheland (Kraj Warty). Gubernatorem Kraju Warty został Arthur Greiser, urodzony 22 stycznia 1897 roku w Środzie Wielkopolskiej. Dodam, że kat warszawy, bandyta Heinz Reinefarth urodził się 26 stycznia 1903 roku w Gnieźnie! Inny oprawca Polaków, pochodzący z etnicznie polskiej rodziny, aczkolwiek doszczętnie zniemczonej, to Erich von dem Bach-Zelewski, który urodził się 1 marca 1899 roku w Lęborku, jako syn inspektora ubezpieczeniowego Ottona Jana von Żelewskiego (1859–1911) i jego żony Elżbiety Eweliny Szymańskiej (Schimansky). Była to rodzina katolicka.

Niemiecka mapa propagandowa ukazująca rejony z których przesiedlano volksdeutschów na tereny Kraju Warty i Pomorza Nadwiślańskiego w ramach programu Heim ins Reich.
Niemiecka mapa propagandowa ukazująca rejony z których przesiedlano volksdeutschów na tereny Kraju Warty i Pomorza Nadwiślańskiego w ramach programu Heim ins Reich.
Heinz Reinefarth (w środku) wraz z Arthurem Greiserem wita milionowego Niemca przesiedlonego do Kraju Warty ze wschodniej Europy w ramach niemieckiej akcji przesiedleńczej Heim ins Reich – marzec 1944
Heinz Reinefarth (w środku) wraz z Arthurem Greiserem wita milionowego Niemca przesiedlonego do Kraju Warty ze wschodniej Europy w ramach niemieckiej akcji przesiedleńczej Heim ins Reich – marzec 1944
Zasięg akcji osiedleńczej Niemców w Wielkopolsce w ramach programu Heim ins Reich
Zasięg akcji osiedleńczej Niemców w Wielkopolsce w ramach programu Heim ins Reich

Marcin Libicki w książce Zbrodnie niemieckie w Wielkopolsce w latach 1939–1945 napisał:

W planach niemieckich na terytoriach włączonych do Rzeszy […] polskość miała ulec całkowitej likwidacji, miała nastąpić ostateczna realizacja celu wskazanego przez Fryderyka Wielkiego, którym było „pozbycie się polskiej hołoty” […], doprecyzowanego przez Bismarcka: „Polaków trzeba tak bić, żeby odechciało im się żyć” […].

W ramach programu Heim ins Reich (Powrót do Rzeszy), od 1939 r. do 1944 r., na tereny Kraju Warty sprowadzono z Rosji Sowieckiej, Jugosławii, Wołynia, Rumunii, Litwy, Łotwy i Estonii a także z południowego Tyrolu około 850 tysięcy Niemców. Wysiedleni do Generalnego Gubernatorstwa Polacy zostali na ulicy bez dachu nad głową, bez środków do życia, bez opieki medycznej, rzuceni na pastwę losu i łaskę przerażonych rodaków, którzy sami musieli się zmagać z niemieckim bestialstwem. De facto, Generalne Gubernatorstwo stało się największym obozem koncentracyjnym okupowanej przez Niemców Europy! Strefą Gazy dla Polaków! Świat milczał! Bo kogo obchodzi jakiś tam Polak?

Według spisu ludności z grudnia 1931 roku sytuacja demograficzna wyglądała następująco:

Województwo

Liczba ludności

Polacy

Niemcy

Zydzi

Poznanskie

2,106,500

1,906,209

193,080

7,211

Łódzkie

2,632,010

2,247,711

155,315

228,984

Pomorskie

1,080,138

971,291

105,400

3,447

Łacznie

5,818,648

5,125,211

453,795

239,642

Według tych danych, można szacować, że niemiecki Kraj Warty zamieszkiwało łącznie 4,738,510 osób z czego 4,153,920 stanowili Polacy, 236,195 Żydzi i 348,395 Niemcy. Ludność polska Kraju Warty stanowiła 87.66%, Niemcy 7.35%, zaś Żydzi 5.05%. Te liczby dają odpowiedź czemu Niemcy skoncentrowali się na eksterminacji Żydów. Po prostu łatwiej i szybciej jest wymordować 239,642 ludzi niż ponad 4,73 milionów. Bardzo trudno jest też przesiedlić 4,73 milionów ludności do Generalnego Gubernatorstwa. Takie przesiedlenie spowodowałoby nie tylko gigantyczne problemy logistyczne ale także i przede wszystkim problemy epidemiologiczne, z którymi Niemcy nie byliby wstanie sobie poradzić. Przypomnę że jednym z autorów Generalplan Ost był doktor medycyny Hansa Ehlich. O tym planie pisałem dwukrotnie na łamach wprawo.pl . Warto też mieć świadomość, że w 1940 roku Niemcy skupili w łódzkim getcie około 160,000 ludzi, co stanowi 66.76% całej ludności żydowskiej Kraju Warty. Brutalna czystka etniczna jaką Niemcy zapoczątkowali w październiku 1939 roku, wysiedlając 160 tysięcy Polaków do Generalnego Gubernatorstwa, zrobiła miejsce na nasiedlenie 850 tysięcy Niemców, a co za tym idzie, dokonano poważnej zmiany demograficznej na korzyść Niemców. Wcielając Pomorze, Wielkopolskę i województwo łódzkie do III Rzeszy, Niemcy zdobyli także rekruta do swojej armii. Zaczęły się branki. Mężczyźni w wieku poborowym zaczęli być siłą wcielani w szeregi Wermachtu i wysyłani na śmierć na front wschodni. Ofiarą takiej branki na Śląsku padł ojciec trenera reprezentacji Polski Antoniego Piechniczka, zginął w walkach na Froncie Wschodnim. Oporni Polacy lądowali w dołach z wapnem lub w obozach koncentracyjnych. Wilhelm Brasse, fotograf z Auschwitz, trafił do obozu za odmowę podpisania Volkslisty. Polecam film dokumentalny pt. Portrecista, jest jeszcze na YouTube, jeszcze go nie usunięto jak to zrobiono z filmem Instytutu Pamięci Narodowej o ludobójstwie na Wołyniu pod tytułem “Zmarłych Pochować”. Tu podaje link do filmu Portrecista:  The Portraitist – Photographer of Auschwitz (Eng. sub.). Pan Brasse opowiada o tym jak robił zdjęcie czternastoletniej Czesi Kwoce, wysiedlonej przez Niemców wraz z matką z Zamojszczyzny, podczas niemieckich czystek etnicznych. W samej tylko Piaśnicy na Pomorzu, Niemcy rozstrzelali w latach 1939-1940 około 14,000 Polaków, głównie mężczyzn!

Jedną z pierwszych zbrodni na Polakach jaką dokonali Niemcy w Wielkopolsce w ramach Operacji Tannenberg (Unternehmen Tannenberg) było publiczne rozstrzelanie Polaków w Kórniku, 20 października 1939 roku. W egzekucji zginęło 14 osób. (https://www.kornik.info/egzekucja-obywateli-ziemi-kornickiej-20-pazdziernika-1939-roku/ )

Egzekucja Polaków w Kórniku 20 października 1939 roku.
Egzekucja Polaków w Kórniku 20 października 1939 roku.

Takich egzekucji na terenie Kraju Warty było setki! W ramach operacji wyniszczenia polskiej inteligencji Intelligenzaktion, na terenie Łodzi, 20 marca 1942, Niemcy rozstrzelali 100 Polaków w lasach w okolicy miejscowości Lućmierz-Las. W tej egzekucji został zamordowany Profesor medycyny, pułkownik Wojska Polskiego Władysław Dzierżyński, rodzony brat krwawego kata i założyciela CzeKa Feliksa Dzierżyńskiego.

Profesor Medycyny, pułkownik Władysław Dzierżyński
Profesor Medycyny, pułkownik Władysław Dzierżyński

Już w październiku 1939 roku, w Forcie VII poznańskiej cytadeli, Niemcy zaczęli eksperymentować z komorami gazowymi. Polskich więźniów truto przywożonym w wielkich butlach tlenkiem węgla. Komory działały przez dwa miesiące. Niemcy uznali je za mało wydajne. Na śmierć ludzi musieli cierpliwie czekać 30-40 minut, następnie w pocie czoła ładować zwłoki na ciężarówki i wywozić. Zastąpili je zatem ruchomymi komorami gazowymi. Do uszczelnionych ciężarówek podłączano rurę wydechową, już nie trzeba było wynosić ciał pomordowanych ofiar. Wyrzucano je z paki wprost do dołu z wapnem jak śmieci. Pomysł z gazowaniem usprawniono w Chełmie nad Nerem, gdzie w podobny sposób Niemcy zagazowali Żydów. E. Michael Jones w swoich “radosnych” wynurzeniach kwestionuje użycie komór gazowych przez Niemców w mordowaniu ludzi.

Po wojnie, Arthur Greiser został schwytany przez Amerykanów wraz z osobistymi dokumentami. Amerykańskie służby wywiadu i kontrwywiadu przesłuchiwały tego rzezimieszka. Nie udało mi się jeszcze ustalić czy w archiwach USA zachowały się protokoły przesłuchań genseka z Kraju Warty. Może podobnie jak z aktami przesłuchań Heinz-a Reinefarth-a uległy “zniszczeniu” podczas digitalizacji? Wszystko jest możliwe! Arthur Greiser jako nieliczny niemiecki zbrodniarz, został przekazany władzom Polski Ludowej, osądzony i powieszony w publicznej egzekucji na stokach poznańskiej cytadeli! Ale to nie koniec mojej opowieści o niemieckich czystkach etnicznych w okupowanej Polsce.

Przytoczę fragment książki Moniki Odrobińskiej „Dzieci wojny. Mali Polacy, którzy ocaleli”:

Gdy na stację przyjechał pociąg z Grabowca i Uchań, z północno-wschodniej części Zamojszczyzny, kolejarz otworzył jeden z wagonów. Wówczas wysypały się z niego dzieci, twarde jak kamienie. Wszystkie zamarznięte.  

Odpuszcze sobie przytaczanie relacji świadków tej gehenny Polaków i polskich dzieci. Mój ojciec przeżył Wołyń. Ja wraz z przyjacielem przetłumaczyliśmy i wydaliśmy w języku angielskim, za własne pieniądze, drugi tom Dzieci Kresów, autorstwa Doktor Lucyny Kulińskiej. Po prostu nie jestem w stanie czytać o tych horrorach. Znam je z opowieści przy tak zwanym rodzinnym stole, jak i też z tekstów źródłowych. Symbolami gehenny polskich dzieci Zamojszczyzny i ich rodziców stały się Czesława Kwoka i jej mama Kazimiera, bestialsko zamordowane przez Niemców w Auschwitz. Ich twarze na wieki wieków uwiecznił bohaterski Wilhelm Brasse. Warto posłuchać jak opisał Pan Wilhelm nastoletnią Czesię. Te bruzdy na jej wargach to od niemieckiego pejcza.

Czesława Kwoka
Czesława Kwoka
Kazimiera Kwoka
Kazimiera Kwoka

Czystkę etniczną na Zamojszczyźnie Niemcy rozpoczęli już w listopadzie 1941 w ramach planu Generalplan Ost autorstwa doktora medycyny Hans-a Ehlich-a. Przygotowania do wyrugowania Polaków z Lubelszczyzny rozpoczęto dużo wcześniej. Niemiecki urząd państwowy Rassenpolitisches Amt der NSDAP czyli tłumacząc na j. polski Urząd do Spraw Rasowo-politycznych Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, wystosował 40 stronicowy memoriał adresowany do Heinrich-a Himmler-a w którym napisano co następuje:

Znaczna część rasowo wartościowych, ale z narodowych względów nieprzydatnych do zniemczenia warstw narodu polskiego, będzie musiała zostać wysiedlona na pozostały polski teren (…) musi się próbować wyłączyć z przesiedlenia rasowo wartościowe dzieci i wychować je w starej Rzeszy w odpowiednich zakładach wychowawczych (…) albo też niemieckiej opiece rodzinnej. Wchodzące w rachubę dzieci nie mogą liczyć więcej jak osiem do dziesięciu lat, ponieważ z reguły tylko do tego wieku możliwe jest prawdziwe przenarodowienie, tzn. ostateczne zniemczenie. Warunkiem jest całkowite zaprzestanie utrzymywania jakichkolwiek stosunków z ich polskimi krewnymi. Dzieci otrzymają niemieckie nazwiska (…) ich rodowód będzie prowadzony przez specjalną placówkę.   

Jeszcze raz przypomnę, że E. Michael Jones uważa się za dwurasowca, pochodzenia niemiecko-irlandzkiego. Ciekaw jestem czy tą złota myśl zaczerpnął od jakiegoś byłego urzędnika Rassenpolitisches Amt der NSDAP, wszak jak sam się chwalił, E. Michael Jones spędził wiele lat w Niemczech i biegle włada tym językiem? Na szczęście jestem tylko prostym Polakiem katolikiem z Ciemnogrodu. W przeciwieństwie do Amerykanów, nie muszę się zastanawiać nad swoją rasą, czy też tożsamością narodową. Tu nasuwa się pytanie, co musi mieć pod swoim deklem naród, który tworzy urzędy państwowe do spraw rasowo-politycznych? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w doskonałej książce niedoścignionego Profesora Feliksa Konecznego Polskie Logos a Ethos, lekturze obowiazkowej każdego Polaka. Polecam ją zwłaszcza tym, którzy są zaczadzeni socjalizmem i biurokracją. Podejrzewam, że Jarosław Kaczyński pominął tą lekturę?

Pierwszym aktem tragedii Zamojszczyzny było wysiedlenie 2000 Polaków z 6 zamojskich wsi, przy współpracy niemieckich kolonistów z miejscowości Brody Duże. Byli to niemieccy osadnicy jeszcze z czasów józefińskich, czyli z okresu reformy administracyjnej zapoczątkowanej przez Cesarza Austrii Józefa II Habsburga, katolika. Już wtedy zaczęto germanizację i kolonizację terenów czysto polskich. Rejon Zamojszczyzny, w myśl planów Heinrich-a Himmler-a, miał być pierwszym z 14 planowanych „bastionów niemczyzny” na wschodzie (ein deutsches Bollwerk). Zamojszczyzna była łakomym kąskiem dla Niemców z powodu swojej żyznej ziemi, którą wagonami wywozili do Niemiec podczas okupacji. Musimy pamiętać, że Niemcy rabowali w Polsce co popadło w ich łapska, od mebli, dywanów, bydła, butów i bielizny, po maszyny, dzieła sztuki na zamojskim czarnoziemie kończąc. Ukradli nam nawet ponad 150 tysięcy naszych dzieci z całej Polski  i je zgermanizowli! Warto poczytać relacje naocznych świadków jak to Niemcy odrywali od piersi polskich matek niemowlęta i podrostki aby je następnie oddać niemieckim rodzinom go germanizacji.

Niemiecki “Chrzest” dziecka z adoptowanego przez niemiecką rodzinę z ośrodka Lebensborn.
Niemiecki “Chrzest” dziecka z adoptowanego przez niemiecką rodzinę z ośrodka Lebensborn.

Wysiedlenia Polaków z Zamojszczyzny nabrały tempa z 27 na 28 listopada 1942. Niemcy rozpoczęli  brutalne wysiedlenie Polaków z całego dystryktu lubelskiego. Akcją zostały objęte powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski. Tylko z samej Zamojszczyzny od listopada 1942 r. do sierpnia 1943 r. deportowano ponad 110 tys. osób. Kilkadziesiąt tysięcy osób trafiło do obozów koncentracyjnych m.in. do Oświęcimia i Majdanka. Znaczną część społeczeństwa polskiego wywieziono na roboty przymusowe do III Rzeszy. Szacuje się, że z 30 tys. dzieci objętych akcją wysiedleńczą ok. 10 tys. straciło życie bądź zaginęło, a ok. 4,5 tys. przeznaczono do germanizacji. Na ziemiach wyczyszczonych z Polaków osiedlano Niemców pochodzących głównie z Bukowiny i Besarabii. Szacuje się, że na te tereny przybyło około 12 tysięcy kolonistów. Na ziemię wysiedlonych Polaków władze niemieckie sprowadzały również ludność ukraińską, która miała za zadanie ochraniać niemieckich kolonistów przed polskim zbrojnym oporem. Ukraińskie wioski stanowiły otulinę ochronną dla niemieckich kolonistów. Drugim etapem czystki etnicznej Lubelszczyzny była operacja Werwolf (Aktion Werwolf), którą Niemcy rozpoczęli w czerwcu i sierpniu 1943 roku. Swoim zasięgiem objęła 60 tysięcy Polaków ze 131 wsi. Prosze zwrócic uwage na daty tej operacji. Zbiegają się one z ludobójstwem Polaków jakiego dokonali Ukraińcy na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej. Krwawa Niedziela, podczas której Ukraińcy przeprowadzili skoordynowany atak na Polaków, głównie kobiety, dzieci i starców, którzy poszli na mszę do kościoła, przypada na 11 lipca 1943 roku!

Polacy stawili zbrojny opór niemieckim wysiedleniom. Sformowano Bataliony Chłopskie. Armia Krajowa zaczęła przerzucać część swoich sił i uzbrojenia na Lubelszczyznę. Lubelszczyzna jest obszarem rolniczym, a co za tym idzie, bardzo trudnym dla działań dużych zgrupowań partyzanckich. Brakowało broni, wyszkolonych oficerów i podoficerów, a pomimo tego udało się Polakom ograniczyć niemieckie czystki etniczne. Walki na Lubelszczyźnie związały jednak wątłe siły Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, na tyle skutecznie że Polacy nie byli wstanie iść na pomoc rodakom zza miedzy, żyjących na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej. Po prostu nie starczyło sił i broni. Teza Piotra Zychowicza jakoby Wołyń został zdradzony przez Armię Krajową, Polski Rząd w Londynie i Delegaturę Rządu na Kraj  jest bezpodstawna i wyssana z jego brudnego palca wyciągniętego z dupy. (Proszę mi wybaczyć ten kolokwializm ale czytając “dzieła” Zychowicza dostaje szału.) Zychowicz i jego radosna twórczość jest żenująca! Na teren Wołynia, Rząd Rzeczpospolitej przerzucił Cichociemnych: Władysława Kochańskiego, Michała Fijałka, Franciszka Pakuckiego, Tadeusza Klimowskiego, Zbigniewa Twardego, Walerego Krokaya. Formowanie zwartych i dobrze zorganizowanych oddziałów samoobrony rozpoczęto już na początku 1942 roku.  Proszę pamiętać, że obszar czterech województw, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego był pod brutalną okupacją sowiecką do czerwca 1941 roku! Sowieci od 17 września do czerwca 1941 roku bestilsko czyścili polskie kresy z Polaków w ramach Paktu Ribbentrop-Mołotow. W lutym 1941 roku rozpoczęli pierwszą masową deportację Polaków w głąb ZSRR. Sowieci przeprowadzili trzy takie deportacje, których ofiarą padło około 1,3 miliona Polaków!

Wołyń i cała Małopolska wschodnia były terenami niezwykle trudnymi do operowania dla zbrojnego podziemia. W sierpniu 1941 na terenie Kowla miala miejsce jedna z największych bitew pancernych Drugiej Wojny Światowej. Tu przebiegały główne szlaki logistyczne Wehrmachtu, ochraniane zarówno przez ukraińskie jednostki pomocnicze jak i ukraińską ludność cywilną. W okresie okupacji sowieckiej, z tych terenów wysiedlano Polaków w głąb ZSRR, dużą część mężczyzn w wieku poborowym wcielono w szeregi Armii Czerwonej. Podczas okupacji niemieckiej, deportowano tysiące polskich mężczyzn w głąb Rzeszy jako niewolniczą siłę roboczą, pozostawiając na pastwę ukraińskich wideł i siekier polskie kobiety, dzieci i starców. Ponad 250 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej poniosło męczeńską śmierć z rąk Ukraińców! Dziś Ukraińcy odmawiają godnego pochówku naszych rodaków! Zaś polskie władze i kreatury pokroju Macieja Młynarczyka ciągają po sądach ofiary ukraińskich zbrodni Panów Antoniego Dąbrowskiego i Andrzeja Łukawskiego za tak zwaną mowę nienawiści! Podobno Konstytucja Rzeczypospolitej gwarantuje wolność wypowiedzi? Podobno skończył się PRL? Podobno zlikwidowano cenzurę? Wystarczy jednak donos Związku Ukraińców lub masońskiej loży B’nai B’rith, a prawa gwarantowane konstytucją idą do śmietnika! Wystarczy jeden telefon, a Katolicki Uniwersytet Lubelski wyrzuci stoisko z książkami o Wołyniu! Ot doczekaliśmy się PRL-PiS! Tą fotografie polskich dzieci ze wsi Zagaje, bestialsko wymordowanych przez ukraińskich sąsiadów, dedykuje Jarosławowi Kaczyńskiemu! Tak, te dzieci nadal leżą w dołach śmierci, bez godnego pochówku zapomniane przez Polskę i Polaków!

O tragedii Wołynia nie będę się rozpisywał. Polecam cztery tomy Pani Doktor Lucyny Kulińskiej “Dzieci Kresów”, dwa tomy relacji świadków tej zbrodni, zebranych przez Jacka Międlara pt. “Sąsiedzi”, oraz książkę “Wołyń bez mitów. Kulisy ukraińskiego ludobójstwa na Polakach” pod redakcją Pawła Zdziarskiego, za tę ostatnią książkę wyrzucono wydawnictwo Capitalbook z targów książki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a więc warto kupić! Dodam jeszcze, że ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej musi być rozpatrywane w szerokim kontekście czystki etnicznej zaplanowanej i wykonanej przez Niemcy i Związek Sowiecki po podpisaniu Paktu Ribbentrop-Mołotow którego konsekwencją był atak Niemiec i Rosji Sowieckiej na Polskę. Śmiem twierdzić, że w okresie wojny od 1939 do 1945 ponad 6 milionów Polaków było ofiarami tych czystek etnicznych, oczywiście w różnym stopniu. Nie wszyscy zostali zamordowani, ale pamiętajmy, że z 1.3 milionów Polaków deportowanych z Kresów w głąb Związku Sowieckiego zaledwie 150 tysięcy wyszło z Armią Andersa, ponad milion Polaków pozostało tam na zawsze. Dziś władze Polski masowo sprowadzają do Polski ukraińskich nachodźców pod przykrywką wojny jaka się toczy między Rosją a Ukrainą. Do Polski sprowadza się także imigrantów z Azji. O tym procesie pisałem na łamach wprawo.pl. Dla Ukraińców i Azjatów władze Polski mają pieniądze ale już dla Polaków z Kazachstanu i innych części byłego ZSRR pieniędzy na powrót do kraju rodzinnego nie ma! Niemcy cały czas umożliwiają powrót do hajmatu swoim ziomkom, tak samo robią Żydzi ale już polskie władze wola Ukraińców i Azjatów, kogokolwiek byle nie Polaków z byłej Rosji Sowieckiej. Już nie wspomnę o Polakach na Litwie, Białorusi i Ukrainie, na samą myśl polityki władz Polski wobec naszych rodaków za Linią Curzona, ręce opadają i ogarnia człowieka wściekłość.

Książka na https://sklep-wprawo.pl
Książka na https://sklep-wprawo.pl

Drugim aktem czystek etnicznych dokonanych na Polakach było przesunięcie przez Aliantów i Rosję Sowiecką granicy Polski na Linię Curzona podczas konferencji w Teheranie i Jałcie. Główną podstawą prawną wyrzucenia Polaków z ich ziem i domów były tak zwane Układy Republikańskie zawarte między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a sowieckimi Republikami Białorusi, Ukrainy i Litwy. Układy z Ukraińską SRR i Białoruską SRR zostały podpisane 9 września 1944, zaś układ z Litewską SRR podpisano 22 września 1944. Były to umowy kompletnie bezprawne. Rząd Rzeczpospolitej Polski w Londynie teoretycznie był jedynym legalnym rządem uznanym na arenie międzynarodowej przez wszystkie państwa z wyjątkiem Rosji Sowieckiej i Niemiec. Do zakończenia wojny pozostało jeszcze 7 miesięcy, a już polskie władze Londynie zostały de facto pozbawione wszelkich atrybutów władzy i to dzięki Stanom Zjednoczonym i Anglii. Tak nam podziękowano trud, znój i ofiarę życia naszych dzielnych żołnierzy, ale to nie był koniec upokorzeń naszego narodu. Tu muszę zaznaczyć, że obecna granica Polski, tak zwana Linia Curzona, to mniej więcej linia demarkacyjna między Niemcami a Rosją Sowiecką, która została ustalona traktatem Ribbentrop-Mołotow.

Kolorem pomarańczowym zanaczono linie demarkacyjna paktu Ribbentrop-Mołotow
Kolorem pomarańczowym zanaczono linie demarkacyjna paktu Ribbentrop-Mołotow

De facto, część ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow została uznana przez Anglię, USA i Francję. Musimy mieć tego świadomość, zwłaszcza w obecnym układzie sił, kiedy to Stany Zjednoczone przygotowują polskie społeczeństwo do wejścia na front na Ukrainie przeciwko Rosji w roli mięsa armatniego.

Z terenów obecnej Litwy wysiedlono około 150 tysięcy Polaków, z Białorusi około 224 tysiące, najwięcej Polaków wysiedlono z Ukraińskiej SSR, około 800 tysięcy! Praktycznie całe polskie kresy zostały oczyszczone z rdzennej ludności polskiej. Winę za to ponoszą Niemcy, Rosja Sowiecka i Stany Zjednoczone, które w latach 30 stych ubiegłego stulecia budowały fabryki zbrojeniowe zarówno w Niemczech jak i w Związku Sowieckim. Proces uzbrajania Niemiec i Związku Sowieckiego przez USA w latach 1920-1939 dokładnie opisał Profesor Antony Sutton w swoich książkach. W wywiadzie jaki jest na YouTube, Profesor Sutton wyraznie powiedzial, że Niemcy bez technologii uzdatniania benzyny lotniczej jaką otrzymali od Standard Oil (Dzisiejszy Exxonmobil) nie byłby wstanie napaść na Polskę. Warto posłuchać tego wywiadu zanim go zdejmą z wizji: The Best Enemies Money Can Buy: An Interview with Prof. Antony C. Sutton Polacy zostali przemieleni przez Drugą Wojnę Światową. Oprawcy Polaków jak Mykoła Łebed, ukraińskie rezuny z OUN-UPA i niemieccy lekarze z Dachau, czy też mordercy polskich profesorów ze Lwowa, nie wspominając o Heinz-u Reinefarth-cie i von Dem Bachu Zalewskim, znaleźli bezpieczeństwo i opiekę u Aliantów z CIA i MI6 w ramach programu Paper Clip. Umożliwiono im zamieszkanie w USA, Kanadzie, Argentynie, Chile, Australii, zaś Polacy zostali okrzyknięci prymitywnymi antysemickimi siepaczami i pomocnikami jakiś tam Nazistów o niewiadomym pochodzeniu etnicznym. Z ofiary staliśmy się katami! Icchak Szamir, nieżyjący już były premier Izraela, bezczelnie, bez żadnej żenady i zająknięcia sie publicznie stwierdził, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Menachem Begin, premier Izraela, dezerter z polskiej armii, którego życie uratował generał Anders, w wypowiedzi dla telewizji holenderskiej w roku 1979 powiedział:

To, co obchodzi Żydów, to fakt, że Polacy kolaborowali z Niemcami (…) – Tylko około stu osób pomagało Żydom (…) – Polscy księża nie uratowali ani jednego żydowskiego życia. Dlatego wszystkie te obozy śmierci były ulokowane na polskiej ziemi.  

Takich wypowiedzi Żydów na temat Polaków jest setki tysiące, co jedna to lepsza. Ale spróbuj tylko coś powiedzieć na Żyda, spróbuj opowiedzieć o tym jak kolaborowali z Niemcami, Sowietami i UB, a już masoneria z B’nai B’rith i amerykańskie ADL zrobię ci z dupy jesień średniowiecza. W ramach międzynarodowego programu antysemity roku, doprowadzą ciebie i twoją rodzinę do ruiny. Łatka antysemity jest przyznawana przez Żydów oraz gremium oświeconych gojów intelektualistów, którzy są doskonale obeznani we wszelkich niuansach owej przypadłości. Raz przypięta łata jest nie do zdjęcia. Nikomu nie udało się udowodnić, że nie jest się antysemitą, nawet postępowym katolikom to się nie udało i nie uda! Wystarczy, że tylko raz wybiorą się na misterium drogi krzyżowej, albo nie zapalą chanukowej świecy w adwencie i natychmiast muszą robić rachunek sumienia. Nie są pewni czy czytając Ewangelię Świętego Jana trafili już listę antysemitów tuż obok Leszka Bubla i czy też im ten występek zostanie wybaczony? Prosty Polak katolik z Ciemnogrodu, nie ma takich problemów. Jeszcze raz przytoczę wypowiedź Icchaka Szamira, że Polacy wyssali ów antysemityzm z mlekiem matki, skoro tak uważają żydowskie autorytety, to musi tak być. Przecież nie będę się awanturował z mądrzejszymi i starszymi braćmi w wierze i udowadniał im, że nie jestem wielbłądem! Prawdą też jest, że Żydzi nie mogą żyć bez antysemityzmu ponieważ staliby się niczym niewyróżniającym się narodem, ani lepszym ani gorszym. Czar narodu wybranego, który ma u Boga fory, dzięki czemu dostali kawał jałowej pustyni, otoczonej śmiertelnymi wrogami, prysły by jak bańka mydlana. Wole te nasze “pola malowane zbożem rozmaitem, wyzłacane pszenicą, posrebrzane żytem”, Ruskich i Szkopów po obu stronach granicy niż ziemie Palestyny obiecane Żydom przez Boga. Znałem kiedyś takiego maszarda, który sprzedawał szpetne i kiczowate bohomazy bogatym ludziom, których nie lubił, wmawiając im, że są to wybitne dzieła sztuki i robią inwestycje życia. Taka dygresja warta przemyślenia. Marian Hemar to rozumiał pisząc wiersz “Trzy Powody”. https://lwow.info/marian-hemar-trzy-powody/

Do nagonki na Polaków dołączył pajac z Indiany E. Michael Jones, który ma obsesję na punkcie Żydów, Podejrzewam, że E. Michael Jones rzadko otwiera lodówkę, bo a nóż z niej wyskoczy mniejszość międzynarodowa? Przekaz E. Michael Jones dla dziatwy jest prosty i wyrafinowany jak konstrukcja cepa: 12 milionów Żydów żyjących w USA, kompletnie przejęło władzę nad 320 milionami Amerykanów i tej raz zdobytej władzy nie oddadzą, raczej utopia USA we krwi. Powiedzmy, że przekaz złotych myśli E. Michael Jones jest prawdziwy, raczej to źle świadczy o Amerykanach i ich demokracji, a już tymbardziej o Polonii amerykańskiej. Ach jakby tak Polonusy przejęły te banki i Hollywood…Rozmarzyłem się. Ale żarty na bok. Przekaz E. Michael Jones ma posłuch wśród wielu katolików i osób zagubionych, którzy pasjonują się wszelkimi spiskami, zamiast skupić się na Bogu. Profesor Antony Sutton wiele tych spisków opisał w swoich książkach i je potwierdził. Pakt Ribbentrop-Mołotow był spiskiem psychopatów. Ale tezy wysuwane przez E. Michael Jones wychodzą daleko poza teorie spiskowe. One wchodzą na bardzo delikatny obszar stosunków międzyludzkich. Oparte są na tezach bez pokrycia, w faktach, wyssanych z palca i na siłę podciąganych pod tezę. Nie daj Bóg, jak fachowiec zabierze się za sprawdzanie gniotów E. Michael Jones! Wyzywanie polskich lotników od psychopatów, twierdzenie, że jakoby największe czystki etniczne dotknęły Niemców z powodu tak zwanej żydowskiej zemsty to już jest kolokwialnie mówiąc przegięcie pały. To Niemcy wywołały Drugą Wojnę Światową ponieważ uznali, że zostali skrzywdzeni Traktatem Wersalskim, stracili Górny Śląsk i Poznańskie, komuchy wbiły im nóż w plecy i jakś tam bękart się im urodził na wschodniej granicy. Jak każdy wybitny intelektualista z teutoburskiego lasu, wysnuli na pozór logiczny wniosek, że jak urosną w siłę to naprawią i pomszczą swoje krzywdy! Odbiorą to co im zabrano. Jak się to skończyło dla Niemiec wszyscy wiemy. E. Michael Jones często mówi o żydowskiej zemście, ale już o niemieckiej milczy! Kali ukraść krowa to dobrze, Kalemu ukraść krowa oj to bardzo źle! Według E. Michael Jones, Niemcy byli ofiarami Drugiej Wojny! Z jakiejś dziwnej nienawiści wszyscy się uwzięli na Niemców aby ich bombardować, wysiedlać i tłamsić! Nic tylko siąść i płakać nad biednym losem pokrzywdzonych przez świat Niemców!

Stosunki polsko-amerykańskie są chore, oparte na micie Kościuszki, Pułaskiego i tak zwanej demokracji. Przeciętny Polak wie tyle o USA co przeciętny Amerykanin z Indiany o Polsce. E. Michael Jones jest tego najlepszym przykładem, jest on typowym ignorantem z doktoratem, a co gorsza, jest z tego dumny. Amerykaninowi, Polak kojarzy się z niewybrednymi kawałami, antysemityzmem, pierogami, skoczną polką graną przez Jana Lewandowskiego i pięknymi kobietami. Nasz dorobek polityczny, muzyka, wkład w kulturę światową, nasza historia, poczucie wolności, literatura są kompletnie nieznane w USA. Polacy zaś ukształtowali sobie obraz USA na podstawie przy głupawych produkcji z Hollywood typu zabili go i uciekł oraz prymitywnej propagandy rodem z ideologii American Exceptionalism. Stany Zjednoczone bez wątpienia są państwem niesłychanie ciekawym i pięknym ale zarazem bardzo mrocznym i niebezpiecznym. Ciemną stronę USA opisał  Gary Webb, który popełnił samobójstwo dwukrotnie strzelając sobie w głowę. Polecam państwu doskonały film o tym dziennikarzu pod tytułem “Kill the Messenger”. Dla osób bardziej wytrwałych polecam dwutomową książkę Pani Whitney Webb “One Nation Under Blackmail”  oraz książki Profesora Antony Sutton. Jest też bardzo dobry film dokumentalny pod tytułem “Waco, the Rules of Engagement”: WACO The Rules of Engagement [1997 HQ Full Length] . Polska musi zrewidować swoje relacje z USA. Nie możemy sobie pozwolić na wrzucenie nas w wojnę na Ukrainie. E. Michael Jones zaproponował konferencje na temat czy Kardynał August Hlond byl antysemita? Jest to prymitywna prowokacja. Ja skromnie zaproponuje konferencje na której E. Michael Jones spotka się z polskimi historykami i omówi relacje polsko-niemieckie na przestrzeni dziejów. Jestem pewien że E. Michael Jones zabłyszczy swoją wiedzą i erudycją. Otrzyma burzliwe owacje! Casus bitwy w lesie teutoborskim, oraz wypraw pacyfikacyjnych Germanicusa powinny nam dać wiele do przemyślenia. Jest kwestią czasu kiedy będziemy zmuszeni, jako państwo i naród, zmierzyć się z Wujkiem Samem. Miejmy świadomość, że po 1989 roku zamieniliśmy sutenerów z Wielkiego Brata na Wujka Sama.

Na tym zakończę mój przydługawy wywód o złotych myślach E. Michael Jones.

Przeczytaj część pierwszą:

“Polscy lotnicy to psychopaci!” Złote myśli E. Michael Jones

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Bronka mówi

  #Paweł Szymański
  Drogi Pawle,
  Braun zgasił właśnie gaśnicą świecznik hanukowy w Sejmie.
  🤡 🤡 🤡

 2. Bronka mówi

  #Paweł Szymański
  Artykuł przeanalizuję dogłębnie. 🙂

 3. Bronka mówi

  #Paweł Szymański
  mało znany fakt, tak na szybko, pierwsze „próbne” wypędzenie odbyło się, jeżeli się nie mylę 12.10.1939, w Orłowie, dzielnicy Gdyni (od 1935).

 4. Paweł Szymański mówi

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂 no I zacznie się jazda. Czekam cierpliwie na egzorcyzmy szabesgojow. Będzie wesoło. Brakuje mi Stanisława Barei.

 5. Bronka mówi

  #Paweł Szymański
  Kwik, będzie od Jerozolimy, przez Odessę do Nowego Jorku. 😀😀😀😀😀😀😀😀😀
  Ma facet „jaja”. 😉

 6. Bronka mówi

  #Paweł Szymański
  Ale byłam szybsza od wprawo.pl.
  Też mam „jaja”, maładiec żjenszczyna! 😉

 7. Paweł Szymański mówi

  Rok temu chyba pojechał gaśnicą? 🤣🤣🤣🤣 czekam na egzorcyzmy! Może nawet Prymas z tęczowymi będzie uroczyście zapalał świeczki? Albo Michnik, Smolar, Hartman z transwestytami dadzą nowe świeckie jasełka? Będzie to nasza nowa swiecka tradycja!

 8. Bronka mówi

  O Braunie już „trąbią” : ZDF, DIE WELT, T-ONLINE. 🤡🤡🤡

 9. Pawel Szymanski mówi

  Jestem zly na Brauna, tyle sie napracowalem nad moim artykulem a on zabral mi laury gasnica! Teraz przynajmniej do swiat beda egzorcyzmy w sejmie. Cala procesja Smorarow, Michnikow, Brzezinskich, kardynalow…Kazdy bedzie sie biczowal przed menora. Mam nadzieje ze rpzynajmnie ty Bronko docenisz czesc 2 ktora napisalem? Moge sie mylic ale w zeszlym roku Braun tez pojechal gasnica? Moze powinna to byc nasza nowa swiecka tradycja swiateczna? Ale zly jestem na Brauna….

 10. Bronka mówi

  Paweł ciesz się!
  Twój artykuł jest świetny!
  5+ w ciemno!
  Wycie szabesgnojów jest ambrozją dla moich uszu.
  Mentzen i Ryś, już się pokajali, kurwy sprzedajne. (Przepraszam za wulgaryzm).
  Brauna, na serio, nie mogę rozgryźć,
  ale był jedynym, który ujął się za polskimi sierotami w domach dziecka, na których testowano truciznę.
  Przeczytam jutro, dziś piję Krymskoje. 😉

 11. Bronka mówi

  P. S.
  Bardzo doceniam czas, pracę i wysiłek włożony w artykuł. 😉😘

 12. Paweł Szymański mówi

  Braun zawsze potrafi mnie rozbawić 🤣🤣🤣🤣🤣 gaśnica jest nie do przebicia! 🤣🤣🤣🤣 Klasyk. Kociokwik będzie aż do wigilii. Muszę jeszcze skończyć opowieści o Hameryce i Hamiltonie… widzisz jak się poświęcam, więc Ty Wacpanno lepiej czytaj te moje wypociny!

 13. Stonka Bronka mówi

  Jaja to masz jak jajecznicę robisz.

 14. Pokora mówi

  Jeżeli autor powyższego artykułu dostaje szału po lekturze dzieł poczytniejszego od siebie autora, to takie rzeczy się leczy. Polecam panu lekturę książki Wojciecha Lady – „Bandyci z Armii Krajowej”. Postawy ludzkie na wojnie nie są tylko czarno-białe. Są również szare.

 15. Pawel Szymanski mówi

  Zychowicz pisze kompletne bzdury nie majace pokrycia w faktach, a ludzie panskiego pokroju te bzdury czytaja i przyjmuja jako prawde objawiona. Ludzie zacznijcie krytycznie myslec, nie wszystko co napisano w ksiazkach jest madre i prawdziwe. Zychowicz pisze idiotyzmy i jemu to udowodniono wielokrotnie.

 16. Bronka mówi

  #Paweł Szymański
  Żydo – komuna i jej pomioty, wiecznie żywa.
  Nie ma co, nawet odpowiadać.

 17. Pokora mówi

  Z tych „udowodniono wielokrotnie”, to jakieś konkrety pan poda, czy to tylko kozakowanie internetowe?

 18. Paweł Szymanski mówi

  Proszę się zapoznać z krytyka radosnej twórczości Zychowicza książek przez profesjonalnych historyków zwłaszcza jeżeli chodzi o Wołyń. Wystarczy aby się Pan wysilił. Pan Żebrowski też zmielił tego idiote. Nawet laik po liceum jest wstanie zaorać tezy Zychowicza wysuwane w jego ksiazkach.

 19. Dumny Polak mówi

  Przerazliwie przygnebiajace wszystkie te fakty i dane, szczegolnie przed Swietami, oraz z racji przejecia nierzadow przez ta ryza, zdradziecka, kanalie, jakos dodatkowo, jeszcze bardziej!

  Nie beda sie dziwil, jak dowiemy sie o kolejnych, przejetych prosto z Brukseli, morderczych pomyslach, przepuszczenia mojej Polski przez maszynke do miesa, tak, jak to zrobil 9 lat temu, usilujac stworzyc u nas nowoczesny komunizm!

  Nie moge wciaz pojac, jak mogla tak wielka ilosc moich Rodakow, bedac widocznie wciaz jeszcze pod dzialaniem demonicznej amnezji i grupowej lucyferianskiej hipnozy, aby tej pierd..nej kanalii nagle wszystko zapomniec i wyobrazic sobie, ze STAL SIE NAGLE DOBRYM CZLOWIEKIEM i URATUJE NASZA POLSKE!

  Komus takiemu, jesli jest juz osoba dorosla, naprawde nie mozna juz wiecej pomoc!

  Coz, moze, aby uzyskac cala Twoja satysfakcje z Twojej pracy, lepiej byloby przelozyc termin publikacji tego artykulu na inny termin?
  Czuje sie po tej lekturze, chociaz wszystkie te fakty juz z grubsza znam, do glebi przygnebiony!

  Mimo wszystko, zycze Wam blogoslawionych dni oczekiwania na Swieta Bozego Narodzenia i mnostwo, mnostwo supermocnej Wiary w Boza Laske! Mordka!

 20. Paweł Szymański mówi

  Uwazam ze jest to bardzo odpowiedni tekst na adwent. Możemy zastanowić się nad nasza wiarą? Czy my jesteśmy zdolni popełnić takie zbrodnie jak Niemcy? Co jest dla nas w życiu ważne? Czy przyjąłbym wypędzonego rodaka pod dach? Itp itd pytań na adwent jest bardzo dużo w tym tekście. Nie jest on przygnębiający ponieważ nasi dziadkowie odbudowali Polskę, wychowali naszych rodziców i nas. Pokonali zło wojny wszystko dzięki wierzę w Boga więc następna lekcja na adwent. Nawet bezbożnik może skorzystać z tego tekstu wybierając się na pielgrzymkę kaszubska z Helu do Częstochowy. Pozna kraj na spokojnie, pieszo wśród Ciemnogrodzian. Czegoś się nauczy. Więc wszystko zależy jak się czyta tekst.

 21. tramp6 mówi

  Sprawą dla nas wszystkich jest naświetlić jak to się stało ,że w przygranicznych okręgach wyborczych
  opłacane osoby głosowały 3,4 -krotnie.Pisuary były tak pewne i zaślepione-że stracili czujność ,Komisja wyborcza nadal nie opublikowała oficjalnych danych o ewentualnych niezgodnościach wyborczych i dalaj wszystko potoczyło się
  szybko i bez zastrzeżeń.Głównymi wielogłosującymi byli zwerbowani ludzie ze szkolnictwa i lokalnych administracji.
  A teraz w nagrodę za dobrą robotę wysokie podwyżki zarobków i premie.Warto to sprawdzić i nagłośnić.

 22. Pokora mówi

  Panie Pawle Szymański – nie odpowiedział pan na pytanie.

 23. Pokora mówi

  Panie Pawle Szymański – zaora pan choć jedną tezę Zychowicza, czy dalej skupi się pan na biciu piany?

 24. Pawel Szymanski mówi

  W moim artykule jedna z tych tez Zychowicza zaoralem, chodzi o Wolyn, nie moja wina ze Pan nie rozumie slowa pisanego. Wystarczy zeby Pan uwaznie przeczytal co napisalem i zestawil to z bredniami Zychowicza o Wolyniu zdradzonym. Pan nadal traktuje tego debila powaznie.

 25. Pokora mówi

  Domniemywam, że szczyci się pan zaoraniem tezy Zychowicza, że AK pozostawiła Polaków na Kresach bez obrony wobec banderowskich siekier. Według pana wysłanie kilku ludzi do organizowania samoobron załatwiło sprawę. Polemika może być jedna – nie moja wina, że nie potrafi pan trzeźwo i racjonalnie ocenić sił i środków użytych przez największą podziemną armię w dziejach Europy do obrony masakrowanych rodaków.
  Na koniec pytanie – jak się pan czuje, jako chrześcijanin, używając wobec drugiego człowieka zwrotów „debil”, „idiota”? Czy pan, panie Pawle Szymański, tolerancji dla odmiennych poglądów nie wyssał z mlekiem matki?

 26. Pawel Szymanski mówi

  Pan nie umie czytac. Nakreslilem tlo sprawy Wolynia, wysiedlaenia Polakow przez Sowietow i Niemcow, potezna bitwa pancerna w rejonie Kowla ktora skala dorownuje bitwie pod Kurskiem, druga bitwa pod Kowlem miala miejsce zima 1944 i byla to trzecia najwieksza bitwa pancerna II Wojny Swiatowej. Jak pisalem w artykule, to co sie dzialo na Wolyniu trzeba rozpatrywac jako druga czesc operacji czytki etnicznej jaka byla przeprowadzona przez Niemcow i Ukraincow w Lubelskim i na ziemi Chelminskiej. AK nie miala broni, ludzi, amunicji, i wyzywienia aby moc zapobiec czystkom etnicznym. W angielskiej wersji Dzieci Kresow opisalem jak wygladalo formowanie 27 Dywizji AK ktora zapoczatkowala rodzina Lesniewskich. Fijalka ozenil sie z siostra braci Lesniewskich. Na terenie okupowanym przez Sowietow byla branka do wojska. Bron jaka Polacy mieli pochodzila z zakupow od Wegrow. Brat Jana Karskiego zorganizowal szkolenie kadry oficerskiej i podoficerskiej w szkole policyjnej w Nowym Saczu, ta kadra zasilila polskie formacje na Wolyniu. Dodam ze Fijalka byl Rusinem. Zychowicz pisze brednie, Pan nie umie czytac, nie posiada wiedzy i nie jest Pan wstanie krytycznie ocenic radosnej tworczosci Zychowicza ktory pisze pod teze, nagina fakty, przemilacza to co nie pasuje mu do tezy, zeruje na ludzkiej niewidzy i po prostu troluje. To jest balwan ktory zeruje na takich ludziach jak Pan, ignorantach.

 27. Pawel Szymanski mówi

  A propos tolerancji, przytocze Panu definicje tego slowa wedlug def PWN: tolerancja [łac. tolerantia ‘cierpliwość’, ‘wytrwałość’], socjol. postawa zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów, z którymi się nie zgadzamy, oraz na praktykowanie sposobu życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy, a więc zgody na to, aby zbiorowość, której jesteśmy członkami, była wewnętrznie zróżnicowana pod istotnymi dla nas względami. Tolerancja oznacza rezygnację z przymusu jako środka wpływania na postawy innych ludzi. Wyjątkami są jedynie sytuacje, w których owe postawy zagrażają bezpieczeństwu osób oraz ich mienia (tolerancja nie rozciąga się więc np. na zabójców, gwałcicieli czy złodziei).

  Ja moge tolerowac jak ktos przez przypadek piernie w windzie i zasmrodzi kabine. Coz bywa. Ale jak ktos nagminnie pisze szkodliwe bzdury jak to robi Zychowicz czy tez E. Michael Jones to juz nie bede tego tolerowal! Pan ma prawo do zaczadzania swojego umyslu bredniami Zychowicza. Nic nie poradze na to ze lubi Pan plywac w kloace. Panski problem, ale ja nie bede tolerowal balwana i pajaca!

 28. Pawel Szymanski mówi

  A propos tych kilku ludzi ktorych skierowal polski rzad w Londynie na Wolyn. Do Polski przerzucono 316 Cichociemnych ktorym powierzono rozne zadania, np. przyjaciel mojego dziadka pulkownik Iszkowski mial za zadanie organizacji struktur polskiego lotnictwa na terenie Polski. Az 6 Cichociemnych trafilo na Wolyn, zaden rejon okupowanej Polski nie dostal takiej ilosci komandosow. Jest zdjecie pozegnania Fijalki przez generala Sikorskiego tuz przed wylotem do Polski. Na tym zdjeciu jest takze Bolesław Kontrym. Sikorski osobiscie wreczyl Fijalce order Virtutti Militari. Owszem po wojnie Fijalka poszedl na wspolprace z UB to jest fakt. Ale nie o tym mowa. Jeszcze raz przypomne ze ze wysylanie przez Niemcow Polakow z terenu wojewodztw lwowskiego, wolynskiego, stanislawowskiego, tarnopolskiego na roboty do niemiec mialo na celu eliminacje potencjalnych obroncow tych terenow przed ukraincami i eliminowanie zagrozenia jakie niosa duze zgrupowania partyzanckie. Brak mezczyzn osnaczal niechybna smierc kobiet i dzieci z rak Ukraincow. AK nie mialo silnych struktur na tych terenach wlasnie z powodu sowieckich branek, wysiedlen i wysylania mezczyzn na roboty do Niemiec. Zychowicz kompletnie pomija ten fakt poniewaz ten balwan pisze pod swoja urojona teze. Niestety jest on tolerowany przez polskich historykow, ktorzy raczej wola sie nie wychylac. Im bardziej pachnie spyrka, kasa i lukratywna pozycja na uczelni niz pisanie na tematy ktore maja olbrzymi ladunek polityczny. Mykola Lebed, architekt ludobojstwa dostal obywatelstwo USA na rozkaz dyrektora CIA Allena Dullesa pomimo protestow urzedu imigracyjnego ktory w swoich oficjalnych protestach wyraznie pisal ze lebed to bandyta, psychopata ktory powinien byc osadzony! Z Lebedem wspolracowal Brzezinski to przez dekady! Zaden polski historyk tego tematu nie ruszy bo oni wiedza ze straca prace.

 29. Emilian58 mówi

  A gdy Wielka Brytania udzieliła sanacyjnej i zażydzonej Polsce bezwarunkowej gwarancji bezpieczeństwa to polinioki ówcześni natychmiast zaczęli mordować Niemców! To znaczy obywateli polskich niemieckiego pochodzenia. Niemcy zgłaszali to do Ligi Narodów ale z tamtej strony była TYLKO cisza. A mimo to Hitler chciał pertraktacji z Polską. Ale wojna była już ustalona bo nawet sam Beck powiedział że „My CHCEMY wojny” ! Jak się okazało namordowaliśmy około 60 tysięcy Niemców z polskim obywatelstwem! To nie jest tak że to Polacy byli cacy a WSZYSCY w koło TYLKO be. To przecież nas nazwano hieną Europy! Prawda jest taka że jesteśmy podłym narodem i trudno znaleźć bardziej podły co widać,słychać i czuć szczególnie DZISIAJ! Daliśmy się podpuścić anglosasom i żydom do rozpętania II wojny światowej i zostaliśmy sami! A nie dziwi autora że te władze zwinęły się przez Zaleszczyki w kilka godzin po rozpoczęciu wojny? A nie dziwi że co innego nawiało z kraju a co innego znalazło się w Paryżu a potem w Londynie?

 30. Pawel Szymanski mówi

  Pan twierdzi ze Polacy zamordowali 60 tysiecy Niemcow? A ma Pan na to dowody? Gdzie ich pochowano? Podlym to Pan jest poniewaz powtarza Pan zaslyszane idiotyzmy ktore opowiadaja kretyni przy flaszce.

 31. Krzysztof7 mówi

  Czy ilość 7ydów jest prawdziwa ? Śmiem wątpić .

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.