Przeglądanie tagów

paweł szymański

Raz jeszcze o Monte Cassino

Św. Benedykt założył klasztor na Monte Cassino w 526 roku. Benedyktyni są nazywani Budowniczymi Europy. Ich hasłem jest Ora et Labora (Praca i Modlitwa). Oficjalnie Benedyktyni zostali sprowadzeni do Polski przez żonę Mieszka I Dobrawę w…