Co katolik powinien zrobić w obliczu zbliżającego się Synodu o Synodalności?

19

1. Różaniec w dłoń – bez modlitwy żadne nasze działanie nie będzie skuteczne.
2. Edukacja – każdy w miarę możliwości powinien czytać pożyteczne lektury duchowe, można polecić szczególnie takich autorów jak: Kardynał Jan Bona, Proboszcz z Ars, Jacek Woroniecki OP czy biskup Athanasius Schneider.
3. Lektura i promocja broszury Instytutu Piotra Skargi na temat synodalności, jest ona dostępna za darmo w wersji elektronicznej i papierowej, podarujmy ją księżom z naszej parafii. (https://piotrskarga.pl/synodalnosc/)
4. Nieustannie modlić się za biskupów wiernych Tradycji Kościoła Katolickiego, w szczególności za biskupa Josepha Stricklanda.
5. Pisać o swoich wątpliwościach na skrzynki mailowe biskupów diecezjalnych.
6. Rozmawiać ze swoją rodziną i otoczeniem na temat zagrożeń dla katolickiej moralności i dbać o czystość własnego życia.
7. Organizować, wspierać lub brać udział w spotkaniach i debatach, które śledzą ze zmysłem krytycznym wszelkie działania hierarchii, która obecnie urzęduje w Rzymie. Umożliwia nam nam to między innymi telewizja Pch 24.
8. Informować znajomych przez media społecznościowe i przypominać podstawy katechizmu, najlepiej w wydaniu kardynała Gasparriego.
9. Polemizować z ogólnopolskimi portalami, które w sposób niemerytoryczny będą kolportować propagandę synodalną.
10. Zachować zdrowy rozsądek!

Czym jest Synod o Synodalności?
Synod o Synodalności jest zastosowaniem doktryny Yvesa Congara OP czołowego myśliciela modernistycznego, który opracował metodę „reformy Kościoła” bez wywołania schizmy. Polega ona fe facto na zmianie ustroju Kościoła i uruchomieniu jego powolnego rozkładu. Zapowiedzi kardynała Grzegorza Rysia, o tym że chodzi o stworzenie innego kościoła pokazują, że wysoko postawieni hierarchowie chcą stworzyć wewnątrz Kościoła ukrytą i dobrze zakamuflowaną sektę.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Przeczytaj:

P. Krzemiński: Biskup, który strzeże depozytu

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Paweł mówi

  Katechizm Gasspariego dobrze wyjaśnia czym są prawdziwe dary Ducha Świętego:
  Część III
  O darach Ducha Świętego

  543. Przy usprawiedliwieniu z odpuszczeniem grzechów i z cnotami teologicznymi – co jeszcze Bóg wlewa człowiekowi?

  Przy usprawiedliwieniu wraz z odpuszczeniem grzechów i z cnotami teologicznymi Bóg wlewa człowiekowi jeszcze dary Ducha Świętego.

  544. Ile jest darów Ducha Świętego?

  Darów Ducha Świętego jest siedem: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża.

  545. W jakim celu Bóg wlewa te dary?

  Te dary Bóg wlewa człowiekowi sprawiedliwemu, żeby łatwiej i szybciej przyjmował natchnienia Ducha Świętego i szedł za nimi, gdy go nimi Duch Święty różnorako nakłania do dobrego a unikania złego.

  546. Co sprawiają w nas dary Ducha Świętego?

  Mądrość daje nam pomoc, żebyśmy znajdowali radość w rozważaniu rzeczy Boskich, i żebyśmy o sprawach Boskich i ludzkich myśleli po Bożemu;
  Rozum, żebyśmy, o ile to jest możliwe u człowieka, coraz lepiej poznawali tajemnice wiary jako godne wiary;
  Rada, żebyśmy się strzegli zasadzek szatana i świata, a w wątpliwościach zrozumieli, co się bardziej przyczynia do chwały Bożej i do naszego oraz bliźnich zbawienia;
  Męstwo, żebyśmy doznawali szczególnej mocy do zwyciężania pokus i innych przeszkód w życiu duchownym;
  Umiejętność, żebyśmy należycie odróżniali między tym, w co należy wierzyć a w co nie, i żebyśmy się trzymali właściwego kierunku w sprawach życia duchownego;
  Pobożność, abyśmy należytą część i służbę oddawali Bogu, Świętym i tym ludziom, którzy nam zstępują Boga, i abyśmy wspomagali biednych i nieszczęśliwych dla miłości Boga;
  Bojaźń Boża, żebyśmy unikali grzechów przez bojaźń obrazy Boskiej, płynącą z dziecięcej czci dla majestatu Bożego.

  Część IV
  O błogosławieństwach ewangelicznych i owocach Ducha Świętego

  547. Jakie są skutki cnót teologicznych i darów Ducha Świętego?

  Skutkami cnót teologicznych i darów Ducha Świętego są błogosławieństwa ewangeliczne i owoce Ducha Świętego.

  548. Które to są błogosławieństwa ewangeliczne?

  Błogosławieństwa ewangeliczne są to te, które ogłosił sam Jezus Chrystus w kazaniu na górze, a mianowicie:

  Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie;
  Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię;
  Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni;
  Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni;
  Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią;
  Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają;
  Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi;
  Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

  549. Dlaczego Jezus Chrystus błogosławionymi nazywa tych, którzy mają to usposobienie zewnętrzne?

  Jezus Chrystus tych, którzy maja to usposobienie wewnętrzne dlatego nazywa błogosławionymi, ponieważ dzięki temu usposobieniu mają oni w tym życiu jakby pewien przedsmak przyszłego szczęścia w niebie.

  550. Którzy to są ubodzy duchem, nazwani błogosławionymi?

  Ubodzy duchem, nazwani błogosławionymi, są to ci, co się w duszy odrywają od dóbr zewnętrznych, zwłaszcza od bogactw i zaszczytów, a nawet w razie potrzeby gardzą nimi dobrowolnie; jeżeli zaś je mają, używają ich umiarkowanie i dobrze; a jeżeli ich nie mają, nie szukają ich chciwie; gdy je utracą, znoszą to z poddaniem się woli Bożej.

  551. Którzy to są cisi?

  Cisi czyli łagodni są to ci, co z bliźnim żyją zgodnie, znosząc cierpliwie przykrości od niego doznawane, bez skargi lub zemsty.

  552. Którzy to są ci, co płaczą, a jednak są błogosławieni?

  Ci, co płaczą, a jednak są błogosławieni, są to ci, którzy się nie uganiają za rozkoszami tego świata; z weselem znoszą dolegliwości tego życia, posłuszni woli Bożej, pokutują za popełnione grzechy i serdecznie boleją nad złem, co się na świecie dzieje, nad zgorszeniami i niebezpieczeństwami zbawienia.

  553. Którzy łakną i pragną sprawiedliwości?

  Sprawiedliwości łakną i pragną ci, co starają się codziennie postępować w uczynkach sprawiedliwości i miłości.

  554. Którzy są miłosierni?

  Miłosierni są to ci, co z miłości ku Bogu dzielą się z bliźnim tym, co mają, i starają się oddalić od niego nędzę moralną i materialną.

  555. Którzy są czystego serca?

  Czystego serca są ci, co nie tylko uciekają od grzechu śmiertelnego, a zwłaszcza od grzechu nieczystości, lecz unikają także wedle możności grzechu powszedniego.

  556. Którzy są pokój czyniący?

  Pokój czyniący są to ci, co nie tylko zachowują pokój z bliźnim, lecz starają się także o pokój między drugimi.

  557. Którzy są ci, co cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości?

  Prześladowanie dla sprawiedliwości cierpią ci, co cierpliwie znoszą pośmiewiska, oszczerstwa i prześladowania dla miłości Jezusa Chrystusa.

  558. Ile jest owoców Ducha Świętego i które mianowicie?

  Apostoł wylicza dwanaście owoców Ducha Świętego, a mianowicie: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, długomyślność, cichość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.

 2. dsa mówi

  …szalony pawełku – żeby Ojciec zniżył się do tałatajstwa ludzkiego, to najsamprzód sam Jego Syn musi takiego delikwenta przygotować – nawet umyć mu stopy, żeby był czysty i Ojciec się go nie brzydził, a ty pieprzysz z innym tumanem, że Ojciec coś „wlewa” w ten szatański pomiot???
  …dalej też same herezje – trzymać się z daleka od tej prostytutki rzymskiej! oto jedyne panaceum dla chrześcijanina…

 3. Bronka mówi

  „Różaniec w dłoń” 🙂
  Ciekawego hasło. 😀
  A co na to mówi Słowo Boże?
  Posłuchajcie:
  „A modląc się nie bądzcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.
  Nie bądzcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.”
  Ewangelia Mateusz 6, 7-8
  Czy rozumiecie teraz , drodzy katolicy, jaka jest różnica między chrześcijanami a katolikami? 😀 😋 😉

 4. Paweł mówi

  Katechizm Gasspariego:
  O założeniu i ustroju Kościoła

  125. Po co Jezus Chrystus ustanowił Kościół?

  Jezus Chrystus ustanowił Kościół po to, aby dalej pełnił w świecie Jego zadanie, aby mianowicie w Kościele i przez Kościół aż do skończenia świata ludziom były przydzielane owoce Odkupienia, dokonanego na krzyżu.

  126. Kto ma rządzić Kościołem z woli Jezusa Chrystusa?

  Z woli Jezusa Chrystusa Kościołem rządzić mają apostołowie pod zwierzchnictwem Piotra, oraz ich prawowici następcy.

  127. Kto jest prawowitym następcą świętego Piotra w rządach nad całym Kościołem?

  Prawowitym następcą świętego Piotra w rządach nad całym Kościołem jest każdorazowy Biskup Rzymu, czyli Najwyższy Kapłan rzymski, innymi słowy Papież, bo on sprawowanie najwyższej władzy obejmuje po Piotrze, który był Biskupem miasta Rzymu i umarł jako Biskup miasta Rzymu.

  128. Kto jest prawdziwą głową Kościoła?

  Prawdziwą głową Kościoła jest sam Jezus Chrystus, który w sposób niewidzialny zamieszkuje go, rządzi nim i jednoczy w Sobie Jego członków.

  129. Dlaczego Papież rzymski zwie się i jest głową widzialną Kościoła i Namiestnikiem Jezusa Chrystusa na ziemi?

  Papież rzymski zwie się i jest widzialną głową i Namiestnikiem Jezusa Chrystusa na ziemi, ponieważ widzialna społeczność musi mieć widzialną głowę, więc Jezus Chrystus św.Piotra i jego następcę aż do końca świata ustanowił taką głową widzialną Kościoła i zastępca swoim we władzy nad Kościołem.

  130. Jakąż tedy władzę posiada Papież rzymski?

  Papież rzymski z prawa Bożego posiada w Kościele nie tylko pierwszeństwo honorowe, lecz także najwyższą władzę rządzenia zarówno w tych sprawach, które dotyczą wiary i obyczajów, jak i w tych sprawach, które należą do porządku i rządzenia.

  131. Jaka jest władza rzymskiego Papieża?

  Władza rzymskiego Papieża jest najwyższa, pełna, jemu właściwa i bezpośrednia, zarówno nad wszystkimi Kościołami jako też nad każdym Kościołem z osobna, tudzież nad wszystkimi pasterzami i wiernymi razem jako tez nad każdym z osobna.

  132. Którzy są prawowici następcy apostołów?

  Prawowitymi następcami apostołów z ustanowienia Bożego są Biskupi, których Papież rzymski stawia na czele poszczególnych Kościołów, i oni rządzą potem tymi Kościołami władzą im właściwą pod zwierzchnictwem Papieża.

  133. Czym więc jest Kościół, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa?

  Kościół, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, jest społecznością widzialną ludzi ochrzczonych, którzy zjednoczeni wyznawaniem tej samej wiary i węzłem wzajemnej zależności dążą do tego samego celu duchownego pod zwierzchnictwem Papieża rzymskiego i Biskupów, pozostających w jedności z nim.

  134. Co to jest ciało Kościoła?

  Ciało Kościoła jest to to, co w nim jest widzialne i sam Kościół czyni widzialnym, czyli wierni sami, o ile są w jedno złączeni, rząd zewnętrzny, zewnętrzny urząd nauczycielski, zewnętrzne wyznawanie wiary, udzielanie Sakramentów, obrzędy etc.

  135. Co to jest dusza Kościoła?

  Dusza Kościoła jest to to, co jest niewidzialnym pierwiastkiem duchownego i nadprzyrodzonego życia Kościoła, czyli ustawiczna pomoc Ducha Świętego, pierwiastek władzy, wewnętrzna uległość rządom Kościoła, łaska uświęcająca z cnotami wlanymi etc.

  136. Dlaczego Kościół Jezusa Chrystusa zwie się i jest drogą czyli środkiem koniecznym do zbawienia?

  Kościół Jezusa Chrystusa dlatego zwie się i jest drogą czyli środkiem koniecznym do zbawienia, ponieważ Jezus Chrystus ustanowił Kościół, aby w nim i przezeń owoce odkupienia udzielały się ludziom; stąd nikt spośród tych, którzy nie nalezą do Kościoła, nie może dostąpić zbawienia w myśl zasady: „Poza Kościołem nie ma zbawienia.”

  137. Jak się różni Kościół, przez Jezusa Chrystusa ustanowiony, od innych kościołów, które noszą nazwę chrześcijańskich?

  Kościół ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, różni się od innych kościołów, które się nazywają chrześcijańskimi, znamionami, mianowicie jednością, świętością, powszechnością (katolickością) i apostolskością; Jezus Chrystus przyznał je Kościołowi swojemu, i znajdują się one tylko w Kościele Katolickim, którego głową jest Ojciec Święty w Rzymie.

  138. Czy prawdziwy Kościół można krótszą i prostszą drogą odróżnić od innych kościołów?

  Kościół prawdziwy można odróżnić od innych Kościołów krótszą i prostszą drogą, czyli tym, że Kościół prawdziwy, zgodnie ze starą zasadą Ojców Gdzie Piotr, tam Kościół, podlega Biskupowi Rzymskiemu, jako swej głowie widzialnej, i tę podległość uważa za rzecz istotną.

  139. Jakim sposobem z tej zasady (Gdzie Piotr, tam Kościół) można to wywnioskować?

  Z tej zasady można to łatwo wywnioskować, bo skoro Jezus Chrystus Kościół swój, który miał zawsze trwać, zbudował na Piotrze, przeto tylko taki Kościół może być Kościołem prawdziwym, którym rządzi i kieruje prawowity następca Piotra; tym zaś jest Biskup rzymski, czyli Papież.

  B. O władzy Kościoła

  140. Jakiej władzy udzielił Chrystus Pan Kościołowi, żeby Kościół osiągnął cel, dla którego został założony?

  Chrystus Pan udzielił Kościołowi dla osiągnięcia celu, dla którego został założony, władzy sądowniczej i kapłańskiej; władza zaś sądownicza zawiera władzę nauczania.

  141. Co to jest władza nauczania?

  Władza nauczania jest to prawo i obowiązek Kościoła strzeżenia, wykładania, obrony i głoszenia nauki Jezusa Chrystusa wszystkiemu stworzeniu niezależnie od jakiejkolwiek władzy ludzkiej.

  142. Czy w wykonywaniu władzy nauczania jest różnica między ochrzczonymi i nieochrzczonymi?

  W wykonywaniu władzy nauczania jest różnica między ochrzczonymi i niochrzczonymi:

  ochrzczonym bowiem Kościół naukę przedkłada i nakłada ją na nich, a oni winni ją przyjmować nie tylko z prawa Boskiego, lecz także na podstawie władzy, jaką Kościół ma nad nimi jako nad poddanymi;
  nieochrzczonym zaś Kościół przedkłada naukę w imię Boga, oni zaś winni się jej nauczyć i przyjąć ją nie z rozkazu Kościoła, lecz z prawa Boskiego.

  143. Kto przeto w Kościele posiada władzę nauczania?

  Władzę nauczania posiada w Kościele Papież i Biskupi, którzy pozostają z nim w jedności; stąd mówi się, że oni stanowią Kościół nauczający.

  144. Czy Kościół jest nieomylny w nauczaniu?

  W nauczaniu dzięki ustawicznej pomocy Ducha Świętego, obiecanej przez Jezusa Chrystusa, Kościół jest nieomylny, gdy czy to w zwyczajnym i powszechnym nauczaniu, czy też uroczystym orzeczeniem władzy naczelnej podaje wszystkim do wierzenia prawdy wiary i obyczajów, które są bądź objawione same w sobie, bądź też pozostają w związku z objawionymi prawdami.

  145. Do kogo należy wydawania takich uroczystych orzeczeń?

  Wydawanie takich uroczystych orzeczeń należy zarówno do Papieża jak też do Biskupów, pozostających w jedności z Papieżem, zwłaszcza na soborze powszechnym.

  146. Co to jest sobór powszechny?

  Sobór powszechny jest to zebranie Biskupów całego Kościoła Katolickiego, zwołane przez Papieża; zebraniu temu przewodniczy Papież bądź osobiście, bądź przez swoich legatów, i on też swoją powagą zatwierdza uchwały soborowe.

  147. Kiedy Papież korzysta z przywileju osobistej nieomylności?

  Papież z przywileju osobistej nieomylności korzysta wówczas, gdy przemawia ex cathedra, to jest gdy jako pasterz i nauczyciel wszystkich chrześcijan określa naukę wiary i obyczajów, którą ma przyjąć cały Kościół.

  148. Jaki jest nasz obowiązek względem prawd wiary i obyczajów, które Kościół podaje wszystkim do wierzenia jako objawione od Boga?

  W prawdy wiary i obyczajów, które Kościół podaje wszystkim do wierzenia jako objawione od Boga, czy to przez zwyczajne i powszechne nauczanie, czy też przez uroczyste orzeczenie, winniśmy wierzyć wiarą Boską i katolicką.

  149. Jak się nazywa prawda tak określona?

  Prawda tak określona nazywa się dogmatem wiary, a jej przeciwieństwem jest herezja.

  150. Które są prawdy nie objawione wprost, lecz związane z objawionymi?

  Prawdami nie objawionymi wprost, lecz złączonymi z prawdami objawionymi, są głównie fakta dogmatyczne i wyroki Kościoła o tych twierdzeniach, które on potępił i zabronił.

  151. Czy winniśmy przyjmować także te prawdy, które nie są wprost objawione, ale pozostają w związku z objawionymi, a które Kościół tak samo wszystkim podaje do wierzenia?

  Również te prawdy, które nie są wprost objawione, ale pozostają w związku z objawionymi, a które Kościół tak samo wszystkim do wierzenia podaje, winniśmy przyjmować sercem i ustami dla nieomylności Kościoła, która się rozciąga i na te prawdy.

  152. Co należy wiedzieć o innych dekretach doktrynalnych, które wydaje Stolica Apostolska w sprawach nauki wiary i obyczajów bądź wprost od siebie, bądź też przez święte kongregacje rzymskie?

  Inne dekrety doktrynalne, które Stolica Apostolska w sprawach wiary i obyczajów wydaje bądź wprost od siebie, bądź przez święte kongregacje rzymskie, winniśmy przyjmować z obowiązku sumienia gwoli posłuszeństwa względem Stolicy Apostolskiej, która także tym sposobem spełnia urząd nauczycielski, powierzony jej przez Chrystusa Pana.

  153. Co mogą i powinni czynić Biskupi we własnej diecezji na mocy władzy nauczania?

  Biskupi we własnej diecezji na mocy władzy nauczania mogą i powinni albo sami, albo przez drugich prawdy wiary i obyczajów, przyjęte przez Kościół, podwładnym w stosowny sposób podawać i wpajać, niebezpieczne dla wiary nowości odpierać i w razie potrzeby donosić o nich najwyższej władzy kościelnej.

  154. Co oznacza władza rządzenia w Kościele?

  Władza rządzenia w Kościele oznacza, że Papież dla całego Kościoła, a każdy Biskup dla swej diecezji, dla osiągnięcia celu Kościoła, ma władzę rządzenia, czyli władzę przepisywania praw, sądzenia, karania i zawiadywania.

  155. Co to jest władza kapłańska?

  Władza kapłańska jest to władza sprawowania świętych czynności, zwłaszcza w służbie ołtarza, powierzona świętej Hierarchii, głównie Biskupom, przez Sakrament Kapłaństwa, zmierzająca wprost do zbawienia dusz drogą sprawowania służby Bożej i szafowania Sakramentami i sakramentaliami; nazywa się to duszpasterstwem.

  156. Jakich pomocników mają Biskupi w pracy duszpasterskiej?

  Pomocnikami Biskupów w pracy duszpasterskiej są kapłani, zwłaszcza proboszczowie, którzy podlegają Biskupom według przepisów prawa kościelnego.

  C. O członkach Kościoła

  157. Którzy ludzie są członkami Kościoła, ustanowionego przez Jezusa Chrystusa?

  Członkami Kościoła, ustanowionego przez Jezusa Chrystusa, są ochrzczeni, złączeni węzłem jedności, wiary i wspólności katolickiej.

  158. Kto jest poza Kościołem, ustanowionym przez Jezusa Chrystusa?

  Poza Kościołem, ustanowionym przez Jezusa Chrystusa, są:

  nieochrzczeni
  jawni apostaci, heretycy, schizmatycy i ci ekskomunikowani, których należy unikać

  159. Kto to są apostaci, heretycy, schizmatycy i ekskomunikowani, których należy unikać?

  Apostaci są to ochrzczeni, którzy zupełnie odpadli od wiary chrześcijańskiej; heretycy są to tacy, co uparcie albo zaprzeczają jakiemuś dogmatowi wiary, albo wątpią o nim; schizmatycy są to ci, co się wzbraniają poddać Ojcu Świętemu, albo też nie chcą mieć nic wspólnego z członkami Kościoła, podlegającymi Papieżowi; ekskomunikowani z obowiązkiem unikania ich są to ci, których ta kara spotkała według postanowień świętych kanonów.

  160. Czy ci wszyscy podlegają prawom Kościoła?

  Ci wszyscy podlegają prawom Kościoła, gdyż są jego poddanymi, chyba że Kościół bądź wyraźnie, bądź milcząco uważa ich za wyjętych spod swego prawa.

  161. Czy ekskomunikowani tolerowani są członkami Kościoła?

  Ekskomunikowani tolerowani są członkami Kościoła, ale się ich wyklucza od tych skutków spólności życia z wiernymi, które są wymienione w świętych kanonach, a mogą je oni odzyskać tylko wtedy, gdy zaniechają oporu i otrzymają zwolnienie od tej najcięższej kary.

  162. Czy dorosły, który umiera bez Sakramentu Chrztu, może być zbawiony?

  Dorosły, który umiera bez Sakramentu Chrztu, może być zbawiony nie tylko wtedy, gdy ma wiarę przynajmniej w te prawdy, w które każdy musi wierzyć, bo są one nieodzownym warunkiem zbawienia, i gdy ma miłość, która zastępuje chrzest, ale także wtedy, jeśli przy pomocy światła Bożego i łaski Bożej, nie znając bez własnej winy prawdziwej religii i będąc gotowym słuchać Boga, pilnie zachowywał prawo przyrodzone.

  163. Czy dorosły, ochrzczony ważnie, a należący bez swej winy do sekty heretyckiej lub schizmatyckiej, może być zbawiony?

  Dorosły, ochrzczony ważnie, a należący bez swej winy do sekty heretyckiej lub schizmatyckiej, może również być zbawiony, jeśli nie stracił łaski otrzymanej na chrzcie, a jeśli ją utracił, odzyskał ją przez odpowiednią pokutę.

  164. Co się dzieje z tymi, którzy choć poznali prawdę Kościoła Jezusa Chrystusa, dobrowolnie pozostają poza nim?

  Ci, którzy poznali prawdę Kościoła Jezusa Chrystusa, a jednak pozostają poza nim, grzeszą ciężko i dlatego nie mogą być zbawieni, jeżeli trwają w tym stanie.

  165. Co powinni czynić ci, którzy są poza Kościołem Jezusa Chrystusa, a mają co do tego jakąś wątpliwość?

  Ci, którzy są poza Kościołem Jezusa Chrystusa, a mają co do tego jakąś wątpliwość, winni szczerze szukać prawdy w Panu i wyuczyć się według sił podanej sobie prawdy Chrystusowej, oraz wstąpić do Kościoła Chrystusowego uznanego za prawdziwy.

  D. O różnicy między Kościołem a Państwem i o prawach jednego i drugiego

  166. Czy Kościół, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, różni się od państwa?

  Kościół, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, jest czym innym od państwa; nie ma jednak rozdziału Kościoła od państwa, ani też być nie może państwo słusznie urządzone na zasadzie rozdziału od Kościoła, choć rozdział Kościoła od państwa w wyjątkowych i ważnych okolicznościach może być czasem cierpiany, albo nawet uważany za coś lepszego.

  167. Jakie zasady określają uprawnienia Kościoła i państwa?

  Następujące zasady określają uprawnienia Kościoła i państwa:

  wszystko, co dotyczy zbawienia dusz i czci Bożej, podlega władzy Kościoła;
  wszystkie inne sprawy natury państwowej i politycznej podlegają władzy państwa;
  w sprawach zaś prawa mieszanego według natury i według zamiarów Boskich między Kościołem a państwem panuje zgoda, dzięki której unika się zgubnych dla obydwu sporów.

  168. Czy Kościół może wyrokować także w sprawach z dziedziny państwowej i politycznej?

  Kościół może wyrokować także w sprawach z dziedziny państwowej i politycznej, jeżeli te sprawy pozostają w związku z prawidłem wiary i obyczajów, a zatem ze zbawieniem dusz.

  169. Do kogo należy sąd o tym związku?

  Sąd o tym związku należy do władzy kościelnej, której orzeczeniu katolikowi nie wolno odmawiać posłuszeństwa.

 5. Paweł mówi

  Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: Jedynie prawda jest i może być fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi jak i całej ludzkości.
  Każdy katolik ma więc prawo do prawdy, a nie do błędu jak chce synod. Inny sługa boży O. Garrigou-Lagrange OP stwierdził: Pomiędzy różnymi religiami istnieją liczne sprzeczności i przeciwieństwa. Odnośnie do prawd, w które należy wierzyć: pomiędzy politeizmem, panteizmem i monoteizmem; widzimy też, że chrześcijaństwo wyznaje Bóstwo Jezusa Chrystusa, które jest negowane przez judaizm i islam; również nieomylność Kościoła jest uznawana przez katolików, a odrzucana przez protestantów. Odnośnie do zasad moralnych: w jednych religiach dopuszcza się poligamię i rozwody, w innych są zakazane – a przecież nie mogą być one (…) równocześnie dozwolone i niedozwolone. Odnośnie do kultu: niektóre są czyste i uczciwe, inne same w sobie nieludzkie i bezwstydne. Absurdem byłoby twierdzić, że Bóg może traktować na równi wszystkie religie. Podczas gdy jedna naucza prawdy, inne nauczają kłamstwa; jedna prowadzi do dobra, inne wiodą do zła. Byłoby to równoznaczne z twierdzeniem, że Bóg jest obojętny wobec dobra i zła, wobec tego, co jest uczciwe i bezwstydne.
  W doktrynie całościowo fałszywej prawda nie jest duszą doktryny, ale niewolnicą błędu.

 6. Adam mówi

  A kiedy napiszesz coś od siebie a nie kopiuj wklej?

 7. Paweł mówi

  Panie Adamie w kwestiach wiary, jest ważny autorytet, nie posiadam żadnych kompetencji doktrynalnych. Gdyby biskupi w Rzymie zamiast wymyślać brednie, trzymali się prawd wiary, to nie byłoby żadnego kryzysu w Kościele.

 8. dsa mówi

  „125. Po co Jezus Chrystus ustanowił Kościół?” – szaleńcze opanuj się wreszcie i przestań wypisywać te heretyckie brednie kompletne… Nauczyciel wskazując na Piotra mówi, że to On dopiero zbuduje swą eklezję (u was katoli zlatynizowaną na ecclesia i po polsku wyszło kosciół) opartą na nim jako petrze, a nie że coś zbudował… rozpieprzył starą wiarę żydostwa i w 3 dni zbudował nową – chrześcijańską; i ta wiara spokojnie wystarcza… a eklezja to będzie od dnia powrotu Pantokratora i władztwa Ojca, które nadejdzie w końcu i o które nauczyciel kazał nam się do Niego modlić…

 9. Paweł mówi

  Katechizmu Gasspariego ciąg dalszy:
  12. Czy przyrodzonym światłem rozumu możemy Boga poznać i udowodnić?

  Przyrodzonym światłem rozumu, wnioskując ze stworzeń o stwórcy, ze skutku o przyczynie, z rzeczy stworzonych możemy na pewno poznać i udowodnić Boga jednego i prawdziwego, początek i koniec wszystkich rzeczy, stwórcę i Pana naszego.

  13. Czy oprócz przyrodzonego światła rozumu możemy jeszcze inną drogą poznać Boga?

  Oprócz przyrodzonego światła rozumu możemy Boga poznać również inną drogą, to jest przez wiarę, bo podobało się Jego mądrości i dobroci objawić rodzajowi ludzkiemu samego Siebie i odwieczne swej woli postanowienia przez nadprzyrodzone objawienie.

  14. Co rozumiesz przez objawienie nadprzyrodzone?

  Przez objawienie nadprzyrodzone rozumiem zarówno przemówienie, w którym Bóg sam, żeby nas objaśnić w nauce żywota wiecznego, ukazał ludziom pewne prawdy, jako też te właśnie prawdy razem wzięte.

  15. Co wynika z tego pojęcia objawienia nadprzyrodzonego?

  Z tego pojęcia objawienia nadprzyrodzonego wynika, że jest ono wolne od wszelkiego błędu, gdyż Bóg nie może się ani sam mylić, ani też w błąd wprowadzać.

  16. Które prawdy mieszczą się w objawieniu Boskim?

  W objawieniu Boskim mieszczą się nie tylko tajemnice, przewyższające rozum stworzony, lecz także wiele innych prawd, które same z siebie nie są niedostępne rozumowi ludzkiemu.

  17. Dlaczego Bóg raczył ludziom objawić takie prawdy, które same z siebie nie są niedostępne rozumowi ludzkiemu?

  Bóg raczył ludziom objawić prawdy, które same z siebie nie są niedostępne rozumowi ludzkiemu, aby i one także w obecnym stanie rodzaju ludzkiego, mogły być poznane przez wszystkich łatwo, z wszelką pewnością i bez domieszki jakiegokolwiek błędu.

  18. Jakie zewnętrzne dowody swego objawienia Bóg zechciał dać, aby posłuszeństwo naszej wiary zgodne było z rozumem?

  Aby posłuszeństwo naszej wiary było zgodne z rozumem, Bóg zechciał z zewnętrzną pomocą łaski połączyć zewnętrzne dowody swego objawienia, czyli fakty Boskie, a zwłaszcza cuda i proroctwa; ponieważ dowodzą one jasno wszechmocy i nieskończonej wiedzy Bożej, przeto są najpewniejszymi znakami objawienia Bożego, dostosowanymi do zrozumienia wszystkich ludzi.

  19. Co to jest cud?

  Cud jest to wydarzenie, zdziałane przez Boga poza porządkiem całej natury stworzonej.

  20. Co to jest proroctwo?

  Proroctwo w ścisłym znaczeniu jest to stanowcza przepowiednia przyszłego wydarzenia, którego żadnym sposobem nie można naprzód poznać z przyczyn przyrodzonych.

  21. Gdzie się mieszczą prawdy od Boga objawione?

  Prawdy od Boga objawione mieszczą się w Piśmie św. i w Tradycji.

  22. Co to jest Pismo święte?

  Pismo święte są to księgi Starego i Nowego Testamentu, które napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za autora i jako takie zostały powierzone Kościołowi od samego Boga.

  23. Na czym polega to natchnienie Ducha Świętego?

  To natchnienie Ducha Świętego polega na tym, że Duch Święty pisarzów tak do pisania pobudził i nakłonił, tak im przy pisaniu pomagał, że wszystko to, i tylko to, co sam napisać kazał, należycie umysłem pojęli i wiernie spisać chcieli i odpowiednio wyrazili z nieomylną prawdą.

  24. Co to jest Stary, a co Nowy Testament?

  Stary Testament są to księgi Pisma świętego, napisane przed przyjściem Jezusa Chrystusa, a Nowy Testament są to księgi, napisane po Jego Przyjściu.

  25. Co nazywamy Tradycją?

  Tradycją nazywamy wszystkie prawdy razem wzięte, które apostołowie otrzymali bądź z ust. Samego Chrystusa, bądź też z natchnienia Ducha Świętego, a które podawane jakby z rąk do rąk i przechowywane w Kościele Katolickim dzięki nieprzerwanemu następstwu, doszły aż do nas.

  26. Jak nazywają się prawdy wiary razem wzięte?

  Prawdy wiary razem wzięte nazywają się skarbem wiary.

  27. Komu zechciał Jezus Chrystus powierzyć skarb wiary?

  Jezus Chrystus skarb wiary zechciał powierzyć Kościołowi, aby on przy pomocy Ducha Świętego prawdy objawionej sumiennie strzegł i dokładnie ją wykładał.

  28. Czego nam przede wszystkim potrzeba do zbawienia?

  Do zbawienia potrzeba nam przede wszystkim wiary w prawdy, które Bóg objawił, a Kościół nam do wierzenia podaje.

  29. Gdzie głównie znajdują się te prawdy, które Bóg objawił, a Kościół nam do wierzenia podaje?

  Prawdy, które Bóg objawił, a Kościół nam do wierzenia podaje, znajdują się w głównie w Składzie Apostolskim.

 10. dsa mówi

  „Prawdy, które Bóg objawił, a Kościół nam do wierzenia podaje, znajdują się w głównie w Składzie Apostolskim.” – a może reprezentacji apostolskiej, co? Ojciec nie objawia żadnych prawd, tylko konkretnie mówi jako Duch Św. co i jak – „…to jest mój Syn umiłowany…” – co to za „prawda” niby ma być? jest to dla nas informacja kogo mamy słuchać i z kim przebywać, tj. z tymi ludźmi, którzy słuchają co Nauczyciel, czyli Syn Człowieczy Ojca nam przekazuje i oni też się trzymają tego, co nam przekazał i postępują podług tego… czy katolstwo postępuje, jak Nauczyciel przykazał choćby w kwestii purpuratów, czy strzegą się kwasu faryzejuszy dzisiejszych sukienkowych? …skądże – idą jak ciemna masa do heretyckich boźnic i tam obrażają Ojca swoimi rytuałami satanistycznymi, a Nauczyciel nakazał w cichości i samotności swoich myśli, ducha do Ojca się modlić…
  …cała reszta tego katechizmu to podobne herezje…

 11. Paweł mówi

  Z katechizmu Gasspariego:
  242. Ile jest przykazań kościelnych?

  Przykazań kościelnych, które katolik powinien wszystkie zachowywać, jest więcej, np. przykazanie o nieczytaniu i nieprzechowywaniu książek zakazanych, o nienależeniu do sekty masońskiej i innych sekt tego rodzaju, o zaniechaniu w czasie zakazanym uroczystych ślubów małżeńskich, o niepaleniu zwłok i inne, ale zwykle wylicza się tylko pięć przykazań kościelnych, które dotyczą raczej zwyczajnego życia duchownego wszystkich wiernych.

  Art. 1
  O pierwszym przykazaniu kościelnym

  243. Co przepisuje Kościół w pierwszym przykazaniu: W niedziele i w inne święta nakazane Mszy słuchać i zaniechać ciężkiej pracy?

  W pierwszym przykazaniu: W niedziele i w inne święta… Kościół przepisuje sposób święcenia niedziel i innych świąt nakazanych, co się dzieje głównie przez słuchanie Mszy świętej i wstrzymywanie się od zajęć służebnych.

  244. Czy już prawo natury wymaga, aby człowiek pewien czas poświęcił czci Bożej?

  Już samo prawo natury wymaga, aby człowiek pewien czas poświęcił czci Bożej, żeby mianowicie wolny od spraw i prac cielesnych duszą i ciałem pobożnie czcił i wielbił Boga, który go stworzył i od którego człowiek otrzymał tak wielkie i niezliczone dobrodziejstwa.

  245. Które święta są nakazane w całym Kościele?

  W całym Kościele następujące święta są nakazane: wszystkie niedziele, dzień Bożego Narodzenia, Obrzezania (Nowy Rok), Objawienia (Trzech Króli), Wniebowstąpienia Chrystusa, Bożego Ciała, Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia Najśw.Maryi Panny, św.Józefa, jej Oblubieńca, św.Apostołów Piotra i Pawła i Wszystkich Świętych.

  246. Prócz wysłuchania Mszy św. jakie jeszcze uczynki przystoi chrześcijaninowi wykonywać w niedziele i inne święta nakazane?

  Prócz wysłuchania Mszy św. w niedziele i inne święta nakazane przystoi chrześcijaninowi wedle możności oddawać się innym uczynkom pobożnym i religijnym, zwłaszcza zaś pomagać przy odprawianiu świętych obrzędów i słuchać kazań i nauki katechizmu.

  247. Które zajęcia nazywają się służebnymi?

  Służebnymi nazywają się zajęcia, które zazwyczaj wykonuje służba i najemnicy, są to zajęcia, wykonywane głównie siłami ciała i służące przeważnie jego potrzebom.

  248. Czy są jakiś zajęcia służebne, które są dozwolone w niedziele i inne święta nakazane?

  W niedzielę i inne święta nakazane są dozwolone takie zajęcia służebne, które należą wprost do służby Bożej, albo do zwyczajnej potrzeby służby domowej lub publicznej, albo których bądź domaga się miłość, bądź też nie można ich zaniechać bez wielkiej szkody, albo na które pozwala przyjęty zwyczaj.

  249. Czy w niedziele i święta należy się wstrzymywać tylko od zajęć służebnych?

  W niedziele i święta należy się wstrzymać nie tylko od zajęć służebnych, lecz także od czynności sądowych, i jeżeli się nie sprzeciwiają prawowite zwyczaje albo wyjątkowe przywileje – od publicznego handlu, od targów i innych publicznych zakupów i sprzedaży.

  250. Czy grzeszą ci, którzy nie zachowują niedziel i innych świąt nakazanych, albo przeszkadzają w tym drugim?

  Ci, którzy bez słusznej przyczyny nie zachowują niedziel i świąt nakazanych, albo drugim w tym przeszkadzają, grzeszą ciężko.

  Art. 2
  O drugim przykazaniu kościelnym

  251. Co przepisane jest drugim przykazaniem: W dni od Kościoła postanowione wstrzymać się od mięsa i zachowywać post?

  Drugim przykazaniem: W dni od Kościoła…, jest przepisane, żebyśmy w dni, przez Kościół postanowione, zachowywali albo tylko sam post, albo tylko samą wstrzemięźliwość od mięsa, albo i post i wstrzemięźliwość razem.

  252. Co przepisuje przykazanie samego tylko postu?

  Przykazanie samego tylko postu przepisuje, żeby się odbywał jeden posiłek na dzień, nie zabrania ono jednak nieco jedzenia i napoju rano i wieczór, przy zachowaniu wszelako przyjętego w danych miejscowościach zwyczaju co do ilości i jakości potraw.

  253. Czego zakazuje przykazanie samej tylko wstrzemięźliwości od potraw mięsnych?

  Przykazanie samej tylko wstrzemięźliwości od potraw mięsnych zakazuje spożywania mięsa i polewki z mięsa, nie zabrania jednak ani jaj, ani nabiału, ani żadnych przypraw, nawet tłuszczu zwierzęcego.

  254. W które dni obowiązują te przepisy?

  O ile prawowita władza nie przyzna innych ulg, to:

  przepis samego tylko wstrzymania się od mięsa obowiązuje we wszystkie piątki;
  przykazanie wstrzymania się od mięsa i zarazem postu obowiązuje w środę popielcową, w piątki i soboty Wielkiego Postu, w Suche Dni, w wigilię Zielonych Świąt, Wniebowzięcia N.M.Panny, Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia;
  przepis samego tylko postu obowiązuje w pozostałe dni Wielkiego Postu, z wyjątkiem niedziel.

  255. Czy są jakieś dni, w które te przepisy nie obowiązują?

  W niedziele i inne święta nakazane oraz w Wielką Sobotę po południu nie obowiązuje przepis wstrzymania się od mięsa, albo wstrzymania się od mięsa i postu, albo tylko samego postu, z wyjątkiem święta nakazanego w czasie Wielkiego Postu, ani też nie pości się w te wigilie, które są obchodzone wcześniej, aniżeli tego wymaga kalendarz.

  256. Kto jest obowiązany do wstrzymywania się od mięsa i do postu?

  O ile nie są naprawdę usprawiedliwieni, albo nie otrzymali dyspensy, wstrzemięźliwość od mięsa winni zachować wszyscy, którzy dostatecznie rozwinięci umysłowo, ukończyli siódmy rok życia; do postu zaś są obowiązani wszyscy od ukończonego dwudziestego pierwszego roku życia aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego.

  257. Dlaczego Kościół przepisuje wstrzymywanie się od mięsa i post?

  Kościół dlatego przepisuje wstrzymywanie się od mięsa i post, aby wierni czynili pokutę za popełnione grzechy, strzegli się ich na przyszłość i tak skuteczniejszą była ich modlitwa.

  Art. 3
  O trzecim i czwartym przykazaniu kościelnym

  258. Co Kościół przepisuje trzecim przykazaniem: Spowiadać się przynajmniej raz w roku?

  Trzecim przykazaniem: Spowiadać się przynajmniej raz w roku, przepisuje Kościół, żeby wierni, gdy dojdą do używania rozumu, spowiadali się przynajmniej raz w roku z tych grzechów, które jeszcze nie były bezpośrednio odpuszczone w poprzednich spowiedziach.

  259. Co nakazuje Kościół przez czwarte przykazanie: Najświętszy Sakrament przynajmniej w czasie wielkanocnym przyjmować?

  Przez czwarte przykazanie: Najświętszy Sakrament przynajmniej w czasie wielkanocnym przyjmować, Kościół nakazuje, żeby każdy wierny, skoro tylko dojdzie do używania rozumu, przynajmniej w czasie wielkanocnym przyjmował Najświętszy Sakrament.

  260. Czy wierni przykazaniu temu winni uczynić zadość w swoim własnym obrządku i we własnej parafii?

  Chociaż ścisłego obowiązku co do tego nie ma, to jednak należy im radzić, żeby każdy temu przykazaniu czynił zadość w tym obrządku, do którego należy i we własnej parafii, i żeby ci, którzy uczynili zadość w cudzym obrządku lub w cudzej parafii, starali się zawiadomić własnego proboszcza, że spełnili przykazanie.

  261. Dlaczego Kościół do trzeciego i czwartego przykazania dodał słowo: przynajmniej?

  Kościół do trzeciego i czwartego przykazania dodał słowo: przynajmniej, żeby nam dać naukę, iż jest rzeczą bardzo pożyteczną i Kościół życzy sobie, aby wierni, nawet ci, którzy mają tylko powszednie grzechy albo śmiertelne, już bezpośrednio odpuszczone, spowiadali się częściej i często, a nawet codziennie, przyjmowali pobożnie Najświętszy Sakrament.

  262. Jaki jest wiek używania rozumu, w którym jedno i drugie przykazanie Spowiedzi i Komunii zaczyna obowiązywać?

  Wiek używania rozumu, w którym oba przykazania Spowiedzi i Komunii zaczynają obowiązywać, jest to ten wiek, w którym dziecko zaczyna rozumować, to jest mniej więcej siódmy rok życia, a nawet wcześniej.

  263. Czy obowiązek ten, który spoczywa na dzieciach, spada także na innych?

  Ten obowiązek, spoczywający na dzieciach, spada także i głównie na tych, którzy się powinni o nie troszczyć, to jest na rodziców, opiekunów, nauczycieli, spowiednika i proboszcza.

  264. Jakiej znajomości nauki chrześcijańskiej potrzeba, żeby dziecko mogło i powinno być dopuszczone do pierwszej Komunii?

  W niebezpieczeństwie śmierci wystarczy, aby umiało odróżnić Ciało Chrystusowe od zwykłego pokarmu, i umiało Mu oddać cześć pobożną;
  Poza niebezpieczeństwem śmierci potrzeba nadto, żeby według swej zdolności pojmowało przynajmniej te tajemnice, w które każdy człowiek musi wierzyć pod utratą zbawienia, żeby Chleb Eucharystyczny odróżniało od zwykłego i cielesnego chleba i żeby Najśw. Sakrament przyjęło z pobożnością, odpowiadającą swemu wiekowi.

  265. Do czego są obowiązane dzieci po pierwszej Komunii?

  Po pierwszej Komunii dzieci obowiązane są nauczyć się stopniowo, w miarę swej zdolności, całego katechizmu, ułożonego do ich użytku.

  266. Jaki jest w tej sprawie obowiązek rodziców i innych osób, którym jest powierzona troska o dzieci?

  Rodzice i inne osoby, którym jest powierzona troska o dzieci, mają w tej sprawie nader ważny obowiązek dołożenia starań, żeby same dzieci w dalszym ciągu uczęszczały na publiczna naukę katechizmu, w przeciwnym razie oni sami winni w inny sposób dopełnić ich wykształcenia religijnego.

  267. Jak długo trwa czas wielkanocny do przyjmowania Komunii świętej?

  Czas wielkanocny do przyjmowania Komunii świętej trwa od niedzieli Palmowej do niedzieli Białej, jeżeli prawowita władza nie przyzna innych ulg.

  268. Czy przestaje obowiązywać przykazanie Komunii, któremu się nie stało zadość w czasie wielkanocnym?

  Przykazanie Komunii, któremu się nie stało zadość w czasie wielkanocnym, wcale nie przestaje obowiązywać i winno być spełnione w ciągu tego samego roku możliwie najrychlej.

  269. Czy czyni się zadość przykazaniu rocznej Spowiedzi lub Komunii wielkanocnej przez świętokradzką spowiedź lub Komunię, albo przez Spowiedź dobrowolnie nieważną?

  Ani przez świętokradzką Spowiedź lub Komunię, ani przez Spowiedź dobrowolnie nieważną nie czyni się zadość przykazaniu rocznej Spowiedzi lub Komunii wielkanocnej, a nawet z powodu nowego grzechu przykazanie to obowiązuje jeszcze bardziej.

  Art. 4
  O piątym przykazaniu kościelnym

  270. Co nakazuje Kościół przez piąte przykazanie: Kościół i duchowieństwo w potrzebach wspomagać?

  Przez piąte przykazanie kościół przypomina wiernym przykazanie Boskie, żeby pomagali Kościołowi i duchowieństwu w potrzebach doczesnych, według szczegółowych postanowień i chwalebnych zwyczajów.

  271. Dlaczego nakazuje się to?

  To się nakazuje dlatego, ponieważ sprawiedliwość wymaga, żeby wierni sługom Bożym, pracującym dla ich zbawienia, dostarczali środków potrzebnych do pokrycia wydatków na służbę Bożą i na przyzwoite utrzymanie.

 12. Paweł mówi

  Akwinata, Summa teologii:
  Heretycy popełniają grzech, z powodu którego zasłużyli sobie nie tylko na to, by zostali karą klątwy wyłączeni z Kościoła, lecz także usunięci ze świata karą śmierci. O wiele bowiem cięższą zbrodnią jest psuć wiarę, która daje życie dla duszy, niż fałszować pieniądze, które służą życiu doczesnemu. Skoro więc świeccy władcy z miejsca sprawiedliwie karzą fałszerzy pieniędzy i innych złoczyńców karą śmierci, tym bardziej heretyków można z miejsca, skoro tylko udowodni się im winę herezji, nie tylko ukarać klątwą, ale także sprawiedliwie uśmiercić. Ze strony zaś Kościoła jest miłosierdzie troszczące się o nawrócenie błądzących; stosownie do nauki Apostoła nie potępia się ich od razu, lecz dopiero: „po pierwszym i drugim upomnieniu”; po tym zaś skoro heretyk nadal trwa w uporze, straciwszy nadzieję w jego nawrócenie, mając na uwadze zbawienie innych, Kościół karą klątwy wyklucza go z swojego łona i następnie zostawia go sądownictwu świeckiemu, by przezeń był usunięty ze świata karą śmierci. Mówi przecież Hieronim: „Trzeba odciąć zgangrenowane członki i usunąć z trzody parszywą owcę, aby cały dom nie spłonął, nie popsuła się cała masa, nie zaraziło się całe stado, nie zginęła cała trzoda”.

  Źródło: II, II, q. 11.3.

 13. Paweł mówi

  DSA, tak myśl chrześcijańska traktowała herezję. Dzisiaj nie grozi tobie nic za to co piszesz. Ale o ile tu na ziemi nie spotka ciebie żadna kara, o tyle tam na górze na wieki będziesz skazany przez Chrystusa na męki, jeżeli się nie nawrócisz. Przestań zatruwać ten portal i nie zasiewaj w duszach chrześcijańskich lęku.

 14. dsa mówi

  …jaka myśl??? chrześcijańska nakazuje uśmiercać pogan??? tak Nauczyciel mówił, czy obesraniec tumano z akwinu oraz inni popaprańcy katolscy, czyli satanistyczna i heretycka właśnie zasada poszła w ruch, aby za przekonania mordować innych? …czym to się różni P. Jacku od samojistnej kokainy??? czy urwy ukropskie nie identycznie myślały, kiedy rżnęły Polaków??? …że trzeba usunąć każdy element mogący szkodzić samojistnej kokainie??? …a apelowałem do Pana o porzucenie katolstwa nie tylko przez zrzucenie ornatu, ale i nie dawanie łam tut. portalu tym szmatom – to satanistyczne ścierwo dokładnie tym jest, jak widać na załączonym obrazku…
  …ale ad meritum: gdy chrześcijaninowi brat zaczyna wygłaszać herezje, to ten go napomina wpierw na osobności; gdy to nic nie daje, przedstawia zborowi, gminie chrześcijańskiej sprawę – od kiedy popaprańcy jesteście zborem chrześcijan? Jesteście sektą podającą się za eklezję Mesjasza i kłamiącą notorycznie jakoby to On was powołał… tfu!

 15. Paweł mówi

  DSA Chrystus oddzieli owieczki od kozłów, będziesz mieć się okazję go zapytać o to wszystko, o ile język nie stanie ci w gardle

 16. dsa mówi

  …no i ty szalony pawełku też się zapytasz pewnie coś w ten deseń – …ale dobrze temu heretykowi dsa zrobilim kuku, nie? podtopili my go troszkę, żeby zmięknął, potem powbijalim igieł i szpikulców no i na koniec powiesilim za wykręcone rączki na haku heheheh ale kwiczał… dobrze zrobiliśmy, prawda? tak jak mówiłeś i kazałeś… pogan i heretyków torturować a na koniec zgładzić, prawda? buahahhahaha
  …w Dniu Ostatecznym wszyscy wstaniemy ze swych grobów i położymy słowo naszego życia obok Słowa Ojca… niemożliwe żebyś był tak głupi, żeby bronić tak prymitywnych kłamstw, jak to że Ap. Piotr był jakimś pierwszym papieżem etc.

 17. Bronka mówi

  #Dsa
  Na nich można tylko strzepnąć kurz z sandałów.
  Nie mamy obowiązku ratować nikogo na siłę, tylko złożyć świadectwo o Jezusie, raz wystarczy. Pozdrawiam.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.