„1. Spiżowe Prawo Feminizmu: Seksizm wobec mężczyzn nie jest możliwy!” Kącik kom-kultury [16]

Dr Melissa Feibiello
9

Simple Member: – (zapiewającym głosem Jurija Lewitana, pierwszego spikera radzieckiego radia) Dzień dobry! Tu „Kącik komunistycznej kultury!”, gdzie przekazujemy najnowsze wieści z frontu ciężkich walk o dominację kom-kultury w nazistowsko-reakcyjnym społeczeństwie oraz faszystowsko-konserwatywnych instytucjach. Zaciekle walczymy o supremację w sferze kultury, która kształtuje nowego post-modernistyczno-feministyczno-genderowego człowieka. Dodam, że w mass-mediach na czołowe miejsca przebiła się informacja o sformułowaniu Pierwszego Spiżowego Prawa Feminizmu. To zjawisko ma swoje wymowne i liczne historyczno-chronologiczne antecedencje oraz koincydencje. Już onegdaj, gdy marksizm – ‘przezwyciężając’ swoją metafizyczność, niesprawdzalność, nieprawdziwość, by rzec: fikcyjność – stał się ‘naukowy’, doszło do sformułowania spiżowych praw jego dialektyki. A teraz mamy wybitne, ‘naukowe’ osiągnięcie w postaci sformułowaniu Pierwszego Spiżowego Prawa Feminizmu. I właśnie w tej sprawie dzwonimy dzisiaj do wybitnej neo-marksistowsko-radykalnej feministycznej intelektualistki, wschodzącej gwiazdy postępowo-postępowej „nauki o ludzkiej seksualności”, doktor Melissy Feibiello. Hello! Tu cis-redaktor Simple Member z „Global Review LGBTQ”. Czy rozmawiam z doktor Melissą Feibiello? Wyjaśnię tylko, że numer Pani telefonu otrzymaliśmy w redakcji periodyku „Everyday Feminism” [„Feminizm Codzienny”]. Czy poświęci nam Pani nieco czasu i udzieli ekskluzywnego wywiadu.

Dr Melissa Feibiello: – Tak! Znajdę na to kilka minut.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Simple Member: – Czy może nam Pani przedstawić swój naukowy dorobek oraz dotychczasową ścieżkę kariery?

Dr Melissa Feibiello: – Tak! Licencjat zdobyłam na Uniwersytecie w Bostonie (Bachelor of Science in English Education from Boston University). Magisterium ukończyłam na Uniwersytecie Widener. Doktorat z dziedziny „nauki o ludzkiej seksualności” (Human Sexuality Studies) obroniłam na Uniwersytecie Widener w oparciu o badania nad jadłowstrętem psychicznym. Ukończyłam tam też krótki, dwuletni program o ludzkiej seksualności, który istotnie zdefiniował mój światopogląd. Obecnie pracuję w redakcji „Everyday Feminism” oraz organizacji pomocowej „Women Against Abuse” [‘Kobiety przeciwko Nadużyciom/Przemocy’], gdzie jestem pedagogiem sprawiedliwości społecznej (edukatorem społecznościowym/wspólnotowym), którego praca koncentruje się na ‘polityce ciała’ (body politics), kulturze urody oraz zaburzeniach odżywiania. Świadczę też, jako niezależny współpracownik (freelancer), usługi w zakresie strategii treści cyfrowych, w tym kierownictwa redakcji, optymalizacji mediów społecznościowych, strategii prasowej oraz badań rynku. Pomagam osobom oraz organizacjom, które pracują w obszarach odnowy biologicznej.

Simple Member: – Jest Pani – sama Pani wcześniej we wstępnej rozmowie tak to określiła – zaangażowana we wdrażanie tzw. ‘pozytywnej zmiany’ (positive change). Na czym ona polega?

Dr Melissa Feibiello: – Tak! Po pierwsze, należy stwierdzić, że nie ma możliwości, by seksizm wobec mężczyzn istniał, gdyż pojęcie „odwróconego seksizmu” („reverse sexism”) nie istnieje!

Simple Member: – I tak brzmi, funkcjonujące w mass-mediach, Pierwsze Spiżowe Prawo Feminizmu, że seksizm wobec mężczyzn nie jest możliwy!

Dr Melissa Feibiello: – Jeśli seksizm wobec mężczyzn nawet istnieje, to nie ujmuje istoty problemu! Seksizm to przecież „uprzedzenie lub dyskryminacja ze względu na płeć”! I nie patrzmy tu na słownikowe, czy encyklopedyczne definicje tego pojęcia! To powstała przez setki lat hierarchiczna struktura społeczna, dominujący, a więc powszechny – system wartości, przez pryzmat którego otoczenie (jednostki i instytucje) „korygująco” oddziaływały na zachowania poszczególnych osób. Ten sekujący wpływ został „ukryty” w języku, używanych pojęciach, stereotypach, uprzedzeniach, różnorodnych formach dyskryminacji, społecznie akceptowanych postawach. Beneficjentem całego tego systemu był biały, heteroseksualny mężczyzna, chrześcijanin.

Simple Member: – Nawet jeśli się zgodzę z ostatnią częścią Pani wywodu – to nie oznacza, że obecnie nie ma dyskryminacji białego, heteroseksualnego mężczyzny, chrześcijanina! Jest, i to tylko dlatego, że jest białym, heteroseksualnym mężczyzną oraz chrześcijaninem! Czyli, za to, co kiedyś powstało – ci ludzie, teraz, są atakowani i sekowani! Mamy więc do czynienia ogólnikowo-fikcyjnym uzasadnieniem systemowo realizowanego ucisku, i konkretnych represyjno-terrorystycznych działań wobec tej grupy! Oraz bezczelnym zaprzeczeniem, że tak jest!

Dr Melissa Feibiello: – Koncept interdyscyplinarnego/wielowymiarowego feminizmu (intersectionality feminism), wymyślony przez amerykańską profesor Kimberlé Crenshaw w 1989 roku, wskazuje, że różne grupy kobiet napotykają w swoim życiu wielopłaszczyznowe formy dyskryminacji, z którymi muszą sobie poradzić. Stąd nie ma standardowego, „jedno-rozmiarowego” feminizmu. Na przykład, czarna kobieta w codziennym życiu spotyka się zarówno z rasizmem, jak i seksizmem. Odrębne problemy trapią latynoamerykanki, czy białe kobiety z przedmieść aglomeracji. Ten wielonurtowy feminizm ma silne wsparcie w Krytycznej Teorii Ras (CRT, Critical Race Theory), głoszonej między innymi przez takie autorytety, jak Derrick Bell, Patricia Williams, Kimberlé Williams Crenshaw, czy Mari Matsuda. CRT uznaje, że rasizm jest zakorzeniony w strukturze oraz systemie społeczeństwa amerykańskiego. Biała supremacja oraz rasowa władza powstawała z biegiem czasu, a prawo odgrywało w tym procesie szczególną rolę. Nawet jeśli obecnie nie istnieje „indywidualny rasista”, funkcjonuje rasizm instytucjonalny, który jest wszechobecny w dominującej kulturze. Dlatego zwolennicy CRT między innymi badali możliwość przekształcenia relacji między prawem a rasową władzą, realizując projekty rasowej emancypacji oraz osiągnania przez upośledzone grupy niezależności (anty-podporządkowania).

Simple Member: – Krytycy Krytycznej Teorii Ras wskazują, że zakłada ona, iż „struktury władzy oparte są na białym przywileju i białej supremacji, która utrwala marginalizację ludzi kolorowych”. CRT „odwraca się od zachodniej tradycji racjonalnego dociekania. Zamiast analizować logiczne argumenty oraz dane empiryczne – jej zwolennicy opowiadają najróżniejsze historie: fikcyjne, science-fiction, quasi-fikcyjne, autobiograficzne, czy anegdotyczne – mające na celu ujawnienie wszechobecnego oraz wyniszczającego społeczeństwo rasizmu”. Sformułowali „ideologię zażaleń oraz absurdalnych nonsensów”, quasi-filozofię, która sprawiła, że „wymiana poglądów pomiędzy różnymi dyscyplinami stała się nieosiągalna”. Teoretycy CRT „atakują fundamenty [klasycznego] liberalnego porządku prawnego, w tym teorię równości, racjonalizmu oświeceniowego oraz zasady neutralności prawa konstytucyjnego”.

Dr Melissa Feibiello: – Feminizm chce tylko bronić słabszych przed uprzedzeniami, rasizmem, seksizmem, uciskiem oraz wyzyskiem!

Simple Member: – I sam stosuje przemoc kierując ją przeciwko tym, którzy za złe funkcjonowanie społeczeństwa nie odpowiadają! Zwalczając wybrane negatywne skutki działania społeczeństwa – zdemontował całą jego strukturę nie dostrzegając, że słabi i wrażliwi w sytuacji zbliżającego się kryzysu finansowo-ekonomicznego oraz III. wojny światowej będą jeszcze bardziej podatni na manipulację, przemoc oraz ucisk! A dotychczasowa struktura społeczeństwa, wraz z jego system wartości – zorientowane były na przetrwanie oraz rozwój grupy jako całości. Z wybitną neo-marksistowsko-radykalną feministyczną intelektualistką, wschodzącą gwiazdą „nauki o ludzkiej seksualności”, autorką definicji Pierwszego Spiżowego Prawa Feminizmu, doktor Melissą Feibiello rozmawiał cis-redaktor „Global Review LGBTQ” Simple Member.

RescueBrain: [12.02.2019 21:21] wywiad przeprowadziłem po godzinie 1600 jako cis-sex ‘Simple Member’ z redakcji „Global Review LGBTQ”

Przeczytaj także:

„Najwięksi seryjni zbrodniarze w USA – to homoseksualiści!” Kącik kom-kultury [15]

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. zyz mówi

  Coraz więcej ludzi ma zatartą granicę miedzy rzeczywistością a fikcją!

 2. Buran mówi

  Przed przyznaniem stopni naukowych, powinno się jednak kandydatów badać psychiatrycznie.

  1. sten mówi

   Harcownicy Niesiołowski Hartman
   Chociaż nieee…To wyborcy powinni przechodzić szybki test na bramce wejściowej do urny …..test na logike i świadomość związków przyczynowo skutkowych !!
   Głupcy nie mogą być chirurgami , pilotami , saperami…itp , ale podejmować decyzje w w sprawie przyszłości kraju Mogą!

  2. lol mówi

   To pokazuje, że po praniu mózgu z człowiekiem można zrobić wszystko!

 3. Gość mówi

  Ojcowie III RP – Świetny obraz, powieszę sobie w ubikacji hahahahaha…

 4. Lesław mówi

  To co się dzieje, jest możliwe dlatego że ” bractwo czosnkowe ” jest liczne i opanowało szczyty władzy a reszta narodu żyje w matrixie. Wykreowane obrazy propagandowe przyjmuje się za rzeczywistość. Stado baranów wiezione do rzeźni też jest przekonane że jedzie na wycieczkę. Gdy przychodzi otrzeźwienie jest już za późno. POPIS to zdrajcy. Wspierajmy Ruch Narodowy i prawdziwych patriotów a nie farbowane hieny, które za byle ochłap są gotowe na każdą podłość.

 5. klioes vel pislamista mówi

  Polonez Równości

  „Brawo kadra i brawo uczniowie.” –
  Ksiądz Lemański pisze zachwycony
  Na Fecebooku – „Właśnie w takiej głowie,
  W takim sercu jest nasz kraj rodzony;
  Przyszłość rodzi się; nadzieję budzi
  W głowach, w sercach takich młodych ludzi!

  Tylko czy to jest jedna jaskółka,
  Czy to znak jest nowego myślenia?”
  Nie dotknąłem Lemańskiego czółka…
  Lecz gorączka niczego nie zmienia:
  W polonezie zawsze chodzą w parze
  On i ona… INNYCH Bóg ukarze!

  Nie równością, lecz obrazą Boga,
  Jest lewacka ta inicjatywa,
  By kroczyli w parach w nogę noga
  Jednopłciowcy… „Księdza”, co wysrywa
  Na Pejsbuku pochwałę Sodomy
  Czeka w piekle koniec mu wiadomy.

  https://wprawo.pl/2019/02/13/homo-studniowka-w-warszawie-polacy-nie-kryja-oburzenia-wideo/?publisher-theme-comment-inserted=1#comment-104827

  https://dorzeczy.pl/kraj/93477/Brawo-kadra-i-brawo-uczniowie-Ks-Lemanski-zachwycony-Polonezem-Rownosci.html

  Polonez nierówności
  dedykuję redaktorowi Tomaszowi Terlikowskiemu

  Ksiądz Lemański to jednak ksiądz…
  Niewyzbyty chrześcijańskich żądz!
  Postęp chociaż on wie czym jest,
  Lecz z postępu oblewa test…

  Bo rozważmy: równości tan
  Znacznie większych wymaga zmian,
  Niż jedynie homośność par!
  Gdzie triolety, gdzie singli czar?

  Amoryczność gdzie poli-?… Gdzie
  Innopłciowcy? Im tańczyć – nie?!
  Maturzystów tylko to bal…
  Wykluczonych księdzu nie żal?!

  Jednym słowem, czas stwierdzić że,
  Nierówności polonez zwie
  Ksiądz „równości tańcem” i braw
  Chce niesłusznie! Ksiądz-spec od gaf…

 6. zyzio mówi

  Zagadka: Co to jest: feministka wychodząca z wanny? — Czysta głupota!!!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.