Psychoza w pełnej krasie! Matura bez egzaminów ustnych, obowiązkowe maseczki, dezynfekcja ławek i krzeseł

fot. pixabay
0

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego. Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca. Ze względu na epidemię koronawirusa nie będzie ustnych egzaminów maturalnych.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odstęp co najmniej 1,5 m oraz mieć zakryte usta i nos. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.

Na terenie szkoły lub ośrodka należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Mój komentarz: To tylko niewielki fragment wytycznych z 27- stronicowej broszury, którą znajdziecie TUTAJ. Psychoza w pełnej krasie. A przecież premier Morawiecki i minister Szumowski ogłosili, że rząd odniósł sukces w walce z pandemią. Jak wielki jest to sukces mogliśmy zobaczyć podczas wczorajszych obrad Sejmu nad wotum zaufania dla rządu (przyjęte) i wotum nieufności dla Szumowskiego (odrzucone). Jak to wyglądało? Żadnych maseczek, przyłbic, ani rękawiczek. Nikt nie przestrzegał wymogu zachowania odległości. Nikt nie dezynfekował mównicy po kolejnych wystąpieniach. Premier dostał kwiaty bez dezynfekcji. Minister dostał kwiaty, również bez dezynfekcji. Ale za to w szkołach trzeba zorganizować osobne sale egzaminacyjne dla osób, które nie mogą nosić maseczki, a wszystko wokół ma być wypsikane płynem dezynfekującym. Długo jeszcze będzie trwała ta farsa?

Źródło informacji: gov.pl

Zobacz też:

Katarzyna TS: Komedianci odtrąbili sukces

Może ci się spodobać również Więcej od autora

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.