NASZ NEWS! Prezes ZŻ NSZ demaskuje manipulacje pełnomocnika wojewody lubelskiego wz. z wyrzuceniem NSZ z obchodów ku czci Żołnierzy Wyklętych

Brygada Świętokrzyska NSZ/ fot. arch
2

Dziwne rzeczy dzieją się w urzędzie wojewódzkim w Lublinie. Czyżby komuś zależało na tym, żeby skompromitować wojewodę Czarnka i skonfliktować środowiska patriotyczne w Lublinie? Czy wojewoda, który odpowiada przecież za działania podległych mu urzędników, nie został przypadkiem wprowadzony w błąd przez któregoś z tych urzędników? Chodzi o sprawę wykreślenia Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z listy partnerów społecznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O tym, że ZŻ NSZ został z tej listy skreślony, poinformował Zarząd Związku zamieszczając na Twitterze skan pisma wysłanego do wojewody 25 lutego 2019 roku.

Dziś okazuje się, że ZŻ NSZ jest już wpisany na listę. Czy jednak było tak od początku, a Zarząd Związku miał omamy i nie zauważył, że widnieje na zaproszeniu? Trudno w to uwierzyć. Po co ktoś miałby podnosić larum, gdy wszystko jest w porządku?

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Sprawa jest dziwna i wymaga wyjaśnienia. Oddajemy głos obu stronom. Zamieszczamy oświadczenie pełnomocnika wojewody lubelskiego ds. ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów, w którym twierdzi on, że informacje podane przez ZŻ NSZ są nieprawdziwe. Zamieszczamy również oświadczenie prezesa ZŻ NSZ, który wyjaśnia, że pełnomocnik wojewody mija się z prawdą. Dobrze byłoby, gdyby wojewoda Czarnek bliżej przyjrzał się tej sprawie, bo ewidentnie coś tu jest nie w porządku. Konsekwencje działania pełnomocnika ponosi wojewoda, więc dobrze byłoby, gdyby wszelkie aspekty tej dziwnej sprawy zostały wyjaśnione.

(Lublin, 28 lutego 2019 r.)  Oświadczenie ws. nieprawdziwych informacji Związku Żołnierzy NSZ

W nawiązaniu do pisma Związku Żołnierzy NSZ, które wpłynęło do Wojewody Lubelskiego, a także zostało upowszechnione w przestrzeni publicznej wyjaśniam, że:

1) Nieprawdą jest, że urzędnicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wykreślili z grona społecznych partnerów obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie Związku Narodowych Sił Zbrojnych, o czym świadczy chociażby zaproszenie przygotowane i wydrukowane przez IPN o/ Lublin, przekazane mediom podczas konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Lubelskiego Oddziału IPN przy ul. Wodopojnej, a także zostało umieszczone na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nad treścią zaproszenia pracował Instytut Pamięci Narodowej.

2) Już od pierwszych obchodów LUW i Wojewoda Lubelski byli wśród organizatorów obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który nigdy obchody nie miały charakteru politycznego. Zarzut upartyjnienia Narodowego Dnia Pamięci jest zatem nieprawdziwy, ponieważ wśród organizatorów nie ma żadnej organizacji partyjnej, a o tym, iż jest organizowany ponad podziałami politycznymi świadczy, że organizatorami są Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, IPN o/ Lublin, Lubelski Kurator Oświaty, Narodowy Bank Polski o/ Lublin, a partnerami parafie i organizacje społeczne i kombatanckie.

3) Lubelski Urząd Wojewódzki jest od wielu lat organizatorem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i w swoim programie zawsze umieszczał inicjatywy zgłaszane przez Związek Żołnierzy NSZ i Fundację Kazimierza Wielkiego. Tym razem Pan Karol Wołek nie zgłosił żadnych inicjatyw. Wojewoda lub jego przedstawiciele zawsze aktywnie uczestniczyli w finałach Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, organizowanych przez środowisko Narodowych Sił Zbrojnych, a organizatorzy obchodów uwzględniali propozycje Związku Żołnierzy NSZ w przygotowywaniu programów obchodów, w tym wielokrotnie będąc gospodarzem tych wydarzeń (Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego). Wojewoda Lubelski lub jego przedstawiciel brał udział również w wielu wydarzeniach upamiętniających czyn zbrojny Narodowych Sił Zbrojnych, ostatnio m.in. w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej Leonarda Zub-Zdanowicza, a rodzina tego bohaterskiego żołnierza została przyjęta obiadem przez Wojewodę Lubelskiego, podczas pikniku patriotycznego w Hali Targów Lublin.

4) Chybione są również zarzuty dotyczące Patronatów Honorowych Wojewody. Wojewoda Lubelski bardzo szanuje Narodowe Siły Zbrojne, wspiera działania i wkład Narodowych Sił Zbrojnych dla niepodległości Polski, spotyka się z Żołnierzami Wyklętymi z tej formacji i udziela im, w miarę możliwości, wszechstronnej pomocy. Wojewoda Lubelski kieruje zaproszenie do udziału w obchodach do wszystkich mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego, które są organizowane ponad podziałami politycznymi. Natomiast z uwagi na regulaminowe procedury, w niektórych wypadkach, kiedy prośba o patronat honorowy kierowana jest zbyt późno, patronat nie jest przyznawany. Tak wydarzyło się w przypadku inicjatyw wymienionych wśród zarzutów autora pisma. Pan Karol Wołek powinien pamiętać, iż wielokrotnie jego inicjatywy otrzymywały patronat honorowy.

5) Jeśli chodzi o zarzuty dotyczące ustalania składu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, działającego przy IPN, należy podkreślić, iż jego skład ustala Prezes IPN w konsultacji z Dyrektorem właściwego Oddziału IPN. Waldemar Podsiadły, tak jak inni członkowie Komitetu, był powołany w skład Komitetu przez Prezesa IPN i nie miał wpływu na skład Komitetu, o czym mówią odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, w imieniu organizatorów serdecznie zaprasza na tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które nie mają charakteru partyjnego czy politycznego, tylko patriotyczny i służą przywracaniu pamięci narodowej wysiłku Żołnierzy Niezłomnych, walczących z komunistycznym zniewoleniem o niepodległą i suwerenną Ojczyznę.

Waldemar Podsiadły, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów 

(Lublin, 28.02. 2019r.) Oświadczenie Związku Żołnierzy NSZ

Związek Żołnierzy NSZ dostał zaproszenie na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie mailem w dniu 25.02.2019 r. od Urzędu Miasta Lublin, czyli jednego ze współorganizatorów obchodów. Na tym zaproszeniu nie ma Związku Żołnierzy NSZ i Fundacji im. Kazimierza Wielkiego. Zaproszenie jest zrobione na wzorze z poprzednich lat, na którym Związek Żołnierzy NSZ i Fundacja im. Kazimierza Wielkiego są partnerami społecznymi. Ktoś usunął obie organizacje. Na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na Facebooku grafiki z zaproszeniem na obchody zostały podmienione w dniu 28.02.2019 – każdy może to sam sprawdzić.

Aktualne grafiki prezentują zaproszenie, na którym widnieje Związek Żołnierzy NSZ i Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Cieszymy się, że Urząd Wojewódzki zauważył swój błąd i próbuje go naprawiać. W imieniu kombatantów NSZ i Żołnierzy Wyklętych z naszej organizacji jesteśmy za to wdzięczni. Z Urzędu Miasta Lublin i Oddziału Lublin IPN uzyskaliśmy informację, że Urząd Wojewódzki odpowiada za organizację obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. Urzędnik Urzędu Wojewódzkiego Waldemar Podsiadły zorganizował spotkanie organizacyjne z organizacjami społecznymi w celu przygotowania obchodów, o którym nie powiadomił Związku Żołnierzy NSZ i Fundacji im. Kazimierza Wielkiego. O planowanych spotkaniach organizacyjnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie byliśmy w poprzednich siedmiu latach informowani.

Wojewoda Lubelski nie objął w tym roku patronatem Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, który przez siedem ostatnich lat był objęty tym patronatem. Dwóch poprzednich Wojewodów Lubelskich obejmował ten największy w Polsce konkurs ku czci Żołnierzy Wyklętych swoim patronatem. Wniosek o udzielenie honorowego patronatu Wojewody Lubelskiego nad Ogólnopolskim Konkursem „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” wpłyną na ponad 3 miesiące przed zakończeniem konkursu i na ponad 4 miesiące przez uroczystym podsumowaniem konkursu. Patronat nie został przyznany.

Karol Wołek, Prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Poniżej screen pierwotnej wersji zaproszenia, na którym nie ma ZŻ NSZ, ani Fundacji im. Kazimierza Wielkiego.

Przeczytaj też:

Żołnierze Wyklęci jako mordercy Żydów! Skandaliczny wykład na Uniwersytecie Warszawskim

                                                                    

 

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. klioes vel pislamista mówi

  Myślenie otwarte

  Myję się wieczór, myję się rano;
  Szoruję ciało szczotką drucianą.
  Zmywam ze skóry mój naziopolizm.
  Rozpuszczam trutkę przez alkoholizm…

  Już wiem, że „więcej Żydów zabili
  Moi przodkowie niż Niemcy…” (Mili
  Dla Żydów byli dość SS-mani.
  Kościół Polaków nie ocygani!)

  „Światowej sławy” są historycy,
  Którzy na głowie nie noszą mycy,
  Albo ją noszą tylko od święta…
  I każdy zbrodnie polskie pamięta!

  Nie mogę wyprzeć się owych zbrodni.
  Jak celebryci czynią to modni,
  „Wstyd mi za dzieci przywiązywane
  Do tarcz…” (Cedynia, sprawy to znane!)

  Ze skórą zdartą od szorowania
  Krzyczę: „Czy nie chce rabin mieszkania?
  Może osiedlić się zgodzi ony?
  Zasiedlcie Polin, wróćcie miliony!!!”

  Aż mi przerywa w białym fartuchu
  Pan sympatyczny. I szepce: „Druchu,
  Co przepisałem, zażywaj pilnie.
  I nie męcz mózgu, nie myśl usilnie!”

 2. klioes vel pislamista mówi

  Gdzie antywietnamizm?

  Żydów jest w Polsce parę tysięcy.
  A Wietnamczyków jest dziesieć razy,
  A kto wie, może i jeszcze więcej.
  Lecz oni żyją tu… bez urazy!

  Jak wytłumaczyć, to że „rasiści”,
  Czyli Polacy żółtych nie tłuką?
  Innorasowcy toż oczywiści!
  Czy wytłumaczy to ktoś nauką?

  Jeden jest temat i ten sam zawsze:
  „Antysemityzm”! Nie wiedzieć czemu,
  „Plemię rasistów” jest zaś łaskawsze
  Dla żółtych… Problem zdradzam rabiemu.

  On odpowiada: „Naród wybrany
  Zawsze, ze względu na doskonałość,
  Był, jest i będzie prześladowany;
  Inaczej niźli podludzi całość.”

  Już wszystko jasne! Ten głos oświeca
  Problem rasizmu w Polsce na czysto.
  Jakkolwiek mała jawi się heca:
  Kto tak naprawdę jest tu rasistą…

  Antywietnamizm niespotykany
  „W kraju rasizmu i ksenofobii”!
  Bo „cierpi tylko naród wybrany…”
  (Zwłaszcza, że chętnie przy tym zarobi.)

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.