M. Skalski: Doktor Sławek nie zbawi Polski

14

Korwin miał rację

Jeden z prawicowych publicystów postawił w tekście napisanym przy okazji niedawnego 80-lecia pana Janusza Korwina-Mikkego tezę, iż w rzeczywistości mamy do czynienia z „dwoma Korwinami”. Pierwszy to Korwin-teoretyk libertarianizmu, zwolennik maksymalnego zredukowania władzy państwowej jedynie do roli monopolisty na stosowanie siły w postaci armii i policji, podający często za wzór politykę gospodarczą Małgorzaty Thacherowej etc.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Drugi, ten o wiele z perspektywy wzmiankowanego autora ciekawszy, to Korwin przełamujący tabu, bez owijania w bawełnę wyśmiewający egalitarystyczne miazmaty o demokracji, równości kobiet i mężczyzn, równości ras, pacyfizmie i walce z „toksyczną” męskością, „biciem dzieci”, jakiejś quasi-”akcji afirmatywnej” mającej promować kobiety, zboczeńców („gejów”), kaleków [pis. oryg. – M.S.] („niepełnosprawnych”), czarnoskórych, zwierzęta, jak i wiele jeszcze innych absurdów „postępów postępu”.

Jak słusznie zauważał ponadto cytowany Ronald Lasecki, bo o tym autorze mowa:

„Korwin był też i w jakiejś mierze wciąż pozostaje inspirujący, gdyż bez niego mielibyśmy na prawicy jedynie ugładzone, ulizane, koniunkturalne, ważące każde słowo i nudne jak flaki z olejem demoliberalne kluchy w typie Roberta Winnickiego czy Przemysława Wiplera. A także zniewieściałych, mydłkowatych  picusiów-glancusiów jak Krzysztof Bosak, czy jacyś inni „nowi konfederaci” w „inteligenckich” okularkach z rogowymi oprawkami” – pisał autor.

Te niezwykle trafne spostrzeżenia korespondują zresztą z tym, co mówił sam pan Janusz Korwin-Mikke podczas kongresu ówczesnej partii KORWiN w zeszłym roku. Przypomnijmy, że obecny prezes-założyciel twierdził, iż czeka nas walka o wartości. – Rzucam hasło kontrrewolucji kulturalnej – dodawał. Całe przemówienie, do którego jeszcze nie raz wrócimy, było prawdopodobnie jednym z najlepszych autorstwa JKM właśnie dlatego, że objawił się w nim ten „drugi” Korwin. – Walka musi być wydana na polu idei – podkreślał pan Janusz Korwin-Mikke, który nie rzucał słów na wiatr o tyle, że sam toczy ją od lat kilkudziesięciu, nie ustępując nawet o krok ludziom złym i/lub głupim.

Dla niektórych Czytelników sprawa może być jednak dyskusyjna, ponieważ działalność pana Janusza od lat daje upust ich oczekiwaniom, by ktoś głośno podnosił postulaty wolnorynkowe, więc wielu zapewne woli właśnie tego „pierwszego” Korwina. Niemniej jednak, w wyobraźni zbiorowej pan Janusz jest obecny od lat nie ze względu na fascynację koncepcją państwa-nocnego stróża czy popieranie likwidacji podatku dochodowego, lecz jako ten, który na przykład udowodnił feministkom zaganiającym kobiety do pracy, że ich postulat sprowadza się do narodowo-socjalistycznego hasła arbeit macht frei.

Do głównych stacji telewizyjnych pan Janusz długo był zapraszany mimo pozostawania poza parlamentem jako ten, który w studio odegra spektakl i wywoła kontrowersje. I pod tym względem zawsze odgrywał role swojego życia, jak na przykład wtedy, gdy ukąszonemu prawoczłowieczyzmem lewakowi Celińskiemu udowodnił, że popierając wyroki wydane przez trybunał norymberski, lewak ów staje się wbrew własnym intencjom zwolennikiem kary śmierci. O innych rolach oscarowych, jak spoliczkowanie esbeckiego kapusia Boniego w zaciszu gabinetów, również jeszcze długo będzie się mówić, dlatego między innymi rację ma inny prawicowy komentator Adrian Zimny, że „gdyby nie Korwin, bylibyśmy tam, gdzie prawica w Europie Zachodniej”.

Nie ma żadnej ukrainizacji

Paradoksem jest, że tajniki uprawiania polityki demokratycznej w samej Konfederacji najlepiej potrafili zgłębić ludzie, którzy swojego dystansu do demokracji nawet nie próbują ukrywać. Jednym z nich jest wspomniany JKM, drugi to pan poseł Grzegorz Braun. Lider Konfederacji Korony Polskiej politykę sensu largo uprawia od lat, podejmując straceńczy wysiłek formacji nieszczęsnego i ogłupionego narodu polskiego, czego najnowszą odsłoną będzie jego dotyczący głównie geopolityki film o objawieniach maryjnych w Gietrzwałdzie. Będące zaś biczem na bezmyślny insurekcjonizm dzieło staje się niestety coraz bardziej aktualne i to jeszcze przed jesienną premierą. – Trzeba będzie bardzo pilnować, żeby Polska nie uległa zniszczeniu przez nieodpowiedzialnych ludzi – podkreślał z kolei prezes Korwin-Mikke na kongresie partii w październiku 2022 roku, przestrzegając przed próbami wciągnięcia Polski do ukraińsko-rosyjskiej wojny.

Powagi sytuacji w ogóle nie czują samo-namaszczeni „współprzewodniczący” Konfederacji w osobach Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Gdy stawką jest już obecnie nie to, czy Polska będzie wolnorynkowa, czy też socyalistyczna, ale czy w ogóle będzie istniała jako państwo, gdzie wyłącznym gospodarzem jest naród polski bądź czy nie będzie wręcz kolejnym poligonem wojny Anglosasów z Moskalami, tych dwóch centrowych polityków nie jest w stanie jasno opowiedzieć się za konkretnym poglądem.

I tak, we wrześniu 2022 roku Krzysztof Bosak bierze udział w marszu „Stop ukrainizacji Polski” organizowanym przez środowisko pana posła Brauna, po czym w następującym niedługo po nim wywiadzie radiowym wprost wyraża dystans wobec tego hasła. Poglądy na kwestię zalewu Polski przez Ukraińców sprawiają u Bosaka wrażenie, jakby zależały od redakcji, w której jest o nią pytany. Z kolei Sławomir Mentzen „nie dostrzega” ukrainizacji Polski i zaznacza, że „nie wydaje mu się”, by ukrainizacja w ogóle miała miejsce. – Spodziewam się raczej polonizacji Ukraińców – dodaje, choć absolutnie nic nie wskazuje na to, by jakakolwiek polonizacja miała zajść.

Doktor nauk ekonomicznych Sławomir Mentzen najwyraźniej ma słabo opanowane metody ilościowe, albowiem jeśli policzyć samą liczbę Ukraińców osiedlających się w Polsce także przed lutym 2022 roku, to „ukrainizacja” będzie najwłaściwszym nazwaniem tego zjawiska. Zaś niżej podpisany wschodoznawca (choć tylko magister), w przeszłości student dwóch ukraińskich uniwersytetów, może dodać od siebie – dla Polski nie wyniknie z tego nic dobrego zarówno ze względów kulturowych, jak i tła historycznego. Nieprzypadkowo zresztą polska policja już teraz ukryła dane dotyczące narodowości przestępców. Podkreślmy jednak: nie ma żadnej „ukrainizacji”.

Najtrafniej podsumował powyższą kwestię w jednym ze swych prześmiewczych krótkometrażowych nagrań Sebastian Ross. Polonijny działacz w Wielkiej Brytanii i polityk pokazał dosypywanie soli do szklanki wody. Komentował on, że sam fakt procesu zasolenia nie ulega wątpliwości, ponieważ do wody dodaje się sól, dyskusyjne może być jedynie to, czy proces ten jest korzystny. I tak właśnie według Rossa jest z ukrainizowaniem Polski, czego trudne konsekwencje będziemy coraz bardziej odczuwać. Ze zukrainizowaną Polską będzie właśnie, jak z tą przesoloną wodą, przy czym skutki dzielenia własnego kraju z obcym narodem będą takie same, jak gaszenie pragnienia wspomnianym roztworem. Nie chcą bądź nie umieją tego zrozumieć dwaj „współprzewodniczący”, którzy wolą rozumować kategoriami mądrości etapu, a więc kategoriami lewicy. – Chciałbym, żeby każdy był tak samo traktowany przez państwo, czy jest z Polski, czy jest z Ukrainy – mówi tymczasem Mentzen w jednym z wywiadów, jakby nie zauważając, że Rzeczpospolita jest państwem polskim właśnie dlatego, że ma prawnie stawiać Polaków jako gospodarzy tej ziemi ponad ludnością napływową, a nie ich ze sobą „zrównywać”.

– Zmiana podejścia ze strony PiS do kwestii ukraińskiej wyrównała korzyści, które z tego tytułu odnosiła do tej pory Konfederacja, która zbudowała w oparciu o hasło asertywnej polityki wobec Ukrainy istotny kapitał polityczny, dochodzący momentami do 14 proc. – mówi tymczasem profesor Henryk Domański w wywiadzie dla „Do Rzeczy” z początku września br. Podkreślmy to bardzo wyraźnie: ceniony badacz, choć ostatnio mocno sprzyjający PiS-owi, sugeruje wręcz, że zasługą niedawnych wysokich notowań Konfederacji jest ukrainosceptyczne wrażenie, jakie ta wywoływała.

Odpowiedzmy sobie tym samym na pytanie – czy ugrupowanie zawdzięcza powyższe panom Korwinowi-Mikkemu oraz Braunowi czy też Bosakowi i Mentzenowi? Obecnie zresztą pod sterami „współprzewodniczących” Konfederacja zaczyna w sondażach tracić, albowiem stając się nijaką, nie uczyniła się gospodarzem żadnej istotnej emocji społecznej, a to w polityce demokratycznej jest niestety niezbędne.

Doktor bezbek

Zauważalne jest przy tym, jak tytułowy bohater tekstu usiłuje wejść w buty JKM, co wychodzi mu zresztą coraz gorzej. Sławek Mentzen sprawia wrażenie, jakby nie rozumiał fenomenu samego Korwina i czerpał z niego głównie tyle, że pan Janusz stał się memem. A skoro ten stał się memem, będąc ikoną ruchu wolnościowego, to droga do bycia jego następcą również wiedzie przez bycie memem – musi rozumować doktor Sławek.

Tymczasem, zarówno Korwin, jak i Grzegorz Braun, mogli sobie pozwolić na stanie się memami, bo już dawno przestało ich to narażać na śmieszność. Obydwaj politycy tak długo oswajali publikę ze swoimi kontrowersyjnymi początkowo tezami, że te… przestały być kontrowersyjne – przynajmniej dla części „prawackiej” bańki są integralną częścią reprodukującego się następnie światopoglądu. Droga do serc i umysłów najbardziej zmobilizowanego elektoratu wiedzie przez plaskacza wymierzonego kapusiowi Boniemu, przez rozkawałkowanie tęczowych bombek i samej choinki wyniesionej z budynku sądu, przez publiczny performance, jakim jest powątpiewanie w istnienie dowodów na wiedzę austriackiego malarza o Sami-Wiecie-Czym. Trafianie na memy zaczęło wzmacniać taki kontrowersyjny przekaz polityków, a w konsekwencji – oswajać z nim ludzi.

Doktor Sławek najwyraźniej zaniedbał zaś to, co stanowi o oryginalności przekazu i jego umotywowaniu, bowiem tylko tak można wytłumaczyć rozsmarowanie go w debacie przez samego Ryszarda Petru. Dość dodać, że doktor Sławek anonsował ten retoryczny pojedynek jako zgodę na spełnienie marzenia „Ryśka Petru” o spotkaniu z nim. Jak na złość, pycha Sławka została ukarana akurat przez tego polityka, który sam był pozbawionym powagi pośmiewiskiem. Finalnie z debaty tej wyszedł z jednej strony doktor nauk ekonomicznych Ryszard Petru, a z drugiej – doktor Sławek właśnie.

Tak to jednak bywa, gdy za bardzo uwierzy się we własną doskonałość, pieczołowicie szlifowaną na tik-toku czy w debatach z niezbyt wymagającymi wcześniej interlokutorami. Do tego dochodzi brnięcie w wizerunek mało poważnego happenera, specjalisty od coraz mniej śmiesznych gagów, figur Morawieckiego ze złota, rzucania „pierdyliardów” na wiecach, aż w końcu w żart trzeba też obracać własne postulaty sprzed lat, których nie umie się uzasadnić w wywiadzie ze zbyt dociekliwym dziennikarzem. Wszędzie są już tylko żarty, piwo i rozrywka, tylko że nie jest to żadna nowa jakość w polityce, a festyniarstwo skrojone pod ludzi, którzy szukają głównie zabawy. Tutaj bycie memem wcale powagi nie dodaje, wręcz przeciwnie.

Korwin wciąż ma rację

Do tego rzuca się w oczy wrażenie, jakby Sławomir Mentzen ze znanych sobie przyczyn w swojej działalności publicznej poszukiwał przede wszystkim potwierdzenia, że jest dobrym towarzyszem zabawy, bardzo wyluzowanym człowiekiem, który ma dystans do wszystkiego i wszystkich, a już na pewno do siebie. Trudno rozsądzić, co ma to Sławomirowi Mentzenowi rekompensować, ale najwyraźniej jest to przy okazji sposób na uniknięcie etykiety kogoś kontrowersyjnego. W ten sposób właściwie wszystkie wrażliwe tematy zostają jeden po drugim odpuszczone, liczy się już tylko grill, trawa i dwa samochody.

Nie omieszkajmy też wspomnieć o apodyktycznych decyzjach personalnych lidera „Nowej Nadziei”, lansowania spadochroniarzy w osobach Stanisława Tyszki czy Przemysława Wiplera, którzy nie mają nic wspólnego z kilkuletnim dorobkiem Konfederacji, sam Tyszka ją wręcz zwalczał. Samo za siebie mówi też umieszczanie na listach z rekomendacji NN aborcjonisty i ślązakowskiego separatysty, co Mentzenowi najwyraźniej przeszkadza dużo mniej, niż obecność chociażby małżeństwa Pitoniów czy pani Justyny Sochy, a więc ludzi wypróbowanych i zasłużonych. Nawiasem mówiąc, to właśnie mający przeszłość w PiS-ie Wipler zajął miejsce rzekomego zwycięzcy prawyborów „Nowej Nadziei” w Toruniu, a więc brata Mentzena, nie zaś numer dwa tamtejszego głosowania, co obok afery w Legnicy pokazuje, jaką farsą był cały proceder.

Podsumowując, dla polityka nie ma nic gorszego, niż utrata powagi. Jeśli zestawi się to zaś z dawaniem upustu swoim potrzebom nieliczenia się z ludźmi z jednej, a szukaniem poklasku z drugiej, to dostajemy w efekcie produkt pseudo-polityczny, a nie nową jakość. Czyli coś, przed czym usiłował ostrzegać pan Janusz Korwin-Mikke w swej ostatniej przemowie w roli prezesa partii KORWiN.

Dokonaj zakupu w naszym sklepie (https://sklep-wprawo.pl):

Przeczytaj także:

M. Skalski: Nie płakałem po Robercie Winnickim

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Flex mówi

  Sławomir Mentzen powielający ortodoksyjny liberalizm gospodarczy a’la JKM i wdrażający go w czyn w swojej firmie raczej nie przyciągnie elektoratu z grupy niezdecydowanych. Perspektywy kilkunastogodzinnego dziennie doginania na umowie zlecenia za minimalną plus/ miesiąc nie będą atrakcyjne dla potencjalnych pracowników, a tylko ich pracodawców. Wiarygodność Dra w kwestii postulowanych reform podatkowych budzi raczej wątpliwości. Czy inteligentny człowiek podetnie gałąź na której zbudował swój byt i go poprawia? To skomplikowane podatki i ich optymalizacja dawały i dają mu zarabiać. Po ich uproszczeniu jego firma będzie musiała szukać dochodu na innym polu. Co do wyniku wyborczego nie popadałbym w pesymizm po ostatnich sondażach. Niedługo komitety wyborcze uzyskają czas antenowy w TVPIS. Nieobecna tam od miesięcy Konfederacja ma szanse dzięki temu zrobić duży skok. Warunek to wyeksponowanie programu społeczno – politycznego i polityków politycznych jak Krzysztof Bosak. Wystawienie ortodoksyjnych liberałów gospodarczych jak Mentzen czy Korwin wymieniających katalog świadczeń i plusów do likwidacji, per saldo wyborców nie przysporzy!

 2. anonim mówi

  Menzen nigdy jako polityk nie wzbudzał we mnie zaufania. To taki cwaniaczek i karierowicz, któremu źle patrzy z oczu. Mogłbym porównać go do tego pseudoekonimisty petru, który znowu wyskoczył niczym diabeł z pudełka, po tym jak skmpromitował się jako lider tzw noweczesnej. Najchętniej w roli przywódcy partii Konfederacja widziałbym G.Brauna, człowieka z iście fantazyjną mową, wiedzą historyczną i już sporym doświadczeniem publicystycznym. Oj ciekawie byłoby w Polsce, gdyby prezydentem był G. Braun. Sądzę, że wszelkiej maści polskojęzyczne kukły polityczne dostawałyby furii niczym ,,profesor” niesiołowski vel meszka.

 3. Normalny mówi

  Mimo, że nie ze wszystkim zgadzam się z Braunem, a zwłaszcza z jego dwuznaczną postawą wobec Ruskich to i tak uważam, że jest to chyba jedyny poseł. który zasługuje na reelekcję do polskiego Sejmu.

 4. Marek mówi

  Jak rozłożyć Konfederację by nie miała większych szans na sukces wyborczy? – właśnie tak : gadając bzdury o szkodliwości socjalu (występuje w krajach UE), wygadując głupoty o „dobrodziejstwach” z prywatyzacji lasów , o rynku pracodawców itp. – gdyby rynek pracodawców był prawdą to rządzący nie ściągneliby ponad 100tys. pracowników z krajów muzułmańskich . I znów pewnie sprawdzi się cytat z „Wesela” St.Wyspiańskiego (o rogu i sznurze) a cała ta patriotyczna, liberalna Prawica skończy na poziomie 11posłów i znów w Wyborach Polacy będą „musieli” wybierać „mniejsze zło” z zestawu PO/KO i PiS. Trochę szkoda, ale z drugiej strony pozostaje nadzieją że w końcu ktoś w Konfederacji obudzi się i dojdzie do wniosku że czas na zmiany i program stawiający tylko na Polskę i tylko na Polaków a nie na liberalizm…

 5. Shadow mówi

  A tam na zdjęciu to występy wyborcze, czy parada błaznów.?

 6. anonim mówi

  Obym się mylił, ale Menzen to polityczny kret, to Karamba- szpieg z krainy Deszczowcow, ktory na za zadanie rozliczyć Konfederację.

 7. mk mówi

  Czyli nie ma nadzieji??? … W każdym razie, ja będę głosował na kandydata Konfederacji Korony Polskiej z listy Konfederacji. Im więcej posłów za sobą będzie miał Grzegorz Braun, tym lepiej.

 8. Iob mówi

  Za to, co wyprawiają „nowi” konfederaci należy im się porządny plaskacz-mam nadzieję, że nie wejdą tym razem do sejmu. Braun również

 9. Anty mówi

  Doktor Sławek co to ekonomię skończył nie wie nawet że polska waluta jest niesuwerenna a rozwiązaniem według niego to gadanie o wielkości podatków jakby to miało w jakikolwiek sposób ulżyć człowiekowi i zlikwidować Globalną Lichwę, Rak Ludzkości.

 10. AntyPO✡PiS mówi

  Czy naprawdę myślicie, że 🔯żydokomuna i 👹postkomuniści z PO✡PiS-u (PZPR+SB+WSI) pozwolą polskim patriotom, narodowcom z Konfederacji dojść do władzy?

  SB-cja z ABW się dwoi i troi, aby rozbić od środka jedyne prawdziwie propolskie i prawicowe ugrupowanie, jakim jest KONFEDERACJA Wolność i Niepodległość

 11. W K mówi

  Kontrsystem w tych wyborach nie uczestniczy, więc nie ma na kogo głosować, ale przynajmniej można głosować w referendum i próbować się bronić przed niechcianymi wdrożeniami.

 12. Reakcjonista mówi

  Czy to przypadek, że wobec blikich dwóch fircyków organa prowadzą sprawy? Nie wydaje mi się to zbiegiem okoliczności. Konfa jest na równi pochyłej od czasu przyglądania się, w kagańcach, gdy wyrzucano Pana Brauna z sejmu. Probanderowska postawa Bosaczka i proimigracyjna Mentzena jest kopaniem dla niej grobu.

 13. MAREK mówi

  Kim jest i co dokonał pan Skalski? Pytam kolejny raz po lekturze jego tekstu. Czytam od lat wypociny pan Skalskiego, widzę tam jeden cel utrzymanie komunistycznej bandy czworga u władzy i zniechęcanie Polaków o poglądach prawicowych do zjednoczenia i zatrzymania lewackich obłąkanych, dewiacyjnych ideologii nakierowanych na demoralizację i likwidację Polski. Ten tekst uderza w desperackie zjednoczeniowe działania Pana Grzegorza Brauna, który jak pokazuje życie, potrafi wiele poświęcić dla odsunięcia zdrajców z PoPisSldPsl od niszczenia Polski i Polaków. Myślę, że warto zobaczyć ten wywiad, i samemu wyciągnąć wnioski: #97 Konieczne Zmiany w Polskiej Polityce, Dlaczego Nie Ufamy Rządzącym – ft. https://www.youtube.com/watch?v=Uq0_Ly2T4TI

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.