„Lot nad kukułczym gniazdem.” Jest takie miejsce, taki kraj… (1)

‘Mateuszek-Kłamczuszek’ / Fot. e-poznan.pl
13

– „Jest takie miejsce, taki kraj” – śpiewał kiedyś polski satyryk Jan Pietrzak. Piosenka zawiera wiele nostalgicznych elementów i romantyzmu. Gdy jednak treści w niej zawarte ulegają zderzeniu z różnymi informacjami znajdowanymi w mediach – zaczynam odczuwać niepokój o jego przyszłość. Znalazłem np. w Internecie informację o ‘anonimowym’ projekcie ustawy, która ma sankcjonować obecność tzw. doradców Mosadu w polskiej policji! Tak już było w latach 40. i 50-tych XX wieku. Wtedy to w resortach siłowych byli tzw. doradcy radzieccy, dziwnym trafem: często pochodzenia żydowskiego. PAD pisząc, że „(…) z ziem Rzeczypospolitej, z kraju Polin (…)” poniekąd stwierdza, że funkcjonuje w kraju o takiej nazwie! Być może wie już coś, czego jego wyborcy jeszcze nie wiedzą! Dlatego wypowiedzi niektórych byłych kandydatów na prezydenta RP, że trwa na ziemiach polskich instalowanie państwa Judejczyków zasługują na poważne potraktowanie.

Zbigniew „Zbig” Brzeziński, żydowsko-amerykański politolog, gorący zwolennik New World Order, w swojej geostrategicznej książce „The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives” („Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej”) wskazywał m.in. na kluczowe znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu dla globalnego wymiaru amerykańskiej dominacji w rywalizacji imperiów: morskiego (Rimland) z lądowym (Heartland). Gdy zastanowimy się (wiedząc, że pewne działania wymagają czasu, przygotowań oraz planowania), to słynny reset Baracka Obamy (dowcip z tego czasu: „Czy barak Baracka Obamy można nazwać „Białym Domem?”) z 17.09.2009, oznaczał dla Polski istotny zwrot polityczny, brak zainteresowania USA pograniczem azjatycko-europejskim i oddanie RP w niemiecko-rosyjski pacht. Zauważmy, że data 17 września w relacjach polsko-niemiecko-rosyjskich ma wymiar symboliczny (oraz wiele podtekstów), gdyż wtedy właśnie wojska ZSRR zdradziecko napadły na RP (pomimo paktu o nieagresji z 1932), co skończyło się jej IV. rozbiorem! Amerykański reset szybko został zweryfikowany, prawdopodobnie również wskutek nacisków Izraela.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Werbalizacja prostej obserwacji, że wśród banksterów jest bardzo wielu Żydów, wywołała m.in. ostrą reakcję międzynarodowych organizacji żydowskich, które określiły ją mianem antysemickiej. A czy można np. stwierdzić, że państwo Izrael zniknie i nie zostać pryncypialnie napiętnowanym jako antysemita?! Tak! Henry Kissinger, amerykański polityk i dyplomata żydowskiego pochodzenia, podczas prac nad raportem: ‘Preparing for a Post-Israel Middle East’ (‘Przygotowanie do Bliskiego Wschodu bez Izraela’) stwierdził w 2012 roku, że „w ciągu dziesięciu lat nie będzie Izraela”. Szef dyplomacji globalnego mocarstwa dysponował zapewne zestawem informacji i istotnych faktów, o których zwykły obywatel nie ma najmniejszego pojęcia. Ani chybi oznaczało to, że rozpatrywano scenariusz wydarzeń, w którym (data graniczna) w 2022 roku Izrael ostatecznie przestanie istnieć. Pytanie: jak należy ten fakt rozumieć?! Czy nastąpi to jako konsekwencja np.: atomowych eksplozji rakiet wystrzelonych przez Iran; trzęsienia ziemi i wybuchu uszkodzonych tajnych izraelskich obiektów jądrowych w Dimona i Sorequ; postępującego braku wody pitnej (susza, wyczerpanie studni artezyjskich, itd.), lub też 20-metrowych fal tsunami wywołanych zsunięciem się stożka Etny do morza, itp.; czy też będzie to planowa ewakuacja, jako że nastąpiło mentalne wyczerpanie militarno-geopolitycznego resursu państwa Izrael? Obecnie wyciekające do mediów informacje o przenosinach struktur tego państwa m.in. na Ukrainę – wskazują, że: 1) raczej drugi wariant ma miejsce, 2) czasu na pewne działania jest coraz mniej, więc tempo zachodzących wydarzeń będzie rosło!

Wyborcze zwycięstwo PiS-u w r. 2015 w przedstawionym wyżej międzynarodowym kontekście staje w istocie starannie zaplanowanym działaniem, a jego recepcja zupełnie inaczej wygląda, gdy dowiadujemy się, że uprzednio część kandydatów z tej partii przeszła specjalne przeszkolenie w „Szkole Liderów” przy amerykańskim Departamencie Stanu (a realizowane przez fundację amerykańskich Żydów). Wyłanianie i kształcenie liderów z różnych państw ma m.in. służyć amerykańskiej dyplomacji oraz osiąganiu amerykańsko-żydowskich celów, wsparciu i promowaniu tych osób i partii, które są najbardziej pro-izraelskie i pro-żydowskie. Porównanie bowiem np. polityk zagranicznych Węgier oraz Polski wskazuje, że RP prowadzi politykę pogłębiania uzależnienia Polski od USA, bezalternatywną i ryzykowną, niosącą szereg negatywnych implikacji. Stąd kolejne pytanie: co ‘zmusza’ rząd RP do prowadzenia wysoce szkodliwej dla Państwa oraz Narodu polityki zagranicznej? W jej konsekwencji, prawdopodobnie za mniej więcej dwa lata (tj. około roku 2020) nasz strategiczny sojusznik: USA – dopilnuje (gdyby ktoś zapomniał: są tu jego uzbrojone oddziały, a nasza armia faktycznie została rozbrojona, zdemoralizowana i zdezorganizowana!) byśmy przekazali majątek narodowy wartości 300 mld $ (plus 100 mld $ odsetek) organizacjom żydowskim. Być może dlatego właśnie teraz izraelskie linie lotnicze El Al de facto przejmują polski LOT (stąd m.in. strajk!). Dodam, że funkcjonujący w Internecie skrót myślowy (zbitka) USrael ma pełne uzasadnienie ze względu na dominację (niezwykle destrukcyjną!) mniejszości żydowskiej w USA (jeśli masz wątpliwości – przeczytaj dwie książki: Maersheimer J.J., Walt S.M., Izraelskie lobby, Warszawa 2011 oraz MacDonald K., Kultura krytyki. Ewolucjonistyczna analiza zaangażowania Żydów w XX-wieczne ruchy intelektualne i polityczne, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2012, w której ten proces jest celnie zdiagnozowany). Izrael faktycznie usytuował się jako 51.nad-stan’, gdyż czerpie finansowe, technologiczne oraz zbrojeniowe zyski i zarządza amerykańską polityką, a nie ponosi za nią jakiejkolwiek odpowiedzialności. Co gorsza, skutecznie wymusza od II połowy XX wieku na USA realizację mocarstwowej koncepcji tzw. Wielkiego Izraela (też: Cała Ziemia Izraela, Erec Jisra’el ha-szelema, nawiązującej do mitycznych granic państwa Króla Dawida), tj. oddania terenów od Półwyspu Synaj po rzekę Eufrat – w izraelskie władanie. Póki co, skutkuje to wojnami, ludobójstwem, anarchią i chaosem w wielu państwach położonych na Bliskim Wschodzie.

Stąd dalsze pytanie: czy tylko w USA izraelskie lobby ma tak gigantyczny wpływ na rządzące elity? Jasne, że nie! Przyglądając im np. w Europie Środkowej spostrzeżemy, że od Bułgarii, przez Serbię, Rumunię, Słowację, Ukrainę, po Polskę i Estonię – Mosad oraz środowiska żydowskie (oraz inne, im sprzyjające, pro-żydowskie, czy też skrajnie filosemickie) penetrują, a nieraz (nie afiszując się, po cichu, ale trwale i skutecznie) przejęły faktyczną władzę, mając interes tubylców za nic. Świadczyć może o tym np. wypowiedź Lecha Kaczyńskiego (z 11.09.2006): mogę „(…) zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają (…) to polityka wobec Izraela się nie zmieni! Jak bardzo rządzący w Polsce przedkładają żydowskie interesy nad obowiązki względem własnego społeczeństwa?

 • Od sekowania i niewspółmiernego finansowania z polskiego budżetu działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowo-historycznego:

np. na wsparcie polskiej spuścizny na Kresach wschodnich rząd RP przeznaczył 10-krotnie mniej środków w porównaniu z wydatkami na ochronę żydowskiej schedy;

 • przez politykę emigracyjno-imigracyjną:

 • preferowaniu finansowania instytucji żydowskich kosztem polskich:

np. ‘pozwolono’ wyemigrować 2,5 mln Polakom za pracą na Zachód, ale nie sprowadzono Polaków z Kazachstanu, Syberii czy Kresów Wschodnich;

 • preferowaniu finansowania instytucji żydowskich kosztem polskich:

w latach 2002 – 2017 Ambasada RP w Izraelu wydała blisko 30 tys. polskich paszportów osobom, które nawet nie znają języka polskiego;

 • preferowaniu finansowania instytucji żydowskich kosztem polskich:

sprowadzać ponad 20 tys. muzułmańskich migrantów z państw Azji Środkowej, Filipin czy Indii;

 • preferowaniu finansowania instytucji żydowskich kosztem polskich:

np. powstanie i finansowanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (nota bene prowadzącego wybitnie anty-polską działalność m.in. za pieniądze polskich obywateli!), Muzeum Getta Warszawskiego, itd., gdy brakuje środków na utworzenie np. Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej (tu dygresja: ciekawe dlaczego MHŻP Polin nie nazywa się ‘Muzeum Dawnych Żydów Polskich’?!), a inne polskie instytucje kulturalne cierpią na chroniczne niedofinansowanie;

 • nagradzanie i promowanie osób, które szkalują Naród Polski imputując mu np. antysemityzm [np. J.T. Gross (ciekawe: gross po angielsku znaczy obrzydliwy; przypadek?), J. Grabowski, B. Engelking (siostra prokuratora generalnego RP J.B. Engelkinga), S. Weiss, itd.], a sekowanie osób, które merytorycznie bronią strony polskiej (np. E. Kurek, A. Nowak, J.R. Nowak, itd.);

 • instalowanie licznych żydowskich instytucji (np. loża B’nai B’rith, biuro AJC, Komitetu Żydów Amerykańskich, Mosadu, itd.) uznawanych za mafijno-wolnomularsko-przestępcze, czy radykalnie lewicowe; są też placówki obcych służb specjalnych/ wywiadowczych, itd.;

 • po blokowanie ekshumacji w Jedwabnem!

To ostatnie daje pseudo-podstawę do tezy o współudziale Polaków w dokonaniu ludobójstwa na Żydach w Polsce. Zaś ‘specjaliści od śpiewu i mas’ (z piosenki Lady Pank ‘Mniej niż zero’) są w stanie ‘uzasadnić’ każdy koncept: skoro był ‘współudział’ i były ‘polskie obozy śmierci’, to chyba jest oczywiste, że Polacy winni zapłacić Żydom olbrzymie odszkodowanie za po-żydowskie mienie! Tu Prawda (czyli stan faktyczny, który miał miejsce) nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Jej obowiązującą wersję ustali bowiem silniejszy (tj. okupant). Jako że od co najmniej ćwierć wieku w ramach budowania nowego porządku świata trwa post-modernistyczne wygaszanie państw narodowych oraz próby wprowadzenia państw/-a ponad-narodowych/-ego, gdzie rządzący nie są wybierani przez rządzonych (np. UE). Nasze władze (doprecyzowując: wywodzącego się zarówno ze skrajnie filosemickiego PiS-u oraz szabesgojów, w tym – z innych partii) nie tylko nie protestowały przeciwko amerykańskiej ustawie JUST Act 447 („Justice for Uncompensated Survivors Today”; Ustawa ‘Sprawiedliwość dla osób, które przeżyły, a nieposiadających rekompensaty w chwili obecnej’, a dającej temu bezczelnemu rabunkowi rasistowską quasi-prawną podstawę), ale sprowadziły kontyngenty amerykańskich wojsk do Polski, przyjęły ustawę 1066 (‘o bratniej interwencji w obronie zagrożonej demokracji’) i całkowicie rozbroiły społeczeństwo polskie [nowa ustawa o (nie-)posiadaniu broni palnej]. Agenci izraelskich służb po cichu sterują pracami rządu RP! Przychodzi im to tym łatwiej, że jest on niemal całkowicie obsadzony przez Żydów oraz kompradorsko zorientowanych szabesgojów po ostatniej ‘Nocy długich noży/Nocnej zmianie’, gdy premierem RP został Matthias Muravetsky (Mateusz Morawiecki, dla opozycji: ‘Mateuszek-Kłamczuszek’), który już wcześniej mówił o przynależności do ‘We, the People’ z „(Nad-)Państwa Wewnętrznego”, jak też o „jedności z naszymi braćmi żydowskimi”, zaś 21.09.2017 oficjalnie dokonał żydowskiego coming out’u (tu uwaga: czyli można, nie wygrywając wyborów ani nie będąc liderem większości parlamentarnej – rządzić krajem!). Doszło do tego, że Mosad pisze polskie ustawy (m.in. o IPN), siedziba Mosadu na całą Europę już jest zaplanowana w budynkach Centralnego Portu Komunikacyjnego, a kolejne eksterytorialne placówki muzealno-kulturalne (za pieniądze tubylców) nauczają i dowodzą, że to oni są winni Holokaustowi, gdyż jako katolicy są anty-semitami, a także że chcieli wymordować Żydów! Przekonują też, że najlepszą dla Żydów strategią przetrwania Holokaustu był … pobyt w niemieckim obozie zagłady! (to się nazywa: odwracać kota ogonem). Zaś ci Polacy, którzy ratowali Żydów – robili to wbrew woli swojego Narodu! Poza tym Polacy nie byli ofiarami II wojny światowej. Nadto ich anty-semityzm (również: wtórny…) jest genetyczny, bo wyssany z mlekiem matki! Czyżby to by oznaczało, że anty-polskie nastawienie części izraelskich elit rządzących, mediów oraz społeczeństwa też ma taki charakter?!

Można się zastanawiać, czy to jest wstęp do pełnej instalacji struktur państwa żydowskiego w Polsce i utworzenia JudeoPolin. W fazie końcowej być może dojdzie do rozbiorów, np. do przekazaniu Ziem Północnych i Zachodnich Niemcom; w ten sposób obszar byłby zbliżony do Gengub, Generalnego Gubernatorstwa, być może bez Dystryktu Galicyjskiego – a to w celu uzyskania akceptacji sąsiadów dla tego faktu. Formując nowy porządek świata (NWO), podejmując się budowy Tikkum Olam (określenie ‘Tikkum Olam’ oznacza w Talmudzie utworzenie ‘nowego społeczeństwa’, opartego na zasadach judaizmu) Żydzi zniszczyli cywilizację białego człowieka (tu jeszcze raz odsyłam do kapitalnej książki prof. Kevina MacDonalda, Kultura krytyki. Ewolucjonistyczna analiza zaangażowania Żydów w XX-wieczne ruchy intelektualne i polityczne). A zaczęli tradycyjnie, od destrukcji i dyfuzji chrześcijańskich systemów wartości.

Kończąc: skąd pomysł, by felietony pisać kierując się tytułem filmu: „Lot nad kukułczym gniazdem”? Cyklicznie mam seminaria w jednej ze szkół na obrzeżach aglomeracji, w odremontowanych, (chyba) XIX-wiecznych budynkach. Na jednym z nich znalazłem tablicę upamiętniającą fundatora. Okazało się, że dawniej w tym kompleksie mieścił się szpital dla nerwowo i psychicznie chorych. Skoro otaczający nas świat zwariował i społeczeństwo terroryzowane tzw. poprawnością polityczną (w USA np. 8% tyranizuje 80% populacji!) przestaje logicznie myśleć, to my (czyli Ja i Czytelnicy), będąc w tym wariatkowie i (poniekąd) mając ‘żółte papiery’ – mam nadzieję, że możemy bez obawy (o zaszufladkowanie w różnorodnych anty—izmach) swobodnie dyskutować. Niniejszym więc ogłaszam łamy swoich felietonów za intelektualnie eksterytorialne! Aktorka Joanna Szczepkowska na koniec wywiadu w telewizyjnym dzienniku stwierdziła, że: „4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm”. Inspirowany tym wydarzeniem oświadczam, że brukselskie europejsy nie zauważyły, że w Unii Europejskiej pojawiły się dwa zupełnie nowe państwa: Ny-Sverige, z nowo-szwedami, oraz POLIN, zarządzany przez „szlachtę jerozolimską”. A za chwilę powstaną kalifaty Alemański i Frankijski. الله أكبر, Allāhu Akbar!

RescueBrain – z ubogaconego moczem przez Zeeva K. żydowskiego obozu śmierci Auschwitz II-Birkenau, położonego w rządzonym przez Żydów i szabesgojów kraju Polin

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. zuzia mówi

  „Z frontu walk w Polin. Spiker zapowiada: za chwilę nadamy relację z frontu ciężkich starć w Polin. Najbardziej zaciekłe walki nasze oddziały toczą w okolicach i w samym mieście Kroke (Kraków). Jest tam nasz korespondent wojenny – major Jonny Izaraels.
  – Hallo Jonny!
  – [nieco przeciągając, podekscytowanym głosem à la Max Kolonko] Taaak! Siądźcie wygodnie w fotelach i oglądajcie! Za to pewno dowódca nagrodzi naszego kaprala tygodniową przepustką! To był piękny strzał! Trzeba go koniecznie zobaczyć na filmie w zwolnieniu! Buntownik po prostu nakrył się nogami! Z ponad dwóch kilometrów snajper naszej niezwyciężonej armii zastrzelił uzbrojonego tubylca! Prosto w głowę, gdy to zwierzę rzucało w naszą stronę kamieniami! Za chwilę też zastrzelił jego uzbrojonego syna, który puszczał podpalone latawce w narodowych barwach! W sumie dzisiaj nasz snajper może się poszczycić doskonałym wynikiem: na pewno trafił dwunastu nastoletnich gojów, którzy brali udział w nielegalnych rozruchach. Nie darmo generał-gubernator okupowanych terytoriów Michael Phollop dosłownie zasypał ulotkami w jidysz miasta oraz wsie. Ostrzegł w nich te brudne zwierzęta, że noszenie flag lub godła byłego ich państwa, świętowanie rocznic, wszelkie zgromadzenia, manifestacje, odmowa pracy, nie płacenie podatków, nie poddanie się chipowaniu, zakrywanie twarzy, rzucanie kamieniami, robienie wideo lub zdjęć, lub nagrywanie żołnierzy w trakcie wykonywania swoich obowiązków, a to w celu zakłócenia morale obywateli i żołnierzy lub w celu destabilizacji państwa, słowem: jakikolwiek opór w dowolnej formie – będzie karany śmiercią! Za masowe protesty gojów, by nauczyć ich moresu, nasza artyleria ulokowana na wzgórzu Vavele ostrzela późnym popołudniem położone poniżej miasto! I tak wiele dzielnic Kroke już płonie, a horyzont zasnuwa dym, gdyż nasze lotnictwo w wielu miejscach zrzuciło napalm! Podam też meteorologiczną ciekawostkę, że na niebie nad Kroke pojawiła się niezwykła chmura: Cumulus Flammagenitus. Takie obłoki pojawiają się podczas erupcji wulkanów czy pożarów buszu. Do ich powstania konieczna jest wysoka temperatura i sporo pary wodnej. Relacjonował: Jonny Izaraels.
  Wielu z Was pomyśli: to fikcja! To nie możliwe, nie w XXI wieku, nie w Europie!
  Czyżby?! Od drugiej połowy XX wieku armia USA na Bliskim Wschodzie realizuje cele polityczne planu tzw. ‘wielkiego Izraela’! Skutkiem tego izraelscy sąsiedzi (tej chwili jeszcze poza Iranem) zostali obdarzeni ‘amerykańską demokracją’, czyli chaosem i nędzą! A Żydzi bezkarnie uskuteczniają ludobójstwo na Palestyńczykach i Syryjczykach! A cały świat na to NIE reaguje!
  Nie w Europie? Przecież ‘demokrację’ pomogli też Amerykanie zbudować Ukraińcom nad Dnieprem! Z podobnym skutkiem!
  Mniej więcej od dwudziestu lat, tzn. od czasu, gdy przemysł holokaustu zgromadził dokumenty dotyczące pożydowskiego majątku w amerykańsko-izraelskim kondominium [(z łac. con- = 'współ-’, dominium = 'panowanie’) – kolonia lub inne terytorium zarządzane wspólnie przez dwa lub więcej państw-metropolii)] Polin – trwały przygotowania do zaatakowania naszego kraju. Filosemityzm i/lub zażydzenie rządzącej sitwy [wystarczy przypomnieć dowcip z okresu rządów premiera Mazowieckiego: Czym się różni rząd w Warszawie od tego w Tel Awiwie? W zasadzie niczym. Choć my mamy jednego Syryjczyka (nazwisko jednego z ministrów) – od tamtego czasu nie wiele się zmieniło!] oraz kompradorska uległość wobec mocarstw – ułatwiła im to. Podpisanie przez prezydenta USA D. Trumpa rasistowskiej ustawy JUST 447 stwarza prawny przyczółek do zagarnięcia naszego narodowego majątku, przechwycenia władzy w Polin i zorganizowania tubylcom ‘polskich obozów pracy’! W XXI wieku, w Europie – Holokaust nas również może spotkać!
  Już wcześniej Anglosasi wielokrotnie nas sprzedawali, przedostatnio: w Jałcie i Teheranie. Wtedy to spotykało nas ludobójstwo czy to z rąk niemieckich żołdaków, czy NKWD-owskich siepaczy. Baczmy, by historia znów się nie powtórzyła!”

  1. Janusz I mówi

   Tubylec był uzbrojony w kosę czy cep?

  2. lol mówi

   W kamienie…

  3. lol mówi

   Tylko w kamienie!

 2. zyz mówi

  W kraju YUDEOpolin albo się służy ŻYDOM (tak robią: PAD, marszałek, PiS=Partia interesów Syjonistycznych, itd.), czyli jest się za “podległością” USraelowi, albo się jest patriotą i służy Narodowi!

 3. Robert mówi

  Return to Eden,a pan będzie jeden.Oby lasu starczyło

 4. Robert mówi

  Czytam na Onecie że Wojtka Cejrowskiego,choć nie jestem fanem,bo błąka się po świecie,skarżą i oskarżają,że nad Arizoną tęczy nie mają,choć mógłby po niej boso chodzić,gdyby Wojtek zechciał wszystkim dogodzić

 5. zuzia mówi

  Ciekawe jak Gubernator Polin zareaguje na Marsz Niepodległości z udziałem 60 tys. faszystów?

 6. Jacenty mówi

  Jeszcze głośniej na Rosję trzeba szczekać, szarpać, pluć i „powstrzymywać”. Jak się Ruscy zmęczą i wkurzą, to zrobią wreszcie czego się od nich oczekuje i przystąpią do „naszej”, czyli tej żydowskiej bandy. Wtedy już będzie komplet i nie będzie nawet gdzie uciekać.

 7. zyzio mówi

  Wszyscy patrioci 11 listopada na Marsz Niepodległości!

 8. PolakMały mówi

  Uchroń nas Wszechmocny przed losem niewolników “zmijowego plemienia” i ześlij na nań, zgodnie z Twoją wolą, całkowity i ostateczny Armagedon!

 9. aalfa.oomega mówi

  Manewry ANAKONDA 2018 trwają od dzisiaj! (tj. od 07.11.2018 na poligonach). Gdyby agenci Stasi (folkdojcze) i Mosadu (szabesgoje) wezwali do obrony praworządności w POLIN dnia 11.11.2018 wojska NATO – będzie wojna domowa i krew na ulicach!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.