„JUST Act 447 stanowi śmiertelne zagrożenie dla Narodu Polskiego!” (wywiad z b. szefem służb specjalnych). „Lot nad kukułczym gniazdem” (5.4.)

Dynastia żydów Muravetsky’ch
24

4. Sprawa polska na tle geopolitycznych scenariuszy mocarstw

RescueBrain:Szalom. Trzecia część wywiadu jest poświęcona sprawie polskiej na tle geostrategicznych scenariuszy mocarstw. Jak należy rozmieć termin: sprawa polska?

Postaw mi kawę na buycoffee.to

PRZECZYTAJ: „Właśnie teraz macie szansę!” (wywiad z b. szefem służb specjalnych). „Lot nad kukułczym gniazdem” (5.1.)

Polska robiąca ‘laske’ oraz ‘łaskę’ Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało!
Polska robiąca ‘laske’ oraz ‘łaskę’ Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało!

R.E.D.*: – (zdecydowany, męski, ale znacznie słabszy głos) Dzień Dobry. Po pierwsze, to kwesta istnienia Narodu Polskiego, jego świadomości. Bez niej nie ma narodu, a jest tylko grupa etniczna. W ramach wygaszania Państwa Polskiego – volksdeutsche oraz szabesgoje zniszczyli polską humanistykę, usunęli lub zredukowali zajęcia z historii w szkołach średnich, drastycznie pogłębili kryzys polskiego szkolnictwa podstawowego, średniego oraz wyższego. Dlaczego? Gdyż to przede wszystkim humaniści są apostołami świadomości narodowej, tożsamości Narodu! Rządy RP od wielu lat przeznaczały na naukę 0,5% PKB, czyli tyle, co biedna Albania. Długotrwałe niedofinansowanie polskiej nauki bardzo negatywnie odbiło się na samodzielnej kadrze naukowej: na uczelniach powstała dwu-pokoleniowa luka. Jej ewentualne odrobienie wymaga 40 – 50 lat stabilnych warunków pracy na uczelniach. Bez własnych naukowców Polska NIE zbuduje społeczeństwa wiedzy. Śmiertelny cios polskiej nauce oraz uczelniom zadała makiawelistycznie pomyślana restrukturyzacja, a właściwie ideologiczna krucjata autorstwa przemądrzałego magistra Piotra Müllera, propagandowo zwana reformą [min. Jarosława] G[ó]w[i]na [to kolokwialne określenie funkcjonujące w środowisku]. Po takich zniszczeniach większość polskich uczelni nie ma prawa się podnieść! Żydzi w POJLIN nie potrzebują wykształconych niewolników, świadomych swojej tożsamości narodowej.

RescueBrain: – A po drugie?

R.E.D.: Emanacją samoświadomego Narodu jest Państwo, które powinno skutecznie bronić interesów społeczeństwa oraz zapewnić funkcjonowanie jako całości. Niestety, nie ma Państwa Polskiego, tzn. takiego, które broni interesów Narodu Polskiego. To, co aktualnie jest – to niesprawna, skorumpowana oraz zbiurokratyzowana struktura, którą opozycja nazywa „państwem z paździerza oraz dykty”. Została ona zdominowana przez żydów, szabesgojów, volksdeutschy oraz koniunkturalnych konformistów sprzedających interesy Narodu Polskiego za zagraniczną akceptację dla jego bezwzględnej eksploatacji (rządy kompradorskie). Co gorsza, już de facto funkcjonuje JudeoPolonia-bis, czyli żydowska suwerenność wyspowa w formie instytucji oraz osób finansowanych przez tzw. Państwo Polskie, a zajmujące się szkalowaniem Narodu Polskiego (vide: eks-terytorialne Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, kierownictwo Muzeum KL Auschwitz-Birkenau, Żydowski Instytut Historyczny, szereg czasopism oraz gmin żydowskich, „Nowa Zawodówka Historyczna Holokaustu”, etc.).

PRZECZYTAJ: „Anschluss Polski” (wywiad z b. szefem służb specjalnych). „Lot nad kukułczym gniazdem” (5.2)

RescueBrain: – Niepokoi mnie tzw. operacyjny styk spec-służb izraelskich oraz polskich.

R.E.D.: – I słusznie. Jako że nastąpiło ich zblatowanie oraz całkowita kooperacyjna infiltracja. To dlatego, gdy np. lotnisko w Rzeszowie przeżywa raz na jakiś czas inwazję pielgrzymów, którzy zdążają tysiącami do grobu cadyka Elimelecha w Leżajsku – całe jest przejmowane przez specjalne ekipy izraelskich służb. Tak też było w przypadku, gdy niedawno do POLN „przyjechali żydzi (delegacja izraelska) po majątek”. Generalnie: służby żydowskie czują się Polsce władcami, np. chodzą po krakowskim Rynku ostentacyjnie nosząc swoją broń, czy też mówią oprowadzanej po centrum Warszawy (przy Pałacu Kultury) izraelskiej młodzieży: – „Za dwadzieścia lat to wszystko będzie wasze”.

RescueBrain:Gdyby Polakom udało się obronić przed przeprowadzeniem przez kne-sejm ustaw legalizujących żydowskie uroszczenia co do mienia bezdziedzicznego(jako że „kompleksowe ustawodawstwo” ma nadać temu pozory legalności)?

R.E.D.: – Izrael przygotował scenariusz siłowego przejęcia struktur państwa. Społeczeństwo polskie oraz wojsko – są bowiem całkowicie rozbrojone. Zdatne do działania jednostki polskiej armii są poza granicami kraju. Kontyngent amerykańsko-NATO-wski ma poprzeć lądujące siły izraelskie. Jako że od przejmowania cywilnych lotnisk przez specjalne ekipy żydowskich spec-służb rozpocznie się inwazja oraz siłowe ustanawianie POJLIN: żydowskiego państwa okupacyjnego na terenie Polski. Po przejęciu przyczółków, na tych lotniskach będą masowo lądowały izraelskie siły dokonujące inwazji. Niemcy już zgodziły się zaakceptować żydowską okupację w zamian za inkorporowanie Ziem Północnych i Zachodnich RP, zaś Ukraina – za „odzyskanie” Chełmszczyzny. Rosja ma zadowolić się powstaniem tzw. strefy buforowej. Pytanie: czy wystarczy politycznej determinacji do realizacji tego planu?

RescueBrain: – A inne przygotowania?

Izraelski bohater gen. Rafi Etan
Izraelski bohater gen. Rafi Etan

R.E.D.: Już są np. potworzone specjalne spółki [w ich zarządach zasiadają m.in. b. szef Mo$$adu Rafi Etan (zmarł 23.03.2019), Moshe Stern, Andrzej Gąsiorowski, etc.], które mają zarządzać przejętym polskim majątkiem narodowym. Zaś Matthias Muravetsky sprowadził do Polski żydo-masoński bank JP Morgan (który onegdaj ekonomicznie wsparł działalność Adolfa Hitlera), który ma się zajmować finansowymi transferami przejętego mienia. Rozwijane jest szkolnictwo rabiniczne, a studia językowe promują naukę języka hebrajskiego. W Polsce panuje „rządowa bardzo przychylna żydom atmosfera”. Lowelas Lejb Fogelman (senior-partner w globalnej kancelarii prawniczej Greenberg Traurig, która brała udział w większości prywatyzacji polskich przedsiębiorstw zgarniając krociowe zyski) spotkawszy w Monako Aarona Frenkla (głównego sponsora wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego, zarządzającego tajnymi szwajcarskimi kontami polityków lewicy, zamieszanego w afery związane ze sprzedażą sprzętu lotniczego dla MON, etc.), znanego strojnisia – ponoć miał go zapytać: – Czy wiesz co się teraz nosi w Warszawie? Widząc zdziwioną minę rozmówcy – wyjaśnił: – Teraz w Warszawie nosi się żydów! Na rękach, żeby im się przypadkiem nic nie stało! Ten żart dobrze odzwierciedla sytuację skrajnego uprzywilejowania żydów w Polsce.

PRZECZYTAJ: „Polska będzie po Ural” (wywiad z b. szefem służb specjalnych). „Lot nad kukułczym gniazdem” (5.3.)

Beata Szydło po puczu „Kryształowej Nocy”
Beata Szydło po puczu „Kryształowej Nocy”

R.E.D.: – Była nie dość dyspozycyjna. Nawet postraszona „wypadkiem” w Izraelu – stawiała się, nie chciała przekroczyć pewnych granic.

RescueBrain: – Czy to dlatego szabesgoje oraz żydzi skupieni wokół Prezesa, przy cichym wsparciu służb, przeprowadzili pucz „Kristallnacht” („Kryształowej Nocy”)?

R.E.D.: – Właśnie tak! Zrobili po cichu pogrom – czystkę na stanowiskach tym żydom i szabesgojom, którzy byli zbyt mało dyspozycyjni i/lub niepokorni, albowiem sądzili, że wygranie wyborów daje im pewne prawa oraz do czegoś zobowiązuje. A przecież nie tak znowu dawno żyd Jan Vincent-Rostowski klarownie te kwestie rozstrzygnął mówiąc, że „Zobowiązanie zobowiązuje tylko tego, który czuje się zobowiązany”.

RescueBrain: – Tak. Zapewne polityk powinien mieć elastyczne, najlepiej nie używane – sumienie. Niemniej warto zauważyć, że obecnie izraelscy politycy dezawuują rządzącą ekipę P[artii] i[nteresów] S[yjonistycznych].

R.E.D.: – Właśnie! Tu trwa ostra eliminacja! Dla nich jest ona już zbyt mało dyspozycyjna, a żydzi aktualnie skompletowali bardziej serwilistycznych oraz powolnych szabesgojów, którzy są gotowi niezwłocznie oddać im cały polski majątek narodowy. Pamiętaj: żydzi są perfidnie przebiegli i wyrachowani. Zanim Prezes zauważy – potrafią go ze trzy razy przehandlować. Sprzedaż przez izraelską firmę budynku, w którym mieściła się siedziba PiS-u przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, tylko to potwierdza.

RescueBrain: – Czy…?

R.E.D.: Od razu odpowiem na to nie zadane pytanie: tak! Izraelskie spec-służby od dawna są bardzo aktywne w kształtowaniu życia politycznego w Polsce. Są w posiadaniu bardzo obszernego zestawu materiałów dotyczących polskich polityków, gdyż np. pełna inwigilacja pomieszczeń w budynku przy Nowogrodzkiej trwała od co najmniej dziesięciu lat. A tzw. afera podsłuchowa kelnerów – to robota izraelskich i polskich spec-służb (m.in. Black Cube). Zwróć uwagę, że pierwsze nagrania są dużo wcześniejsze od tych, które poczyniła ekipa M. Falenty, i zostały dokonane w specjalnie izolowanych pomieszczeniach służbowych! Dalej: za ujawnieniem afery hazardowej (aktorzy pierwszego planu: Z. Chlebowski, M. Drzewiecki, R. Sobiesiak, J. Kosek et consortes), w tle, stały żydowskie służby zwalczające rządzący wówczas układ volksdeutschy. Przypomnę też (była to „pomysł” za rządu Ewy Kopacz), że to izraelskie służby (Mosad i Aman) miały weryfikować imigrantów (robiły by to, oczywiście, z punktu widzenia ich przydatności dla interesów Izraela). Dalej: programy informatyczne chroniące polskich polityków podczas lotów (znowu: pełna inwigilacja) są pochodzenia izraelskiego.

RescueBrain: – Czy Państwo Polskie przez izraelskie służby zostało zinfiltrowane?

R.E.D.: Tak! Tzw. afera „Jordana”. Dzięki m.in. dr Ahmadowi Samehowi Abu Mizerowi, Palestyńczykowi pracującemu dla izraelskich służb, dogłębnie spenetrowano wszystkie ważniejsze systemy komputerowe, programy informatyczne oraz bazy danych używane przez Państwo Polskie. Zrobiono to przy całkowitej bierności polskich służb specjalnych. Obecnie struktura RP pod względem informatycznym jest dla izraelskich spec-służb całkowicie przeźroczysta. Dodam, że taka sytuacja ma też miejsce w wielu krajach Europy Wschodniej, Środkowej oraz Południowej. Tak jest m.in. w Bułgarii, Czechach, Mołdawii, Rumunii (m.in. Black Cube), Słowacji (ostatnie wybory), Słowenii, Ukrainie, na Węgrzech (m.in. Black Cube), etc. Tam powszechnie są prowadzone Black op(eration)s”-y – to slangowe określenie dla tajnych wojskowych lub politycznych operacji, których metody nie muszą być legalne lub też autoryzowane.

RescueBrain: – Węgry też?

Hołd pruski (obraz Jana Matejki). Król Polski Zygmunt I Stary przyjmuje hołd lenny od klęczącego przed nim ostatniego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego (przed sekularyzacją państwa zakonnego) Albrechta Hohenzollerna
Hołd pruski (obraz Jana Matejki). Król Polski Zygmunt I Stary przyjmuje hołd lenny od klęczącego przed nim ostatniego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego (przed sekularyzacją państwa zakonnego) Albrechta Hohenzollerna

R.E.D.: – W końcu po coś Izrael „wykupuje Polskę, Węgry oraz Manhattan” – jak wypsnęło się prezydentowi Peresowi. Jak sądzisz: dlaczego kraje Grupy Wyszehradzkiej pojechały do Izraela w lutym 2019? To dlatego, że od 2/3 do 4/5 (w zależności od regionu oraz branży) gospodarek Czech, Polski, Słowacji i Węgier – są w ręku kapitału zachodniego, czyli żydowskiego. W średniowieczu wasal składał hołd lenny seniorowi. Pamiętasz, jak opluwana Polska „zbiesiła” się i nie pojechała na szczyt V4 do Jerozolimy? Wtedy to Izrael zajął miejsce Polski i jako suzeren przyjął swoisty hołd lenny wasali z Grupy V4. To było symboliczne pokazanie tej części Europy, że żydzi już tu są, są silni, rządzą i za chwilę, z terenu POJLIN, rozwiną żydowskie imperium-bis. Plan bowiem jest taki, że stałe bazy wojskowe będą tu zakładać żydzi, a nie Amerykanie. W ten właśnie sposób te puzzle łączą się w większą całość.

Izrael zajmuje miejsce Polski i jako suzeren przyjmuje (swoisty) hołd lenny wasali z Grupy V4
Izrael zajmuje miejsce Polski i jako suzeren przyjmuje (swoisty) hołd lenny wasali z Grupy V4

RescueBrain: – To znaczy, że izraelskie służby wielokrotnie ingerowały w funkcjonowanie Państwa Polskiego. Inne przykłady?

R.E.D.: – Bardzo proszę! Pamiętaj, że żydzi mają bardzo silną pozycję w mediach w ważnych dla ich interesów krajach. Role dziennikarzy – lobbystów – agentów – wzajemnie się przenikają. Np. w Polsce w TVN (powstałego z pieniędzy wytransferowanych w aferze FOZZ, za którą stały żydowsko-komunistyczne służby wojskowe WSI), na ciche zlecenie pana Dawida Zaslawa, prezesa firmy Discovery Communications [będącej właścicielem firmy SNI, Scripps Networks Interactive, która wykupiła 100% udziałów telewizji TVN(azi) w Warszawie] specjalna ekipa otrzymała zielone światło dla „udokumentowania” skali nazistowskich sympatii wśród Polaków. W tzw. aferze „Waffel-SS”, „klasycznej inscenizacji rekonstrukcyjnej WSI”, wykazał się żyd, współpracownik izraelskich służb, red. Bertold Kittel. To on nieco wcześniej kłamstwami „obalił” wiceministra MON gen. Romualda Szeremietiewa, który po 9 latach od rozpoczęcia śledztwa w całej sprawie został uwolniony od winy we wszystkich zarzutach, jakie mu postawiono. W „prowo-akcjiWSI z red. „śledczym” B. Kittelem współpracowali zastępca szefa WSI ds. kontrwywiadu płk. K. Mochol, oraz szef WSI gen. T. Rusak. To przykłady przenikania się służb izraelskich – które tu są w tle – oraz polskich. Broniąc żydowskiego biznesu, ale też bezkarności „black ops”-u izraelskich spec-służb w aferze „Waffel-SS” – ambasador USA Georgette Mosbacher, żydówka, w liście do premiera Mateusza „Moraweicki”ego, bezczelnie napisała: „Mam nadzieję, że członkowie Pana rządu powstrzymają się od ataków i od stawiania zarzutów wobec niezależnych dziennikarzy TVN”. M.in. za to powinna, jako persona non grata („osoba niepożądana”), być w trybie pilnym ekspultowana z obszaru RP. Sytuacja ingerowania żydowskich służb w funkcjonowanie polskiego państwa wielokrotnie powtarzała się. Np. Mieczysław Bull, lobbysta i handlarz broni – nie handluje się bronią bez współpracy ze służbami! – „był na tyle mocny, że przy pomocy mediów i służb był w stanie rozjechać wiceministra obrony narodowej”. W wyniku tych działań gen. Waldemar Skrzypczak stracił stanowisko wiceministra obrony narodowej. I tak dalej.

RescueBrain: – Zbliża się okres wyborów. Oznacza to, że służby niemieckie, rosyjskie oraz USraelskie ciężko pracują, by wybory były – jak mawiał tow. Stalin – zawsze wygrane, gdy „właściwi” ludzie są na listach wszystkich partii. A co z aktualnymi tzw. władzami polskimi?

R.E.D.: – Żydzi po cichu masowo przenoszą się na Ukrainę. Żydowscy milionerzy zdominowali ukraińskie elity polityczno-posesorskie, obsadzili liczne stanowiska ministrów, merów oraz gubernatorów. „Wampiryczna kasta” żydowskich oligarchów (m.in. P. Poroszenko, S. Taruta, I. Kołomojskij, A. Awakow, W. Nowinskij, O. Jarosławskij, R. Ahmetow, itd.), sojusz kasy i klasy – odsysa i przejmuje dzięki korupcji co najmniej 1/3 PKB Ukrainy. W dodatku ukraińscy: premier i prezydent – cóż za zbieg okoliczności w czasie i miejscu! – obaj są żydami.

RescueBrain: – Żydzi nie znający języka polskiego w ambasadzie RP w Izraelu masowo otrzymują polskie paszporty. A zażydzenie polskich władz?!

Dynastia żydów Muravetsky’ch
Dynastia żydów Muravetsky’ch

R.E.D.: – Właśnie! Podobna sytuacja jest też w Polsce. Premier Matthias Muravetsky jest żydem, a Adrian (prezydent) – jest jak nie szabesgojem, to żydem, tyle że jeszcze przed coming out’em. Myślę, że gdy pojawią się uzbrojone izraelskie ekipy, obaj szybko podpiszą wszystkie potrzebne dokumenty. Żydzi, niezależnie od poglądów, popierają się i z pobudek „patriotycznych” współpracują ze służbami Izraela, które za to umiejętnie im się rewanżują. Np. Matthias Muravetsky, historyk, pracując zawodowo oraz udzielając się społecznie – jednocześnie ukończył eksternistycznie trzy studia podyplomowe w dosyć odległych od siebie miejscach i nagle stał się renomowanym banksterem! Tak szybka i błyskotliwa kariera bez „ochrzczenia kozikiem”, wsparcia żydowskiego środowiska oraz dyskretnego: ze strony służb – byłaby niemożliwa!

RescueBrain: – Frédéric Joliot-Curie (1900 – 1958), francuski fizyk i noblista mówił: „Przyszła wojna będzie wojną niewidzialną. Dopiero, gdy dany kraj zauważy, że jego plony uległy zniszczeniu, jego przemysł jest sparaliżowany, a jego siły zbrojne są niezdolne do działania, zrozumie nagle, że brał udział w wojnie i tę wojnę przegrywa”. Ujmując problem abstrakcyjnie: przed Polską wyłaniają się zagrożenia oraz pojawiają się szanse!

R.E.D.: – Na poziomie teoretycznym, in abstacto, powiem tak: ze względu na kolonialny poziom podmiotowości Państwa Polskiego obecny tzw. polski rząd – nie rządzi i nie jest w stanie prowadzić wojny! Każdy rząd, by móc realnie wpływać na istotne dla Narodu sprawy – musi mieć po pierwsze: potrzebną do tego wiedzę! Na przykład tzw. afera podkarpacka, gdzie został nagrany marszałek M. Kuchciński w jednym z domów publicznych podczas uprawiania seksu z nieletnią Ukrainką (czyli: pedofil!). W tę aferę jest też wplątany Adrian. Wyjaśnia to, dlaczego po telefonicznej rozmowie z Kanzlerin dopuścił się felonii wobec Prezesa. Większość czołowych polskich polityków jest szantażowana przez służby USraela, Niemiec, Rosji, a nawet Ukrainy. Po drugie: możliwości organizacyjne oraz techniczne, sprzętowe. Rząd RP nie ma satelitów, jak np. Finlandia. Obecnie siecią mikro-satelitów można dyskretnie monitorować całą Ziemię. Nie ma centrów tele-komunikacyjnych (vide: Niemcy) podsłuchujących rządy europejskich krajów. Nie ma skutecznego wywiadu, nie ma uzbrojonej armii. Ba!, nie ma nawet fabryk amunicji, bowiem cała strzeliwo jest kupowana za granicą. Bez takich rzeczy choćby tylko obrona kraju jest głęboką iluzją! Polsce na dodatek brakuje jednego, sprawnego ośrodka dowodzenia armią, jak też – doświadczonych dowódców na tych stanowiskach.

RescueBrain: – Kiedyś Polska miała bardzo dobry wywiad oraz kontrwywiad. Tzw. Dwójka (II. Oddział Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) zinfiltrowała polskich komunistów (KPP) współpracujących ze Związkiem Sowieckim, czego Stalin nigdy im nie darował. Polski kontrwywiad od lat 60. XX w. podsłuchiwał stacje numeryczne i potrafił odszyfrować część nadawanych przez nie komunikatów, co było w tamtych czasach ewenementem. Wreszcie Operacja „Samum”, kiedy to polski wywiad ewakuował funkcjonariuszy oraz żołnierzy instytucji wywiadowczych USA (CIA, DIA, NSA) w 1990 roku z Iraku.

R.E.D.: – To już zamierzchła historia. Wracając do refleksji Frédérica Joliot-Curie. Na poziomie kontekstowym, in concreto: obecnie Naród Polski jest w stanie śmiertelnego zagrożenia! Nie jest tak, jak wmawia się Polakom, że strategicznym sojusznikiem RP są Izrael i USA. Obecnie państwo Izrael (oraz zblatowane z nim Stany Zjednoczone) jest największym, bezlitosnym wrogiem Narodu Polskiego. Prowadzi z nim po cichu od wielu lat [vide: specjalny Projekt HEART (Holocaust Era Asset Restitution Taskforce, Grupa zadaniowa ds. Restytucji mienia/aktywów Holokaustu) koordynujący działania żydowskich środowisk oraz organizacji] niewidzialną, hybrydową zakamuflowaną, medialno-elektroniczną, wojnę o zdominowanie, podporządkowanie oraz wartości niematerialne i materialne. Z ostatnich takich wydarzeń przypomnę tylko: ambasador A. Azari obraziła Polaków w Auschwitz; Mossad znowelizował polską ustawę o IPN; szereg polakożerczych ataków ze środowisk tzw. diaspory; pseudo-naukowe występy J.T. Grossa, B. Engelking (siostry b. prokuratora generalnego RP!), J. Grabowskiego, P. Śpiewaka; konferencja o „Bezpieczeństwie na Bliskim Wschodzie” z bulwersującymi wypowiedziami B. Netanjahu, M. Pompeo, I. Katza czy A. Mitchell, etc. Niestety: póki co Naród Polski tę wojnę przegrywa!

RescueBrain: – Na tej wojnie nie ma armatnich salw i eksplozji bomb, desantów oraz zajętych przyczółków.

R.E.D.: – Jeszcze! Są za to kolejne kampanie opluwania i szkalowania, dominacja lobby żydowskiego w mediach, świecie polityki, prawa, finansów, nauki i kultury, przychylność oraz dyspozycyjności wyselekcjonowanych szabesgojów na – począwszy od najwyższych – szczeblach państwowej i samorządowej administracji. To oznacza, że tzw. Państwo Polskie zostało „zneutralizowane”, NIE broni Narodu Polskiego, a część jego struktur wręcz sprzyja wrogowi. I wreszcie enklawy żydowskiej suwerenności wyspowej typu Muzeum Polin, które za pieniądze polskiego podatnika perfidnie oczerniają Naród Polski. Różnorodnym podłym kampaniom medialnym i/lub brutalnym operacjom „black ops” często towarzyszy miękkie zakończenie, „soft pause”. Specjalistą od działań typu miękkiego jest w Polsce agent wpływu, współpracownik izraelskich służb: J. Daniels. Twórczo zaadaptował on socjotechnikę „dobry – zły policjant” do potrzeb wojny izraelsko-polskiej. ‘Obiekt’ potraktowany bejsbolem – dostaje plasterek i jest zadowolony, że ktoś się nim zainteresował i mu współczuje. Gdy taką tresurę parę razy się powtórzy, głupieje i staje się wobec oprawcy uległy.

RescueBrain: – Czy zauważasz oprócz frontu wojny izraelsko-polskiej – globalną wojnę żydów z cywilizacją białego człowieka?

R.E.D.:  Trafne spostrzeżenie! Żydzi dążą do zniszczenia chrześcijaństwa, cywilizacji białego człowieka. W tej chwili w przestrzeni związanej z kulturą trwa zaciekła walka o zdominowanie systemów wartości oraz zakresów znaczeniowych słów, pojęć. Np. poprzez zmonopolizowanie oraz nadanie formy prawno-religijnej żydowskiej martyrologii okresu II. wojny światowej. Skoro holokaust dotyczy „tylko” żydów – powstała możliwość tresowania oraz karania gojów za rozliczne przestępstwa. Każdy zatem, kto krytykuje żydów – staje się anty-semitą! W USA od 06.02.2019 roku de facto została ograniczona „pierwsza poprawka” o wolności słowa, bowiem wszedł prawnie usankcjonowany zakaz krytyki oraz bojkotu Izraela. To już jest instytucjonalna tresura na poziomie myślenia.”

Jacek Chodorowicz i Thomas K. Yazdgerdi
Jacek Chodorowicz i Thomas K. Yazdgerdi

RescueBrain: – Powiedz jak wygląda kwestia liczby żydowskich ofiar holokaustu?

R.E.D.: Oficjalnie wynosi 6 mln. Jej wielkość jest „niepodważalna”. Czytałem tajne agencyjne raporty na ten temat, zastrzeżone wyliczenia ekspertów, uczestniczyłem w rozmowach ze specjalistami. Wielu z nich wskazywało, że jest to żydowska propagandowa fikcja, którą spec-służby Izraela mają bronić. Represje za jej podważanie – są przekazem zawierającym wewnętrzny komunikat: żydzi mają nadrzędną w tym systemie pozycję, mogą karać, a goje, „zwierzęta o kształcie ludzi”, mogą być tylko posłuszni.

RescueBrain: – Powiedz, dlaczego uważasz, że „Właśnie teraz mamy unikalną szansę”?!

R.E.D.: – Powiem tak: żydzi z „holocaust industry” oraz z Izraela w swej pysze popełnili poważny błąd! Swoim nachalnym upominaniem, poniżającymi ingerencjami w sprawy wewnętrzne Polski, opluwaniem oraz brutalnym chamstwem w szerzeniu kalumnii – upokorzyli dumny Naród Polski! Swoimi bezprawnymi roszczeniami zjednoczyli go w obliczu śmiertelnego zagrożenia. To jest olbrzymia szansa na jednolitą postawę całego Narodu wobec światowej opinii publicznej manipulowanej przez żydowskie lobby! Zapewne, z wyjątkiem grupek kosmopolityczno-unijnych targowiczan, sodomito-zboczeńców LGBT-gender, sprzedajnych volksdeutschy i judeolatrycznych szabesgojów, które wysługują się obcym mocodawcom. Jednak w tej chwili sporo ponad 90% Polaków jest poważnie zaniepokojonych żydowskimi roszczeniami. Voltaire słusznie zauważył, że: „Kiedy zbyt podrażnić lud, kruszą się okowy”.

RescueBrain: – Jak to może wpłynąć na wyborczy wynik?

Jacek Chodorowicz i Thomas K. Yazdgerdi
Jacek Chodorowicz i Thomas K. Yazdgerdi

R.E.D.: – Opozycja, gdy na tym oprze swój program – w cuglach wygra z dotychczasowym quasi-dwu-partyjnym układem, będącym emanacją żydowsko-niemieckich interesów. Bardzo możliwe, że zdobędzie kwalifikowaną większość w parlamencie. Warunek jest taki, by rząd nie „zbudował” wygodnej dla siebie opozycji, nasycając ją m.in. agentami. Wyborczy werdykt w wielu krajach pokazuje, że społeczeństwo przestało ufać dotychczasowym elitom politycznym. Przykład Francji, Włoch, Ukrainy, etc. – wskazuje, że są wybierani politycy spoza dotychczasowego układu (lub którym udało się taki wizerunek wykreować). Problem w tym, czy te osoby spełnią pokładane w nich nadzieje. Przypadki w osobach A. Leppera (nie miał parlamentarnej większości ani planu co należy robić; gdy już pozyskał wiedzę – spotkał „seryjnego samobójcę”), J. Palikota (manowce LGBT-genderyzmu), P. Kukiza (alkoholik o anarchicznej osobowości), R. Petru (ekonomista ignorant), R. Biedronia (zagubionego w życiu sodomity), etc. – pokazują, że pełnili oni w systemie politycznym przede wszystkim rolę mamidła, wentyla kanalizującego oraz neutralizującego frustracje Polaków.

RescueBrain: – Czy w tej chwili nie jest tak, że żydzi rozmawiają z żydami, że Polacy mają im się opłacić?!

R.E.D.: – Ależ tak! Żydzi oraz ich lobbyści zdominowali zarówno władze państwa amerykańskiego, jak i polskiego! To żyd Thomas K. Yazdgerdi rozmawia z żydem Jackiem Chodorowiczem. Nadzór nad tym mają: judeolatryczny Donald Trump oraz żydzi Matthias Muravetsky wraz z Żydosławem Kaczuszenką (Kalksteinem), wywodzącym się z rodziny shaskalizowanych żydów, którzy w Cesarstwie Rosyjskim przeszli na protestancki ewangelicyzm.

RescueBrain: – W latach 2011 – 2013 ministrowie PO rozmawiali ze stroną żydowską, którą m.in. reprezentował gen. Rafi Etan. Rząd RP planował sprzedać Lasy Polskie, by zaspokoić żydowskie żądania. W grudniu 2018 negocjował (tajne rozmowy) z przedstawicielami The World Jewish Restitution Organization (WJRO) ambasador RP w Kanadzie dr A. Kurnicki. Ostatecznie doszło tylko do eskalacji żydowskich roszczeń. Jak rozmawiać, jak negocjować z żydami?

Palestyńskie dzieci są dla żydowskich żołnierzy żywymi tarczami
Palestyńskie dzieci są dla żydowskich żołnierzy żywymi tarczami

R.E.D.: – Odpowiem krótko. Dodam, że tu idzie przede wszystkim o warstwę mentalno-psychologiczną: „Z buta!” Żydzi wielbią brutalną siłę oraz brawurę. Lubią robić show, hucpę, imponować. Lubią być widzami, gdy im się imponuje. Natomiast żydowscy żołdacy przeważnie są zwykłymi tchórzami: gdy ruszają na „uzbrojonego” (w kamienie) wroga muszą mieć przewagę ilościową oraz technologiczną, a i tak chronią się za „żywymi tarczami”. Lubią mordować bezbronnych cywilów, kobiety oraz dzieci.

RescueBrain: – Dowiedziałem się, że kiedyś nosiłeś pseudonim: „Miecz Pokoju” (חרב של שלום).

R.E.D.: – Tak! To stare dzieje. Ukończyłem też szkołę oficerską w Polsce. Nawet nie masz pojęcia, jak polska kultura wpływa inspirująco na żydów. Byłem kiedyś „פוליןחוליגן“ – „polskim chuliganem”, a później służyłem w specjalnych oddziałach uderzeniowych (Special Night Squads; hebr. Plugot Ha’esh).

RescueBrain: – A wiec żydzi…

Polityka „sterowania” walką o pokój przez żydów
Polityka „sterowania” walką o pokój przez żydów

R.E.D.: – Mają całe pokłady kompleksów oraz fobii. Wstydzą znajdujących się w biedzie rodaków, żydów niewykształconych, zachowujących tradycyjne zwyczaje. Większość z nich jest mściwymi tchórzami. Gdy poczują strach, gdy możesz im skutecznie zagrozić – będą grzeczni oraz układni. Szanują tylko siłę! Ich anty-polonizm wynika z kompleksów wobec polskiej kultury, z jej atrakcyjności. Jako zbiorowość nie chcą mentalnie być dłużni Polakom za ratunek. Chęć zniszczenia Polski to taka swoista forma „wdzięczności” żydów. Trzeba by bogactw dwóch Polsk, by móc spłacić to wydumane uroszczenie! Dlatego tu nie chodzi o jakakolwiek spłatę, a przejęcie narodowego majątku Polaków. Jest w tym też dużo hucpy, faryzejskiego skoku na kasę, brutalnego zaboru cudzego mienia. Aha! Wiesz, że złoto NBP przechowywane w Londynie jest zabezpieczeniem ustnych ustaleń z „holocaust industry”?

RescueBrain: – W polityce groźby bez pokrycia są mało skuteczne, co nie raz pokazało postępowanie Arabów. Czym Polska mogłaby zagrozić Izraelowi, by np. zatrzymać ich działania związane z roszczeniami?

R.E.D.: – Służby specjalne – to jest też pewien stan umysłu. Trzeba myśleć, że wszystko jest możliwe, że wszystko jest do zrobienia. Kiedyś to Polska szkoliła kadry bojówek, który stworzyły Izrael. Później szkoliliście Palestyńczyków. Możecie bardzo poważnie zagrozić Izraelowi. Możecie przeprowadzić własną OperacjęGniew Boży”. Jako Naród Wybrany możecie się powołać na Wszechmocnego, że dał Wam zadanie i jesteście jego narzędziem, które karze pychę „żmijowego plemienia”, albowiem obraziło ono Najwyższego tworząc bez jego zgody Państwo Izrael! To na psychikę żydowską działa! Wystarczy na przykład zdetonować odpowiednio umieszczone ładunki, by stożek Etny zsunął się do wschodniej głębiny Morza Śródziemnego! Lub skłonić Arabów oraz Irańczyków by, zamiast forsować „Żelazną Kopułę” (Iron Dome, kippat barzel), wszystkimi rakietami zbombardowali wschodni stok Etny.

RescueBrain: – I?

R.E.D.: – Wtedy nastąpiły przykładna kara ze strony Wszechmocnego za to, że jedynemu narodowi, który żydów masowo ratował podczas II. wojny światowej „zrewanżowali się po wielokroć haniebną niewdzięcznością, kalumniami oraz finansowymi roszczeniami: kilkumetrowe tsunami głęboko spenetruje izraelskie pomorze oraz niziny. A może nawet zasili wysychające Morze Martwe. Wtedy będzie się żydom „powodziło”! Taka akcja to dla służb kwintesencja spiżowej zasady: niski nakład finansowy przekładający się na gigantyczne i nieuchronne straty przeciwnika! A Arabowie, korzystając z chaosu, powinni zaatakować wyżej położone obszary i je zająć!

RescueBrain: – Teraz ten pomysł będzie trudniej zrealizować?!

R.E.D.: – Mo$$ad już od pewnego czasu pilnuje stożka Etny. Jednak nawet ta służba nie jest w stanie wszystkiego upilnować. Arabowie bowiem już od lat zatruwają powierzchniowe wody. To dlatego żydzi czerpią wodę z artezyjskich studni. Ale ona się skończyła. Dodam: tu nie chodzi o konkretne rozwiązanie, a o przykład niekonwencjonalnego myślenia. Dorzucę jeszcze tylko, że we wschodnim regionie Morza Śródziemnego budzi się kilka wulkanów, będą też miały miejsce silne trzęsienia ziemi. Dzięki temu może się sprawdzić proroctwo Paisiusa Athosa o (zapewne czasowym) wyschnięciu Eufratu, a to miało być znakiem rozpoczęcia 3. wojny światowej.

RescueBrain: – A inne wersje?

R.E.D.: – „Inspirowani” (przez oficerów prowadzących) Irańczycy, Arabowie, Turcy, … (wpisz: właściwe) „pozyskują” np. od Rosjan „Posejdona” (d. „Status-6”). To autonomiczny dron-pocisk o zasięgu 10 tys. km. Przenosi ładunek do 100 megaton (dwa razy potężniejszy niż największa bomba atomowa dotychczas zdetonowana na Ziemi). Jego wybuch generuje 500-metrowe tsunami. Genialni polscy inżynierowie są w stanie skonstruować równie skutecznego podwodnego drona z ładunkiem klasycznym.

RescueBrain: – Teraz zapytam: dlaczego Twoim zdaniem doszło do katastrofy smoleńskiej 10.04.2010 r. o godz. 8:41 (czasu środkowoeuropejskiego letniego)?

R.E.D.: – Maczały w tym wszystkim swoje łapki spec-służby izraelskie. Wiedzieli o tym Anglosasi – czyli: znowu Polaków nie uprzedzili, a bardzo żywo tym byli zainteresowani Niemcy oraz Rosjanie.

RescueBrain: – Dlaczego żydzi? Jaki mieliby w tym interes? Przecież kto jak kto, ale PiS jest wybitnie judeofilny!

R.E.D.: – Jasne, że mieli interes! Jaki? Trzeba przeczytać pewną książkę psychologiczną zawierającą wyniki badań nad zachowaniem się bliźniaków, gdy jeden z nich np. ulegnie wypadkowi, śmiertelnie zachoruje, itp. Taki pół-bliźniak staje o wiele bardziej zewnątrz sterowny poprzez swoje fobie, -latrie, -izmy, dziwactwa, nawracanie do archetypów, korzeni, wcześniejsze starcze dziecinnienie, quasi-autystyczne zakłócenia związane z wycofywaniem się z budowania relacji interpersonalnych, postępujące deficyty umiejętności komunikowania się z otoczeniem, zubożenie gamy zachowań społecznych, itd. Pewne zachowania przyjmują postać skrajną, neurotyczno-patologiczną. Filie (skłonności) stają się latriami (czczeniem; oddawaniem czci boskiej). Ci, którzy o tym wiedzą – uzyskują nad taką osobą olbrzymią władzę! Żydzi uznali, że bez tragedii smoleńskiej-bis nie uda im się zbudowanie POJLIN na Pomoście Bałtycko-Nadczarnomorskim, nie przechwycą drugiego, niezwykle ważnego dla rozwoju geostrategicznych wydarzeń obszaru i, w razie potrzeby, nie będą mogli się tam ewakuować z Bliskiego Wschodu.

RescueBrain: – Czyżby in potentia prekursorem smoleńskiej tragedii był sam Żydosław?

R.E.D.: – To nie do końca tak. Wcześniej zaszły pewne rodzinne tragedie, następnie ktoś przeprowadził badania i napisał książkę, ktoś inny ją przeczytał oraz wyciągnął określone wnioski (patrząc przez pryzmat swojego skrzywienia zawodowego), i ktoś wreszcie podjął tzw. stosowne decyzje o działaniu oraz przeprowadzeniu szeregu czynności, by tragedia wyglądała na wypadek. A na koniec całe zespoły ludzkie wykonały olbrzymią pracę długotrwałej dezinformacji społeczeństwa polskiego oraz globalnej opinii publicznej. To wszystko bardzo dużo kosztuje!

RescueBrain: – Obiecałeś trochę powiedzieć o katastrofie gibraltarskiej oraz uchylić nieco rąbka tajemnic ją spowijających.

R.E.D.: – To są informacje zasłyszane oraz krążące w środowisku ludzi spec-służb, którzy albo od dawna są na emeryturze, albo już nie żyją. Jeszcze nie było państwa żydowskiego, ale były bojówki organizacji żydowskich. Niektóre z nich były infiltrowane i prowadzone przez sowieckich szpiegów oraz oficerów NKWD. W tym czasie Państwo Polskie miało uzasadnione aspiracje do suwerenności i podmiotowości. To były zasadnicze przyczyny, dla których Anglosasi byli zainteresowani, wiedzieli i nic nie zrobili, by temu zapobiec! Np. samoloty, którymi miał lecieć Generał, uległy całej serii wypadków; na kilka tygodni przed tragedią były telefony o katastrofie gen. Władysława Sikorskiego; itd. To znaczy, że mieliśmy tu do czynienia z całą serią ponawianych (aż do zaplanowanego skutku) działań! Dlaczego? Strategiczne plany Anglosasów, które znalazły dobitny wyraz w ustaleniach konferencji teherańskiej (28.11. – 01.12.1943). Zakładały one przekazanie polskiego terytorium do sowieckiej strefy wpływów, a tym samym cyniczną zdradę sojusznika, zdegradowanie Polski do grupy państw niesuwerennych oraz zależnych. Te działania nie były by możliwe bez wiadomości uzyskanych od żyda, multi-agenta żydowsko-komunistyczno-brytyjskich spec-służb/organizacji, masona, wiceprezesa polskiej sekcji „Bnai Brith” w Londynie (organizacji przestępczej rozwiązanej 22.11.1938 dekretem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego), późniejszego sekretarza Grupy Bilderberg – Józefa Hieronima Retingera oraz jego – tak to określę – specyficznej formy kooperacji. Jako bliski doradca gen. Władysława Sikorskiego (prawie) zawsze z nim latał, a w tym feralnym locie przezornie mu nie towarzyszył.

RescueBrain: – A zamordowanie J.F.K. w Dallas w listopadzie 1963 roku?

R.E.D.: – Wskażę mechanizm, gdyż udział bezpośrednich sprawców miał w tej historii drugorzędne znaczenie. J.F.K. był po prostu bardzo nierozsądny i popełnił śmiertelny błąd: próbował upaństwowić Bank Rezerwy Federalnej. Żydzi tej perły w koronie systemu banksterskiego nigdy bez walki nie oddadzą! Nawet nie wiesz, jak odniesiony sukces – w formie bezkarnego zabójstwa prezydenta mocarstwa – rozzuchwala ludzi spec-służb!

RescueBrain: – Dlaczego papież Benedykt XVI musiał ustąpić z watykańskiego stolca?

R.E.D.: – Po pierwsze, Watykan od afery Banco Ambrosiano jest bankrutem! Po drugie, funkcjonuje tylko podtrzymywany banksterską kroplówką. Gdyby się zapytać: kto ma wśród banksterów głos decydujący? – za konstatację, że żydzi – zostaniemy okrzyknięci antysemitami. Jednak posługując się logiką Voltaire’a łatwo zauważyć, że: „By dowiedzieć się kto naprawdę tobą rządzi – po prostu sprawdź kogo nie wolno ci krytykować”. Papież Benedykt XVI mówił, że nie ma jedności między judaizmem a chrześcijaństwem. Ma 100% racji, gdyż judaizm rabiniczny jest zbudowany na nienawiści do chrześcijaństwa, bo jego uniwersalizm godzi w sam rdzeń żydowskiej tożsamości! Dlatego zmuszono go do ustąpienia, gdyż „okazał się”… anty-semitą! Po trzecie, Kościół Katolicki, uzależniony od żydów oraz masonów – ma sączyć jad judeolatrii – vide: „Dni Judaizmu” w KK; polski episkopat broni Judasza; za chwilę to Judasz będzie czczony na ołtarzach; nie ma też modlitw za nawrócenie wiarołomnych żydów, itd.

RescueBrain: – Będziemy powoli kończyć. Odwołując się do Twojej wiedzy: mamy szansę?!

R.E.D.: – (pokasłując cicho) Pamiętajcie! Obecnie Amerykanie i Żydzi wcale nie są tak mocni, na jakich próbują wyglądać. Za chwilę nie będzie po nich nawet śladu! Podczas najbliższych wyborów – wybierzcie mądrego i szlachetnego przywódcę, wokół którego skupi się Naród! Zdecydowana, patriotyczna postawa całego polskiego społeczeństwa powinna skutecznie zablokować egzekucję roszczeń. Walczcie! W ogóle nie rozmawiajcie z „holocaust industry”, odrzucajcie ich żądania, w żadnym przypadku nie siadajcie do stołu negocjacyjnego. Twardo publikujcie dokumenty, które pokazują faktyczne postawy oraz zachowania żydowskich elit w trakcie II. wojny światowej! Będą na Was pluć, ale już gorszej „gęby” Wam nie przyprawią! Bezczelnych ambasadorów natychmiast wydalajcie! Nie macie poza krajem liczącego się majątku, który można by zagrabić! Kierujcie się mądrością Józefa Piłsudskiego: „Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie (cały) świat!

RescueBrain: – Socjotechnika syndromu gotowanej żaby zakłada powolne, rozciągnięte w czasie zmiany. Poddany jej obiekt zbyt późno dostrzega niebezpieczeństwo i najczęściej nie ma już czasu na skuteczną reakcję. Żydzi, w skoordynowanej współpracy z Niemcami, oskarżają Polaków – stopniując przez pół wieku zarzuty od „bierności” po „współudział” – o masowe mordowanie żydów i zawłaszczenie żydowskich majątków podczas holokaustu. To tym bardziej oburzające, że tylko Polacy masowo ratowali podczas II. wojny światowej żydów!

R.E.D.: – To takie żydowskie! Jako że swoje intencje żydzi przypisują atakowanej stronie! To żydzi bowiem, odwołując się do rasistowsko-plemiennych praw, nie uznawanych przez cywilizowane narody – szantażem, presją i siłą chcą zagrabić polski majątek narodowy. Skala rabunku dlatego jest tak duża, by Polacy nie mogli w żaden sposób uzurpowanych kwot spłacić. Tworzy to sytuację bezalternatywną: Polacy uzyskają spokój i chwilę wytchnienia od kalumnii oraz opluwania, gdy przekażą cały swój majątek. A gdy zostaną wywłaszczeni – nie będą już tak opluwani, ale za antysemicki opór – rozstrzeliwani. Judejczykowie przez długi okres chytrze zachodzili Polaków, a teraz chcą skonsumować wynik swoich starań.

RescueBrain: – Bez szabesgojów, tych zdrajców Narodu Polskiego – byłoby to niemożliwe!

Amerykański-sen
Amerykański-sen

R.E.D.: – Masz rację! To wszystko nie było by możliwe bez kolaboracji szabesgojów, którzy opanowali tzw. państwo polskie. To oni wyciszali problem, kłamali, że go nie ma, że nie ma znaczenia, gdyż nie dotyczy Polski, itd. … (tu należy wpisać używane w danym momencie uzasadnienie), siali dywersję (np. intryga szabesgoja M. Magierowskiego rozbiła akcję Polonii amerykańskiej przeciwko podpisaniu ustawy JUST Act 447; w nagrodę został polskim ambasadorem w Izraelu), itd. W służbach mówi się, że nie ma przypadków – są celowe działania! Gdy spojrzysz w ten sposób na to, co się dzieje w relacjach polsko-żydowskich, na to obrzydliwe tresowanie Narodu Polskiego – zobaczysz, że to są wszystko celowe działania! Tzw. szabesgoje są sprzeniewiercami, którzy zdradzili Naród Polski! Za to powinna ich spotkać kara śmierci! Polskie Państwo Podziemne podczas niemieckiej okupacji wykonywało na takich osobach wyroki śmierci. Państwo bowiem, jeśli ma bronić interesów narodu – musi być skuteczne! Dlatego np. „batalion zemsty” podczas OperacjiGniew Boży” (בצע זעם האל, Mivtza Zaam Ha’el) mordował przywódców oraz członków „Czarnego Września”. Jeżeli żydom mimo wszystko uda się zagrabić polski majątek narodowy oraz okupować Polskę – utwórzcie Państwo Podziemne z batalionami zemsty!

RescueBrain: – Może na koniec pozwolisz na zdekonspirowanie Twojego nazwiska?

Policja polska chroni żydów
Policja polska chroni żydów

R.E.D.: – Chciałbym. Postępuję jednak przezornie, jak Nicolaus Copernicus, który ujawnił swoje poglądy, gdy był już poza zasięgiem sankcji władz doczesnych. Z przyjemnością wyobrażam sobie tę ich bezsilną furię! Mogą co najwyżej oskarżyć martwego żyda o anty-semityzm. (uśmieszek) Wiem, że nie zostało mi już wiele czasu. Podanie nazwiska zapewne zwiększyłoby nośność publikowanego wywiadu, który gorączkowo analizują różne służby. Przygotowałem jednak kilka psikusów, które przekłują nadęty balon żydowskiej pychy. Chciałbym wtedy zobaczyć ich miny! Postaraj się opublikować to, co Ci dałem. Może uda mi się jeszcze podrzucić jakieś dokumenty. Wiem, że cenisz swój spokój, „splendid isolation” swojego naukowego gabinetu. Dlatego byłoby wskazane ujawnić je poprzez zaufane osoby. Poza tym, jeżeli w pełni zostaną zrealizowane amerykańskie dywersyjne plany względem UE, to już za rok – dwa ujawni się potężny niemiecki kryzys finansowo-gospodarczy, a chwilę później Zachodnią Europę zaatakuje brygada dobrze uzbrojonych muzułmańskich bojówek. Gwałtowne walki oraz kataklizmy odwrócą uwagę żydów i zakończą ich nikczemny proceder.

RescueBrain: – Czy masz jakieś pożegnalne przesłanie na koniec naszej rozmowy?

R.E.D.: – Bardzo żałuję tego, co robiłem. Cywilów, rodziny, które utraciły najbliższych – przepraszam! Robiłem straszne rzeczy. Od dawna głosy i twarze pomordowanych, przede wszystkim z okresu, gdy byłem agentem działającym w terenie, nie dawały mi spokoju. Dręczyły mnie koszmary. Dopiero, gdy ochrzciłem się, wyspowiadałem i przyjąłem komunię, odzyskałem spokój. Wiem, że będę pokutował, ale żarliwie modlę się i mam nadzieję! Sądzę, więcej: jestem pewien, że trudny czas III. wojny światowej oraz kataklizmów przetrwają tylko głęboko wierzący chrześcijanie! Właśnie takimi ludźmi są Polacy!

RescueBrain: – W takim razie niech swoistym podsumowaniem naszych rozważań będzie dowcip: święty Piotr raportuje Wszechmocnemu, jaka jest sytuacja militarna na Ziemi przed wybuchem III. wojny światowej. – USrael boi się utraty hegemonii i wydaje miliardy na zbrojenia. Amerykanie mają dwuletnie opóźnienie w unowocześnianiu armii. Za to „wężowe plemię” jest uzbrojone po zęby i gotowe do kolejnej agresji oraz zbrodni ludobójstwa. Rosjanie zbroją się. Właśnie skończyli restrukturyzować armię i sądzą, że są gotowi do wojny. Chińczycy zbroją się i zajmują strategiczne punkty na kontynencie. Niemcy zbroją się i formują nową armię.

– A Polacy? – pyta Pan Bóg.

– Nie zbroją się. Ich wojsko bardziej przypomina grupy rekonstrukcyjne niż zdatną do boju armię. Ale wierzą i modlą się! – odpowiada św. Piotr.

Wszechmocny z rozrzewnieniem: – Znowu liczą na mnie!

R.E.D.: – Właśnie! Rosyjski ambasador w Warszawie w czasach Stanisława Augusta, Otto Magnus von Stackelberg celnie zauważył, że: „La liberte polonaise n`ayant jamais porte, que sur l`imagination (…) a acoutume la nation au seul culte de l`appareil exterieur” – „polska wolność, zawsze skierowana w stronę (manifestuje się przede wszystkim w sferze) wyobraźni (…) przyzwyczaiła naród do kultu (działań zewnętrznych, pozornych) pozorów”. Zaobserwował to też Winston Churchill: „Polacy mają wszelkie przymioty oprócz zmysłu politycznego”. Jednak Otto von Bismarck przestrzegał: „Dajcie Polakom rządzić [samym u siebie], a stworzą najpotężniejsze imperium świata!”. Jeśli jednak teraz chcecie przetrwać – musicie wykazać się politycznym pragmatyzmem i konsekwencją w osiąganiu strategicznych celów. O paradoksie, właśnie tu może się przydać Wasz idealizm!

RescueBrain: – (nieco podniośle) Dziękuję za wywiad. Jesteś w gruncie rzeczy, tam w głębi, dobrym i szlachetnym człowiekiem, który zbłądził, ale w końcu odnalazł właściwą drogę. Pożegnam Cię nieco górnolotnie: „Pokój Twoim prochom”, bo wiem, że chcesz by je rozsypano na pełnej wrzosów górskiej polanie o alpejskim klimacie. (w reakcji na lekki uśmiech rozmówcy) I nie traktuj tego, proszę, jako ‘resortowo-służbowy’ żart. Kończymy ostatnią część wywiadu z byłym szefem służb specjalnych.

RescueBrain, (2019.05.20, 20:52).

* Nazwisko i imię rozmówcy zastrzeżone do wiadomości Redakcji.

Przeczytaj także:

„Głębia filozofii uprawianej macicą, czyli zaciskanie nóg przed narodowym katolicyzmem!” Kącik kom-kultury [20]

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. zyg mówi

  Za Chiny Ludowe! Ten numer NIE przejdzie! Zuwagą śledzę wywiad. Odcinek czwarty ukazał się dzisiaj, tj. 24.05.2019, późnym popołudniem! Pisanie więc, że edycja tego tekstu nastąpiła z datą 22.05.2019 JEST NIEPRAWDĄ!

 2. zuzia mówi

  „Z frontu walk w Polin. Spiker zapowiada: za chwilę nadamy relację z frontu ciężkich starć w Polin. Najbardziej zaciekłe walki nasze oddziały toczą w okolicach i w samym mieście Kroke (Kraków). Jest tam nasz korespondent wojenny – major Jonny Izaraels.
  – Hallo Jonny!
  – [nieco przeciągając, podekscytowanym głosem à la Max Kolonko] Taaak! Siądźcie wygodnie w fotelach i oglądajcie! Za to pewno dowódca nagrodzi naszego kaprala tygodniową przepustką! To był piękny strzał! Trzeba go koniecznie zobaczyć na filmie w zwolnieniu! Buntownik po prostu nakrył się nogami! Z ponad dwóch kilometrów snajper naszej niezwyciężonej armii zastrzelił uzbrojonego tubylca! Prosto w głowę, gdy to zwierzę rzucało w naszą stronę kamieniami! Za chwilę też zastrzelił jego uzbrojonego syna, który puszczał podpalone latawce w narodowych barwach! W sumie dzisiaj nasz snajper może się poszczycić doskonałym wynikiem: na pewno trafił dwunastu nastoletnich gojów, którzy brali udział w nielegalnych rozruchach. Nie darmo generał-gubernator okupowanych terytoriów Michael Phollop dosłownie zasypał ulotkami w jidysz miasta oraz wsie. Ostrzegł w nich te brudne zwierzęta, że noszenie flag lub godła byłego ich państwa, świętowanie rocznic, wszelkie zgromadzenia, manifestacje, odmowa pracy, nie płacenie podatków, nie poddanie się chipowaniu, zakrywanie twarzy, rzucanie kamieniami, robienie wideo lub zdjęć, lub nagrywanie żołnierzy w trakcie wykonywania swoich obowiązków, a to w celu zakłócenia morale obywateli i żołnierzy lub w celu destabilizacji państwa, słowem: jakikolwiek opór w dowolnej formie – będzie karany śmiercią! Za masowe protesty gojów, by nauczyć ich moresu, nasza artyleria ulokowana na wzgórzu Vavele ostrzela późnym popołudniem położone poniżej miasto! I tak wiele dzielnic Kroke już płonie, a horyzont zasnuwa dym, gdyż nasze lotnictwo w wielu miejscach zrzuciło napalm! Podam też meteorologiczną ciekawostkę, że na niebie nad Kroke pojawiła się niezwykła chmura: Cumulus Flammagenitus. Takie obłoki pojawiają się podczas erupcji wulkanów czy pożarów buszu. Do ich powstania konieczna jest wysoka temperatura i sporo pary wodnej. Relacjonował: Jonny Izaraels.
  Wielu z Was pomyśli: to fikcja! To nie możliwe, nie w XXI wieku, nie w Europie! Czyżby?! Od drugiej połowy XX wieku armia USA na Bliskim Wschodzie realizuje cele polityczne planu tzw. ‘wielkiego Izraela’! Skutkiem tego izraelscy sąsiedzi (tej chwili jeszcze poza Iranem) zostali obdarzeni ‘amerykańską demokracją’, czyli chaosem i nędzą! A Żydzi bezkarnie uskuteczniają ludobójstwo na Palestyńczykach i Syryjczykach! A cały świat na to NIE reaguje! Nie w Europie? Przecież ‘demokrację’ pomogli też Amerykanie zbudować Ukraińcom nad Dnieprem! Z podobnym skutkiem! Mniej więcej od dwudziestu lat, tzn. od czasu, gdy przemysł holokaustu zgromadził dokumenty dotyczące pożydowskiego majątku w amerykańsko-izraelskim kondominium [(z łac. con- = 'współ-’, dominium = 'panowanie’) – kolonia lub inne terytorium zarządzane wspólnie przez dwa lub więcej państw-metropolii)] Polin – trwały przygotowania do zaatakowania naszego kraju. Filosemityzm i/lub zażydzenie rządzącej sitwy [wystarczy przypomnieć dowcip z okresu rządów premiera Mazowieckiego: Czym się różni rząd w Warszawie od tego w Tel Awiwie? W zasadzie niczym. Choć my mamy jednego Syryjczyka (nazwisko jednego z ministrów) – od tamtego czasu nie wiele się zmieniło!] oraz kompradorska uległość wobec mocarstw – ułatwiła im to. Podpisanie przez prezydenta USA D. Trumpa rasistowskiej ustawy JUST 447 stwarza prawny przyczółek do zagarnięcia naszego narodowego majątku, przechwycenia władzy w Polin i zorganizowania tubylcom ‘polskich obozów pracy’! W XXI wieku, w Europie – Holokaust nas również może spotkać! Już wcześniej Anglosasi wielokrotnie nas sprzedawali, przedostatnio: w Jałcie i Teheranie. Wtedy to spotykało nas ludobójstwo czy to z rąk niemieckich żołdaków, czy NKWD-owskich siepaczy. Baczmy, by historia znów się nie powtórzyła!”

  1. Zenek mówi

   Viva IZRAEL!!!

 3. zyzio mówi

  Bolesna PRAWDA! „Polska robiąca ‘laske’ oraz ‘łaskę’ Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało!”

 4. lol mówi

  „Wszechmocny z rozrzewnieniem: – Znowu liczą na mnie!” Tylko nas BOG może w tej opresji uratować!

 5. Jarek mówi

  ja bym był bardziej pragmatyczny – Bóg Bogowie co tam by nie było pomoże ale tym co potrafią sami sobie pomóc – łączmy się organizujmy nie dajmy się podzielić politykierom odrzućmy prymitywną rozrywkę, kult mamony i władzy kleru a obudźmy naszą słowiańską duchowość by poczuć jedność i siłę inaczej nas zniszczą

 6. pytek mówi

  Mam pytanie: czyżby rozmówcą był były szef Mo$$adu, rabbi gen. Rafi Etan, któy zmarł 23.03.2019?

  1. sten mówi

   (2019.05.20 , 20:52) data wywiadu

  2. prawnik mówi

   Myśl! To jest data zakończenia opracowywania edycji tekstu! Nie mamy informacji kiedy sam wywyiad był przeprowadzany.

 7. PolakMały mówi

  Ciekawe, jakie informacje Mosad zebrał o polskich politykach PiSraelskich, że są tacy dyspozycyjni?

 8. PolakMały mówi

  Ciekawe, czy Prezes zorientował się, że sprzedaż budynku, w którym była siedziba PiSraelistów – to komunikat od Mo$$adu do niego, że zydzi tu rządzą i żeby nie podskakiwał i nie opierał się przed „przekazaniem” polskiego majatku narodowego 'holcaust industry’, bo może spotkać go coś przykrego

  1. prawnik mówi

   Chyba [P]iSraelitów?

 9. lol mówi

  PRECZ Z CENZURĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Redakcjo! W sumie dziesięć razy się wpisałem:
  1) Ciekawe, jakie informacje Mosad zebrał o polskich politykach PiSraelskich, że są tacy dyspozycyjni?;
  2) Ciekawe, czy Prezes zorientował się, że sprzedaż budynku, w którym była siedziba PiSraelistów – to komunikat od Mo$$adu do niego, że zydzi tu rządzą i żeby nie podskakiwał i nie opierał się przed „przekazaniem” polskiego majatku narodowego ‚holcaust industry’, bo może spotkać go coś przykrego;
  Pierwszy był przez pewien czas, a drugi został usunięty od razu. Dlaczego?
  A „prawnik” skorygował, że chyba chodziło mi o „[P]iSraelitów”.
  Automat odpisuje, że taki wpis był! Co z tego – skoro się NIE ukazał!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Wpisuję post w imieniu znajomego o nicku „PolakMały”, gdyż jego wpisu Redakcja NIE chcecie opublikować!

  1. Jacek Międlar mówi

   Była cisza wyborcza, a ta zobowiązuje poważne portale do zablokowania komentarzy. Pozdrawiam.

 10. lol mówi

  Jacku! Skończ z cenzurą!!!!!!!!!!!!!! PRECZ Z CENZURĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Redakcjo! W sumie 11. razy się wpisałem:
  1) Ciekawe, jakie informacje Mosad zebrał o polskich politykach PiSraelskich, że są tacy dyspozycyjni?;
  2) Ciekawe, czy Prezes zorientował się, że sprzedaż budynku, w którym była siedziba PiSraelistów – to komunikat od Mo$$adu do niego, że zydzi tu rządzą i żeby nie podskakiwał i nie opierał się przed „przekazaniem” polskiego majatku narodowego ‚holcaust industry’, bo może spotkać go coś przykrego;
  Pierwszy był przez pewien czas, a drugi został usunięty od razu. Dlaczego?
  A „prawnik” skorygował, że chyba chodziło mi o „[P]iSraelitów”.
  Automat odpisuje, że taki wpis był! Co z tego – skoro się NIE ukazał!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Wpisuję post w imieniu znajomego o nicku „PolakMały”, gdyż jego wpisu Redakcja NIE chcecie opublikować!

 11. lol mówi

  Cisza wyborcza się skończyła! Jacku! Skończ z cenzurą!!!!!!! PRECZ Z CENZURĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Redakcjo! W sumie 14. razy się wpisałem:
  1) Ciekawe, jakie informacje Mosad zebrał o polskich politykach PiSraelskich, że są tacy dyspozycyjni?;
  2) Ciekawe, czy Prezes zorientował się, że sprzedaż budynku, w którym była siedziba PiSraelistów – to komunikat od Mo$$adu do niego, że zydzi tu rządzą i żeby nie podskakiwał i nie opierał się przed „przekazaniem” polskiego majatku narodowego ‚holcaust industry’, bo może spotkać go coś przykrego;
  Pierwszy był przez pewien czas, a drugi został usunięty od razu. Dlaczego?
  A „prawnik” skorygował, że chyba chodziło mi o „[P]iSraelitów”.
  Automat odpisuje, że taki wpis był! Co z tego – skoro się NIE ukazał!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Wpisuję post w imieniu znajomego o nicku „PolakMały”, gdyż jego wpisu Redakcja NIE chcecie opublikować!

 12. lol mówi

  Cisza wyborcza się skończyła! Jacku! Skończ z cenzurą! PRECZ Z CENZURĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Redakcjo! W sumie chyba 100. razy się wpisałem:
  1) Ciekawe, jakie informacje Mosad zebrał o polskich politykach PiSraelskich, że są tacy dyspozycyjni?;
  2) Ciekawe, czy Prezes zorientował się, że sprzedaż budynku, w którym była siedziba PiSraelistów – to komunikat od Mo$$adu do niego, że żydzi tu rządzą i żeby nie podskakiwał i nie opierał się przed „przekazaniem” polskiego majątku narodowego ‚holcaust industry’, bo może spotkać go coś przykrego;
  Pierwszy był przez pewien czas, a drugi został usunięty od razu. Dlaczego?
  A „prawnik” skorygował, że chyba chodziło mi o „[P]iSraelitów”.
  Automat odpisuje, że taki wpis był! Co z tego – skoro się NIE ukazał!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Wpisuję post w imieniu znajomego o nicku „PolakMały”, gdyż jego wpisu Redakcja NIE chcecie opublikować!

 13. lol mówi

  Cisza wyborcza się skończyła! Jacku! Skończ z cenzurą! PRECZ Z CENZURĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Redakcjo! W sumie chyba ze 100 razy się wpisałem:
  1) Ciekawe, jakie informacje Mosad zebrał o polskich politykach PiSraelskich, że są tacy dyspozycyjni?;
  2) Ciekawe, czy Prezes zorientował się, że sprzedaż budynku, w którym była siedziba PiSraelistów – to komunikat od Mo$$adu do niego, że żydzi tu rządzą i żeby nie podskakiwał i nie opierał się przed „przekazaniem” polskiego majątku narodowego ‚holocaust industry’, bo może spotkać go coś przykrego;
  Pierwszy był przez pewien czas, a drugi został usunięty od razu. Dlaczego?
  A „prawnik” skorygował, że chyba chodziło mi o „[P]iSraelitów”.
  Automat odpisuje, że taki wpis był! Co z tego – skoro się NIE ukazał!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Wpisuję post w imieniu znajomego o nicku „PolakMały”, gdyż jego wpisu Redakcja NIE chcecie opublikować!

  1. Ada mówi

   Tak! Cisza wyborcza trwała do końca niedzielnego głosowania, zakończonego o 21-wszej.
   Twoja metoda jest lepsza. Ja napisałam raz, a kilka razy sprawdziłam…
   Dzisiaj chciałabym jednak zapytać, czy wszędzie stosowany był wąski szablon, przykładany zasłaniająco, tylko do danych konkretnej osoby , gdzie wypadało podpisać się na odwróconej stronie (przy odczycie spisu głosujących podpis widnieje do góry nogami), co uniemożliwiało wgląd do rodzinnego spisu głosujących i np. zapytać w międzyczasie członka rodziny spod tego samego adresu, czy już głosował? Tego wcześniej nie stosowano!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.