J. Matysiak z USA: Bolszewicy, wczoraj i dziś…

Lenin przemawia w Moskwie, maj 1920 r.
8

Wpadła mi w ręce wydana w Londynie, Anglii w 1919 r. w serii “uncovered editions” (następnie w 1921 i 2000 r.), cenna pozycja: “The Russian Revolution. 1917”. Zawiera ona oficjalne raporty obywateli brytyjskich przebywających w Rosji rejestrujące niezwykłą brutalność i rozpętane wprost systematyczne bestialstwo bolszewickiej sekty zgotowane Rosjanom w latach 1917-1919. Ten niezwykle cenny zbiór raportów, wycinków z sowieckich gazet i relacji z pierwszej ręki z zaaranżowanego sowieckiego piekła może być dla nas ostrzeżeniem przed niestety mogącym się ponownie odrodzić, zmaterializować niereformowalnym durnym ludzkim popędem do uzyskania całkowitej kontroli życia swoich współobywateli.

W pierwszej części pozycja zawiera omówienie (z brytyjskiego Foreign Office) natury i celów rewolucji bolszewickiej posługującej się często bezmyślną przemocą, której celem jest sparaliżowanie społeczeństwa strachem, głodem, przemocą i perspektywą bezsilności wobec rozpętanego bezmyślnego terroru. Z raportów i relacji wynika, że do powodzenia rewolucji bolszewickiej w Rosji przyczyniła się klęska armii rosyjskich na frontach I wojny światowej. Klęski te miały swoją przyczynę w ogromnej korupcji i niewydolności państwa w starciu z lepiej przygotowanymi do wojny państwami centralnymi. Drugim czynnikiem była dywersyjna niemiecka ofensywa propagandowa polegająca na inspirowaniu czynników anarchistycznych i bolszewickich destabilizujących i paraliżujących wysiłki rosyjskie na niemieckim froncie wschodnim. Celem niemieckim było wytrącenie Rosji z wojny, czyli pozbycie się zmory walki na dwóch frontach. W lipcu 1917 r. Rząd Tymczasowy zdelegalizował partię bolszewików jako niemieckich agentów, Lenin uciekł do Finlandii. Jednak rząd nie potrafił sprostać narastającym problemom, stopniowo bolszewicy rozprawili się z konkurencją i sięgnęli po pełnię władzy.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dywersja niemiecka polegała na materialnym wsparciu kierownictwa sekty bolszewickiej jak również przerzucenie jej liderów z zachodu do ogarniętej kryzysem Rosji (salonka Lenina). Niebagatelną rolę odegrali tu też rodzimi rewolucjoniści socjaliści weterani rewolucji 1905 r. hojnie wspierani przez nienawidzących ortodoksyjnego chrześcijaństwa amerykańskich i zachodnich bankierów. Banki amerykańskie i ich europejskie ekspozytury przekazały bolszewikom miliony dolarów pożyczki w złocie. Ta pożyczka zachodnich bankierów była spłacana później przez bolszewików ze zdobytych carskich zasobów w biżuterii, złocie, i dziełach sztuki.

Tak naprawdę to celem przywódców bolszewickich i ich bankierskich sponsorów była rewolucja światowa, którą następnie Armia Czerwona niosła do swoich towarzyszy w Berlinie. Ten płomień światowej rewolucji został jednak zatrzymany i wygaszony przez Polaków pod Warszawą 1920 r. Koniec tego oryginalnego eksperymentu światowej rewolucji możemy upatrywać ok. roku 1927, kiedy to Stalin przyjął tradycyjne imperialne “święcenia” i wydalił z Rosji ciągle rewolucyjnego Lejbę Bronsteina-Trockiego. Jednak powróćmy do omówienia treści tej fascynującej pozycji.

Z relacji obserwatorów wynika, że celem rewolucji było zniszczenie tradycyjnych struktur rosyjskiego społeczeństwa pod światłymi i nowoczesnymi hasłami równości, wolności, walki z kapitalistycznym wyzyskiem i z rosyjską ciemnotą, w tym z religią. Powstające w ogólnym zamieszaniu jak grzyby po deszczu komitety Czerwonej Gwardii (Red Guards) skupiały najniższy element społeczny od wiejskiej i miejskiej biedoty po zwykłych kryminalistów i rewolucjonistów. Red Guards wprowadziły kompletną anarchię i przemoc aresztując i często rostrzeliwując napotkanych współobywateli na ulicy, w miejscu pracy, więzieniach bez jakichkolwiek zarzutów, czy sądu.

Ofiarami padała inteligencja, przedstawiciele biznesu, klasy średniej, duchowni, czy oficerowie carskiej armii. Atakowano i grabiono nawet zagraniczne placówki dyplomatyczne. Aresztowani Rosjanie, czy cudzoziemcy byli przetrzymywani w ciasnocie, zimnie i terrorze szerzącego się głodu, tyfusu i cholery. Jedynie bogaci mogli liczyć na zapłacenie sowitego okupu swoim oprawcom i to czasem po kilka razy! Biedni umierali z głodu, chorób lub podlegali egzekucji.

Nowa władza upaństwawiała wszystko co miało jakąkolwiek wartość. W lipcu 1918 r. upaństwowiono wszystkie fabryki, sklepy, banki,kina, teatry i poddano władzy i kontroli bolszewickiej. Upaństwiawiali też większe prywatne domy, szkoły, konta bankowe, środki transportu, nawet meble, dzieci (do 18 roku życia), a nawet kobiety! Red Guard wystawiał zaświadczenia, że dany bolszewik ma prawo posiąść każdą kobietę, dziewczynę, jaka mu wpadnie w oko. Oporne kobiety skazywano na chłostę. Zamknięto wszystkie gazety i wydawnictwa, poza bolszewickimi. Zakazano wszelkich protestów i zgromadzeń, oczywiście poza bolszewickimi. Zdelegalizowano wszelkie partie i organizacje w tym nawet socjalistyczne, poza bolszewickimi. Tych, którzy usiłowali protestować dekrety nowej władzy, uspokajano ołowiem.

Brytyjscy obywatele donosili z Rosji, że ok. 90% rosyjskiej populacji jest przeciwna bolszewickiej administracji, którą popiera zaledwie 5%, głównie Żydzi, Niemcy i Łotysze. Najbardziej bolszewicy tępili oficerów carskiej armii, którzy w konsekwencji przyłączali się do bolszewików dla chleba i dlatego, że bolszewicy grozili zastrzeleniem ich żon i dzieci. W razie dezercji aresztowali ich rodziny do czasu, aż oficerowie zgłoszą się na swoją egzekucję. Czasem rozstrzeliwanie zastąpiono oszczędnościowym planem wieszania w czym specjalizowali się bolszewickie oddziały chińskie (w Piotrogrodzie 5,000 ludzi), mongolskie i Łotysze. Dochodziło do bestialstwa, przecinania piłą, krzyżowania, przybijania do ścian, wydłubywania oczu, obcinania kończyn, kastrowania, a nawet obcinania języków (istne barbarzyństwo ala’ Wołyń 43). Na czele Red Guards często stali Żydzi, oni często też oskarżani byli o kontrolowanie żywności. Do bolszewików przyłączali się intelektualiści, aby uratować życie i zapewnić racje żywnościowe swoim rodzinom.

Szalała inflacja, królował głód, kwitł bardzo niebezpieczny, ale też intratny handel wymienny miasta z wsią, której dodatkowo bolszewicy rabowali zborze, inwentarz, maszyny, a nawet ubrania. Obywatele mieli tylko prawo do posiadania jednej bielizny i butów na zmianę, pozostałe zasoby były skonfiskowane dla sowieckiego państwa. Bolszewicy rabowali też wszelką biżuterię, złoto, srebro, czy środki transportu. Prześladowania, w tym obcokrajowców nasiliły się w lipcu 1918 r., tuż po zamachu na Lenina i Uritskiego. Aresztowany car Mikołaj II wraz z rodziną i uwięziony i przewieziony do Jekaterynburga. Jednak 17 lipca wobec zbliżającego się Korpusu Czechosłowackiego bolszewicy podjęli decyzję o zamordowaniu rodziny carskiej (Jurowski). Po poćwiartowaniu ich ciał wrzucili je do szybu w starej kopalni.

Bolszewicy zwalczali religię, mordowano księży, pastorów i popów, następowało moralne rozprężenie. Każdy uczeń po ukończeniu 16 roku życia mógł studiować na wybranym przez siebie uniwersytecie nawet jeśli nie umiał czytać, czy pisać. W szkołach spośród studentów wybierano komisarzy, którym podlegali nauczyciele. W Kolomnie (między Moskwą, a Kazaniem) 18 letni chłopiec sprawujący funkcję komisarza zamknął na tydzień całą szkołę po tym jak otrzymał niską ocenę (!).

Według jednej z relacji w listopadzie 1918 r. populacja Piotrogrodu osiągnęła jedynie 908,000 (w 1916 r. wynosiła 2,600,000). Pozostali uciekli na wieś, lub zmarli z głodu i chorób (podobna sytuacja jak w oblężonym (przemianowanym) Leningradzie w czasie II w.ś.). Głód był największym nieszczęściem i sprawnym narzędziem kontroli populacji, którą bolszewicy podzielili na kilka kategorii. Jeśli chodzi o przydziały żywnościowe to najbardziej uprzywilejowaną grupą był aparat partii bolszewickiej i utrzymujący go Red Guard. Otrzymywali oni prawo do 1 funta chleba dziennie, robotnicy ½ funta, pracownicy umysłowi ⅜ funta, a pozostali ⅛ funta.

Bolszewicy w marcu 1918 r. zakazali wolnego handlu, a ich dekrety ustalały pensje i ceny poszczególnych produktów. Wskutek braku jakiegokolwiek doświadczenia nowych “elit” władzy wkrótce następowały przerwy w pracy w przejętych fabrykach i biznesach z powodu braku surowców, czy umiejętności już rozstrzelanych, czy uwięzionych inżynierów, właścicieli i fachowców. W maju 1918 r. w Moskwie ceny żywności przedstawiały się następująco: 1 funt chleba 16 rubli, 1 f. ziemniaków 6 r., 1 f. mięsa 35 r., 1 f. wieprzowiny 70 r., 1 f. koniny 15 r., 1 f. mięsa z psa 5 r., 1 kot 6 r…

Wydaje się, że tak wtedy jak i dziś największym czerwonym płaszczem na bolszewickiego byka jest lokalny patriotyzm, nacjonalizm, religia i poszanowanie rodziny i tradycji. Właśnie te wartości są pierwszym celem ataku bolszewików tak ponad 100 lat temu jak i w dzisiejszej rzeczywistości. Obserwujemy podobny idiotyczny pęd do zniszczenia zastanego porządku świata i zastąpienia go bliżej nieokreśloną utopią przez obłąkanych wizją kompletnej kontroli ludzi pozbawionych zdrowego rozsądku.

Tym razem chcą oni powtórzyć bolszewicki eksperyment w sposób bardziej przygotowany, którego fundamenty zmian obserwujemy już od dawna w edukacji, kulturze, mediach społecznościowych, a nawet w penetrowaniu i rozwadnianiu religii. Stopniowo pod przykrywką obrony praw mniejszości (rasowych, czy genderowych) obserwujemy ograniczanie wolności słowa i cenzura wypowiedzi. Następuje dalsze ograniczanie praw rodzicielskich (“rodzimi terroryści”), wzrost przestępczości, wzmożony przemyt narkotyków i napływ milionów niezidentyfikowanych ludzi przez otwarte granice. Sądy opieszale karzą przestępców, co sprzyja anarchii, zajmują się politycznymi przeciwnikami o innych poglądach (przykład b. prezydenta Trumpa).

To, czy tym razem powiedzie się ich eksperyment zależy dzisiaj od nas, od naszej postawy. Od tego na ile te niszczone przez bolszewie wartości poczynając od rodziny są dla nas ważne. Historia uczy jak kończą się podobne eksperymenty, zaufajmy wiedzy. “Tylko prawda jest ciekawa.” Odrzućmy degenerujące cywilizacyjny dorobek pokoleń lewackie “opium dla ludu”. Dajmy sobie i naszym dzieciom szansę przetrwania w godności. Odrzućmy nadchodzącą wizję cyfrowego niewolnictwa. Pozostańmy ludźmi, obywatelami. Zachowajmy swoje wywalczone przez naszych przodków prawa i wolności, nie stoczmy się do kategorii pędzonego bydła…

Napisałem ten tekst już w Polsce dlatego, że temat jest niezwykle ważny, ale też obiecałem omawianą książkę koledze jeszcze ze wspólnych studiów na UŁ (Marek Goździkowski), którego praca magisterska dotyczyła właśnie bolszewickiej rewolucji i pewnie taka pozycja sprawi mu przyjemność.

P.S. Dla wszystkich przyjaciół, znajomych i czytelników: Zdrowych, Radosnych i Wesołych Świąt Wielkanocnych…

Piotrków Trybunalski, 2023/04/04

Przeczytaj także:

 

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Bolesław mówi

  Warto pamiętać, że NWO będący oczkiem w głowie premiera, to komunizm o ambicjach światowych i przyczyna dążenia do podboju Rosji.

 2. Wican mówi

  Tego amerykański autor z Sodomy (Kalifornia) nie zauważy. Poza tym, skąd przyszedł komunizm? To nie była ideologia rosyjska a najwięcej bolszewików wytępił Stalin

 3. Maksio mówi

  Jebać 1917 rok i obierki po Bolszewikach. Dziś tylko wojna na Ukrainie zajmuje naszą uwagę, emocje i lęki. Zostawmy już te rewolucje z 1917 roku i osiągnięcia pedała Lenina. Było, minęło. To mogło się zdarzyć tylko w Rosji, żeby carski reżim zamienić na jeszcze podlejszy, bo komunistyczny. Chuj w dupe pedałom i ich potomkom… Matysiak przywołuje przykład Trumpa jako prześladowanego bo ma inne poglądy. Rozumiem te sympatie pana Matysiaka, ale czy dobrze lokuje swoje nadzieje? Czy Trump może uzdrowić Ameryke? Czy może już się wypalił jak słomka na wietrze? Dla nas najważniejsza jest sprawa wojny na Ukrainie. My chcemy, żeby się w końcu skończyła, niestety Trump nie jest żadnym gwarantem zakończenia tej wojny. Będzie chcciał oddać Putinowi nie tylko Krym i Donbas, ale także cały pas lądu, który oddzieli Ukrainę od Morza Azowskiego. Chuj Trumpowi w dupe. Zadłużony, skompromitowany i przeszukany klown wzbudza tylko moje współczucie. Ron DeSantis dziś mnie interesuje i jego niechęć do wspierania militarnego Ukrainy. Taka postawa mogłaby zakończyć wojnę na Ukrainie albo przynajmniej rozpocząć rozmowy pokojowe. Konjretne rozmowy pokojowe, a nie handlowanie terytorium Ukrainy.

 4. Bartosz mówi

  Ron DeSantis ma spore szanse na wygraną w wyścigu o Biały Dom. Jest popularny i dużo młodszy od Trumpa i Bidena. Warto zapoznać naszych czytelników z jego poglądami, bo być może, będzie to przyszłe stanowisko Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warto spojrzeć na sens tego stanowiska w świetle doświadczeń historycznych oraz w odniesieniu do dzisiejszej wojny na Ukrainie. Wesołych Świąt i Alleluja!

 5. Dumny Polak mówi

  Wyjatkowa trafnosc obserwacji Pana Matysiaka!

  Bezbozny bolszewizm smierdzi mi juz od jakiegos czasu coraz mocniej i czuje podobna potrzebe, wewnetrznego zrozumienia tych zmian i celow tych psychopatycznych popaprancow z rodu demonicznego antychrysta, porozdzielanych wszedzie po swiecie.

  Niestety, czuje, ze wciaz jeszcze zbyt wielu wspolobywateli ma zamkniete oczy i obudzi sie dopiero, jak juz bedzie za pozno, podobnie jak z covidem, rzadami pisu, wojny na ukropolu, itp.!

  Wspolodpowiedzialne sa rowniez takie kanalie jak tutaj czesto obecny maksio, znowu odwracajacy nasza uwage od najistotniejszych i smiertelnie powaznych spraw, o ktorych pisal tutaj Autor!

  Jesli mialoby to jeszcze pomoc, to czuje ta samo koniecznosc rozbijania i przeciwdzialania wszystkiemu, co kojarzy sie z postepujacym procesem mordowania nas, zezwierzecania i odbierania nam naszej ludzkiej godnosci, poprzez takie kanalie jak duda ze swoja haniebna ekipa, bidon, makron i caly aktualny rzad niemiecki!
  Wyglada, ze sam diabel synchronizuje i zaopatruje ich w swoje bestialskie pomysly i metody, oraz cale gory, potrzebnej do tego procesu, forsy!

  Potrzebne sa teraz zupelnie nadzwyczajne ofiary, wysilki nas wszystkich, ( wciaz jeszcze jako znakomita wiekszosc), aby zobaczyc i wspolnie odwrocic ten zastraszajacy, zniewalajacy nas, morderczy, proces.

  Blagajmy WSZYSCY Pana Boga i Najswietsza Marie, aby, jako Krolowie naszego Narodu, wzieli nas w opieke, gdyz sprawy sa nadzwyczaj powazne i naszymy silami, jak widac na obrazku, nie damy sami juz rady!

  Pozdrawiam serdecznie wszystkich Rodakow!

 6. Polak mówi

  Ciekawe w jakim programie pisał autor? Słowo zboże piszemy przez z z kropką, a nie przez rz.

 7. zagłoba sum mówi

  Ludzie nie rozumieją, ze nie mamy do czynienia z jakąś mityczną „4 rewolucją przemysłową” ( daleko jeszcze do zakończenia drugiej), jak to usiłuje przedstawić ten nazistowski psychopata Schwab i jego klika kryminalistów, psychopatów i zboków z tzw. światowego forum ekonomicznego, lecz z DRUGĄ REWOLUCJĄ ŻYDOMARKSISTOWSKĄ! Cele są identyczne: zniewolenie miliardów ludzi. Metody identyczne: strach, głód, inflacja i chaos. Tylko sposoby są nieco bardziej wyrafinowane: klimatyzm, ekobolszewizm, pandemizm. Nie ma ( na razie) gułagów i rozwałek ale nic straconego… Żydobolszewia po prostu przemalowała sierp i młot na zielono – tęczowo…

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.