„Anschluss Polski” (wywiad z b. szefem służb specjalnych). „Lot nad kukułczym gniazdem” (5.2)

9

2. Wybrane scenariusze globalnych mocarstw

4.Rzesza=UE
4.Rzesza=UE

RescueBrain:Szalom. Osią drugiej części wywiadu jest przedstawienie (w zarysie) geopolitycznego scenariusza niemieckiego ujętego w kontekście europejskich przeobrażeń. Zaś szersze międzynarodowo-geostrategiczne tło stanowią konsekwencje niewydolności gospodarczej, militarnej oraz politycznej ZSRR – m.in. wydatki związane ze zbrojeniami wywołanymi przez amerykański program, medialnie określany jako „gwiezdne wojny”, uwikłanie się w długoletnie (1979 – 1989) walki w Afganistanie po inwazji na ten kraj, itd.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

R.E.D.*: – (zdecydowany, męski, ale nieco słabszy niż poprzednio głos) Dzień Dobry. Tak! W ich wyniku w 1985 roku ZSRR zaproponowało USA traktat ograniczający zbrojenia. W 1986 roku doszło do spotkania Michała Gorbaczowa z prezydentem Ronaldem Reaganem w Reykjaviku. Mówiono tam m.in. o rozpadającym się porządku jałtańskim oraz ewakuacji imperium sowieckiego z Europy Środkowej. Pojawiły się pierwsze symptomy próżni politycznej, co ostatecznie doprowadziło w 1989 roku do wydarzeń zwanych „Jesienią Ludów”. W związku z tym, część państw z tego obszaru – doświadczona iluzorycznością wersalskiego porządku z 1919 roku ufundowanego na założeniu długo trwającej słabości Niemiec oraz Rosji – postanowiła stworzyć regionalny system reasekurowania niepodległości, który (jako „trzecia siła”) miał równoważyć niemiecko-rosyjskie wpływy. Liczyły one, że: 1) Rosja, która zaczęła pogrążać się w kryzysie, nie będzie przeciwdziałać tej inicjatywie, a 2) zjednoczone Niemcy, które właśnie odzyskały pełną suwerenność, zrezygnowały z posiadania broni atomowej, biologicznej oraz chemicznej, i zrzekły się roszczeń wobec innych krajów – zajmą się inkorporacją sowieckiej strefy okupacyjnej, scalaniem Berlina oraz redukcją niemieckiej armii (z 500 do 370 tys. żołnierzy).

RescueBrain: – Co zrobiły wtedy Niemcy i jakie są ich główne długofalowe cele?

Fryderyk – Bismarck – Hitler
Fryderyk – Bismarck – Hitler

R.E.D.: – Wielu historyków oraz prawników powie, i będą oni mieli na poparcie tego stwierdzenia bardzo wiele argumentów, że tak naprawdę II. wojna światowa ciągle się nie skończyła! Do tej tezy będę wracał. Republika Federalna Niemiec dążyła do zjednoczenia (a raczej wchłonięcia) terenów wschodnio-niemieckich, które zajmowała Niemiecka Republika Demokratyczna. Znalazło to wyraz w podpisanym w Moskwie 12.09.1990 traktacie potocznie zwanym dwa plus cztery. Odzyskawszy polityczna swobodę ruchów – Niemcy szybko uzyskały gospodarczą przewagę nad Francją i de facto zrewidowały założenie o równowadze obu gospodarek, które legło u podstaw współpracy w Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, a później Unii Europejskiej. Później rozpoczęły ekspansję gospodarczo-organizacyjną oraz przystąpiły do niszczenia Heksagonale. W grudniu 1991 Niemcy jako pierwsze uznały secesję i niepodległość Słowenii oraz Chorwacji. Powtórnie wykorzystały tu koncept Adolfa Hitlera z 1940 roku krwawej wojny na Bałkanach, i w ten sposób wtrąciły Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem Heksagonale, w chaos wojny domowej.

RescueBrain: – Jakieś przykłady śladów – „trwania” II. wojny światowej?!

R.E.D.: – Izrael! To bardzo dobry przykład! Bardziej rasistowskiego (system apartheidu), hitlerowskiego i agresywnie imperialistycznego państwa na Ziemi obecnie nie ma! To twór, który jest kontynuacją hitlerowskich założeń. Gdy podmienimy gwiazdę Dawida – na hakenreuz, Palestyńczyków – na żydów, Lebensraum – na tereny okupowane, żydów – na hitlerowców – to mamy, wypisz – wymaluj, Państwo Izrael! Ostatnio przyjęte rasistowskie oraz anty-semickie ustawy w pełni to potwierdzają. Więcej: nie ma czegoś takiego jak naród żydowski! To jest tylko grupa ludzi scalona przez religię, kulturę, interesy oraz pieniądze!

RescueBrain: – A co „mówią” wyniki badań genetycznych?

R.E.D.: – Najnowsze badania genetyczne doskonale to pokazują! Ich całościowe wyniki, póki żydowscy banksterzy trzymają za gardło cały świat, myślę, że oficjalnie pozostaną utajnione. Niemniej, do nich właśnie się odwołam – operując pewnymi jakościowymi uogólnieniami. Na przykład z antycznymi żydami – żydzi współcześni genetycznie nie mają NIC wspólnego! Żydzi zamieszkujący Palestynę genetycznie nie różnią się od swoich sąsiadów, Arabów! Tu dodam, że to właśnie żydzi są największymi anty-semitami, gdyż mordują Arabów, którzy są semitami. Żydzi przybyli z Rosji to genetycznie zeslawizowani turkscy Chazarowie! Ich, przejęte od wielkorusów, imperialistyczne postawy wyniszczają państwo izraelskie! Współcześni Felaszowie mają geny Etiopczyków. Aszkenazyjczycy mają dominujące albo geny słowiańskie, albo germańskie. Współcześnie zeświecczonych żydów nie łączy już tradycyjna religia. Dlatego zastąpiono ją biznes-kultem holokaustu. Do ilości żydów, którzy zginęli podczas II. wojny światowej, jeszcze wrócę, nadzorowałem bowiem w pewnym sensie akcję zacierania śladów po egzekucji na Dariuszu Ratajczaku. Nie codziennie dwu-dniowy trup jeździ samochodem.

IV.rozbior Polski_mapa-pakt_Ribbentrop-Mołotow. Generalne_Gubernatorstwo 1939-1941 [mapa].
IV.rozbior Polski_mapa-pakt_Ribbentrop-Mołotow. Generalne_Gubernatorstwo 1939-1941 [mapa].

RescueBrain: – Z ciekawości zapytam: czy Niemcy zatajają wyniki badań genetycznych?

R.E.D.: – Oczywiście! Niemcy stosują politykę masowego utajniania wyników badań genetycznych szczątków znajdowanych na terenie obecnego ich państwa. Tu sprawa jest banalnie prosta: jeszcze we wczesnym średniowieczu zdecydowaną większość mieszkańców tych terenów – stanowili Słowianie. Nawet w późnym średniowieczu – tworzyli duże, zwarte grupy mieszkańców zamieszkujące wsie oraz obszary wokół dużych miast. Tzw. Germanie na tych terenach zawsze byli mniejszością, byli najeźdźcami. Zwycięska bitwa (wiele wskazuje, że było to największe starcie w starożytności!) nad rzeką Tołężą (Tolensee) pokazuje rubieże Arainów: zwarte zasiedlanie obszarów po Łabę, luźne – po Ren. Te pierwsze – skutecznie bronione co najmniej od epoki państwa staroegipskiego. Historia okresu przedpiśmiennego zapewne będzie za chwilę wymagała napisania jej od nowa, gdyż stara wersja coraz bardziej rozmija się z rzeczywistością wyłaniającą się z badań.

RescueBrain: – Wracając po tej ciekawej dygresji do zjednoczenia Niemiec oraz wojny na Bałkanach. Prasa zachodnia pisała, że był to pierwszy samodzielny krok w polityce niemieckiej od 1945 roku!

R.E.D.: – Tak! Doprowadził on wiosną 1992 roku do wybuchu wojny na terenie Jugosławii. Rozpętały ją niemieckie służby specjalne, niemiecka dyplomacja, niemieckie dostawy broni oraz niemieckie pieniądze. Minister spraw zagranicznych Niemiec Hans-Dietrich Genscher przekazał 800 milionów marek na działania, które ostatecznie doprowadziły do rozpadu Jugosławii. Niemcy w tym czasie głosiły koncepcję „Europy regionówwspierając różnorodne separatyzmy. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dysponowało (oraz nadal dysponuje) dużymi, niejawnymi funduszami przeznaczonymi do tzw. zadań specjalnych. Ostatnio z tych funduszy wspierana była opozycja w Serbii.

RescueBrain: – Rozpad Jugosławii pokazał na czym polega idea realizacji tej koncepcji. Zaś sekretarz stanu USA Cyrus Vance wprost określił wojnę w Jugosławii mianem „wojny pana Genschera”. Niemieckie służby przyczyniły się też do rozpadu Czechosłowacji.

R.E.D.: – Tak! W wyniku manipulowania ambicjami polityków oraz niecenia antagonizmów narodowościowych doszło do tzw. „aksamitnego rozwodu”, w wyniku którego 26.08.1992 premierzy Václav Klaus oraz Vladimír Mečiar podpisali w Brnie umowę o podzieleniu Czechosłowacji na dwa oddzielne państwa. Co ważne, strategicznym partnerem polityczno-gospodarczym dla Czechów (ale też np. dla Ukrainy, Słowacji, itd.) są Niemcy, a nie np. Polska. Mają one także bardzo silne wpływy na Węgrzech, Ukrainie, w Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Litwie, Łotwie, Słowenii oraz Rumunii.

Państwa członkowskie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (stan na: 2019). Map of CEI members.
Państwa członkowskie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (stan na: 2019). Map of CEI members.

RescueBrain: – Niemieckie służby korzystały (i nadal korzystają) z kontaktów i wpływów wśród środowisk zorganizowanych – to są rzecz jasna kolejne pokolenia – wokół uczestników jednostek Waffen-SS, które były m.in. tworzone z Albańczyków, Bułgarów, Chorwatów, Estończyków, Finów, Łotyszy, Rumunów, Słoweńców, Ukraińców, Serbów oraz Węgrów. Rozpad Jugosławii oraz Czechosłowacji był wynikiem niemieckiej dywersji wobec Heksagonale – konkurencyjnej koncepcji polityczno-militarnego zorganizowania się krajów Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej, która miała zapobiec hegemonii Niemiec w tym regionie.

R.E.D.: – Tak! Początek współpracy to Inicjatywa Czterostronna: Quadragonale – powołana w Budapeszcie 11.11.1989 przez Austrię, Jugosławię, Węgry oraz Włochy. Po przystąpieniu Czechosłowacji w 1990 – inicjatywę określano jako Pentagonale, a po przyłączeniu się w 1991 Polski – Hexagonale. Według propozycji Austrii – od 20.03.1992 funkcjonuje pod nazwą Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (ISE; CEI, Central European Initiative), instytucjonalnej formy współpracy państw regionu Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej. Obecnie (w 2019) członkami ISE są: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia Północna, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry oraz Włochy.

Najsłynniejszy agent Stasi gen. Markus Wolf
Najsłynniejszy agent Stasi gen. Markus Wolf

RescueBrain: – Storpedowanie funkcjonowania projektu Heksagonale, by móc zrealizować koncepcję Mitteleuropy – to nie jedyne formy oraz kierunki niemieckiej ekspansji gospodarczo-politycznej. Wróćmy do Staatssicherheit, zwanego Stasi, i jej szefa Głównego Zarządu Wywiadu (HVA, Hauptverwaltung Aufklärung), generała Markusa Wolfa.

R.E.D.: – Właśnie! Generał Markus Wolf był żydem. Pod koniec swojego życia swoją wiedzą (oraz archiwum) podzielił się z izraelskimi spec-służbami. Niemcy w istotny sposób kształtują sytuację w Polsce m.in. dzięki przejętym po STASI, rozbudowanym układom: trójmiejskiemu oraz dolnośląskiemu. Dodam, że KGB uważało, że enerdowska służba bezpieczeństwa w sowieckim obozie była na najwyższym poziomie profesjonalnym (czyli wyższym niż KGB!). Za zgodą gen. Cz. Kiszczaka dwa miesiące przed wprowadzeniem stanu wojennego STASI utworzyła Grupę Operacyjną Warszawa (OGW, Operationsgruppe Warschau). Miesiąc później doszło do podpisania „porozumienia pomiędzy Głównym Zarządem II a Departamentem II polskiego MSW dotyczące czynności grup operacyjnych MBP NRD w PRL”.

RescueBrain: – Jak liczne były to układy agenturalne?

R.E.D.: – Każdy z nich liczył po koło 2 tysiące agentów. Byli to i mieszkańcy NRD, i obywatele PRL. W Trójmieście działał np. agent Stasi, Niemiec, żonaty z Polką. Miał spenetrować antykomunistyczne podziemie na Wybrzeżu oraz zwerbować „Oskara”. Przed upadkiem NRD – KGB skopiowało archiwa Stasi. Po upadku NRD służba wywiadowcza Republiki Federalnej Niemiec: BND przejęła archiwa, w tym teczki „Oskara” oraz „Bolka”. Od tego momentu „Oskar” i wielu innych – było co najmniej „podwójnymi agentami”.

RescueBrain: – Jak wielka jest obecnie niemiecka agentura w Polsce?

R.E.D.: – W tej chwili jest to co najmniej 5 tysięcy niemieckich agentów. Oprócz nich należy wyróżnić bardzo liczną grupę współpracowników (Kontaktpartnern). To osoby, które udzielały informacji oraz pomocy, ale nie były formalnie zwerbowane. Niemcy systematycznie rozbudowują pro-berlińskie lobby powolnych sobie „volksdeutschy” wśród polityków, naukowców, urzędników, dziennikarzy, celebrytów, w środowiskach kultury i sztuki. Układ trójmiejski (tzw. „Mała Sycylia”) ma bardziej charakter agenturalno-mafijny, zaś dolnośląski – polityczno-lobbystyczny.

RescueBrain: – Co z niemiecką dominacją w mass-mediach?

Siły pancerne UE
Siły pancerne UE

R.E.D.: 80% kapitałowa niemiecka dominacja w mass-mediach (prasa ogólnopolska oraz regionalna, wiele witryn internetowych, stacje TV oraz rozgłośnie radiowe, itd.) służy propagowaniu treści oraz poglądów, które utrwalają niemiecką dominację w sferze polityczno-gospodarczej. To bardzo ważne, co teraz powiem: dzięki pieniądzom BND powstały struktury takich partii, jak Kongres Liberalno-Demokratyczny, Unia Wolności oraz Platforma Obywatelska, na czele których stał „volksdeutsch” TW „Oskar”. Zniemczeni żydzi, młody Ryży-Mściwy oraz Angela (de domo Kasner) znali się oraz ze sobą współpracowali. Wcześniej pod patronatem STASI, a później (po przejęciu archiwum i powstaniu Federalnego Urzędu ds. Akt Stasi, popularnie zwanego Instytutem Gaucka) – BND. Taka kooperacja mocno wiąże.

RescueBrain: – Czyli Niemcy dysponując kompromitującymi dossier wielu polityków (np. szantażując homoseksualizmem ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego, wymusiły na nim m.in. rezygnację z podniesienia kwestii niemieckich reparacji dla Polski na konferencji dwa plus cztery w 1990 roku, czy też odrzucenie rosyjskich propozycji zwrotu polskich Ziem Wschodnich, itp.), dziennikarzy, urzędników, celebrytów, itd., finansując pro-niemieckie lobby, a także powstanie oraz działalność wielu partii, stowarzyszeń, itd. – na bieżąco kształtują sytuację polityczną w Polsce. Wspierają także różne ruchy separatystyczne.

R.E.D.: – Dokładnie tak! Realizacja koncepcji „Europy regionów” to perfidny system dyscyplinowania „niegrzecznych” państw. Niemcy z premedytacją wspierają różne secesyjne ruchy w Polsce, np. wydzielenie się wysp Wolin, Uznam oraz Szczecina, germanizację Wolnego Miasta Gdańska oraz Poznania, autonomię Górnoślązaków, Górali, Słowińców oraz Kaszubów, „powrót” Dolnego Śląska, Warmii oraz Pomorza do Niemiec, itp.

RescueBrain: – Czy orientacja oraz współpraca Kaszubów i Słowińców z Prusami, a potem Niemcami nie ma głębszego podłoża religijno-kulturowego?

R.E.D.: – Ależ tak! Gdy przeszli oni na protestantyzm – doszło do zawarcia z państwem pruskim swoistej umowy kościelno-społecznej. Za lojalną współpracę mieli zagwarantowane bezpieczeństwo oraz podstawowe prawa obywatelskie. Ta współpraca z państwem niemieckim w pełnym wymiarze funkcjonowała jeszcze w okresie hitlerowskim. To m.in. ze względu na przychylność lokalnej ludności III. Rzesza tam właśnie ulokowała poligony oraz ośrodki badawcze nad pociskami rakietowymi V(Vergeltungswaffe)1, V2 i V3.

RescueBrain: – Wracając do strategicznych celów Niemiec: co oznacza dla krajów Europy Środkowej oraz Południo-Wschodniej realizacja koncepcji Mitteleuropy?

Mapa przedstawiająca niemieckie plany polityczne wobec Europy Środkowej i Wschodniej po Traktacie brzeskim z 9 lutego 1918, Traktacie brzeskim z 3 marca 1918 i Traktacie bukaresztańskim z 7 maja 1918      Niemcy i ich sojusznicy      Część Polski i Armenii przeznaczona do aneksji przez Niemcy/Turcję      Półautonomiczne państwa pod kontrolą Niemiec - w przyszłości planowana aneksja      Państwa gospodarczo i administracyjnie zależne od Niemiec      Ukraina - pod gospodarczą kontrolą Niemiec      Planowana Republika Tatarska - niemiecki obszar osiedleńczy      Państwa politycznie i gospodarczo związane z Niemcami      Planowana Republika Zakaukaska - politycznie związana z Niemcami     Półautonomiczne państwa kozackie wewnątrz Rosji - niemiecka strefa wpływów
Mapa przedstawiająca niemieckie plany polityczne wobec Europy Środkowej i Wschodniej po Traktacie brzeskim z 9 lutego 1918, Traktacie brzeskim z 3 marca 1918 i Traktacie bukaresztańskim z 7 maja 1918. Niemcy i ich sojusznicy. Część Polski i Armenii przeznaczona do aneksji przez Niemcy/Turcję. Półautonomiczne państwa pod kontrolą Niemiec – w przyszłości planowana aneksja. Państwa gospodarczo i administracyjnie zależne od Niemiec. Ukraina – pod gospodarczą kontrolą Niemiec. Planowana Republika Tatarska – niemiecki obszar osiedleńczy. Państwa politycznie i gospodarczo związane z Niemcami. Planowana Republika Zakaukaska – politycznie związana z Niemcami. Półautonomiczne państwa kozackie wewnątrz Rosji – niemiecka strefa wpływów.

R.E.D.: – W rozumieniu historycznym Mitteleuropa (niem.: ‘środkowa Europa’) to termin oznaczający polityczny program, który był celem Niemiec w trakcie trwania I. wojny światowej. Zakładał on dominację Cesarstwa Niemieckiego nad Europą Środkową oraz jej eksploatację, aneksję terytoriów zamieszkanych w większości przez ludność nieniemiecką oraz stopniową germanizację ludów podbitych. Koniec XX wieku i początek XXI – to powrót, w zmienionych warunkach, do realizacji tejże koncepcji.

RescueBrain: – Sformułuję to tak: gdy państwa Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej spostrzegły czym grozi sprzeciwianie się Niemcom – porzuciły ambicje bycia suwerennymi?

R.E.D.: De facto: tak! Warto zauważyć, że tym razem Niemcy zdecydowały się nie uprawia

turystyki militarnej”. Swoistą próżnię polityczną zaczęły zagospodarowywać w nowy sposób, jakim była, powstała 01.11.1993 roku, Unia Europejska oraz mechanizm jej rozszerzania. Gdy 01.12.2009 w życie wszedł traktat lizboński, który usankcjonował istniejący stan – stało się jasne, że powstało quasi-imperium (nad-państwo, jeszcze bez wspólnej armii oraz jednolitej polityki zagranicznej), którego niekwestionowanym politycznym liderem są Niemcy. Niemieckie kręgi kierownicze skutecznie wdrożyły dawno już wypracowaną koncepcję „gospodarki wielkiego obszaru”. W jej ramach, Niemcy politycznie kontrolują terytoria znacznie większe niż obszar własnego państwa. W ten sposób zapewniają sobie warunki do rozwoju oraz ekspansji własnej gospodarki.

RescueBrain: – Tak więc kraje położone na obszarze Europy Środkowej, pozornie niepodległe, faktycznie stały się niemieckimi protektoratami o gospodarkach peryferyjno-dopełniających ekonomię metropolii („stoły montażowe niemieckich korporacji”). Są też drenowane demograficznie (migracja siły roboczej i tzw. „talentów”) oraz finansowo.

R.E.D.: – Tak! Z przekazanych przez Brukselę do krajów Mitteleuropy pieniędzy – do banków oraz gospodarki niemieckiej w ramach cash flow ponownie trafia 80 – 90%.

RescueBrain: – To oznacza, że po 90. latach od wybuchu I. wojny światowej, 01.05.2004 roku Niemcy osiągnęły swój cel strategiczny przyłączając do „Unii Europejskiej10 nowych krajów, wśród nich – Polskę.

R.E.D.: – Tak! Z niemieckiego punktu widzenia należy mówić o „Anschlussie” (inkorporacji) Polski, której obszar ma newralgiczne znaczenie dla przyszłych geo-strategicznych rozstrzygnięć.

RescueBrain: – Obecnie w tzw. „Unii Europejskiej” można wskazać grupę państw uprzywilejowanych, wobec których np. za naruszenia reguł czy przepisów nie są wyciągane sankcje, vide: Niemcy, Francja, czy Szwecja, oraz pozostałych, które stanowią obszar neokolonialnej eksploatacji, jak: Polska, czy Słowacja.

R.E.D.: – Niemcy bardzo umiejętnie wykorzystują różnorodne kompleksy, zadufanie, snobizm elit politycznych, operacyjną wiedzę służb specjalnych o poszczególnych politykach, oraz chęć eksploatowania wybranych domen. Dzięki temu np. Szwecja zbudowała sobie wokół Bałtyku swoją strefę wpływów, a Francja utworzyła własne „mini-imperium” w postaci Unii Śródziemnomorskiej. Polska była nęcona nieinstytucjonalną formą współpracy z Niemcami oraz Francją w kształcie funkcjonującego od 1992 roku Trójkąta Weimarskiego. Niemcy grając na anty-amerykańskich resentymentach – wychodzą naprzeciw oczekiwaniom np. Włoch oraz Francji, które są zainteresowane „europeizacją Europy”, czyli stopniowym eliminowaniem wpływów USA na europejską politykę. To swoisty element usuwania w Europie skutków II. wojny światowej.

RescueBrain: – Reset B. Obamy w marcu 2009 roku, dla którego Europa kończyła się na Łabie, otworzył przed Niemcami nowe polityczne perspektywy. Dzięki temu porządek lizboński został uzupełniony podczas szczytu NATO w listopadzie 2010 roku w Lizbonie proklamowaniem strategicznego partnerstwa NATO – Rosja.

R.E.D.: – Niemcy dążą do ułożenia poprawnych stosunków z Rosją, czemu ma służyć strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, które przetrwało „niszczące próby” (za którymi nota bene stali Amerykanie) w rodzaju wojny gruzińsko-rosyjskiej w sierpniu 2008 roku, czy sporu gazowego Rosja – Ukraina na przełomie 2008 – 2009. Tradycyjna współpraca niemiecko-rosyjska była (i jest) oparta na wzajemnym uzupełnianiu się: Niemcy dostarczały (i dostarczają) najnowszą technologię przemysłowo-militarną, zaś Rosja była (i jest) zapleczem surowcowym (Syberia, Arktyka) oraz poligonem dla różnego rodzaju prób.

RescueBrain: – Jednak USA dokonały kolejnego zwrotu w polityce – poważnie zaniepokojone niemieckimi aspiracjami.

Kategorie mocarstw w stosunkach międzynarodowych: - supermocarstwo - wielkie mocarstwa - mocarstwa regionalne - małe (lokalne) mocarstwa
Kategorie mocarstw w stosunkach międzynarodowych: – supermocarstwo – wielkie mocarstwa – mocarstwa regionalne – małe (lokalne) mocarstwa

R.E.D.: – Tak! Niemcy od 2011 zaczęły otwarcie dążyć do ustanowienia silniejszego i od USA i od Chin supermocarstwa od Lizbony po Władywostok! Zawarły też z Rosją (nieco zmodyfikowany pod względem delimitacji paktu Ribbentrop – Mołotow) traktat V. rozbioru Polski. Pisała o tym prasa zachodnia, rumuńska, węgierska, ale: nie polska. Mocarstwowe aspiracje Niemiec w połączeniu z polityką „europeizacja Europy” – stwarzały w nieodległej perspektywie zagrożenie dla super-mocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych oraz dolara, jako światowej waluty transakcyjnej, dającej USA swoistą rentę monopolistyczną, czego Amerykanie zazdrośnie strzegą. Zapowiedź przejścia w rozliczeniach ropy z dolara na euro okazała się m.in. zgubna dla Saddama Husajna, podobnie jak projekt utworzenia „złotego dinara” przez Muammara Kaddafiego.

RescueBrain: – I tu nieoczekiwanie „europeizacja Europy”, czyli wypychanie USA z pozycji politycznego kierownika oraz arbitra, wiąże się z „nie sfinalizowanym” końcem II. wojny światowej, NPD oraz celami powstania Unii Europejskiej.

R.E.D.: – To prawda! Fakt, że kapitulacja Niemiec była bezwarunkowa, ale została podpisana tylko przez dowództwo armii – okazuje się mieć znaczenie nawet 70 lat później. Kanclerz Adolf Hitler nie żył…

RescueBrain: – Czy rzeczywiście Adolf Hitler zginął?

R.E.D.: Takie jest oficjalne stanowisko Aliantów. Amerykańskie służby specjalne po II. wojnie światowej, oprócz tajnych operacji „Paperclip/Overcast” (pozyskiwania oraz przerzucania wybranych dygnitarzy, naukowców oraz specjalistów III. Rzeszy z dziedzin aerodynamiki, broni rakietowej i chemicznej, medycyny, psychologii społecznej, itd. do USA; byli to m.in. W. von Braun, B. Tessmann, A. Rudolph, K. Blome, W. Schreiber, R. Gehlen, H. Klüver, A. Lippisch, H. von Ohain, K. Lehovec, H. Strughold) – prowadziły działania wywiadowcze, które miały zweryfikować stan faktyczny śmierci kanclerza III. Rzeszy. Ostatecznie ustalono, że dwa dni po podpisaniu kapitulacji dwa niemieckie okręty podwodne wysadziły u wybrzeży Argentyny grupę hitlerowskich dygnitarzy. Wśród nich była osoba podobna do Adolfa Hitlera. Nie zdecydowano się jednak na kontynuowanie działań w tej kwestii. Również izraelskie służby specjalne oraz niektóre instytucje (m.in. Szymon Wiesenthal i jego Centrum) prowadziły działania, które miały ostatecznie rozstrzygnąć ten problem. Bezskutecznie.

RescueBrain: – Wracając w takim razie do kapitulacji Niemiec…

R.E.D.: – Tak! Alianci nie uznali rządu admirała Karla Doenitza; został on w całości aresztowany. To oznacza istnienie sytuacja, w której Alianci nie mają żadnych podpisanych przez rząd Rzeszy dokumentów kapitulacji! Kontynuując: państwa okupujące Niemcy wyciągnęły wnioski z jej remilitaryzacji po I. wojnie światowej. Dlatego zgodę na utworzenie niemieckiej Bundeswehry dały dopiero w 1955 roku, ale w całości jej oddziały weszły w skład sił zbrojnych NATO, gdzie są pod kontrolą wspólnego dowództwa. Niemcy co pewien czas próbowały albo odzyskać nad nimi kontrolę, albo – po powstaniu UE – utworzyć armię unijną. Amerykanie systematycznie nie dawali na te działania zgody. Jednak przy okazji Breksitu (tu dopowiem: to głównie Niemcy są zainteresowani, by W. Brytania opuściła UE) okazało się, że – bez oficjalnej zgody Aliantów oraz decyzji struktur unijnych – trwało formowanie wspólnych oddziałów francusko-niemieckich! Ich powstanie daje Berlinowi dostęp do francuskiej broni atomowej! Byłoby to uchylenie kolejnego skutku II. wojny światowej oraz powstanie dla Amerykanów bardzo niebezpiecznej sytuacji.

RescueBrain: – A jaki jest związek z celami powstania Unii Europejskiej?

R.E.D.: – Wielokrotny komisarz UE Jacques Delors oświadczył onegdaj, że celem Unii m.in. jest wypowiedzenie wojny ekonomicznej USA. A ostatnio prezydent Francji E. Macron stwierdził, że Europa „nie może dłużej polegać na Stanach Zjednoczonych (…) bez prawdziwej armii nie będzie się w stanie bronić”, np. przed Rosją, Chinami czy USA. Prezydent D. Trump replikował, że „to Niemcy byli uczestnikami pierwszej i drugiej wojny światowej” i pytał: Jak to skończyło się dla Francji?”. Ta dysputa musiała podrażnić jego kosmiczne ego, więc dobrze zapamiętał ten afront. Chwilę później we Francji zaczął się ruch „Ruch żółtych kamizelek” (Le mouvement des Gilets jaunes). W jego tle stoją amerykańskie służby, które mają przytrzeć nosa napoleońskim ambicjom gerontofila „Emmanuela I. Micron” (mikry, bowiem niewielkiego jest wzrostu).

RescueBrain: – Czy Amerykanie robią coś jeszcze? Przecież realizacja „europeizacji Europy” oznacza wypchnięcie USA z Europy oraz zwycięstwo strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego!

Intermarium – Międzymorze.
Intermarium – Międzymorze

R.E.D.: – Działania Amerykanów idą w kilku kierunkach. Po pierwsze, starają się doprowadzić do konfliktu pomiędzy UE a Rosją, gdyż wtedy zachowały by pozycję arbitra oraz ewentualnego mediatora, czyli: nadrzędną pozycję względem krajów Europy posługując się starą socjotechniką „divide et impera” („dziel i rządź”). Wysługują się tu krajami – „dywersantami”, które popadły w skrajną polityczną zależność od USA. Amerykanie traktują je całkowicie instrumentalnie, np. Departament Obrony USA otwarcie mówi o tzw. ”strefach zgniotu”, które w przypadku działań militarnych zostaną całkowicie zniszczone. Są do nich m.in. zaliczane: Gruzja, Ukraina oraz Polska. Drugim kierunkiem działania jest patronat nad koncepcją Trójmorza. Rozsadza ona niemiecko-rosyjskie imperium oraz daje namiastkę suwerenności krajom Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej od dominacji niemiecko-rosyjskiej, ale nie: amerykańsko-żydowskiej.

RescueBrain: – A jaki jest związek z NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, Narodowodemokratyczna Partia Niemiec) ze strategicznymi celami Niemiec?

R.E.D.: – O tym w Polsce się nie mówi, a jeśli już – to niewiele. NPD jest przykładem tzw. rządowego koncertu (gry na drugim fortepianie). Było bowiem kilka prób delegalizacji tej partii. Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe odmawiał. Stwierdzał bowiem, że działalność tej partii – to robota „rządowa” („działalność NPD była w dużej części inspirowana przez agentów Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji w kierownictwie partii i nie sposób było odróżnić działań partii od działań wywiadu”). Okazało się bowiem, że całe kierownictwo NPD to agenci różnych służb specjalnych. Nadto, podczas kolejnych prób wyszło na jaw, że nie tylko kierownictwo, ale i średni szczebel tej partii (co najmniej 120 wysokich funkcjonariuszy) to konfidenci Urzędu Ochrony Konstytucji (w tym: Wolfgang Frenz – wiceprzewodniczący NPD w Nadrenii-Westfalii i przewodniczący partii w tym landzie Ugo Holtmann, Tino Brandt w Turyngii, czy Rainer Fromm – szef NPD w Meklemburgii; itd., itp.).

RescueBrain: – A jaki jest program NPD?

R.E.D.: – Właśnie! Otóż program NPD odmawia uznania międzynarodowych umów podpisanych przez rząd w Bonn, gdyż – według kierownictwa NPD – jako emanacja władz okupacyjnych nie ma on prawa do reprezentowania narodu niemieckiego. NPD stoi na gruncie niemieckich granic z 1939 roku. W związku z tym w swoim programie postuluje m.in. rewizje granic międzypaństwowych (zwłaszcza z Polską) oraz docenienie socjalnego dorobku narodowosocjalistycznej III Rzeszy. Celem NPD jest również zmiana konstytucji, bezpośrednie wybory prezydenckie, renegocjacja układów międzynarodowych, referendum w sprawie członkostwa w UE i przywrócenie marki niemieckiej. NPD dąży do wprowadzenia demokracji wzorowanej na szwajcarskich kantonach, które posiadają bardzo szeroką autonomię. Program oraz działania socjotechniczne NPD względem niemieckiego społeczeństwa są to bardzo podobne do tych, które podejmował Adolf Hitler przed wyborami, co w efekcie dało mu zwycięstwo oraz stanowisko kanclerza.

RescueBrain: – Rzeczywiście: mamy tu swoistą recydywę oraz „usuwanie” przez Niemcy skutków II. wojny światowej. Nota bene, Niemcy za zniszczenia wojenne (oszacowane na kwotę 850 mld $), których doznała Polska, jeszcze nie zapłaciły.

R.E.D.: – Odmowa uiszczenia reparacji wojennych to jedna kwestia. Druga, to dążenie Niemiec do uchylenie kolejnego skutku II. wojny światowej, jakim było przyznanie Polsce „Ziem Zachodnich i Północnych”. Amerykanie w obliczu rozgrywki z Chinami oraz Rosją, chcąc przeciągnąć Niemcy na swoją stronę, mogą zagrać „polską kartą”, dając zgodę na rewizję postanowień konferencji czterech mocarstw w Poczdamie z 1945 roku. W zamian za odzyskanie „Ziem Utraconych” Niemcy porzuciłyby strategiczne partnerstwo z Rosją oraz przyłączyłyby się do antyrosyjskich działań. V. rozbiór Polski mógłby być połączony z niemiecką akceptacją dla powstania POJLIN (amerykańsko-żydowskiej okupacji terenu Polski, przejęcia polskiego narodowego majątku oraz struktur państwa przez żydów, zwalczanie polskiego oporu jako antysemityzmu). Rosji – te działania polityczno-terytorialne prezentowano by jako utworzenie „strefy buforowej”, której zaistnienia oczekiwała.

RescueBrain: – Czy Niemcy przygotowują się do kryzysu finansowo-gospodarczego?

R.E.D.: – Tak! Swego czasu żyd pełniący funkcję premiera RP (choć nie wygrał wyborów) Matthias Muravetsky [z: ‘We, the (Jews) People’; opozycja zwie go: Mateuszek Kłamczuszek] mówił, że Polska wtedy wyjdzie z Unii, gdy zrobią to Niemcy. Trzeba wiedzieć, że Amerykanie systematycznie podejmują działania, które mają doprowadzić do rozpadu UE. Cel zostanie tym pewniej osiągnięty, gdy procesom destrukcji ulegną Niemcy.

RescueBrain: – Jaki jest amerykański scenariusz wydarzeń w Niemczech?

R.E.D.: – Analiza danych ekonomicznych (uzyskanych m.in. w trakcie afery „diselgate”, czy też śledztw w związku z udziałem niemieckich banków w procederze prania brudnych pieniędzy, itd.) dała amerykańskim służbom federalnym obraz stanu niemieckiej gospodarki. Potężny kryzys finansowo-gospodarczy za rok – dwa dotknie Niemcy. To, w połączeniu z kryzysem PIIGGS (dosłownie: świnie; skrótowiec na określenie państw o złej sytuacji budżetowej: Portugal, Ireland, Italy, Great Britain, Greece, Spain) powinno rozsadzić Unię Europejską. Przygotowując się na ten scenariusz Niemiecki Bank Federalny od pewnego czasu drukuje nowe deutsche-marki, zaś Amerykanie – nadchodzący kryzys starają się pogłębić. Obecnie Niemcy (a także Szwecja) zadłużają się, by podołać roszczeniom muzułmańskich imigrantów.

RescueBrain: – Właśnie! Skąd tak nagły napływ imigrantów do Niemiec?

R.E.D.: – Ich napływ z Bliskiego Wschodu do Europy Zachodniej był skoordynowanym działaniem służb specjalnych izraelsko-amerykańsko-tureckich. Imigranci zostali zaopatrzeni w pieniądze (zwykle 10 tys. euro na osobę) oraz dokumenty – głównie pochodziły one z syryjskich wytwórni, które zostały zdobyte przez anty-rządowych rebeliantów, kontrolowanych przez USA oraz Izrael. Co ważne: liczne zamachy (do pewnego czasu) na terenie Europy Zachodniej to również dzieło pracy oficerów służb specjalnych, którzy szkolili zespoły dżihadystów, zaopatrywali je w broń oraz niezbędną wiedzę o technikach walki oraz celach ataków. Więcej: gdy upadało Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie (IPIL; Ad-Daula al-Islamijja fi al-Irak wa-asz-Szam; akronim ang. ISIS, Daesh) służby specjalne anglosasko-izraelskie przetransportowały 4 tys. bojowników razem z bronią oraz rodzinami do Europy Zachodniej, głównie na tereny Niemiec i Francji.

RescueBrain: – Taka doświadczona w boju, bezwzględna, dobrze uzbrojona brygada muzułmańskich bojowników może być poważnym problemem dla Niemiec. Czy przygotowują się oni do wojny?

MOAB-bomb
MOAB-bomb

R.E.D.: – Tak! Nie tak dawno Kanzlerin zaapelowała do Niemców, by zgromadzili w domu zapas żywności i wody na 10 dni. Z reguły tyle trwają walki w mieście i w tym czasie któraś ze stron uzyskuje przewagę. Dalej: amerykańscy wojskowi w kwietniu 2017 r. użyli w Afganistanie najpotężniejszej (dotychczas) bomby konwencjonalnej MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb; materiał wybuchowy: 18.000 funtów, całkowita masa: 22.000 funtów; koszt: 314 mln $) do zniszczenia kompleksu jaskiń-bunkrów Tora Bora. To było ostrzeżenie skierowane m.in. pod adresem Niemców. Ci bowiem – podobnie jak Chińczycy, którzy zbudowali nowy „Podziemny Wielki Mur Chiński” kryjący broń jądrową w tysiącach kilometrów tuneli; obecnie mają około 10 tys. głowic o mocy około 400 kT – wydrążyli pod przykrywką długo trwających inwestycji (np. nowy port lotniczy Berlin-Brandenburg) gigantyczne kompleksy podziemnych bunkrów dla pół milionowej armii razem z rocznymi zapasami broni, amunicji, paliwa, wody i żywności.

Posejdon d. status-6
Posejdon d. status-6

RescueBrain: – Dopiero co Niemcy wytknęły amerykańskim spec-służbom totalną inwigilację europejskich rządów, dyplomatów, wojskowych oraz służb specjalnych. I wtedy właśnie okazało się, że niemiecki wywiad BND również inwigilował kilkudziesięciu prezydentów, premierów i ministrów oraz ich biura w krajach UE i NATO, w tym szczególnie: polski rząd oraz MSW.

R.E.D.: – By móc działać – trzeba mieć wiedzę. Stąd niemieckie służby – dodam, że całkowicie swobodnie – prowadzą swoją działalność w Polsce, podsłuchują szereg instytucji oraz obywateli. Między innymi w tym celu we Frankfurcie nad Menem powstał największy w Europie węzeł telekomunikacyjny, który non stop podsłuchuje, nadaje oraz odbiera komunikaty elektroniczne. Swoim zasięgiem obejmuje tylko Europę. Drugi, w Monachium, inwigiluje powierzchnię całej Ziemię.

RescueBrain: – Rozumiem, że Bundesnachrichtendienst ściśle współpracuje z licznymi żydowskimi spec-służbami!

R.E.D.: – Tak! Współpraca niemiecko-żydowska ma długą tradycję, a jej wymiar ma wybitnie anty-polski charakter. Kanclerz Bismarck w 1847 roku powiedział, że: „Po to pan Bóg stworzył Żydów, żeby szpiegowali w Polsce na rzecz Niemiec”. Tak było w okresie rozbiorów, i tak było w okresie 20-lecia międzywojennego oraz po II. wojnie światowej. Niemcy za kanclerza Konrada Adenauera pomogły Izraelowi w zdobyciu w Norwegii 20 ton ciężkiej wody i sfinansowały (7 mld marek, z czego 4 umorzono) projekt „zagospodarowania Pustyni Negew”. Umożliwiło to żydom zbudowanie własnego atomowego arsenału. Zaś kooperacja BND dotyczy – z przestrzeni i wymiarów interesujących nas ze względu na tok rozważań – zarówno terenów Polski, jak i Bliskiego Wschodu. Przekazuje ona agentom Mo$$adu – Lakam – Aman – Szin Bet – J[ednostki]8200 (shmone matayim) …. (wpisz: właściwą służbę) dane wywiadowcze, przemysłowo-technologiczne, cyber-kryptologiczne, broń, fałszywe niemieckie paszporty, organizuje wśród dwu milionowej ukraińskiej emigracji w Polsce uzbrojone bojówki oraz siatki wywiadowcze, itd. Niekiedy, na naszą prośbę, inspirują badania, których przeprowadzenie byłoby dla nas z różnych względu niewygodne, niezręczne, itd., jak było w przypadku stożka Etny. (po chwili przerwy) Jestem już zmęczony.

RescueBrain: – To są ważne informacje oraz bardzo pouczające rozważania. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia wkrótce! !להתראות בקרוב (Lehitraot be-karow!).

Tą wypowiedzią kończymy kolejną część wywiadu z byłym szefem służb specjalnych.

RescueBrain, (2019.05.04, 20:46).

* Nazwisko i imię rozmówcy zastrzeżone do wiadomości Redakcji.

Przeczytaj pierwszą część wywiadu:

„Właśnie teraz macie szansę!” (wywiad z b. szefem służb specjalnych). „Lot nad kukułczym gniazdem” (5.1.)

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Spostrzegawczy mówi

  Jak zwykle do wypowiedzi Żyda trzeba podchodzić z bardzo dużą rezerwą. Jakiś konkretny cel mu, a właściwie im poprzez tę ” szczerość ” przyświeca.

 2. zyz mówi

  Może na koniec życia się nawrócił i stał się polonofilem?!

  1. Zulu-Tango-Tango mówi

   Deklarował, że zydom zrobić „kuku” przekłuwając balon ich pychy!

  2. lol mówi

   Czy można zydom ufa?!

 3. zuzia mówi

  „Z frontu walk w Polin. Spiker zapowiada: za chwilę nadamy relację z frontu ciężkich starć w Polin. Najbardziej zaciekłe walki nasze oddziały toczą w okolicach i w samym mieście Kroke (Kraków). Jest tam nasz korespondent wojenny – major Jonny Izaraels.
  – Hallo Jonny!
  – [nieco przeciągając, podekscytowanym głosem à la Max Kolonko] Taaak! Siądźcie wygodnie w fotelach i oglądajcie! Za to pewno dowódca nagrodzi naszego kaprala tygodniową przepustką! To był piękny strzał! Trzeba go koniecznie zobaczyć na filmie w zwolnieniu! Buntownik po prostu nakrył się nogami! Z ponad dwóch kilometrów snajper naszej niezwyciężonej armii zastrzelił uzbrojonego tubylca! Prosto w głowę, gdy to zwierzę rzucało w naszą stronę kamieniami! Za chwilę też zastrzelił jego uzbrojonego syna, który puszczał podpalone latawce w narodowych barwach! W sumie dzisiaj nasz snajper może się poszczycić doskonałym wynikiem: na pewno trafił dwunastu nastoletnich gojów, którzy brali udział w nielegalnych rozruchach. Nie darmo generał-gubernator okupowanych terytoriów Michael Phollop dosłownie zasypał ulotkami w jidysz miasta oraz wsie. Ostrzegł w nich te brudne zwierzęta, że noszenie flag lub godła byłego ich państwa, świętowanie rocznic, wszelkie zgromadzenia, manifestacje, odmowa pracy, nie płacenie podatków, nie poddanie się chipowaniu, zakrywanie twarzy, rzucanie kamieniami, robienie wideo lub zdjęć, lub nagrywanie żołnierzy w trakcie wykonywania swoich obowiązków, a to w celu zakłócenia morale obywateli i żołnierzy lub w celu destabilizacji państwa, słowem: jakikolwiek opór w dowolnej formie – będzie karany śmiercią! Za masowe protesty gojów, by nauczyć ich moresu, nasza artyleria ulokowana na wzgórzu Vavele ostrzela późnym popołudniem położone poniżej miasto! I tak wiele dzielnic Kroke już płonie, a horyzont zasnuwa dym, gdyż nasze lotnictwo w wielu miejscach zrzuciło napalm! Podam też meteorologiczną ciekawostkę, że na niebie nad Kroke pojawiła się niezwykła chmura: Cumulus Flammagenitus. Takie obłoki pojawiają się podczas erupcji wulkanów czy pożarów buszu. Do ich powstania konieczna jest wysoka temperatura i sporo pary wodnej. Relacjonował: Jonny Izaraels.
  Wielu z Was pomyśli: to fikcja! To nie możliwe, nie w XXI wieku, nie w Europie! Czyżby?! Od drugiej połowy XX wieku armia USA na Bliskim Wschodzie realizuje cele polityczne planu tzw. ‘wielkiego Izraela’! Skutkiem tego izraelscy sąsiedzi (tej chwili jeszcze poza Iranem) zostali obdarzeni ‘amerykańską demokracją’, czyli chaosem i nędzą! A Żydzi bezkarnie uskuteczniają ludobójstwo na Palestyńczykach i Syryjczykach! A cały świat na to NIE reaguje! Nie w Europie? Przecież ‘demokrację’ pomogli też Amerykanie zbudować Ukraińcom nad Dnieprem! Z podobnym skutkiem! Mniej więcej od dwudziestu lat, tzn. od czasu, gdy przemysł holokaustu zgromadził dokumenty dotyczące pożydowskiego majątku w amerykańsko-izraelskim kondominium [(z łac. con- = 'współ-’, dominium = 'panowanie’) – kolonia lub inne terytorium zarządzane wspólnie przez dwa lub więcej państw-metropolii)] Polin – trwały przygotowania do zaatakowania naszego kraju. Filosemityzm i/lub zażydzenie rządzącej sitwy [wystarczy przypomnieć dowcip z okresu rządów premiera Mazowieckiego: Czym się różni rząd w Warszawie od tego w Tel Awiwie? W zasadzie niczym. Choć my mamy jednego Syryjczyka (nazwisko jednego z ministrów) – od tamtego czasu nie wiele się zmieniło!] oraz kompradorska uległość wobec mocarstw – ułatwiła im to. Podpisanie przez prezydenta USA D. Trumpa rasistowskiej ustawy JUST 447 stwarza prawny przyczółek do zagarnięcia naszego narodowego majątku, przechwycenia władzy w Polin i zorganizowania tubylcom ‘polskich obozów pracy’! W XXI wieku, w Europie – Holokaust nas również może spotkać! Już wcześniej Anglosasi wielokrotnie nas sprzedawali, przedostatnio: w Jałcie i Teheranie. Wtedy to spotykało nas ludobójstwo czy to z rąk niemieckich żołdaków, czy NKWD-owskich siepaczy. Baczmy, by historia znów się nie powtórzyła!”

 4. michu mówi

  Pewne rzeczy są oczywiste np to, że Niemcy będą próbować odwrócić skutki II wojny, którą przegrali. To że prasa w Polsce nie jest w rękach Polaków to np z kolei nie jest dla nikogo sensacją… Na razie naszym sukcesem jest to, że w Polsce mówi się głównie po polsku w obecnych granicach 😉

  1. Jurek mówi

   Stanowi dla nich zagrożenie

 5. PYTEK mówi

  J8200 (shmone matayim) to jednostka do wojny elektronicznej?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.