P. Krzemiński: Jakie są granice władzy papieskiej?

Fot. Pixabay.com
18

Dla wszystkich katolików jest jasne, że papież sprawuje nadrzędną władzę w Kościele i nikt nie prawa podważać jego naczelnej jurysdykcji. Oczywiście nie zmienia to faktu, że papież nie tylko jest zobowiązany wszystkimi zasadami wiary, które dotyczą świeckich i duchowieństwo w ogóle, ale jego głównym zadaniem jest stanie na straży Tradycji Apostolskiej. Na samym wstępie zaznaczę, że żaden świecki czy ksiądz nie prawa rozliczać urzędującego papieża z tego czy spełnia swoją rolę. Nie oznacza to jednak, że papież posiada władzę bezwarunkową, jeżeli bowiem popadnie w herezję i będzie ją monotonnie narzucać Kościołowi, wtedy de facto traci asystencję Ducha Świętego, mimo że de iure dalej pozostaje papieżem. Duch Święty nie może bowiem działać przez kogoś, kto notorycznie i świadomie odrzuca prawdy, na których opiera się cała Tradycja Kościoła.

Doktor Kościoła Św. Robert Bellarmin w swoim dziele (De Romano Pontifice, II, r. 29. i r.30.) napisał:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Wolno stawiać opór biskupowi Rzymu, który próbuje zniszczyć Kościół. Powiadam, że wolno mu stawiać opór przez nieposłuszeństwo jego rozkazom oraz przez zapobieganie wykonywaniu jego woli. Papież, będący jawnym heretykiem automatycznie (per se) przestaje być papieżem i głową Kościoła, jako że natychmiast przestaje być chrześcijaninem oraz członkiem Kościoła. Z tego powodu może być on sądzony i ukarany przez Kościół. Jest to zgodne z nauką wszystkich Ojców, którzy nauczali, że jawni heretycy natychmiast tracą wszelką jurysdykcję.”

Kard. Robert Bellarmin
Kard. Robert Bellarmin

Należy zaznaczyć, że jest to stanowisko tego konkretnego Doktora Kościoła. Jednak przeciwnicy tej opinii muszą powołać się na choć jednego świętego, który posiadałby autorytet podobny do kardynała Roberta Bellarmina i który wprost głosił, że heretyk ma prawo zarządzać Kościołem. Nie posiadam żadnych kompetencji, żeby podważyć nauczanie Świętego Roberta Bellarmina lub uznać, że zobowiązuje ono cały Kościół. Jako osoba rozumna mogę jednak w oparciu o zdrowy rozsądek dokonać interpretacji słów świętego.

Po pierwsze katolik ma obowiązek zachować wierność Tradycji Apostolskiej, nawet jeżeli papież, Dykasteria Nauki Wiary czy w ogóle Stolica Apostolska, będzie głosić inną Ewangelię niż tę, która zbudowała Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski Kościół. Po drugie mamy obowiązek przeciwdziałać najwyższym władzom Kościoła, jeżeli niszczą one moralność katolicką uświęconą przez dwa tysiące lat istnienia Kościoła. Po trzecie w końcu, jeżeli papież przez notoryczną i monotonną herezję będzie szkodzić Kościołowi, to grono kardynalskie posiada kompetencje, żeby wymusić na odstępcy złożenie urzędu.

Jednocześnie należy podkreślić, że Kościół nigdy nie ogłosił żadnego konkretnego działania wobec papieża-heretyka, a więc debata na ten temat pozostaje otwarta. Zdrowy rozsądek podpowiada jednak, że odstępca nie może uważać siebie za Namiestnika Chrystusa, ponieważ byłby to grzech przeciwko Duchowi Świętemu.

Przeczytaj także:

P. Krzemiński: Nadszedł czas na nową kontrreformację!

Czy Duch Święty wybiera papieża?

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. W K mówi

  Papież ma mniejszą władzę niż kiedyś miał kardynał Richelieu.

 2. Wladca mówi

  Tylko Poprzez swoje poparcie kampanii tzw.pandemii,bergoglio okazal sie slugusem NWO,a poprzez to smierdzaca szmata na uslugach zydowstwa ,czyli Jak powiedzial Pan Jezus,diabla.I tyle.

 3. Paweł mówi

  Apeluję jednak o kulturę w komentarzach. Wielu katolików jest zdezorientowanych obecnymi zawirowaniami i jeżeli katolicy wierny Tradycji chcieliby do nich dotrzeć, to na pewno nie bluzgami i przekleństwami. Potrzebna jest teologia i merytoryka.

 4. Paweł mówi

  Armand-Jean du Plessis de Richelieu był pierwszym premierem Francji, więc jako pierwszy minister Francji miał ogromną władzę polityczną. Nie o taką władzę chodzi mi w tym felietonie. Wolałbym odwołania do Innocentego III czy Św. Grzegorza VII, którzy swoją władzą duchowną ustalali ład w całej Europie. Obecnie Rzym niestety ustala wielki chaos i to nawet nie w Europie, gdzie nie ma nic do gadania, tylko w świątyniach. Albo się opamięta, albo skończy gorzej niż najmarniejsze miasto.

 5. dsa mówi

  …no P. Międlar – pałka się przegła – albo jednoznacznie odetnie się Pan od tych bluźnierstw “Duch Święty nie może bowiem działać przez kogoś, kto notorycznie i świadomie odrzuca prawdy, na których opiera się cała Tradycja Kościoła.” i przestanie je pozwalać publikować, albo uj z Panem – czekam na artykuł potępiający tego typu bluzgi i insynuacje jakoby ktokolwiek z ludzi mógł sobie wyobrażać, żeby Duch Św. czy to przez niego przemawiał, czy to w ogóle miał cokolwiek wspólnego z jakimkolwiek śmiertelnikiem, a już na pewno z szalbiercą, oczajduszą, pontifexem maximusem, który uzurpuje sobie rolę Pantokratora, któy dopiero na Ap. Piotrze zbuduje Swą eklezję… dość tego!
  PS. Przypominam Panu jedno i najważniejsze – grzech obrazy Ojca, a insynuacje ww. nie sposób ocenić inaczej jest jedynym, który nie może zostać wybaczony przez miłosiernego Ojca, więc zastanów się Pan dobrze i dwa razy… ma Pan czas 3 dni.

 6. Paweł mówi

  DSA, jestem bardzo ciekawy co planujesz wobec Jacka Międlara, który jest katolikiem 🙂
  Takie groźby to proponuję zamieszczać pod patostreamami, nie pod tym portalem. Twój wyraz niezadowolenia przypomina grymas dziecka z piaskownicy.

 7. Paweł mówi

  Warto przypomnieć fragment katechizmu Gasspariego o prawdziwym Kościele Chrystusowym:
  Art. 2
  O prawdziwym Kościele Chrystusowym

  123. W co wierzymy przez pierwsza część dziewiątego artykułu Składu Apostolskiego: Święty Kościół Powszechny?

  Przez pierwszą część dziewiątego artykułu Składu Apostolskiego: Święty Kościół Powszechny, wierzymy, że istnieje społeczność nadprzyrodzona, widzialna, święta i powszechna, którą ustanowił Jezus Chrystus, gdy żył na świecie, i nazwał Kościół swoim.

  124. W jaki sposób pierwsza część dziewiątego artykułu wynika z artykułu ósmego?

  Pierwsza część dziewiątego artykułu wynika z artykułu ósmego, bo chociaż Jezus Chrystus jako założyciel kościoła ustawicznie w nim mieszka, to jednak świętość otrzymał Kościół w darze od Ducha Świętego, który jest źródłem i dawcą wszelkiej świętości.

  A. O założeniu i ustroju Kościoła

  125. Po co Jezus Chrystus ustanowił Kościół?

  Jezus Chrystus ustanowił Kościół po to, aby dalej pełnił w świecie Jego zadanie, aby mianowicie w Kościele i przez Kościół aż do skończenia świata ludziom były przydzielane owoce Odkupienia, dokonanego na krzyżu.

  126. Kto ma rządzić Kościołem z woli Jezusa Chrystusa?

  Z woli Jezusa Chrystusa Kościołem rządzić mają apostołowie pod zwierzchnictwem Piotra, oraz ich prawowici następcy.

  127. Kto jest prawowitym następcą świętego Piotra w rządach nad całym Kościołem?

  Prawowitym następcą świętego Piotra w rządach nad całym Kościołem jest każdorazowy Biskup Rzymu, czyli Najwyższy Kapłan rzymski, innymi słowy Papież, bo on sprawowanie najwyższej władzy obejmuje po Piotrze, który był Biskupem miasta Rzymu i umarł jako Biskup miasta Rzymu.

  128. Kto jest prawdziwą głową Kościoła?

  Prawdziwą głową Kościoła jest sam Jezus Chrystus, który w sposób niewidzialny zamieszkuje go, rządzi nim i jednoczy w Sobie Jego członków.

  129. Dlaczego Papież rzymski zwie się i jest głową widzialną Kościoła i Namiestnikiem Jezusa Chrystusa na ziemi?

  Papież rzymski zwie się i jest widzialną głową i Namiestnikiem Jezusa Chrystusa na ziemi, ponieważ widzialna społeczność musi mieć widzialną głowę, więc Jezus Chrystus św.Piotra i jego następcę aż do końca świata ustanowił taką głową widzialną Kościoła i zastępca swoim we władzy nad Kościołem.

  130. Jakąż tedy władzę posiada Papież rzymski?

  Papież rzymski z prawa Bożego posiada w Kościele nie tylko pierwszeństwo honorowe, lecz także najwyższą władzę rządzenia zarówno w tych sprawach, które dotyczą wiary i obyczajów, jak i w tych sprawach, które należą do porządku i rządzenia.

  131. Jaka jest władza rzymskiego Papieża?

  Władza rzymskiego Papieża jest najwyższa, pełna, jemu właściwa i bezpośrednia, zarówno nad wszystkimi Kościołami jako też nad każdym Kościołem z osobna, tudzież nad wszystkimi pasterzami i wiernymi razem jako tez nad każdym z osobna.

  132. Którzy są prawowici następcy apostołów?

  Prawowitymi następcami apostołów z ustanowienia Bożego są Biskupi, których Papież rzymski stawia na czele poszczególnych Kościołów, i oni rządzą potem tymi Kościołami władzą im właściwą pod zwierzchnictwem Papieża.

  133. Czym więc jest Kościół, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa?

  Kościół, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, jest społecznością widzialną ludzi ochrzczonych, którzy zjednoczeni wyznawaniem tej samej wiary i węzłem wzajemnej zależności dążą do tego samego celu duchownego pod zwierzchnictwem Papieża rzymskiego i Biskupów, pozostających w jedności z nim.

  134. Co to jest ciało Kościoła?

  Ciało Kościoła jest to to, co w nim jest widzialne i sam Kościół czyni widzialnym, czyli wierni sami, o ile są w jedno złączeni, rząd zewnętrzny, zewnętrzny urząd nauczycielski, zewnętrzne wyznawanie wiary, udzielanie Sakramentów, obrzędy etc.

  135. Co to jest dusza Kościoła?

  Dusza Kościoła jest to to, co jest niewidzialnym pierwiastkiem duchownego i nadprzyrodzonego życia Kościoła, czyli ustawiczna pomoc Ducha Świętego, pierwiastek władzy, wewnętrzna uległość rządom Kościoła, łaska uświęcająca z cnotami wlanymi etc.

  136. Dlaczego Kościół Jezusa Chrystusa zwie się i jest drogą czyli środkiem koniecznym do zbawienia?

  Kościół Jezusa Chrystusa dlatego zwie się i jest drogą czyli środkiem koniecznym do zbawienia, ponieważ Jezus Chrystus ustanowił Kościół, aby w nim i przezeń owoce odkupienia udzielały się ludziom; stąd nikt spośród tych, którzy nie nalezą do Kościoła, nie może dostąpić zbawienia w myśl zasady: „Poza Kościołem nie ma zbawienia.”

  137. Jak się różni Kościół, przez Jezusa Chrystusa ustanowiony, od innych kościołów, które noszą nazwę chrześcijańskich?

  Kościół ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, różni się od innych kościołów, które się nazywają chrześcijańskimi, znamionami, mianowicie jednością, świętością, powszechnością (katolickością) i apostolskością; Jezus Chrystus przyznał je Kościołowi swojemu, i znajdują się one tylko w Kościele Katolickim, którego głową jest Ojciec Święty w Rzymie.

  138. Czy prawdziwy Kościół można krótszą i prostszą drogą odróżnić od innych kościołów?

  Kościół prawdziwy można odróżnić od innych Kościołów krótszą i prostszą drogą, czyli tym, że Kościół prawdziwy, zgodnie ze starą zasadą Ojców Gdzie Piotr, tam Kościół, podlega Biskupowi Rzymskiemu, jako swej głowie widzialnej, i tę podległość uważa za rzecz istotną.

  139. Jakim sposobem z tej zasady (Gdzie Piotr, tam Kościół) można to wywnioskować?

  Z tej zasady można to łatwo wywnioskować, bo skoro Jezus Chrystus Kościół swój, który miał zawsze trwać, zbudował na Piotrze, przeto tylko taki Kościół może być Kościołem prawdziwym, którym rządzi i kieruje prawowity następca Piotra; tym zaś jest Biskup rzymski, czyli Papież.

  B. O władzy Kościoła

  140. Jakiej władzy udzielił Chrystus Pan Kościołowi, żeby Kościół osiągnął cel, dla którego został założony?

  Chrystus Pan udzielił Kościołowi dla osiągnięcia celu, dla którego został założony, władzy sądowniczej i kapłańskiej; władza zaś sądownicza zawiera władzę nauczania.

  141. Co to jest władza nauczania?

  Władza nauczania jest to prawo i obowiązek Kościoła strzeżenia, wykładania, obrony i głoszenia nauki Jezusa Chrystusa wszystkiemu stworzeniu niezależnie od jakiejkolwiek władzy ludzkiej.

  142. Czy w wykonywaniu władzy nauczania jest różnica między ochrzczonymi i nieochrzczonymi?

  W wykonywaniu władzy nauczania jest różnica między ochrzczonymi i niochrzczonymi:

  ochrzczonym bowiem Kościół naukę przedkłada i nakłada ją na nich, a oni winni ją przyjmować nie tylko z prawa Boskiego, lecz także na podstawie władzy, jaką Kościół ma nad nimi jako nad poddanymi;
  nieochrzczonym zaś Kościół przedkłada naukę w imię Boga, oni zaś winni się jej nauczyć i przyjąć ją nie z rozkazu Kościoła, lecz z prawa Boskiego.

  143. Kto przeto w Kościele posiada władzę nauczania?

  Władzę nauczania posiada w Kościele Papież i Biskupi, którzy pozostają z nim w jedności; stąd mówi się, że oni stanowią Kościół nauczający.

  144. Czy Kościół jest nieomylny w nauczaniu?

  W nauczaniu dzięki ustawicznej pomocy Ducha Świętego, obiecanej przez Jezusa Chrystusa, Kościół jest nieomylny, gdy czy to w zwyczajnym i powszechnym nauczaniu, czy też uroczystym orzeczeniem władzy naczelnej podaje wszystkim do wierzenia prawdy wiary i obyczajów, które są bądź objawione same w sobie, bądź też pozostają w związku z objawionymi prawdami.

  145. Do kogo należy wydawania takich uroczystych orzeczeń?

  Wydawanie takich uroczystych orzeczeń należy zarówno do Papieża jak też do Biskupów, pozostających w jedności z Papieżem, zwłaszcza na soborze powszechnym.

  146. Co to jest sobór powszechny?

  Sobór powszechny jest to zebranie Biskupów całego Kościoła Katolickiego, zwołane przez Papieża; zebraniu temu przewodniczy Papież bądź osobiście, bądź przez swoich legatów, i on też swoją powagą zatwierdza uchwały soborowe.

  147. Kiedy Papież korzysta z przywileju osobistej nieomylności?

  Papież z przywileju osobistej nieomylności korzysta wówczas, gdy przemawia ex cathedra, to jest gdy jako pasterz i nauczyciel wszystkich chrześcijan określa naukę wiary i obyczajów, którą ma przyjąć cały Kościół.

  148. Jaki jest nasz obowiązek względem prawd wiary i obyczajów, które Kościół podaje wszystkim do wierzenia jako objawione od Boga?

  W prawdy wiary i obyczajów, które Kościół podaje wszystkim do wierzenia jako objawione od Boga, czy to przez zwyczajne i powszechne nauczanie, czy też przez uroczyste orzeczenie, winniśmy wierzyć wiarą Boską i katolicką.

  149. Jak się nazywa prawda tak określona?

  Prawda tak określona nazywa się dogmatem wiary, a jej przeciwieństwem jest herezja.

  150. Które są prawdy nie objawione wprost, lecz związane z objawionymi?

  Prawdami nie objawionymi wprost, lecz złączonymi z prawdami objawionymi, są głównie fakta dogmatyczne i wyroki Kościoła o tych twierdzeniach, które on potępił i zabronił.

  151. Czy winniśmy przyjmować także te prawdy, które nie są wprost objawione, ale pozostają w związku z objawionymi, a które Kościół tak samo wszystkim podaje do wierzenia?

  Również te prawdy, które nie są wprost objawione, ale pozostają w związku z objawionymi, a które Kościół tak samo wszystkim do wierzenia podaje, winniśmy przyjmować sercem i ustami dla nieomylności Kościoła, która się rozciąga i na te prawdy.

  152. Co należy wiedzieć o innych dekretach doktrynalnych, które wydaje Stolica Apostolska w sprawach nauki wiary i obyczajów bądź wprost od siebie, bądź też przez święte kongregacje rzymskie?

  Inne dekrety doktrynalne, które Stolica Apostolska w sprawach wiary i obyczajów wydaje bądź wprost od siebie, bądź przez święte kongregacje rzymskie, winniśmy przyjmować z obowiązku sumienia gwoli posłuszeństwa względem Stolicy Apostolskiej, która także tym sposobem spełnia urząd nauczycielski, powierzony jej przez Chrystusa Pana.

  153. Co mogą i powinni czynić Biskupi we własnej diecezji na mocy władzy nauczania?

  Biskupi we własnej diecezji na mocy władzy nauczania mogą i powinni albo sami, albo przez drugich prawdy wiary i obyczajów, przyjęte przez Kościół, podwładnym w stosowny sposób podawać i wpajać, niebezpieczne dla wiary nowości odpierać i w razie potrzeby donosić o nich najwyższej władzy kościelnej.

  154. Co oznacza władza rządzenia w Kościele?

  Władza rządzenia w Kościele oznacza, że Papież dla całego Kościoła, a każdy Biskup dla swej diecezji, dla osiągnięcia celu Kościoła, ma władzę rządzenia, czyli władzę przepisywania praw, sądzenia, karania i zawiadywania.

  155. Co to jest władza kapłańska?

  Władza kapłańska jest to władza sprawowania świętych czynności, zwłaszcza w służbie ołtarza, powierzona świętej Hierarchii, głównie Biskupom, przez Sakrament Kapłaństwa, zmierzająca wprost do zbawienia dusz drogą sprawowania służby Bożej i szafowania Sakramentami i sakramentaliami; nazywa się to duszpasterstwem.

  156. Jakich pomocników mają Biskupi w pracy duszpasterskiej?

  Pomocnikami Biskupów w pracy duszpasterskiej są kapłani, zwłaszcza proboszczowie, którzy podlegają Biskupom według przepisów prawa kościelnego.

  C. O członkach Kościoła

  157. Którzy ludzie są członkami Kościoła, ustanowionego przez Jezusa Chrystusa?

  Członkami Kościoła, ustanowionego przez Jezusa Chrystusa, są ochrzczeni, złączeni węzłem jedności, wiary i wspólności katolickiej.

  158. Kto jest poza Kościołem, ustanowionym przez Jezusa Chrystusa?

  Poza Kościołem, ustanowionym przez Jezusa Chrystusa, są:

  nieochrzczeni
  jawni apostaci, heretycy, schizmatycy i ci ekskomunikowani, których należy unikać

  159. Kto to są apostaci, heretycy, schizmatycy i ekskomunikowani, których należy unikać?

  Apostaci są to ochrzczeni, którzy zupełnie odpadli od wiary chrześcijańskiej; heretycy są to tacy, co uparcie albo zaprzeczają jakiemuś dogmatowi wiary, albo wątpią o nim; schizmatycy są to ci, co się wzbraniają poddać Ojcu Świętemu, albo też nie chcą mieć nic wspólnego z członkami Kościoła, podlegającymi Papieżowi; ekskomunikowani z obowiązkiem unikania ich są to ci, których ta kara spotkała według postanowień świętych kanonów.

  160. Czy ci wszyscy podlegają prawom Kościoła?

  Ci wszyscy podlegają prawom Kościoła, gdyż są jego poddanymi, chyba że Kościół bądź wyraźnie, bądź milcząco uważa ich za wyjętych spod swego prawa.

  161. Czy ekskomunikowani tolerowani są członkami Kościoła?

  Ekskomunikowani tolerowani są członkami Kościoła, ale się ich wyklucza od tych skutków spólności życia z wiernymi, które są wymienione w świętych kanonach, a mogą je oni odzyskać tylko wtedy, gdy zaniechają oporu i otrzymają zwolnienie od tej najcięższej kary.

  162. Czy dorosły, który umiera bez Sakramentu Chrztu, może być zbawiony?

  Dorosły, który umiera bez Sakramentu Chrztu, może być zbawiony nie tylko wtedy, gdy ma wiarę przynajmniej w te prawdy, w które każdy musi wierzyć, bo są one nieodzownym warunkiem zbawienia, i gdy ma miłość, która zastępuje chrzest, ale także wtedy, jeśli przy pomocy światła Bożego i łaski Bożej, nie znając bez własnej winy prawdziwej religii i będąc gotowym słuchać Boga, pilnie zachowywał prawo przyrodzone.

  163. Czy dorosły, ochrzczony ważnie, a należący bez swej winy do sekty heretyckiej lub schizmatyckiej, może być zbawiony?

  Dorosły, ochrzczony ważnie, a należący bez swej winy do sekty heretyckiej lub schizmatyckiej, może również być zbawiony, jeśli nie stracił łaski otrzymanej na chrzcie, a jeśli ją utracił, odzyskał ją przez odpowiednią pokutę.

  164. Co się dzieje z tymi, którzy choć poznali prawdę Kościoła Jezusa Chrystusa, dobrowolnie pozostają poza nim?

  Ci, którzy poznali prawdę Kościoła Jezusa Chrystusa, a jednak pozostają poza nim, grzeszą ciężko i dlatego nie mogą być zbawieni, jeżeli trwają w tym stanie.

  165. Co powinni czynić ci, którzy są poza Kościołem Jezusa Chrystusa, a mają co do tego jakąś wątpliwość?

  Ci, którzy są poza Kościołem Jezusa Chrystusa, a mają co do tego jakąś wątpliwość, winni szczerze szukać prawdy w Panu i wyuczyć się według sił podanej sobie prawdy Chrystusowej, oraz wstąpić do Kościoła Chrystusowego uznanego za prawdziwy.

  D. O różnicy między Kościołem a Państwem i o prawach jednego i drugiego

  166. Czy Kościół, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, różni się od państwa?

  Kościół, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, jest czym innym od państwa; nie ma jednak rozdziału Kościoła od państwa, ani też być nie może państwo słusznie urządzone na zasadzie rozdziału od Kościoła, choć rozdział Kościoła od państwa w wyjątkowych i ważnych okolicznościach może być czasem cierpiany, albo nawet uważany za coś lepszego.

  167. Jakie zasady określają uprawnienia Kościoła i państwa?

  Następujące zasady określają uprawnienia Kościoła i państwa:

  wszystko, co dotyczy zbawienia dusz i czci Bożej, podlega władzy Kościoła;
  wszystkie inne sprawy natury państwowej i politycznej podlegają władzy państwa;
  w sprawach zaś prawa mieszanego według natury i według zamiarów Boskich między Kościołem a państwem panuje zgoda, dzięki której unika się zgubnych dla obydwu sporów.

  168. Czy Kościół może wyrokować także w sprawach z dziedziny państwowej i politycznej?

  Kościół może wyrokować także w sprawach z dziedziny państwowej i politycznej, jeżeli te sprawy pozostają w związku z prawidłem wiary i obyczajów, a zatem ze zbawieniem dusz.

  169. Do kogo należy sąd o tym związku?

  Sąd o tym związku należy do władzy kościelnej, której orzeczeniu katolikowi nie wolno odmawiać posłuszeństwa.

 8. MAREK mówi

  Szanowny Panie Jacku Międlar, apeluję z wielkim naciskiem o usunięcie osoby o nick Dsa , zablokowania z komentowania jakichkolwiek felietonów na Pana Stronie. Człowiek ten notorycznie obraża, ubliża , wyzywa autorów tekstów i innych komentujących. Zawsze się ujawnia i sieje zamęt na wzór złego ducha. Proszę o usunięcie i natychmiastową blokadę ………………………………………….Panie Pawle znakomite podsumowanie obecnej trudnej sytuacji panującej z drogo obecnego Papieża Rzymskiego. Nic więcej dodać nie potrzeba, bo doskonale Pan ujął temat. Pozdrawiam autora znakomitego felietonu K.

 9. KATOLIK mówi

  PRAWDZIWOŚĆ GŁOSZONEJ PRZEZ ŚW. PAWŁA EWANGELII

  Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść4 do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!

  Jeśli Papież Franciszek prowadzi stado drogą herezji, to wyklucza się ze ŚW KK. Autor felietonu dobrze napisał, że w takiej sytuacji may wierni KK mówimy nie, i to nie my idziemy droga schizmy , ale Watykan. Dziękuję autorowi za obronę Tradycji i Ewangelii.

 10. Hammurabi mówi

  WIADOMOŚCI, FELIETONY, HISTORIA, ŚWIADKOWIE RZEZI WOŁYŃSKIEJ, MUZYKA, KULTURA I RECENZJE
  Portal publicystyczno-informacyjny wPrawo.pl, zamieniacie w kolejny portal o tematyce religijnej.

  Według portalu denon.pl”:
  “Zdecydowanie najpopularniejszymi portalami o tematyce religijnej są deon.pl i opoka.org.pl. Oba mają po blisko pół miliona tzw. real users. Po ponad 250 tys. odwiedzających zanotowały serwisy adonai.pl i gosc.pl. Następne w kolejności są niedziela.pl i wiara.pl. W pierwszej dziesiątce są jeszcze trzy katolickie serwisy dominikanie.pl, ekai.pl i radiomaryja.pl”…

  Skaczecie sobie do gardeł i co?
  Jak zawsze nic, bo po pierwsze nic na siłę! Jeszcze trochę a będziecie się kłócili o ilość diabłów na ostrzu szpilki, choć św. Tomasz z Akwinu nad tym pytaniem się głowił o odpowiedział.
  Świat wariuje a dzisiejszy Kościół mu wiernie sekunduje.
  „Nikt zatem nie może być wykluczony, niezależnie od tego, gdzie się urodził, a tym bardziej ze względu na przywileje, jakie posiadają inni, bo urodzili się w miejscach o większych szansach. Ograniczenia i granice państw nie mogą się do tego przyczyniać” Zamykanie granic przed imigracją ekonomiczną – według Jego świątobliwości – jest wyrazem egoizmu, próbą zawłaszczenia dóbr, z których mogliby korzystać (za darmo i bez pracy czerpiąc z cudzego trudu rzecz jasna) także przybysze z krajów biednych. Według papieża „każdy kraj jest także krajem cudzoziemca, ponieważ nie można odmówić potrzebującym, pochodzącym z innego miejsca dóbr z danego terytorium”. Dopóki nie nastąpi wyraźny postęp w rozwoju krajów biednych, państwa rozwinięte powinny szerzej otworzyć się na imigrantów i prowadzić wobec nich politykę opartą na czterech działaniach: przyjmowaniu, ochronie, promowaniu i integracji. Ta ostatnia powinna odbywać się w duchu braterstwa, by zarówno goście, jak i gospodarze mogli zachować swoje tożsamości kulturowe i religijne”…
  Tyle, że świątobliwy “papa” jakoś nie wypowiada się co czynić, kiedy “postęp w rozwoju krajów biednych” będzie się odbywał kosztem niewspółmiernym do efektów i polegał na degradacji ekonomicznej, kulturowej i – o ile to jeszcze możliwe – religijnej krajów rozwiniętych.
  Mamy zatem przyjmowanie, ochronę, promowanie i integrację czyli już nie jedną a cztery “szpilki” i pewnie nawet św. Tomasz nie stwierdziłby ile diabłów się na nich mieści, kiedy przyszłoby mu odwiedzić strefy no go, zachodnie szkoły, parki, baseny czy sklepy.

 11. dsa mówi

  …nic nie planuję – po prostu, uj wam na drogę sataniści i tyle… co mogłem to zrobiłem, więcej się nie da… tak jak napisałem wcześniej – macie takich samych bohatyrów, zbrodniarzy i bandytów zwyczajnych, jak i ukry jako katole – niczym się nie różnicie, więc i los wasz będzie taki sam, jak i ich…

 12. Paweł mówi

  Czyli jaki? Pisz konkretnie…Poza tym co to za porównanie wyznania, które obejmuje wszystkie nacje na świecie, do jednej konkretnej nacji? Jakoś mało przekonująca analogia. Musisz zacząć bardziej rozwijać swoje myśli, bo już AL pisze składniej mimo, że jest zwykłą matrycą.

 13. dsa mówi

  #hammu
  …wprawo miał szansę stać się chrześcijańskim portalem, ale jasunio okazał się być takim samym satanistą, jak i te portale i ich epigoni, które wymieniłeś – to są katolskie szumowiny i tyle, więc nie ma o co kruszyć kopii…
  …co do samej religii – każdy se może wierzyć w co tam chce hammu i mi nic do tego – ja sprzeciwiam się bluźnierczym tezom i satanistycznym praktykom tych, którzy publicznie idą twierdzić, że jest tak, jak oni pierdzielą, czyli co wysra stolec watykański – na to nie ma przyzwolenia, ale jak jasunio jest także katolem no to sprawa się wyjaśniła…

 14. dsa mówi

  #szalony pawełek
  …oj no to bardzo prosto sobie wyobrazić – tak jak i wasi bohatyrowie mordowali niewinnych Lechitów, żeby władza zdrajcy mieszka i następców się uchowała pod katolskim pręgierzem, tak i was ukry wyrżną co do nogi i wprowadzą w polin chwilowo mongrel state II, poczym sami zostaną zgładzeni przez mirotworca putina, który dojdzie aż do lizbony najprawdopodobniej i odbierze sobie wszystko to, co z rosji zajumano… no i za obrazę Ojca pozostaniecie jako poćwiartowany kompost przez ukrów na wieczność…
  …no ale dość… wystarczy.

 15. Paweł mówi

  DSA jedynym reprezentantem chrześcijaństwa jest Święty Kościół Rzymski. Te wszystkie odłamy rzekomego chrześcijaństwa nie mają nic wspólnego z wiarą w Chrystusa. Módl się to może przyjdzie opamiętanie. Nie wiem o co Ci chodzi co do redaktora, przecież on cały czas mówi, że jest katolikiem. Nie wiem jakiego ty jesteś wyznania, ale na pewno nie chrześcijańskiego. Myślę, że już nie ma żadnego sensu z tobą pisać, powinieneś postem i modlitwą wyrzucić całe zło, które wypluwasz.

 16. Hammurabi mówi

  @Dsa
  Skoro twierdzisz, że cytuję: “każdy se może wierzyć w co tam chce hammu i mi nic do tego” – to skąd w tobie tyle nienawiści? Czemu sam sobie zaprzeczasz?
  Zachowujesz się niczym niejaka Lempart z tym jej “wyp…”, bądź lewicowy aktywista na tropie co to z patologii czyni normalność obściskując się z tęczowymi odpadami społecznymi podczas ich marszów.
  Nie rób tak. Sam sobie szkodzisz.

 17. dsa mówi

  #hammu
  …ło matko…
  …prywatnie i w swoich myślach każdy sobie może obić co mu się żywnie podoba – chce sobie uważać, że jakiś zasraniec ma cokolwiek wspólnego z Duchem Św., to nikt mu tego nie zabroni – to jest wolność każdego człowieka… natomiast zupełnie czym innym jest sytuacja, gdy tenże publicznie bluźni i znieważa Ducha Św. takimi tezami – wówczas gonienie takiego pojeba jest tym samym, co ukręcenie rzemyków przez Nauczyciela i zasadzenie laćka przekupniom… rozumiem, że Nauczyciel też był “pełen nienawiści”? buahahahahaha
  …a z drugiej strony jakie to smutne – jesteś tutaj #hammu jednym z mądrzejszych, a nie pojmujesz tak prostej sprawy…

 18. dsa mówi

  #szalony pawełek

  …na tym polega nawrócenie – słyszał ty o czymś takim? każdy człowiek może zawrócić z drogi do lucypera i iść w drugą stronę do Ojca – ale to trzeba słuchać się Nauczyciela a nie obesrańca watykańskiego… niestety jasunio woli lucypera… więc uj mu i wam katolom na tę drogę…

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.