„Kim są Polacy dla anglosaskich elit?” (Postscriptum do wywiadu z b. szefem służb specjalnych). „Lot nad kukułczym gniazdem” (5.5)

8

5. Polacy w systemie wartości anglosaskich elit

RescueBrain:Szalom. Wyjaśnię, że nie planowałem edycji tej części naszych rozmów. Jednak zdecydowałem się na opublikowanie ich fragmentów w formie postscriptum, gdyż świadomość polskiego społeczeństwa w tej kwestii jest dramatycznie niska. Ostentacyjny, lojalno-poddańczy hołd judeolatrycznego szabesgoja J. Gowina – uprzytomniła mi, że jego postępowanie nie będzie przez Polaków dobrze zrozumiane – bez ukazania ważnego kontekstu! Dodam, że korzystam z archiwalnego zapisu rozmów, by w zarysie naświetlić problem, który – jak się okazuje ma rosnące znaczenie: Kim są Polacy dla anglosaskich elit? – patrząc przez pryzmat systemu ich wartości.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

R.E.D.*: – Tak! Jak się okazuje – jest to olbrzymi, a ignorowany problem. Zacznę od tego, że przed 18.06.1815 Nathan Mayer Rothschild już należał do najbogatszych ludzi w Zjednoczonym Królestwie. Dzięki cynicznej grze na londyńskiej giełdzie w tym jednym dniu – wieczorem, po bitwie pod Waterloo, ponad 200-krotnie zwiększył swój majątek. Razem z braćmi [baronowie: James Mayer de Rothschild w Paryżu, Salomon Mayer von Rothschild w Wiedniu, Kalman (Carl Mayer) von Rothschild w Neapolu] oraz ojcem, Amschelem Mayerem Rothschildem we Frankfurcie nad Menem – zbudowali doskonale prosperującą sieć banków (zarabiali m.in. na: kampanii napoleońskiej, gorączce złota w Kalifornii oraz w Australii, budowie Kanału Sueskiego, wydobyciu kamieni szlachetnych w Afryce oraz w Indiach, ropy naftowej nad M. Kaspijskim oraz Ameryce, etc.).

RescueBrain: – Są więc niesamowicie bogaci. Jednak nie ma ich na jakiejkolwiek liście 100 najbogatszych ludzi świata. Dlaczego?

R.E.D.: – To dlatego, że są oni – z punktu widzenia majątku – w lidze kosmicznej względem reszty, tj. tych 70 tysięcy milionerów, multimilionerów, miliarderów, multimiliarderów, etc. Posiadają, jak się szacuje, około 3/5 majątku globalnego. Nie chcą zwracać uwagi zwykłych ludzi, a ci zorientowani – i tak dobrze wiedzą, jaki jest „porządek dziobania”.

RescueBrain: – Czy wypowiedz matki Rothschildów choć trochę nie zdziera tej zasłony złudzeń?

R.E.D.: – To prawda. Zapytana: – „Dlaczego nie ma pokoju na Ziemi” – odparła: „Gdyby moi synowie chcieli, by był pokój – to tak by było. Jednak na wojnie robi się znacznie lepsze interesy!

RescueBrain: – Mamy dobitnie pokazany system wartości żydowskich banksterów! Masowe mordowanych milionów ludzi, ogrom ludzkich nieszczęść oraz tragedii, które generuje wojna – z jednej strony, a z drugiej pusty zysk! Ten drugi – jest dla nich ważniejszy od ludzkiego życia! Czy tzw. wyższe warstwy społeczne nie połakomiły się na żydowskie pieniądze?

R.E.D.: – Ależ tak! Takie bogactwo z reguły oznacza tytuły szlacheckie, skoligacenie z licznymi rodzinami arystokratycznymi na całym świecie, olbrzymi wpływ na świat polityki oraz finansów. Doszło do, jak to się kolokwialnie mówi, zblatowania klasy oraz kasy (exemplum: żyd, premier rządu JKM Benjamin D’Israeli, pierwszy hrabia Beaconsfield). To jedna strona procesu przeobrażeń oraz swoistej asymilacji. Z drugiej, w ujęciu chronologicznym – należy wskazać na radykalny, antytrynitarny, antypapieski, zaciekle antykatolicki brytyjski protestantyzm. Tradycja anglosaskiego purytanizmu była i jest bardzo silnie przesycona judaizowaniem. Zastępowanie językiem hebrajskim – łaciny, przyjmowanie hebrajskich symboli (np. lew Judy na sztandarach purytanów), przestrzeganie Prawa Mojżeszowego (łącznie z świętowaniem szabatu – zamiast niedzieli oraz zakazem spożywania wieprzowiny), przyjmowanie hebrajskich imion, obrzezanie (tak u sekty sabbatarian, czy „żydowskich chrześcijan”), używanie starotestamentowych nazw oraz zwrotów (w nowym kontekście, np. Cromwell = Gedeon i/lub Juda Machabejczyk, niewola egipska = panowanie Stuartów, etc.) – to przejawy licytowania się, dążenia do samo-judaizacji, które często kończyły się przejściem na judaizm. Anglicy przejęli żydowski mesjanizm: uznali się za następców Narodu Wybranego: Anglożydów”, zaś królowie przypisywali sobie pochodzenie od rodu Dawida. Za królowej Elżbiety anglikańscy teologowie głosili, że Anglia – to „Nowy Izrael”, że „Bóg żywy jest angielskim Bogiem”. Wykreowano domysł, że 10 zagubionych plemion Izraela, to ludy anglo-celtyckie, że Anglicy są potomkami żydów, którzy przybyli na Wyspy Brytyjskie za czasów Jakuba. Uzasadniano też, że skoro hebrajskie „brith” oznacza „przymierze”, a „ish” – „mężczyznę”, to słowo „british” świadczy, że Brytyjczycy są nosicielami „Nowego Przymierza”, że „Anglicy są z ducha oraz rasy potomkami Żydów”, że „w Starym Testamencie są korzenie wielkości Anglii”. Byli też przychylni ruchowi syjonistycznemu oraz powrotowi żydów do Palestyny (exemplum: tzw. Deklaracja Balfoura – list wysłany 02.11.1917 przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych lorda Arthura Jamesa Balfoura do barona Waltera Rothschilda w celu przekazania Syjonistycznej Federacji Wielkiej Brytanii i Irlandii).

Izraelski herb Jerozolimy
Izraelski herb Jerozolimy

RescueBrain: – Mamy tu więc podłoże quasi-religijno-teologiczne. Do czego zostało ono wykorzystane?

R.E.D.: Naród Wybrany ma swoją misję, polegającą na zbudowaniu Królestwa Bożego na Ziemi, na globalnym zwycięstwie protestantyzmu (nad katolicyzmem). Anglicy, jako najbardziej chrześcijański naród, posiadający wyższe wartości ludzkie, jest predystynowany, by panować nad światem i obdarzyć go sprawiedliwością, wolnością oraz pokojem: Pax Britannica. Skoro „Anglia jest wybranym narodem Boga”, „jest narzędziem Boga dla wyzwolenia i wychowania ludzkości” – to „Wrogowie Anglii – są wrogami Boga”. Takie uzasadnienie polityki imperialistycznych podbojów i kolonizacji – pozwalało na interpretację tych działań jako aktów boskiego prawa. Tak więc angielski mesjanizm wspierał, podbudowane religijnie, polityczne roszczenia do panowania nad światem.

RescueBrain: – Brytyjska rewolta religijno-polityczna zapewne znalazła przełożenie na ideologicznie słuszną terminologię.

Masoneria.

R.E.D.: – Oczywiście. W ich „nowomowie” (tzw. „english cant”) łamanie zasad prawa międzynarodowego, perfidne intrygi polityczne, okrutne gwałty oraz mordy – propagandowo uzasadniano wzniosłymi celami moralnymi, hasłami wolności, pokoju, sprawiedliwości, cywilizacji, etc. Skoro W. Brytania prowadziła „wojny sprawiedliwe”, była „Imperium Dobra” – była więc w każdych okolicznościach „niewinna”. W tej dychotomicznej logice – jej przeciwnicy byli emanacją Sił Zła, Antychrystami, szatańskimi siłami ciemności, etc.

RescueBrain: – Brytyjskie imperium z czasem słabnie, a amerykańskie kolonie, które wywalczyły niepodległość, zaczynają na wielu płaszczyznach ostro konkurować z metropolią.

R.E.D.: – Właśnie! Ich mieszkańcy, w ramach samo-judaizacji protestantyzmu, stali się „Żydoamerykanami”. Na potrzeby przeobrażeń świadomości społecznej ideę „Narodu Wybranego” przetransformowali przez koncept „Narodu Świętego”, by ostatecznie uznać się za „Naród Boski”, który buduje „Nowy Eden”, „Nowe Jeruzalem”, itd. W tej utopijnej „Ziemi Boga”, „Nowym Raju”, funkcjonować mają zgodny pokój, nieustanna szczęśliwość, bezkonfliktowa harmonia, a pionierski, uniwersalny „homo americanus” żyje bez grzechu pierworodnego. Amerykanie przejęli tradycje: zjudaizowanego protestantyzmu, imperialnego mesjanizmu oraz skrajnego uprzedzenia wobec katolicyzmu. Procesy te zostały swoiście dopełnione, gdy z czasem żydowscy banksterzy całkowicie zdominowali za Atlantykiem bankowość oraz środowiska finansowe. Medialnie eksploatowanym, zasadniczym imperatywem amerykańskiej religii obywatelskiej jest głębokie przekonanie, że Ameryka to nowa „Ziemia Obiecana”, to „Nowy Izrael”. Dlatego Amerykanie są przez Boga „obdarzeni” misją zaprowadzenia pokoju oraz zapewnienia wolności u siebie oraz na całym świecie: Pax americana. To doskonały pretekst do przeprowadzania interwencji w dowolnym miejscu globu.

RescueBrain: – To jest aksjologiczno-polityczna podstawa agresywnego amerykańskiego ekspansjonizmu!

R.E.D.: – Właśnie! Pop-kulturowy mit Ameryki jako „Ziemskiego Raju”, zmaterializowanej utopii, połączony z ortodoksyjno-apokaliptyczną potrzebą nawrócenia całego świata na swoją wiarę oraz agresywno-fanatycznym mesjanizmem, znalazł wyraz w amerykańskiej polityce zagranicznej. Tacy „święci mężowie” misyjnego anty-kościoła, jakim stały się Stany Zjednoczone, jak np. W. Wilson, F.D. Roosevelt, R. Reagan, itd., nie raz mówili, że „USA to naród wybrany przez Boga”, zwłaszcza gdy zachodziła potrzeba usprawiedliwienia amerykańskiego imperializmu.

RescueBrain: – W mediach oraz filmach rodem z Pedowood (to medialne określenie, po licznych aferach pedofilsko-homoseksualnych, na dawne Hollywood) promowany jest stereotyp, że katolik to człowiek głupi, idiota. Ponad 95% Polaków przyznaje się do katolicyzmu. Jak w takim razie są postrzegani Polacy przez judeolatrycznie oraz antykatolicko nastawione anglosaskie elity?

R.E.D.: – Dobre pytanie! W kastowym społeczeństwie hinduskim funkcjonują pojęcia dalitów (uciemiężeni, uciśnieni), czy też nie(do)tykalnych. Tak więc – powiedzmy to sobie wyraźnie: anglosaskie elity postrzegają i traktują Polaków en bloc jako ludzi głupich, jako pariasów! Jeżeli dołożymy do tego żydowskie podejście do gojów, że są „to zwierzęta na kształt ludzi”, to jakiekolwiek problemy etyczne znikają! Czy wobec takiego Narodu warto być – w przypadku groźby wojny – lojalnym? To między innymi dlatego tak „łatwo” w historii najnowszej Anglosasi wielokrotnie, cynicznie zdradzali Polaków!

RescueBrain: – Mamy przedstawione podłoże w postaci judeolatrycznego protestantyzmu. Jak holokaust oraz działalność żydowskiej diaspory wpłynęła na anglosaskie elity?

R.E.D.: – Bingo! F. Fukuyama pisząc książkę „Koniec historii” zwerbalizował marzenia oraz pragnienia anglosaskich elit. Napędzane mesjanizmem judeolatrycznego protestantyzmu, dążą one do zbudowania Nowego Porządku Świata (NWO, New World Order), którego rdzeniem ma być uniwersalne amerykańskie Imperium Mundi – magicznie wieczno-trwałe, gdyż po jego powstaniu następuje „the end of history”. Ważną cechą NWO są żydowskie mesjanistyczno-eschatologiczne inklinacje. „Anglożydzi” bardzo szybko przyswoili sobie religię holokaustu. Uznali, że shoah oraz powstanie państwa Izrael jest spełnieniem przepowiedni Apokalipsy. A. Hitler, jako Antychryst, dokonał rzezi na narodzie wybranym. Teraz więc Żydoamerykanie, jako nowy naród wybrany, który zasymilował „najlepszych synów starego narodu wybranego”, z woli bożej obejmuje mandat panowania nad światem, pokonując Zło, i „zapoczątkowując Nową Erę wiecznej szczęśliwości, pokoju i dobrobytu”. Prymatem politycznym dla Żydoamerykanów jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żydowskiej diasporze oraz państwu Izrael. To podejście jest wzmacniane przez fakt, że żydzi mają w USA wysoce uprzywilejowaną, nadrzędną pozycję.

RescueBrain: – Tak bardzo, że w Isrameryce mówi się, że USA to „kolonia Izraela”, że to „największe terytorium okupowane Izraela”. Wracając do religii holokaustu: pełni ona jeszcze co najmniej jedną funkcję!

R.E.D.: – Tak! Jest dla Stanów narzędziem politycznej dominacji oraz interwencji. Po pierwsze, USA stały się w ten sposób protektorem żydów na całym świecie. Po drugie, ich ochrona ma odniesienia mistyczno-religijne, gdyż są oni „holocaust survivors” (‘ocaleni z holokaustu’). To taka zmodyfikowana wersja „ochrony mniejszości narodowych”, która umożliwiała mocarstwom polityczną ingerencję w sprawy wewnętrzne innych państw pod pozorem pilnowania, czy są respektowane prawa mniejszości. Tą chronioną na całym świecie mniejszością są żydzi. Oni mogą innych pouczać, mówić jak ktoś ma postępować, pozbawiać innych majątku, godności czy praw, ale wszelka przed tym obrona, czy też krytyka postępowania żydów – to anty-semityzm, który jest z urzędu zwalczany, aby nie doszło do kolejnego holokaustu. W ten sposób żydzi usytuowali się ponad prawem. Znajduje to m.in. dobitny wyraz w żydowskich, całkowicie bezprawnych uroszczeniach względem Polski, które Amerykanie chcą od Narodu Polskiego bezwzględnie wyegzekwować.

RescueBrain: – Wątki tzw. anty-semityzmu oraz tzw. zadośćuczynienia ofiarom holokaustu – są w amerykańskiej polityce permanentnie podnoszone.

R.E.D.: – Tak! Żydzi oraz „żydoamerykanie” pilnują, by tego, kto popełni błąd w tych sprawach, spotkała polityczna śmierć! Religia holokaustu jest pod specjalną, troskliwa apologią środowisk żydowskiej diaspory, wspólnoty „holocaust survivors”, lobby żydowskiego, „holocaust industry”. Religia holokaustu i jej rytuały urosły do rangi kodu komunikacyjnego politycznych elit świata zachodniego.

Kod komunikacyjny socjalizmu_1: 1971 rok – pocałunek Breżniewa z Honeckerem.
Kod komunikacyjny socjalizmu: 1971 rok – pocałunek Breżniewa z Honeckerem.

RescueBrain: – W epoce socjalizmu politycy partii komunistycznych demonstracyjnie wymieniali internacjonalistyczne pocałunki i, w ramach hołdu, odwiedzali mauzoleum Lenina. Jak teraz wygląda rytualny kod komunikacyjny politycznej wspólnoty Judeo-Americana Imperium Mundi?

R.E.D.: – Każdy, kto odwiedza stolicę świata tegoż imperium – obowiązkowo składa wizytę w usytuowanym w rządowej dzielnicy Waszyngtonu United States Holocaust Memorial Museum (USHM Muzeum). Ponieważ jest to hołd składany powstaniu państwa Izrael – powinien to zrobić z miną poważną i przejętą, jako wyrazem najwyższej świadomości dostąpienia zaszczytu uczestniczenia w elitarnej wspólnocie. Heksagonalna Sala Pamięci USHM Muzeum posiada kaplicę, w której zwiedzający mogą się modlić i zapalać świece. W rotundzie otoczonej cytatami z Biblii oraz nazwami różnych obozów koncentracyjnych – pali się wieczny płomień. Wszystkie główne miejsca w Radzie Muzeum zajmują pro-syjonistyczni żydzi. Kongres USA „Dni Pamięci Ofiar Holocaustu”, organizowane przez Radę Muzeum USHM, podniósł do rangi ogólnokrajowych, corocznych obywatelskich obchodów upamiętniających holokaust. Są one datowane według księżycowego kalendarza hebrajskiego, dlatego obchodzi się je w różne dni roku – w całym kraju, w budynkach rządowych od Kapitolu po siedziby władz lokalnych, pod flagą „The Star Spangled Banner” (‘Flaga rozświetlona gwiazdami’), z modlitwami oraz śpiewami po hebrajsku.

Kod komunikacyjny socjalizmu: hołd-odwiedziny mauzoleum Lenina
Kod komunikacyjny socjalizmu: hołd-odwiedziny mauzoleum Lenina

RescueBrain: – Waszyngtońskie Muzeum Holokaustu, „szkaradna, monstrualna, groteskowa i makabryczna budowla”, jest położone tuż obok państwowej mennicy (U.S. Bureau of Engraving and Printing). Krąży plotka, że oba budynki połączone są podziemnym korytarzem. Muzeum i mennica pospołu – przypadek? Pewnie dlatego po odprawieniu rytuałów – przychodzi czas na płacenie żydom haraczu. Ta hucpa wokół shoah, zbliżającą się do stanu zbiorowej paranoi – to zapewne nie koniec holokaustomanii?

R.E.D.: – Współczesna Ameryka znajduje się non stop w jej medialno-lobbystycznym potężnym uścisku. W USA powstało kilkadziesiąt świątyń (w formie pomników, muzeów, miejsc pamięci, itd.) oraz około 40 instytutów teologicznych z ośrodkami badawczymi, bibliotekami, itp., które kultywują religię holokaustu. Na ten temat w szkołach publicznych, koledżach, na uniwersytetach organizowane są wykłady, kursy oraz lekcje. Powstał specjalny przedmiot o nazwie: „wiedza o holokauście”. W US Army odbywają się coroczne obrzędy religii holokaustu, odprawiana jest „liturgia pamięci”, wydawane są propagandowe broszury oraz filmy „edukacyjne”. Amerykańskie mass-media niezmiennie 10 godzin tygodniowo poświęcają problematyce holokaustu. Choć III. Rzesza dawno nie istnieje – każdy mieszkaniec USA jest stale indoktrynowany na okoliczność holokaustu oraz anty-semityzmu, by przypadkiem znowu się nie powróciły. A przy okazji w ten sposób żydowski establishment systematycznie umacnia swoje miejsce w strukturach władzy.

Kod komunikacyjny Judeo-Americana Imperium Mundi_1: odwiedziny United States Holocaust Memorial Museum
Kod komunikacyjny Judeo-Americana Imperium Mundi_1: odwiedziny United States Holocaust Memorial Museum

RescueBrain: – Na zachodzie Europy ruchy prawicowe przeciwstawiają się militarnej, politycznej oraz ideologicznej dominacji USraela. Anty-amerykanizmowi często towarzyszy anty-semityzm. Póki co jednak tam nie przeszkadza on żydom. Za to żydzi w USraelu natrętnie propagują stereotyp, że Polak-katolikwyssał anty-semityzm z mlekiem matki”?! Dlaczego?

R.E.D.: – Po pierwsze, Izrael jest bankrutem, który funkcjonuje tylko dzięki amerykańsko-diasporowemu wsparciu finansowemu oraz militarnemu. Wojny oraz programy socjalne kosztują. Po drugie, resurs demograficzno-gospodarczo-przyrodniczy państwa izraelskiego zbliża się do kresu. Bez zagrabienia polskiego majątku narodowego – żydów za chwilę nie będzie! Każda forma oporu oraz utrudnienia migracji żydów do POJLIN przybliża ostateczny koniec „żmijowego plemienia”! Dlatego wszelki opór Narodu Polskiego będzie anty-semicki i jako taki – (z czasem) karany śmiercią! Musicie mieć świadomość, że to jest walka o byt, o istnienie! Tu nie ma sentymentów, czy cywilizowanych reguł – to jest w czystej formie imperialny żydowski rasizm! Ten, kto przegra – zniknie! Niestety, budowa POJLIN już trwa! Z Narodem Polskim, z Państwem Polskim, jak mówił Frédéric Joliot-Curie, trwa „wojna niewidzialna, ukryta”. Szabesgoje oraz żydzi, którzy pasożytniczo obsiedli struktury Państwa Polskiego, mają – jako „policja polityczna (USraela)” – pilnować, by nie powstał jakikolwiek zorganizowany opór polskiego społeczeństwa oraz tresować Polaków i ich pacyfikować – operując argumentem anty-semityzmu. Mają też oszukiwać zbiorową świadomość Polaków co do śmiertelnego zagrożenia, jakim jest żydowska okupacja. Działania podporządkowujące Państwo Polskie maskuje się m.in. w ten sposób, że wmawia się Narodowi Polskiemu, że Izrael jest strategicznym sojusznikiem Polski. Cicha, pokorna, hańbiąca kapitulacja Narodu Polskiego i jego Państwa przez żydowskimi uroszczeniami byłaby miłym akcentem dopieszczającym dominację żydowskiego Herrenvolku (Narodu Panów) w POJLIN.

RescueBrain: – To bardzo smutne. Dziękuję za rozmowę. Tak ostatecznie kończymy wywiad z byłym szefem służb specjalnych.

RescueBrain, (2019.06.02, 14:53).

* Nazwisko oraz imię ś.p. rozmówcy zastrzeżone do wiadomości Redakcji; edycja rozmowy dokonana na podstawie archiwalnych zapisów.

Przeczytaj cztery poprzednie części wywiadu:

„Właśnie teraz macie szansę!” (wywiad z b. szefem służb specjalnych). „Lot nad kukułczym gniazdem” (5.1.)

„Anschluss Polski” (wywiad z b. szefem służb specjalnych). „Lot nad kukułczym gniazdem” (5.2)

„Polska będzie po Ural” (wywiad z b. szefem służb specjalnych). „Lot nad kukułczym gniazdem” (5.3.)

„JUST Act 447 stanowi śmiertelne zagrożenie dla Narodu Polskiego!” (wywiad z b. szefem służb specjalnych). „Lot nad kukułczym gniazdem” (5.4.)

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. zuzia mówi

  „Z frontu walk w Polin. Spiker zapowiada: za chwilę nadamy relację z frontu ciężkich starć w Polin. Najbardziej zaciekłe walki nasze oddziały toczą w okolicach i w samym mieście Kroke (Kraków). Jest tam nasz korespondent wojenny – major Jonny Izaraels.
  – Hallo Jonny!
  – [nieco przeciągając, podekscytowanym głosem à la Max Kolonko] Taaak! Siądźcie wygodnie w fotelach i oglądajcie! Za to pewno dowódca nagrodzi naszego kaprala tygodniową przepustką! To był piękny strzał! Trzeba go koniecznie zobaczyć na filmie w zwolnieniu! Buntownik po prostu nakrył się nogami! Z ponad dwóch kilometrów snajper naszej niezwyciężonej armii zastrzelił uzbrojonego tubylca! Prosto w głowę, gdy to zwierzę rzucało w naszą stronę kamieniami! Za chwilę też zastrzelił jego uzbrojonego syna, który puszczał podpalone latawce w narodowych barwach! W sumie dzisiaj nasz snajper może się poszczycić doskonałym wynikiem: na pewno trafił dwunastu nastoletnich gojów, którzy brali udział w nielegalnych rozruchach. Nie darmo generał-gubernator okupowanych terytoriów Michael Phollop dosłownie zasypał ulotkami w jidysz miasta oraz wsie. Ostrzegł w nich te brudne zwierzęta, że noszenie flag lub godła byłego ich państwa, świętowanie rocznic, wszelkie zgromadzenia, manifestacje, odmowa pracy, nie płacenie podatków, nie poddanie się chipowaniu, zakrywanie twarzy, rzucanie kamieniami, robienie wideo lub zdjęć, lub nagrywanie żołnierzy w trakcie wykonywania swoich obowiązków, a to w celu zakłócenia morale obywateli i żołnierzy lub w celu destabilizacji państwa, słowem: jakikolwiek opór w dowolnej formie – będzie karany śmiercią! Za masowe protesty gojów, by nauczyć ich moresu, nasza artyleria ulokowana na wzgórzu Vavele ostrzela późnym popołudniem położone poniżej miasto! I tak wiele dzielnic Kroke już płonie, a horyzont zasnuwa dym, gdyż nasze lotnictwo w wielu miejscach zrzuciło napalm! Podam też meteorologiczną ciekawostkę, że na niebie nad Kroke pojawiła się niezwykła chmura: Cumulus Flammagenitus. Takie obłoki pojawiają się podczas erupcji wulkanów czy pożarów buszu. Do ich powstania konieczna jest wysoka temperatura i sporo pary wodnej. Relacjonował: Jonny Izaraels.
  Wielu z Was pomyśli: to fikcja! To nie możliwe, nie w XXI wieku, nie w Europie! Czyżby?! Od drugiej połowy XX wieku armia USA na Bliskim Wschodzie realizuje cele polityczne planu tzw. ‘wielkiego Izraela’! Skutkiem tego izraelscy sąsiedzi (tej chwili jeszcze poza Iranem) zostali obdarzeni ‘amerykańską demokracją’, czyli chaosem i nędzą! A Żydzi bezkarnie uskuteczniają ludobójstwo na Palestyńczykach i Syryjczykach! A cały świat na to NIE reaguje! Nie w Europie? Przecież ‘demokrację’ pomogli też Amerykanie zbudować Ukraińcom nad Dnieprem! Z podobnym skutkiem! Mniej więcej od dwudziestu lat, tzn. od czasu, gdy przemysł holokaustu zgromadził dokumenty dotyczące pożydowskiego majątku w amerykańsko-izraelskim kondominium [(z łac. con- = 'współ-’, dominium = 'panowanie’) – kolonia lub inne terytorium zarządzane wspólnie przez dwa lub więcej państw-metropolii)] Polin – trwały przygotowania do zaatakowania naszego kraju. Filosemityzm i/lub zażydzenie rządzącej sitwy [wystarczy przypomnieć dowcip z okresu rządów premiera Mazowieckiego: Czym się różni rząd w Warszawie od tego w Tel Awiwie? W zasadzie niczym. Choć my mamy jednego Syryjczyka (nazwisko jednego z ministrów) – od tamtego czasu nie wiele się zmieniło!] oraz kompradorska uległość wobec mocarstw – ułatwiła im to. Podpisanie przez prezydenta USA D. Trumpa rasistowskiej ustawy JUST 447 stwarza prawny przyczółek do zagarnięcia naszego narodowego majątku, przechwycenia władzy w Polin i zorganizowania tubylcom ‘polskich obozów pracy’! W XXI wieku, w Europie – Holokaust nas również może spotkać! Już wcześniej Anglosasi wielokrotnie nas sprzedawali, przedostatnio: w Jałcie i Teheranie. Wtedy to spotykało nas ludobójstwo czy to z rąk niemieckich żołdaków, czy NKWD-owskich siepaczy. Baczmy, by historia znów się nie powtórzyła!”

 2. zyg mówi

  A jak Trampek, gorliwy żydoamerykanin – traktuje Polaków?

 3. sten mówi

  ,,Bez zagrabienia Polskiego majątku narodowego Khazarów za chwile nie będzie,,
  – To ja Panie, bardzo prosze !

  1. Zulu-Tango-Tango mówi

   Etna wybucha! Nie może jej stożek zsunąć się we „właściwą” stronę?

 4. Dzeta-Rho mówi

  Wspierana przez miliardera George’a Sorosa Fundacja Batorego chce wprowadzenia podatku katastralnego: po prostu wysiedlą Polaków z POJLIN! RED o tym wspominał.

 5. Zulu-Tango-Tango mówi

  Kaczysław niedawno sam powiedział o podatku katastralnym: >”To jest instytucja co prawda znana w różnych krajach i mająca swoją historię, ale instytucja, która w polskich warunkach, gdyby ją wprowadzić na poważnie (…) doprowadziłaby po prostu do wywłaszczenia z wszelkiego rodzaju własności odnoszących się do nieruchomości ogromnej części Polaków”. Podkreślił, że „wprowadzenie tego podatku mogłoby doprowadzić do utraty nieruchomości przez wielu, zwłaszcza mniej zamożnych Polaków i przejęcia własności przez „pewną grupę społeczną, a także być może przez elementy zewnętrzne”.<
  Potwierdza się to, co mówił RED!

 6. PolakMały mówi

  Oby zwycięstwo polskich piłkarzy było dobrym prognostykiem dla starcia Polska – „holocaust industry”!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.