Brak odszkodowania za zgon na skutek szczepienia i 30 tys. zł kary za odmowę donosu do sanepidu. Rządowy projekt ustawy trafił do Sejmu

fot. pixabay
7

2 sierpnia 2021 roku trafił do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1449). Do prezentowania stanowiska rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister zdrowia Adam Niedzielski. Projekt zawiera m.in. przepisy dotyczące utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, z którego będą wypłacane odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne, przy czym nie dotyczy to wyłącznie „dobrowolnych” preparatów na kowid, ale również szczepień obowiązkowych i innych szczepień akcyjnych wprowadzanych w stanie epidemii.

Zaszczepionemu będzie przysługiwać świadczenie kompensacyjne, jeśli wystąpią u niego wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego działania niepożądane, które spowodują konieczność hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo będą polegały na wystąpieniu u tej osoby wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji przez okres do 14 dni. Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało zarówno wtedy, gdy działanie niepożądane szczepionki będzie bezpośrednią przyczyną hospitalizacji, jak i wtedy, gdy następstwem działania niepożądanego będzie pogorszenie stanu zdrowia wymagające hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni. Ma być też wypłacane odszkodowanie do wysokości 10 tys. zł w przypadku konieczności dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu przez pacjenta hospitalizacji. W projekcie nie ma mowy o odszkodowaniu dla rodziny osoby, która zmarła na skutek szczepienia. Maksymalna wysokość odszkodowania ma wynosić 100 tys. złotych.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Niezależnie od uzyskanego świadczenia w ramach funduszu, osoba która zdecyduje się na złożenie pozwu przed Skarbem Państwa o wypłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania w związku z wystąpieniem działań niepożądanych po szczepieniu, ma prawo do dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym.

Ustalenie uprawnień do otrzymania świadczenia kompensacyjnego nie będzie się opierać na zgłoszeniu przez lekarza NOP, lecz na wystąpieniu wymienionych w ChPL działań niepożądanych szczepionki, które zostały potwierdzone w dokumentacji lekarskiej. Autorzy projektu wskazują, że „w tej sytuacji system będzie niezależny od systemu monitorowania działań niepożądanych i potencjalnych niekompletności zgłaszanych w nim zdarzeń”.

Aby uzyskać odszkodowanie trzeba będzie złożyć wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta i wpłacić 200 złotych na rachunek bankowy funduszu kompensacyjnego. Opłata będzie zwracana tylko jeśli zostanie przyznane odszkodowanie. Wniosek można będzie składać w terminie do 3 lat od dnia dokonania szczepienia. Odszkodowanie będzie przyznawane w oparciu o opinię Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, w skład którego ma wejść co najmniej 6 członków – lekarzy posiadających specjalizację przydatną w zakresie merytorycznej oceny wniosków (w dziedzinie chorób zakaźnych, pediatrii, alergologii, neurologii, chirurgii, kardiologii oraz pulmonologii).

Głównym źródłem finansowania funduszu kompensacyjnego będą wpłaty dokonywane przez podmioty (firmy farmaceutyczne i hurtownie), które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych. Wysokość wpłat będzie uzależniona od wysokości zawieranych kontraktów i będzie stanowić 1,5% wartości umowy brutto. Wpłaty nie dokonuje się w przypadku szczepionek zakupionych na podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej w dniu 16 czerwca 2020 roku.

Przepisy dotyczące funduszu kompensacyjnego to tylko część projektu ustawy. Wprowadza ona także możliwość wydłużenia kwarantanny przez sanepid do 30 dni. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny będzie mógł też wystąpić do lekarza sprawującego opiekę nad osobą zakażoną o przedłużenie hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, do czasu poddania tej osoby badaniom laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia. Działanie te mogą być stosowane  wobec  osoby  zakażonej  lub  podejrzanej  o  zakażenie biologicznym  czynnikiem  chorobotwórczym,  który  spowodował  wprowadzenie  stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także  wobec  osoby, która w okresie odpowiadającym okresowi wylęgania choroby zakaźnej przebywała na  obszarze jej występowania lub w inny sposób była narażona na zakażenie.

Projekt ustawy przewiduje też kary administracyjne od 5 do 30 tys. zł za „naruszenia obowiązku udzielania informacji w ramach wywiadu epidemiologicznego”. W ramach wywiadu epidemiologicznego sanepid ma prawo żądać informacji od każdego, kto takie dane posiada o: 1) osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie, 2) osobach, które mogły mieć styczność z osobami wymienionymi w pkt 1, 3) posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną.

Reasumując: Odszkodowania za NOP-y to kpina, a zgony na skutek szczepienia w ogóle nie zostały uwzględnione. Producenci szczepionek na kowid są zwolnieni z opłat na fundusz kompensacyjny. Sanepid będzie mógł wydłużać areszt domowy do 30 dni i karać za brak donosu w sprawie kontaktów z osobami zakażonymi i podejrzanymi o zakażenie. Takie pomysły ma nasza władza. Pełna treść projektu wraz z uzasadnieniem TUTAJ

Zobacz też:

Szczucie na niezaszczepionych, dyskryminacja ozdrowieńców, lockdown za karę. Katarzyna Treter-Sierpińska w CEPolska [WIDEO]

 

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Zbigniew mówi

  Brakuje jeszcze komisarzy w skorzanych plaszczach i zardzewialych karabinach na sznurkach, szukajacych po chatach zegarkow i czegos do jedzenia.

  Typowa zamiana cywilizacji smierci na cywilizacje pasozytnicza.

 2. Ewa-Maria mówi

  Bandycki kraj ,bandyckie obyczaje. To psychopaci rządowi do tego doprowadzili że tak to wyraziłam.

 3. Szczurek mówi

  Nie.Do tego doprowadzilo zidiociale i wypalone komuzydostwem spoleczenstwo ktre do wladzy wyniolso onych degeneratow

 4. Rebih mówi

  Celem tych „odszkodowań” nie jest właściwe odszkodowanie, lecz zapewnienie szybszego dostępu do pieniędzy ludziom poszkodowanym. Obecnie poszkodowani mogą dochodzić odszkodowań chyba tylko na drodze procesowej, więc tę zmianę można uznać za pozytywną (oczywiście w praktyce zapisy mogą być martwe, bo NOP-y nie są rejestrowane jako NOP-y). Prawdopodobnie jest to „kiełbasa ustawodawcza”, która ma pomóc w przepchnięciu ustawy przez parlament i tuszowaniu w mediach pozostałych zmian poprzez eksponowanie właśnie tych zapisów. Już słyszę: „czy nie żądaliście odszkodowań dla ofiar NOP-ów?”

 5. ppp mówi

  trzy lata? a co jak mi się nop objawi po czterech? LOL

 6. W K mówi

  Nie wiem, nie pamiętam, zarobiony jestem.

 7. BP mówi

  Mam wrażenie, że czas się cofnął i jest IIWS tylko trochę inna…

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.