P. Krzemiński: Wilki na ambonach

Lektura książki nieżyjącego już księdza Dominiqua Bourmaud pod tytułem „Sto lat modernizmu” wywarła na mnie ogromny wpływ. Ksiądz profesor z niezwykłą intelektualną zaciekłością broni podstawowych dogmatów wiary katolickiej, a także…