Rozlew krwi, handel ludźmi, pijaństwo i zezwierzęcenie. Przerażające wspomnienia Żydów z getta warszawskiego [WIDEO]

W okresie II wojny światowej nikt nie był wobec swoich bliskich tak okrutny jak Żydzi wobec swych współziomków. Pamiętniki starozakonnych z getta warszawskiego nie kłamią. Z jednej strony rozlew krwi żydowskich mas, okrucieństwo, handel ludźmi, zezwierzęcenie, a z drugiej pijaństwo, hulanki i rozpusta. To obraz żydowskiego getta warszawskiego, który w pamiętnikach naszkicowali: Halina Birenbaum, Abraham … Czytaj dalej Rozlew krwi, handel ludźmi, pijaństwo i zezwierzęcenie. Przerażające wspomnienia Żydów z getta warszawskiego [WIDEO]