Prokuratura domaga się uniewinnienia Jacka Międlara po wyroku za słowa: „Polska antybanderowska”, „żydostwo”! Dlaczego? Publikujemy treść apelacji

W lipcu 2022 roku sędzia Aneta Talaga z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia skazała Jacka Międlara na rok ograniczenia z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Apelację złożyła Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, zaskarżając wyrok w całości na korzyść Jacka Międlara. Po dwukrotnym umorzeniu postępowania przez białostocką prokuraturę, Jacka … Czytaj dalej Prokuratura domaga się uniewinnienia Jacka Międlara po wyroku za słowa: „Polska antybanderowska”, „żydostwo”! Dlaczego? Publikujemy treść apelacji