P. Szymański: Czyszczenie przedpola – plan doktora Hansa Ehlicha wciąż aktualny

Obszar dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego został na trwałe oderwany od Rzeczypospolitej 24 października 1795 kiedy to monarchowie Rosji, Prus i Austrii uzgodnili wzajemnie traktat, zgodnie z którym przeprowadzili ostatni, pełny, III rozbiór Rzeczypospolitej. Traktat rozbiorowy został podpisany w Petersburgu przez Fryderyka hrabiego Augusta Emanuela von Tauenzien, hrabiego Iwana Ostermanna, hrabiego Aleksandra Bezborodko i hrabiego Arkadija … Czytaj dalej P. Szymański: Czyszczenie przedpola – plan doktora Hansa Ehlicha wciąż aktualny