P. Krzemiński: Hipokryzja filozofii ks. Józefa Tischnera

Ksiądz Józef Tischner w swoich dziełach filozoficznych akcentował sprawę dialogu, spotkania i wzajemności. Jego filozofia przeciwstawiała się wykluczeniu człowieka jako takiego i miała na celu otwarcie się na drugiego. Podczas konferencji „Poznanie drugiego człowieka poprzez miłość”, wygłoszonej na początku lat 70. w ramach spotkań w kolegiacie Świętej Anny w Krakowie wykazywał ogólne prawdy o człowieku, … Czytaj dalej P. Krzemiński: Hipokryzja filozofii ks. Józefa Tischnera