P. Krzemiński: Ewangelizowanie pod ostrzałem filozofów, czyli święty Paweł na Areopagu

Wyobraźmy sobie świętego Pawła na Areopagu, kiedy sam jeden dyskutował z grupami filozofów. Wiemy ze świadectwa Dziejów Apostolskich, że chodziło konkretnie o epikurejczyków i stoików. Jedni rozpływali się w cielesności i rozkoszach, twierdzili, że życie człowieka kończy się wraz ze śmiercią i dlatego należy oddać się doczesności. Stoicy natomiast uważali, że dusza jest uwięziona w … Czytaj dalej P. Krzemiński: Ewangelizowanie pod ostrzałem filozofów, czyli święty Paweł na Areopagu