Kuratoria skontrolują szkoły pozwalające działać seksedukatorom LGBT

Instytut Ordo Iuris skierował do wojewódzkich kuratorów oświaty pierwsze skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół w czterech województwach: mazowieckim, śląskim, łódzkim oraz kujawsko-pomorskim. W sześciu szkołach stwierdzono pomijanie rad rodziców przy podejmowaniu decyzji o udostępnieniu szkół organizacjom związanym z ruchem LGBT. Kuratorzy ocenią teraz, czy doszło do naruszenia Prawa oświatowego. W szkole w województwie … Czytaj dalej Kuratoria skontrolują szkoły pozwalające działać seksedukatorom LGBT