Arcybiskup Jędraszewski w ogniu ataków lewicy: ekoterroryści wściekli na prawdę i Pismo Święte

 Arcybiskup Marek Jędraszewski zasłynął wśród środowisk lewicowych swoimi szczerymi słowami, całkiem zgodnymi z prawdą. Wściekłość lewicy wzbudziło stwierdzenie, iż ideologia ekologizmu stoi w sprzeczności z Pismem Świętym. Patriarcha zauważa, iż aktualne trendy stawiają Ziemię w roli bóstwa, co jest niedopuszczalne dla chrześcijan.