„Aborcja nie jest zabijaniem”. Skandaliczne uzasadnienie wyroku w procesie J. Międlar vs J. Scheuring-Wielgus

Wydaje się być rzeczą oczywistą, że polskie sądy jako pierwsze powinny stać na straży życia. Zarówno tych narodzonych, jak i tych którzy przebywają jeszcze pod sercem swojej matki. Nic z tych rzeczy. 27 września 2017 roku, mocą wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, sędzie Agnieszka Modzelewska skazała Jacka Międlara na 6 miesięcy ograniczenia wolności. Jak wynika … Czytaj dalej „Aborcja nie jest zabijaniem”. Skandaliczne uzasadnienie wyroku w procesie J. Międlar vs J. Scheuring-Wielgus