Serbia już płaci Żydom za mienie bezdziedziczne! Katarzyna Treter-Sierpińska w Mediach Narodowych [WIDEO]

W 2016 roku serbski parlament przyjął ustawę o mieniu bezdziedzicznym, na mocy której Serbia będzie wypłacać Związkowi Gmin Żydowskich 950 tys. euro rocznie przez 25 lat. Oprócz tego serbskie gminy żydowskie otrzymają w naturze mienie zidentyfikowane jako żydowskie mienie bezdziedziczne. Taki jest efekt Deklaracji Terezińskiej oraz nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, Izraela i Światowej Organizacji … Czytaj dalej Serbia już płaci Żydom za mienie bezdziedziczne! Katarzyna Treter-Sierpińska w Mediach Narodowych [WIDEO]