Post-modernizm: śmierć versus zmartwychwstanie jako istotne wartości (3)

Europa była, i w części dalej jest, zdominowana przez cywilizację chrześcijańską. Afirmowano w niej życie, jednak problematyka zmartwychwstania, analogicznie jak i śmierci, zajmowała w jej systemie aksjologicznym człowieka bardzo ważne miejsce. Sądzono, w sposób zbliżony do ujęcia tej kwestii przez starożytnego rzymskiego poetę Klaudiana Klaudiusza, że śmierć zrównuje wszystko oraz wszystkich (mors omnia aequat). Post-modernizm, … Czytaj dalej Post-modernizm: śmierć versus zmartwychwstanie jako istotne wartości (3)