PE przeznacza blisko 2 mld euro na „ochronę praworządności” oraz walkę z „mową nienawiści”

Parlament Europejski przyjął wstępny plan budżetu na lata 2021-2027. Prawie 2 miliardy euro przeznaczono w nim na wspieranie organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym, krajowym i transnarodowym, promowanie równości i niedyskryminacji, zwiększanie zaangażowania obywateli i zwalczanie przemocy. W celach programowych znalazły się: ochrona praworządności i promocja demokracji, refleksja nad czynnikami prowadzącymi do reżimów totalitarnych oraz przeciwdziałanie … Czytaj dalej PE przeznacza blisko 2 mld euro na „ochronę praworządności” oraz walkę z „mową nienawiści”