Pakt Hitler-Stalin: IV rozbiór Polski (23 sierpnia 1939)

W związku ze zbliżającą się rocznicą niemieckiej, a następnie sowieckiej agresji na Polskę, z których żadna nie doszłaby do skutku bez podpisanego 23 sierpnia 1939 r. paktu przyjaźni między naszymi sąsiadami (tzw. Pakt Ribbentrop-Mołotow), warto prześledzić kalendarium wydarzeń prowadzących do sygnowania tego dokumentu ustanawiającego IV rozbiór Polski. Poruszając zagadnienie stosunków sowiecko-niemieckich w przededniu wybuchu II … Czytaj dalej Pakt Hitler-Stalin: IV rozbiór Polski (23 sierpnia 1939)