P. Szymański: Polski handel w strefie Międzymorza

Intermarium – Międzymorze.
4

Międzymorze definiuje jako obszar rozciągający się od Szwecji i Finlandii po Grecję i Bałkany. Na tym pasie położonych jest 19 państw o łącznej populacji około 190 milionów ludzi. Państwami brzegowymi tego obszaru są Włochy, Niemcy, Rosja i Turcja. W mojej analizie celowo pominąłem Norwegię, Włochy, Słowenię, Austrię i Rosję. Chciałem zbadać wymianę handlowa tylko na pasie Międzymorza, jedynie z udziałem Niemiec i Turcji jako państw brzegowych. Można postawić tezę, że wymiana handlowa w całej Europie niewiele się zmieniła od czasów imperium rzymskiego, trzeba wziąć pod uwagę schizmę imperium z 1050 roku, oraz zmiany jakie zaszły w okresie dominacji Turcji osmańskiej rozciągającej się od Bałkanów po Krym i wschodnie granice I Rzeczypospolitej. Granice Turcji osmańskiej bardzo przypominają granice Cesarstwa Rzymskiego. Międzymorze, jako rejony wymiany handlowej, byłby nowym tworem w historii Europy, którego szlaki wymiany handlowej, kulturowej i politycznej nie pokrywają się z tradycyjnymi szlakami utrwalonymi przez wieki.

Imperium Rzymskie w swojej szczytowej fazie 117 r. po Chrystusie.
Imperium Rzymskie w swojej szczytowej fazie 117 r. po Chrystusie.
Schizma Imperium Rzymskiego z 1050 roku.
Schizma Imperium Rzymskiego z 1050 roku.
Imperium Turcji Osmańskiej na przestrzeni wieków.
Imperium Turcji Osmańskiej na przestrzeni wieków.
Rozmieszczenie wojsk Tureckich wedle danych z 2020 roku.
Rozmieszczenie wojsk Tureckich wedle danych z 2020 roku.
Innymi słowy, jest plan stworzenia sztucznego bytu, który ma połączyć ludy bardzo zróżnicowane i często zwaśnione. Tu muszę wymienić poważne konflikty między Ukraińcami a Polakami, czy też wojny bałkańskie. Nie można pominąć waśni między Turcją a Grecją. Mamy do czynienia z bardzo złożonymi problemami, których głównym podłożem jest tożsamość narodowa, na która składa się język, religia, tradycja, etos, patos i logos każdego z tych narodów. Każdy naród ma swój własny kod, ducha który go spaja, nie w plemię oparte o system kastowo-rodowy, ale cywilizowany naród z jego wszystkimi zaletami i przywarami. Najlepszym przykładem jest polska komedia „Sami Swoi” w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Przesłanie tego arcydzieła jest zrozumiałe i bliskie tylko i wyłącznie Polakom. „Kaźmirz! Witia wierzchem jedzie! Na kocie?! Nie może być?!” tego dialogu i zaśpiewu kresowego nie da się przetłumaczyć na żaden język! Ten krótki dialog zawiera całą naszą powojenną epopeję, której doświadczyły tysiące polskich rodzin siłą wygnanych z ojcowizny w obce strony przez jałtańskich polityków. Każdy naród ma swój unikalny kod! Swój logos, etos i patos, trójcę świętą, która budowana jest z mozołem przez pokolenia. „I wszystkie maki na….” każdy z nas umie dokończyć tą zwrotkę i to by było na tyle o tej narodowej duszy.
Unia Europejska ma być cudownym panaceum, które położy kres krwawym waśniom między narodami Europy. Roztropność i oświecenie ma wziąć górę nad emocjami, zaślepieniem, nienawiścią plemienną i tak zwanym zabobonem religijnym. Takie przynajmniej jest założenie Unii Europejskiej. Wedle Doktryny Giedroycia, Polska w nowoczesnej koncepcji Jagiellońskiej może odegrać kluczową rolę w budowaniu nowoczesnej i oświeconej Europy na miarę XXI wieku, w której Węgier z Siedmiogrodu będzie pałał braterską miłością do Rumuna, zaś muzułmanin z Bośni rzuci się w ramiona prawosławnemu Serbowi i katolickiemu Chorwatowi. Prymitywna i krwawa „plemienność narodowa” ma być zastąpiona tożsamością oświeconego Europejczyka! Marzenia są ważne! Każdy je ma, podobno nawet ścięta głowa o czymś marzy!
W analizie pominąłem zmiany populacji poszczególnych państw tego regionu w okresie ostatniej dekady.
Przedstawię jak wygląda obecność polskiego handlu w rejonie Międzymorza od 2014 po 2018.
Rok 2014
2014 PKB w Mld$ 2014 Eksport Całość Procent PKB Eksport w przeliczeniu na głowę Eksport do Niemiec Eksport do Polski Import z Niemiec Import z Polski
Albania $13.22 $2.43 18.38% $845.17 $0.0680 $0.0084 $0.2840 $0.075
Bialorus $78.81 $36.08 45.78% $3,795.15 $1.6400 $0.8427 $2.4100 $2.431
Bosnia Hercegowina $18.52 $5.89 31.81% $1,675.79 $0.8932 $0.2812 $1.2680 $0.281
Bulgaria $56.73 $29.38 51.78% $4,123.26 $3.5310 $0.9397 $4.2540 $0.939
Chorwacja $57.08 $13.84 24.25% $3,319.88 $1.5486 $0.1881 $3.4630 $0.567
Czarnogora $4.58 $0.44 9.62% $707.56 $0.0077 $0.0100 $0.1520 $0.022
Czechy $207.81 $174.27 83.86% $16,503.73 $55.7700 $10.4100 $40.1500 $11.865
Estonia $26.21 $17.46 66.61% $13,271.70 $0.7736 $0.3100 $2.0430 $1.159
Finlandia $272.60 $74.33 27.26% $13,528.45 $8.6330 $1.8890 $10.1680 $1.728
Grecja $236.08 $35.75 15.14% $3,327.31 $2.3420 $0.4290 $6.1760 $0.589
Litwa $48.54 $32.39 66.72% $11,279.35 $2.3500 $2.6730 $3.8450 $3.326
Lotwa $31.35 $13.60 43.38% $6,940.21 $0.9320 $0.8810 $1.9140 $1.906
Macedonia $11.36 $4.96 43.69% $2,385.45 $2.0460 $0.0188 $0.8070 $0.101
Polska $545.15 $214.47 39.34% $5,651.86 $55.6150 $47.0200
Rumunia $199.49 $69.87 35.02% $3,546.20 $13.4400 $1.7370 $14.8700 $3.600
Slowacja $100.80 $85.98 85.97% $15,839.40 $18.9460 $7.0200 $12.7500 $4.074
Szwecja $573.81 $164.41 28.65% $16,602.42 $16.0100 $4.7800 $28.2400 $5.251
Ukraina $133.50 $53.91 40.38% $1,197.96 $1.5900 $2.6450 $5.3600 $3.067
Wegry $139.29 $112.19 80.54% $11,428.77 $30.8300 $4.2580 $26.1900 $5.400
Suma $2,740.10 $1,141.66 $216.9661 $39.3209 $211.3640 $46.381
Niemcy $3,879.00 $1,498.15 38.62% $18,122.80 $47.0200 $63.110
Turcja $934.16 $157.61 16.87% $1,982.21 $15.1470 $2.4010 $22.2690 $859.380
Rok 2015
PKB w 2015 Mld$ 2015 Eksport Całość Procent PKB Przeliczeniu na głowę Eksport do Niemiec Eksport do Polski Import z Niemiec Import z Polski
Albania $11.39 $1.929 15.65% $670.95 $0.0600 $0.0035 $0.312 $0.065
Bialorus $56.45 $26.660 47.22% $2,804.29 $1.0730 $0.7500 $1.384 $1.083
Bosnia Hercegowina $16.17 $5.099 31.53% $1,450.28 $1.0850 $0.0488 $1.085 $0.256
Bulgaria $50.19 $25.770 51.34% $3,617.05 $3.7630 $0.5871 $3.763 $0.911
Chorwacja $48.67 $12.843 26.38% $3,079.98 $1.4526 $0.1973 $3.196 $0.579
Czarnogora $4.02 $0.353 8.78% $566.94 $0.0166 $0.0099 $0.129 $0.021
Czechy $185.15 $157.190 84.89% $14,885.80 $50.5600 $9.2200 $36.560 $11.159
Estonia $22.46 $13.890 61.84% $10,559.79 $0.6715 $0.2919 $15.250 $0.880
Finlandia $232.36 $59.680 25.68% $10,861.20 $8.0990 $1.5350 $8.990 $1.448
Grecja $194.86 $28.280 14.51% $2,632.53 $2.0580 $0.3910 $5.014 $0.567
Litwa $41.40 $25.390 61.32% $8,847.84 $1.9930 $2.4690 $3.236 $2.901
Lotwa $27.02 $11.491 42.52% $5,862.83 $0.7300 $0.6820 $1.557 $1.528
Macedonia $10.05 $4.489 44.66% $2,157.58 $1.9900 $0.0276 $0.808 $0.095
Polska $477.33 $194.460 40.73% $5,124.41 $52.2610 $42.880
Rumunia $177.52 $60.600 34.13% $3,075.61 $11.9690 $1.6240 $13.840 $3.384
Slowacja $89.55 $75.051 83.80% $13,826.69 $16.8410 $6.2140 $11.610 $3.745
Szwecja $495.69 $140.130 28.26% $14,150.65 $13.9800 $4.2670 $24.790 $4.789
Ukraina $91.03 $38.120 41.87% $847.19 $1.3280 $1.9770 $3.975 $2.324
Wegry $121.71 $100.290 82.40% $10,216.64 $27.3400 $3.7670 $23.770 $5.000
Suma $2,350.73 $981.715 $197.2707 $34.0621 $202.149 $40.735
Niemcy $3,879.00 $1,328.540 39.49% $16,071.09 $42.8800 $52.261
Turcja $934.16 $143.850 16.73% $1,809.16 $13.4180 $2.3290 $25.664 $857.740
Rok 2016
2016 PKB w Mld$ 2016 Eksport Całość Procent PKB Eksport w przeliczeniu na głowę Eksport do Niemiec Eksport do Polski Import z Niemiec Import z Polski
Albania $11.861 $1.962 16.54% $1.466 $0.0667 $0.0032 $0.4430 $0.072
Bialorus $47.723 $23.537 49.32% $2.476 $0.9363 $0.8139 $1.3180 $1,181.200
Bosnia Hercegowina $16.913 $5.328 31.50% $1.515 $0.8355 $0.0562 $1,130.0000 $0.268
Bulgaria $53.807 $26.688 49.60% $3.745 $3.5580 $0.6479 $3,785.0000 $1,168.000
Chorwacja $51.601 $13.648 26.45% $3.273 $1,608.0000 $0.1851 $3,517.0000 $0.667
Czarnogora $4.377 $0.355 8.11% $0.571 $0.0145 $0.0120 $0.2400 $0.034
Czechy $196.272 $162.087 82.58% $15.349 $52,492.0000 $9,349.0000 $37,779.0000 $11,776.000
Estonia $24.260 $13.967 57.57% $10.613 $0.7660 $0.2800 $1,649.0000 $0.861
Finlandia $240.608 $57.326 23.83% $10.432 $7,363.0000 $1,525.0000 $8,816.0000 $1,586.000
Grecja $192.732 $27.811 14.43% $2.588 $2,131.0000 $0.4368 $5,190.0000 $0.658
Litwa $43.018 $25.023 58.17% $8.713 $1,921.0000 $2,278.0000 $3,354.0000 $3,013.000
Lotwa $28.052 $11.607 41.38% $5.922 $0.8189 $0.5843 $1,614.0000 $1,454.000
Macedonia $10.680 $4.785 44.80% $2.299 $2,248.0000 $0.0320 $0.8298 $0.119
Polska $472.630 $196.455 41.57% $5.177 $53,033.0000 $43,117.0000 $53,033.000
Rumunia $188.129 $63.581 33.80% $3.227 $13,675.0000 $1,832.0000 $15,291.0000 $3,833.000
Slowacja $89.655 $76.997 85.88% $14.185 $16,856.0000 $5,889.0000 $12,806.0000 $3,994.000
Szwecja $515.655 $139.456 27.04% $14.082 $14,226.0000 $4,471.0000 $26,527.0000 $5,195.000
Ukraina $93.356 $36.361 38.95% $0.808 $1,423.0000 $2,200.0000 $4,318.0000 $2,693.000
Wegry $128.471 $103.010 80.18% $10.493 $28,293.0000 $4,204.0000 $24,926.0000 $5,107.000
Suma $2,409.800 $989.984 $195,275.9959 $31,751.0514 $193,821.8308 $94,035.879
Niemcy $3,467.00 $1,337.24 38.57% $16.176 $43,117.0000 $53,033.000
Turcja $869.69 $142.53 16.39% $1.793 $13.9990 $2.6500 $21.4740 $3.244
Rok 2017
2017 PKB w Mld$ 2017 Eksport Calosc Procent PKB Eksport w przeliczeniu na glowe w tys $ USD Eksport do Niemiec Eksport do Polski Import z Niemiec Import z Polski
Albania $13.020 $2.302 17.68% $0.800 $0.0916 $0.0070 $0.4280 $0.008
Bialorus $54.727 $29.240 53.43% $3.076 $1,102.0000 $1,082.0000 $1,708.0000 $1,334.000
Bosnia Hercegowina $18.080 $6.368 35.22% $1.811 $0.9191 $0.0770 $1,211.0000 $0.316
Bulgaria $58.972 $31.588 53.56% $4.432 $4,062.0000 $0.7125 $4,189.0000 $1,236.000
Chorwacja $55.482 $15.732 28.36% $3.773 $1,939.0000 $0.2241 $3,971.0000 $0.858
Czarnogora $4.857 $0.421 8.67% $0.677 $0.0100 $0.0172 $0.0222 $0.043
Czechy $218.629 $182.231 83.35% $17.257 $59,413.0000 $10,912.0000 $42,065.0000 $12,559.000
Estonia $26.885 $15.388 57.24% $11.693 $1,056.0000 $0.3175 $1,793.0000 $0.946
Finlandia $255.017 $67.281 26.38% $12.244 $9,398.0000 $1,761.0000 $10,663.0000 $1,855.000
Grecja $199.631 $32.155 16.11% $2.992 $2,278.0000 $0.5105 $5,646.0000 $0.831
Litwa $47.641 $29.350 61.61% $10.219 $2,124.0000 $2,364.0000 $3,743.0000 $3,182.000
Lotwa $30.384 $13.190 43.41% $6.730 $0.9497 $0.5862 $1,794.0000 $1,441.000
Macedonia $11.310 $5.863 51.84% $2.817 $0.0191 $0.0198 $0.9123 $0.223
Polska $526.509 $221.308 42.03% $5.832 $60,209.0000 $49,468.0000
Rumunia $211.695 $70.627 33.36% $3.584 $16,217.0000 $2,216.0000 $17,127.0000 $4,659.000
Slowacja $95.209 $83.475 87.68% $15.379 $17,247.0000 $6,457.0000 $14,000.0000 $4,440.000
Szwecja $541.019 $152.902 28.26% $15.440 $16,228.0000 $4,595.0000 $28,938.0000 $5,977.000
Ukraina $112.190 $43.428 38.71% $0.965 $1,756.0000 $2,727.0000 $5,201.0000 $3,345.000
Wegry $142.962 $113.382 79.31% $11.550 $31,009.0000 $4,673.0000 $27,675.0000 $5,837.000
Suma $2,624.219 $1,116.231 $224,039.9895 $36,789.4718 $219,193.3625 $45,868.225
Niemcy $3,674.00 $1,446.64 39.38% $17.500 $49,468.0000 $60,209.000
Turcja $859.00 $156.99 18.28% $1.974 $15.1180 $3,070.0000 $21.3010 $3,445.000
Rok 2018
2018 PKB w Mld$ 2018 Eksport Calosc Procent PKB Eksport w przeliczeniu na glowe w tys $ USD Eksport do Niemiec Eksport do Polski Import z Niemiec Import z Polski
Albania $15.147 $2.876 18.99% $1.000 $0.1240 $0.0086 $0.4590 $0.090
Bialorus $60.031 $33.726 56.18% $3.547 $1,443.0000 $1,341.0000 $1,813.0000 $1,202.000
Bosnia Hercegowina $20.184 $7.181 35.58% $2.042 $1.0520 $0.0987 $1.3860 $0.334
Bulgaria $66.230 $33.787 51.01% $4.741 $4,928.0000 $0.7684 $4,692.0000 $1,261.000
Chorwacja $61.375 $17.210 28.04% $4.127 $2,279.0000 $0.2615 $4,288.0000 $1,049.000
Czarnogora $5.507 $0.466 8.46% $0.749 $0.0153 $0.0274 $0.0276 $0.054
Czechy $248.950 $202.522 81.35% $19.178 $65,641.0000 $12,235.0000 $46,370.0000 $14,135.000
Estonia $30.616 $17.851 58.31% $13.565 $1,065.0000 $0.3667 $1,973.0000 $0.878
Finlandia $275.850 $75.258 27.28% $13.696 $11,156.0000 $1,980.0000 $11,905.0000 $2,179.000
Grecja $212.146 $39.491 18.62% $3.675 $2,490.0000 $0.5892 $6,572.0000 $0.903
Litwa $53.697 $33.335 62.08% $11.607 $2,460.0000 $2,749.0000 $4,371.0000 $4,203.000
Lotwa $34.399 $15.065 43.79% $7.686 $1,030.0000 $0.5895 $1,953.0000 $1,643.000
Macedonia $12.680 $6.906 54.46% $3.319 $3,248.0000 $0.0664 $1,050.0000 $0.238
Polska $587.409 $261.815 44.57% $6.899 $73,691.0000 $59,956.0000
Rumunia $241.457 $80.078 33.16% $4.064 $18,391.0000 $2,539.0000 $20,025.0000 $5,439.000
Slowacja $105.475 $93.403 88.55% $17.208 $20,708.0000 $7,146.0000 $16,801.0000 $5,186.000
Szwecja $555.455 $165.959 29.88% $16.758 $17,640.0000 $5,472.0000 $30,456.0000 $6,825.000
Ukraina $130.902 $47.335 36.16% $1.052 $2,208.0000 $3,257.0000 $3,641.0000 $3,641.000
Wegry $160.431 $123.958 77.27% $12.627 $33,803.0000 $5,226.0000 $30,458.0000 $6,771.000
Suma $2,877.941 $1,258.222 $262,182.1913 $41,947.7764 $246,325.8726 $53,536.496
Niemcy $3,962.00 $1,562.42 39.44% $18.900 $59,956.0000 $73,691.000
Turcja $778.38 $156.99 20.17% $1.974 $15.1180 $3,070.0000 $21.3010 $3,445.000
Jak widać, cały region Międzymorza o łącznej populacji 190.653 milionów ludzi, wytwarza około 2/3 PKB Niemiec. Pomost Giedroycia nie jest wstanie stać się przeciwwagą o jakiej marzy „Obóz Dobrej Zmiany”. Nadmienię, że wszystkie kraje dawnego bloku RWPG, leżące na tym pomoście, borykają się z tymi samymi problemami co Polska. Prawie wszystkie posiadają koszmarną administracje, skorumpowane post-sowieckie sądownictwo i opanowane są przez post-komunistyczne grupy przestępcze wywodzące się z dawnych służb specjalnych. Skoro po przemianach Okrągłego Stołu, CIA przejęła polskie służby specjalne to trzeba założyć, że taki sam proces przebiegał w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Bułgarii, Litwie, Estonii, Łotwie i Rumunii. Prezydent Andrzej Duda blokując reformy sądownictwa, umocnił bandycką kastę sędziów i prawników. Teraz pomnóżmy patologie występujące w Polsce przez wszystkie kraje z wyżej wymienionej listy. Wnioski są oczywiste, ale „Obóz Dobrej Zmiany” będzie brnął dalej w mrzonkę i mamił naród wizjami Polski Jagiellonów! Owszem część osób uwierzy w brednie o buforze, Jagiellonach i prometeizmie. Wiele wpływowych osób chce Polskę wmieszać w konflikt jaki się toczy w Donbasie, co by się skończyło niewyobrażalną katastrofą dla naszego narodu.

Z zamieszczonych danych widać, że Polska nie jest ważnym partnerem handlowym dla krajów Międzymorza. Można postawić tezę, że Polska nie rozwija swojego handlu w tym rejonie. Wydajność całego tego pomostu jest słaba. Eksport państw na tak zwanym dorobku przewyższa 50% PKB, a to oznacza, że ich ekonomia jest bardzo czuła na zmiany w globalnej koniunkturze ekonomicznej. Jakiekolwiek poważne tąpnięcia na arenie międzynarodowej, będą miały natychmiastowe odbicie w krajach, które żyją z eksportu. Zapaść ekonomiczna ma natychmiastowe przełożenie na polityczny układ sił w kraju. Kraje żyjące z eksportu mogą być łatwo poddane wszelakim presjom ekonomicznym przez silniejsze podmioty w celu uzyskania wymiernych korzyści politycznych. Innymi słowy, są to kraje na których nie można opierać długotrwałych sojuszy politycznych. Niestety, na lojalność w handlu i w polityce nie ma co liczyć. Tak było, jest i będzie.

Z danych wynika, że Polska nie ma żadnej strategii rozwoju wymiany handlowej z krajami leżącymi na pomoście Trójmorza. Eksport produktów do Polski nie przekracza 20% całego eksportu do Niemiec, podobnie jest z importem polskich produktów. Niemcy są dużym i ważnym partnerem handlowym na tym rynku, ale wcale nie są największym hegemonem. Dla Ukrainy i Białorusi największym i najważniejszym partnerem handlowym jest i będzie Rosja, zaś na Bałkanach Włochy odgrywają bardzo poważną rolę. Zależności handlowo-polityczne wynikają z historycznych i kulturowych relacji między państwami, czego przykładem są dawne kolonie francuskie i angielskie. W przypadku Ukrainy syntezą relacji z Moskwą i Turcją jest fraza: Lepszy turban niż Tiara. O tym zapomina Dobra Zmiana i właśnie ta fraza jest sednem problemów z jakimi Polska boryka się w relacjach z Ukrainą, Litwą i Białorusią.

Polska jest państwem na dorobku, z mało wydajna ekonomią i bardzo słabym systemem finansowym. PKB Polski nie rozwija się w tempie pozwalającym na kształtowanie pozycji polityczno-ekonomicznej, która jest niezbędna do powstania Międzymorza. Mikra wymiana handlowa, brak polskich banków, ubezpieczalni, słaby system sądowniczy, brak wsparcia polskich firm oraz brak długofalowych planów rozwoju wymiany handlowej, spycha koncepcję Międzymorza w sferę bajek i mrzonek. Fajnie jest o tym pogadać w Klubie Ronina czy też z Doktorem Bartosiakiem, lub w gronie starszych osób, które nie mają nic lepszego do roboty, ale realia są brutalne co zamieszczone liczby pokazują. Jedyne co Polska może zaoferować to swoje siły zbrojne, które obecnie obok Włoch, Grecji  i Turcji stanowią poważną siłę w całym rejonie Międzymorza, co też ostatnio zostało zauważone przez rząd Czech. Nie zapominajmy jednak, że polskie siły zbrojne są dziś słabsze i w gorszej kondycji niż były w nieszczęsnym 1939 roku.
Nie ma co liczyć, że Polska stanie się tygrysem ekonomicznym w przeciągu następnych 5 lat. Używając zwykłej analizy odchylenia standardowego, można stwierdzić, że w nadchodzącej pięciolatce PKB polski nie przekroczy $650 miliardów dolarów, będzie mniej więcej na tym samym poziomie co dziś. Główny powodem tego stanu rzeczy jest brak reformy sądownictwa i administracji. Prezydent Andrzej Duda, wertując reformy sądownictwa praktycznie zabetonował i utrwalił patologie PRL na długie lata. Im dłużej będzie funkcjonować kasta prawniczo-sądownicza, tym trudniej będzie wykarczować szeroko pojęty układ na którym oparta jest Polska (PRL-Bis), a którego symbolami są Donald Tusk, Paweł Adamowicz, Jacek Karnowski, Andrzej Rzepliński, Andrzej Zoll, Adam Strzembosz i nasza zaradna gospodyni Małgorzata Gersdorf. Nie miejmy żadnych złudzeń, bez reformy sądownictwa i bez nowej konstytucji, Polska nie wyrośnie na regionalną potęgę ekonomiczną. Dane wyraźnie pokazują, że folwark jaki został stworzony podczas obrad Okrągłego Stołu będzie trwał przez następną dekadę, a jego strażnikiem jest Andrzej Duda. Następny namiestnik Kraju Nadwiślańskiego będzie kontynuował politykę poprzedników. Dobry Wujo Sam z Hameryki nie pozwoli na żadne zmiany systemowe!

Na podstawie przedstawionych danych, postawię tezę, że Niemcy prowadzą dobrze przemyślaną strategię wobec państw, które mogą stać się znaczącą konkurencją dla ich gospodarki. Posiadają także osobną strategię dla państw, które ich zdaniem są kluczowe w grze dyplomatycznej poszczególnych regionów. Potencjał gospodarczy Polski jest prawie że kalką gospodarki niemieckiej, z tą różnicą, że Polska ma mniej ludności, mniejszą powierzchnię, ale jest bogatsza w zasoby naturalne, których Niemcy nie posiadają. Mamy rudy miedzi, pokłady siarki, węgla, złota, srebra, ropy, gazu, polscy inżynierowie nie ustępują niemieckim. Polskie firmy wielokrotnie udowodniły, że są wstanie wyprodukować produkty o wysokiej jakości. dużej innowacyjności, a zarazem tańsze od niemieckich. Polska ma duży potencjał aby stać się poważną konkurencją dla Niemiec. Domyślam się że Niemcy postanowili tak powiązać nasze moce przerobowe, aby nie były wstanie wygenerować nic znaczącego na własny polski rachunek. Po prostu, Polacy są zajęci wywiązywaniem się z umów z Niemcami i nie mają czasu ani środków na rozwój innych rynków zbytu, ani na tworzenie produktów konkurencyjnych wobec gospodarki niemieckiej. Stąd też wynika tak mikry eksport do krajów leżących na pasie Międzymorza. Prawdopodobnie podobnie wygląda polski eksport do Azji.

Wymiana handlowa pomiędzy Niemcami a Macedonią prawdopodobnie ma podłoże polityczne i jest elementem niemieckiej strategii wobec Grecji, Bułgarii i państw bałkańskich. Na całym tym obszarze, Włochy są hegemonem handlowym. Usytuowanie się Niemców w Macedonii daje im spore pole dla dyplomacji, a zarazem, do monitorowania sytuacji polityczno-ekonomicznej od Bosforu po granicę z Włochami.
Zakładając że moje tezy o strategii Niemiec są poprawne. Zakładając że niemiecki obrót handlowy jest istotną częścią polityki zagranicznej Niemiec. Trzeba stwierdzić, że koncepcja jagiellońska polskich elit intelektualnych jest niczym innym jak bezpodstawnym urojeniem, mrzonką, pobożnym życzeniem i snem obłąkanego wariata.
Sprawny system sądowniczy jest niezbędny do rozwoju handlu i przemysłu. Sądy w cywilizowany sposób i sprawnie powinny rozwiązywać nieuniknione konflikty międzyludzkie. Ludzie muszą mieć zaufanie, że zawarte umowy prawne będą należycie podtrzymane w sądzie. Własność prywatna musi być chroniona i szanowana przez państwo i sądy. Przedsiębiorca musi mieć pewność, że sąd, policja i cały aparat państwa będzie wstanie go ochronić przed oszustem z Amber Gold czy też Panią Gronkiewicz -Waltz i jej magikami od prywatyzacji kamienic. Prezydent Andrzej Duda wyraźnie powiedział, że mafia, oligarchowie i inne pasożyty z PRL mogą spać spokojnie. Owszem, na otarcie łez dostali ludzie 500+ i niedobitkom ubeków po odbierano emerytury, ale prawdziwe rekiny mogą spać spokojnie. Nie będzie narodowego czytania Aneksu do raportu z likwidacji WSI. Zdobycze PKWN są nienaruszone!

Należy zadać pytanie, w jakim celu mami się Polaków mrzonką o Międzymorzu skoro Polski tam nie ma?! Polska w tym rejonie nie istnieje ani jako podmiot wymiany handlowej, ani też kulturalnej. Podobno Międzymorze ma wywierać presję ekonomiczno-polityczną na Rosję? Jeżeli takie założenia są prawdziwe, to jest to ciekawy pomysł kompletnego ignoranta, który nie słyszał o rurociągu South Stream. Moim skromnym zdaniem, idea Międzymorza ma na celu wydrenowanie nikłych zasobów jakimi dysponuje Polska i przekierowanie uwagi Polaków na kompletną mrzonkę, która doprowadzi do ośmieszenia Polski i Polaków. Pomysł Międzymorza miał sens gdy Polska graniczyła z Rumunią i Węgrami. Grody Czerwieńskie, które odzyskał Król Bolesław Chrobry, przez wieki napędzały rozwój naszego państwa. W XIX wieku, Lwów leżący na tym szlaku, dostarczał pieniędzy i był zapleczem intelektualnym z którego wyrosła II Rzeczpospolita. Linia Curzona odcięła Polskę od basenu Morza Czarnego. Wraz z utrata Lwowa, straciliśmy handel ze wschodem, który był głównie w rękach polskich Ormian mieszkających we Lwowie, Stanisławowie, Tarnopolu, Zaleszczykach. Ten handel pozwolił na odbudowanie naszej państwowości! Katastrofa września 1939 roku, odcięła Polska od strategicznych źródeł, które przez wieki budowały nasz kraj i rozwijały naród. Bez gruntownej reformy administracji państwa nie może być mowy o jakimkolwiek Międzymorzu, zaś budowanie tej idei wraz z Ukrainą, jest niczym innym jak samobójstwem dla Polski! Doktor Wiktor Poliszczuk, w swojej doskonałej książce Gorzka prawda – zbrodniczość OUN-UPA, wyjaśnia czym jest obecna Ukraina i jakie są jej dążenia. Polacy nie mają pojęcia o koncepcji Ukrainy Soborowej, którą opisał Doktor Poliszczuk.

Pamiętajmy, że Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria należą zarówno do Unii Europejskiej jaki do NATO. Międzymorze w swoim podstawowym założeniu jest alternatywą dla Unii Europejskiej. Białoruś przystąpiła do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, która jest rosyjską odpowiedzią na Unię Europejska. Próby polskiego rządu wymiany Aleksandra Łukaszenki na Swiatłanę Cichanouskają skończyły się klęską i tragedia dla wielu Polaków żyjących na Białorusi. Śmiem postawić tezę, że Międzymorze jest bardzo sprytną pułapką zastawioną na Polaków. Całkiem możliwe jest to następny etap rugowania Polskości z terenów II Rzeczypospolitej, połączony z głęboką inżynierią społeczną jaką się przeprowadza w obecnych granicach Polski. Tu chodzi o wyrugowanie katolicyzmu z Polski i całej Europy Środkowej. Prawdopodobnie, Międzymorze jest elementem wojny ideologicznej jaka się toczy w Polsce od czasu Stanu Wojennego? Czas pokaże czy mam racje? Obym się mylił!


Na zakończenie chciałbym dodać, że Turcja od lat słabnie ekonomicznie. Od 2013 roku PKB Turcji spada z roku na rok w bardzo szybkim tempie. Polityka odbudowy potęgi osmańskiej drenuje ekonomicznie Turcję. Na pewno dojdzie w Turcji od poważnych przesileń politycznych. Polska powinna opracować dobry plan aby taką sytuację wykorzystać do maksimum na swoją korzyść.

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. SKLEP-WPRAWO.PL
 2. Ayax mówi

  Z naszymi rządami od 1926 r. ciągiem, jakaś bajka o międzymorzu to ponury żart.. Sami o siebie nie potrafimy zadbać a tu pojawiają się dziwne tematy. Wielka Lechia, Międzymorze itp. Polskie firmy w Nowym Ładzie pisu uciekają do Czech z podatkami wiec o czym mówimy ? 100% zgody z autorem.

 3. JMK mówi

  Panie Szymański.
  Sama wartość PKB niewiele dowodzi. Istotnym jest ile z tej wartości zostaje w kraju wytworzenia.Jjak jest u nas w RP wszyscy wiemy. Nie wiemy tylko dokładnie ile kasy jest z RP transferowane/wywożone. Wg oficjalnych danych amerykańskich była to w latach 2003-13 równowartość 5 miliardów USD. To udało ie wyłapać z dokumentów.

 4. Pawel Szymanski mówi

  5 miliardow USD to mala suma. Powiedzmy ze wywtransferowano ja tylko w roku 2013 czyli 5/545 to nawet nie jest 1% PKB za rok 2013 a Pan mowi o calej dekadzie! Sa to mikroskopijne sumy.

 5. Maksio mówi

  „Tu chodzi o wyrugowanie katolicyzmu z Polski i całej Europy Środkowej”. Autor artykułu postawił śmiałą tezę, ale czy jego obawy są słuszne? W tym momencie Kościół polski płaci haracz Watykanowi i doi z państwowej kasy, a to na remont zabytków, a to na media, Rydzyka, a to na wypłaty dla katechetów i emerytury dla „generałów” w sutannach, itd. Warto zrobić bilans co przyniosła nam kultura judeo-chrześcijańska, a co zabrała. Czy katolicki zabobon wciąż jest niezbędny do stanowienia naszej kultury i państwa. Czy Polska jest naprawdę niepodległa od Watykanu, który narzuca nam swoje, kościelne prawa nad nasze, konstytucyjne? Idea Międzymorza miałaby większe szanse gdyby Polska tak kurczowo nie trzymała się sutanny i wybuchowych zabawek wuja Sama.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.