P. Krzemiński: O szkodliwości epoki oświecenia w Polsce

Epoka oświecenia kojarzy się z rozwojem nauk przyrodniczych i humanistycznych. Jest symbolem postępu i rozwoju cywilizacyjnego w zacofanej Europie. Zwalczała ona ksenofobię i „szlacheckie warcholstwo”. Zazwyczaj kontrastuje się ją z wiekami średnimi i wyabstrahowanym romantyzmem. Taki piękny mit jest w istocie iluzoryczny i świadczy o tym jak doktrynerstwo może tworzyć własną rzeczywistość. W Polsce oświecenie … Czytaj dalej P. Krzemiński: O szkodliwości epoki oświecenia w Polsce