P. Krzemiński: Jeżeli Kościół chce się cofnąć do pierwotnego chrześcijaństwa, to musi powrócić do czasów sprzed II Soboru Watykańskiego!

W Księdze Wyjścia możemy przeczytać słowa Boga: „Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym” – (19,6). Pan Jezus ustanowił doskonałe i ostateczne kapłaństwo poprzez swoją Ofiarę złożoną na krzyżu. Katolik musi zdać sobie sprawę, że na każdej Mszy Świętej powtarza się to, co dokonało się na Kalwarii. Jak niewyraźnie widać to w Mszy … Czytaj dalej P. Krzemiński: Jeżeli Kościół chce się cofnąć do pierwotnego chrześcijaństwa, to musi powrócić do czasów sprzed II Soboru Watykańskiego!