P. Krzemiński: „Apostołowie miłości”

Jak mówi łacińskie przysłowie „Quae fureant vitia, mores sunt” – to co dawniej było wadą dziś jest obyczajem. Dlaczego dzisiejszy nowoczesny człowiek, często nawet bezrefleksyjnie, hołduje ideałom akceptacji i tolerancji dla wszystkiego, nawet jeżeli jest to niemoralne, naganne czy po prostu złe? Jest to z pewnością zagadnienie psychologiczne, lecz nie trzeba być psychologiem, żeby je … Czytaj dalej P. Krzemiński: „Apostołowie miłości”