KE domaga się od Polski dowodu zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów i grozi egzekucją kary z należnych Polsce środków unijnych

We wtorek (19.10.2021) Komisja Europejska wysłała do polskiego rządu list z żądaniem przedstawienia informacji o realizacji nakazu Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów. Jednocześnie Komisja zapowiedziała, że kara za niezaprzestanie wydobycia, która już urosła do 18 milionów euro, zostanie wyegzekwowana przez jej potrącenie z przysługujących Polsce środków unijnych. We wtorek … Czytaj dalej KE domaga się od Polski dowodu zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów i grozi egzekucją kary z należnych Polsce środków unijnych