Katarzyna TS: Klimatyczna egzekucja na raty

Rada Europejska zgodziła się, żeby UE osiągnęła tzw. neutralność klimatyczną do 2050 roku. Zielony Ład dostał zielone światło. Oznacza to, że docelowo UE ma zrezygnować z paliw kopalnych, przemysłowej hodowli zwierząt i środków transportu innych niż elektryczne. Produkcja wszystkich dóbr materialnych będzie stopniowo wygaszana, a na produkty wytwarzane poza UE zostanie nałożony podatek klimatyczny. Krótko … Czytaj dalej Katarzyna TS: Klimatyczna egzekucja na raty