Kalendarium Powstania Warszawskiego: 17 sierpnia 1944

Zgodnie z planem von dem Bacha główny niemiecki wysiłek koncentruje się na zniszczeniu Starego Miasta. Pozostałe dzielnice są izolowanymi kotłami, w których toczą się lokalne walki pozycyjne. Na ulicach rozlepiane jest zarządzenie Okręgowego Delegata Rządu nakazujące powołanie obwodowych i domowych komitetów samopomocy, które zajmowałyby się funkcjami przeciwlotniczymi i przeciwpożarowymi, a także dbałyby o porządek, bezpieczeństwo, czystość … Czytaj dalej Kalendarium Powstania Warszawskiego: 17 sierpnia 1944