„Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła”! Kącik kom-kultury (8)

Simple Member: – (zapiewającym głosem Maxa Kolanko) Dzień dobry! Tu „Kącik komunistycznej kultury!” Przekazujemy najnowsze wieści z frontu ciężkich walk o dominację kom-kultury w faszystowsko-obmierzłym społeczeństwie i reakcyjno-obleśnych instytucjach. Zaciekle walczymy o supremację w sferze kultury, która kształtuje, a później ogranicza człowieka. To Antonio Gramsci wskazał, że ta sfera silniej wpływa na jednostkę oraz społeczeństwo … Czytaj dalej „Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła”! Kącik kom-kultury (8)