„Bóg, Honor, Ojczyzna” na paszportach zgodne z Konstytucją. Adam Bodnar skompromitowany!

Rzecznik Praw Obywatelskich niesłusznie zakwestionował sformułowanie „Bóg, Honor, Ojczyzna” w paszportach. Adam Bodnar wystąpił z wnioskiem do MSWiA o zmianę wzoru dokumentu twierdząc, że to hasło rzekomo godzi w wolność osób niewierzących oraz, iż miałoby naruszać bezstronność światopoglądową władz. Tymczasem wspomniana fraza nie tylko nie łamie zasad Konstytucji, ale także podtrzymuje polską tradycję. Instytut Ordo … Czytaj dalej „Bóg, Honor, Ojczyzna” na paszportach zgodne z Konstytucją. Adam Bodnar skompromitowany!