Biały Dom: spotkanie ekspertów ds koronawirusa. „Istnieje wiele niewiadomych”, a USA wdraża nowe procedury

Na stronie rządowej Białego Domu zamieszczono briefing ze spotkania członków prezydenckiej grupy zadaniowej ds Koronawirusa. Zebrani omówili zebrane dotychczas informacje, jak i uświadomili opinię publiczną o podjętych środkach.